Slide background
Mersin Üniversitesi

  Anıl Kale
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Tourism/Department of Recreation Management .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
13994 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-28 07:56:32 .
Last Modification
:
2022-01-11 10:13:10 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
1
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2012
MASTER TOURISM MANAGEMENT MERSIN UNIVERSITY 2016
DOCTORATE TOURISM MANAGEMENT MERSIN UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. The effect of customer service orientation on job satisfaction and turnover intention of the employees working in hotel businesses: Case of Mersin City, Supervisor: Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, Mersin, Turkey, 2019.

Master Thesis

1. The relation between the organizational citizenship behaviors, job stresses, and turnover intentions of the employees working in hotel businesses: An application in the city of Mersin, Supervisor: Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, Mersin, Turkey, 2016.

Title Institute Year
RESEARCH ASISSTANT MERSIN UNIVERSITY 2014-01-02 - 2019-10-25
RESEARCH ASISSTANT DOCTOR MERSIN UNIVERSITY 2019-10-25 - 2020-04-30
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2020-04-30 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2020-07-24 - 2021-09-03
International - Covered by ULAKBIM 0
2014
1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G. THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT PERCEPTIONS OF EMPLOYEES WORKING IN HOTELS SERVING TO FOOTBALL TOURISM ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 11, 1-15. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19574/208699

Publications_006.pdf

International - Other 175
2017
2. ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F. Hotel Owners’ Individual Innovativeness Profile and Its Relationship with Hotel’s Ambidexterity. ISLETME VE IKTISAT CALISMALARI DERGISI, 2017, 5, 47-58. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49864/639256

Publications_002.pdf

2015
1. AKGÜNDÜZ, Y.; DALGIÇ, A.; KALE, A.; KARAKAN, H. The Effect of Big-Five Personality Trait on Transformational Leadership Behaviors: A Research on Hotel Businesses. ULUSLARARASI ALANYA ISLETME FAKULTESI DERGISI, 2015, 7, 83-97. 75 + 0
Publications_005.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. AKMAZ, A.; KALE, A.; AKMEŞE, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, 2021, 12, 1057-1075. 300 + 0
https://tojqi.net/index.php/journal/article/view/5812

Publications_008.pdf

International - publications.sections.8 200
2. AKMAZ, A.; KALE, A.; AKMEŞE, H. . TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, 2021, 12, 1057-1075. 100 + 0
2016
1. AKGÜNDÜZ, Y.; DALGIÇ, A.; KALE, A. The effects of stress and managers behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. TOURISM: AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL, 2016, 64, 41-62. 100 + 0
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=228223

Publications_004.pdf

National - Covered by ULAKBIM 400
2021
2. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; KALE, A. The Effect of Organizational Health on Leader-Member Exchange and Whistleblowing: A Field Research in Hotel Businesses. AKADEMIK ARASTIRMALAR VE CALISMALAR DERGISI, 2021, 13, 466-483. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1887564

Publications_009.pdf

1. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; KALE, A. . AKADEMIK ARASTIRMALAR VE CALISMALAR DERGISI (AKAD), 2021, 13, 466-483. 200 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.973248

National - Other 200
2019
2. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y. The Relation Between The Organizational Citizenshıp Behaviors, Job Stresses, and Turnover Intentions Of The Employees Working In Hotel Businesses: An Application In The City Of Mersin. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 1, 31-49. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/51493/664625

Publications_007.pdf

2014
1. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A. Examining the Arrangements in Antalya and Mersin Beaches in Terms of Accessibility. GAZI UNIVERSITESI TURIZM FAKULTESI DERGISI, 2014, 2, 145-158. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48838/622246

National - publications.sections.42 100
2019
1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y. . TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 1, 31-49. 100 + 0
International - Book Edited 1833
1. GÜLER, O.; AKDAĞ, G.; KALE, A. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 528 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 83
https://www.detayyayin.com.tr/urun/disiplinlerarasi-bakis-acisiyla-gastronomi-kavramlar-arastirmalar-ve-calisma-onerileri
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 1833
1. AKMAZ, A.; KALE, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 236 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 500
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/agirlama-isletmelerinde-girisimcilik-ve-inovasyon-endustri-4-0-perspektifinde-bir-uygulama
2. KALE, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 520 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 250
https://www.detayyayin.com.tr/urun/disiplinlerarasi-bakis-acisiyla-gastronomi-kavramlar-arastirmalar-ve-calisma-onerileri
3. KALE, A.; ÇELİK, R. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 200 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 250
4. KALE, A.; AKMAZ, A. Alternatif Turizm, ISBN: 978-625-7911-85-6, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 378 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/alternatif-turizm-atinc-olcay
5. KALE, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 236 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 500
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/agirlama-isletmelerinde-girisimcilik-ve-inovasyon-endustri-4-0-perspektifinde-bir-uygulama
International - Full text - Oral 1020

6. SAMIRKAŞ, M.; KALE, A.; TANER, A., Turizmde Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Rolü: Erdemli Örneği. VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, MERSİN, Turkey, 2019. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

5. SAMIRKAŞ, M.; BAHAR, O.; KALE, A., Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Turkey, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

4. ERDEM, A.; KINIKLI, M.; KALE, A.; UNUR, K., Kış Turizm Merkezlerinin Web Sitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 2018-02-23, 2018-02-25, SİVAS, Turkey, 2018. 150

3. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Turkey, 2017. 150

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Turkey, 2017. 120
Scientific_Meetings_001.pdf

1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y., Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Mersin İlinde Bir Uygulama. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, ANTALYA, Turkey, 2016. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

International - Abstract - Oral 300

3. PAN, V.; SAY, F.; KALE, A., Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaijan, 2018. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

2. SAY, F.; PAN, V.; KALE, A., Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaijan, 2018. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

1. KALE, A.; ŞEKER, F.; ATÇI, D., Kızkalesindeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

National - Full text - Oral 200

2. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A., Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, ANKARA, Turkey, 2014. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G., Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, MERSİN, Turkey, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

International 2815
1. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - Continue. 0
2. DERGI PARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2021-07-01 - 2021-12-31. 0
3. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2021-01-01 - 2021-06-30. 500
4. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
5. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 500
6. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
7. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 500
8. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2020-05-08 - 2020-06-26. 500
9. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-05-06 - 2020-06-26. 0
10. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-29. 0
11. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-30. 500
12. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
13. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 125
14. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-30. 125
15. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-29. 0
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 2791-6987, E-ISSN : 2791-6987, 2021-01-01 - 2021-06-30. 65
National 565
1. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 250
2. DERGI PARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 250
3. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 65
4. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TUR405 Convention and Meeting Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI419 Convention&Meeting Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI419 Convention&Meeting Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 577 Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall SBE 523 Institute of Educational Scien... 3-0-3
Fall GST 523 Creative Tourism and Gastronomy Applicat... Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4