Academic Staff

  Asst. Professor Murat Kurtlar
Profile
:
Department
:
College of Erdemli Applied Technology and Management .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-5156074 .
Internal
:
138 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-12-03 22:47:09 .
Last Modification
:
2024-05-08 23:44:36 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
DEGREE ACCOUNTING AND FINANCE TEACHING GAZI UNIVERSITY 2004
DEGREE BUSINESS ADIYAMAN UNIVERSITY 2012
DOCTOR BUSINESS MERSIN UNIVERSITY 2018
Doctorate Thesis

1. Strategic Cost Management in Logistics Businesses: An Application, Supervisor: Dr. Caner ATIŞ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, 2018.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. Activity based costing and an application in textile (carpet) company, Supervisor: Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU, Adıyaman University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Adıyaman, Turkey, .

Theses_001.pdf

Title Dutie Institution/Other Year
2021-09-27 - 2023-09-27
2021-09-27 - 2023-09-27
2021-06-16 - 2024-06-16
2021-06-16 - 2024-06-16
2021-02-23 - 2024-02-23
2021-02-23 - 2024-02-23
2021-01-27 - 2023-12-22
2021-01-27 - 2023-12-22
2021-01-27 - 2023-12-22
2021-01-27 - 2023-12-22
2021-01-27 - 2023-12-22
2021-01-27 - 2023-12-22
International - Covered by ULAKBIM 0
2023
6. KURTLAR, M. . MALI COZUM, 2023, 33, 807-838. 0 + 0
2020
5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. . MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI, 2020, 22, 38-64. 0 + 0
10.31460/mbdd.594512

4. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. . MALI COZUM DERGISI, 2020, 30, 155-176. 0 + 0
2019
3. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. . MALI COZUM DERGISI, 2019, 29, 137-163. 0 + 0
2018
2. EGE, İ.; KURTLAR, M. . MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI, 2018, 20, 679-704. 0 + 0
10.31460/mbdd.397465

2011
1. DURMAZ, Y.; BAHAR, R.; KURTLAR, M. PERSONAL FACTORS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOURS AN EMPIRICAL STUDY. AKADEMIK YAKLASIMLAR DERGISI, 2011, 2, 114-133. 0 + 0
Publications_003.pdf

International - Other 900
2023
9. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. . MUHASEBE VE FINANS INCELEMELERI DERGISI, 2023, 6, 28-41. 100 + 0
10.32951/mufider.1206353

8. KURTLAR, M. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, 20, 81-97. 100 + 0
7. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, 20, 50-58. 100 + 0
2022
6. YAMAN, K.; KURTLAR, M. EFFECT OF EVA AND CFROI METHODS ON SHAREHOLDERS VALUE MAXIMIZATION AND FINANCIAL PERFORMANCE ESTIMATION: AN EMPIRICAL STUDY. FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2022, , -. 100 + 0
10.29106/fesa.1202471

Publications_004.pdf

5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. . MUHASEBE VE FINANS INCELEMELERI DERGISI, 2022, 5, 173-192. 100 + 0
10.32951/mufider.1115257

2021
4. KURTLAR, M. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2021, 18, 21-30. 100 + 0
2020
3. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2020, 17, 52-67. 100 + 0
2016
2. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. CAPITALISATION OF IAS 23 BORROWING COSTS AND EFFECTS ON FINANCIAL STATEMENTS. EURASIAN BUSINESSECONOMICS JOURNAL, 2016, , -. 100 + 0
http://busecon.eurasianacademy.org/dergi//S2/17-Business&Economics.pdf

Publications_002.pdf

2015
1. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 12, -. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 0
1. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama, ISBN: 978-975-447-735-1, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 270 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. EKONOMİ BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, ISBN: 978-605-288-455-3, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2018. 0
2. KURTLAR, M. Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, ISBN: 978-975-447-601-9, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 329 Page, Turkish, , , 2023. 0
International - Full text - Oral 1000

5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C., Lojı̇stı̇k İ̇şletmelerı̇nde Depolama Malı̇yetlerı̇ ve Zaman Etkenlı̇ Faalı̇yet Tabanlı Malı̇yet Saptama Yaklaşımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 2021-11-16, , ANKARA, Turkey, . 200

4. KURTLAR, M., KİLİT DENETİM KONULARININ FİNANSAL RAPORLARIN YAYIMLANMA SÜRESİNE ETKİSİ: HİPOTETİK VERİLER ÜZERİNE BİR REGRESYON ANALİZİ. 5. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, 2024-04-20, 2024-04-21, Antalya, Turkey, . 200

3. KURTLAR, M., ÖZEL VE KAMU SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ. 7. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2024-02-23, 2024-02-24, Batman, Turkey, . 200

2. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MALİYET YÖNETİMİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. 4. ASOS KONGRESİ, 2018-05-03, 2018-05-05, ANTALYA/ALANYA, Turkey, . 200

1. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ VE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMA. 2. Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid, Macedonia, . 200

National - Full text - Oral 100

1. KOŞAN, L.; KURTLAR, M.; YILDIZ, E., TÜRKİYE VE OECD AB ÜLKELERİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI VE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİSİ. 14.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2015-05-07, 2015-05-09, , Turkey, . 100

Supervised Master Theses 200

1. Ahmet Küçükyıldırım, Activity Based Costing Approach: Application in a Rubber Enterprise, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

"A World University In The Light of Science and Modernity"