Academic Staff

  Lecturer PhD Vedia Bennu Gilan
Profile
:
Department
:
.
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
121 .
Created
:
2018-03-26 15:31:11 .
Last Modification
:
2024-02-28 11:36:19 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
STATISTICS HACETTEPE UNIVERSITY 2012
2016
PHD BIOSTATISTICS MERSIN UNIVERSITY 2022
Doctorate Thesis

1. COMPARISON OF STRATIFIED COX REGRESSION WITH FRAILTY MODELS IN NON-PROPORTIONAL HAZARDS, Supervisor: Dr. Semra Erdoğan, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biostatistics Department, Mersin, Turkey, 2022.

Master Thesis

1. Using of Time Series Analysis Methods In Health Field and Comparison of Models , Supervisor: Dr. Semra ERDOĞAN, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biostatistics Department, Mersin, Turkey, 2016.

Title Institute Year
LECTURER PHD MERSIN UNIVERSITY 2018-03-02 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2023-03-30 - 2026-03-27
2023-03-30 - 2026-03-27
2023-03-30 - 2026-03-27
2023-03-09 - 2026-03-09
2021-02-23 - 2024-02-23
International - Covered by ULAKBIM 0
2022
1. GÜRSOY KUZULUK, D.; GÜRSES, İ.; GİLAN, V.; TAŞDELEN, B.; ARICAN, A.; TOK, C. . KSU MEDICAL JOURNAL, 2022, 17, 121-129. 0 + 0
10.17517/ksutfd.873338

International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2020
2. GİLAN, İ.; GİLAN, V.; ÖZTÜRK, A. . SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2020, 42, 927-933. 1000 + 0
10.1007/s00276-020-02480-0

2017
1. TEZER, M.; GİLAN, İ.; ELVAN, Ö.; Özcömert, V.; AKTEKİN, M. . TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2017, 47, 1861-1865. 0 + 0
10.3906/sag-1705-8

National - Covered by ULAKBIM 140
2022
2. Gilan, İ.; UZUN, C.; GİLAN, V.; BOBUŞ ÖRS, A.; ERDAL, N. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2022, 15, 263-272. 140 + 0
2017
1. Ovla, D.; Türkegün, M.; Özdemir, A.; Özcömert, V.; Taşdelen, B. . CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2017, 42, 241-248. 0 + 0
10.17826/cutf.322875

International - Full text - Oral 700

4. GİLAN, İ.; GİLAN, V.; KURTOĞLU, Z., MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRAYA VE BEDEN BAĞIŞINA YAKLAŞIMLARI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, , , . 200

3. GİLAN, V.; ÖZDEMİR, A., Tedavi Etkililiği Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım: Yeniden Sınıflandırma İndeksi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, , , . 200

2. GİLAN, İ.; BOBUŞ, A.; GİLAN, V.; TEZER, M., The temporofrantal branch of the facial nerve in terms of forehead and eye region aesthetic surgery - an anatomical study. 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, , , . 150

1. GİLAN, İ.; BOBUŞ, A.; GİLAN, V.; TEZER, M., The middle branches of the facial nerve in terms of facial surgery: an anatomical study. 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, , , . 150

International - Abstract - Oral 200

4. GİLAN, V.; ERDOĞAN, S.; YOLOĞLU, S., COMPARISON OF STRATIFIED COX REGRESSION WITH FRAILTY MODELS IN NON-PROPORTIONAL HAZARDS. International Mediterranean Cıngress, 2022-11-16, , , , . 100

3. TEZER, M.; GİLAN, İ.; AKTEKİN, M.; Özcömert, V., THE LOCALISATION OF THE SUPRATROCHLEAR SUPRAORBITAL AND ZYGOMATICOTEMPORAL NERVES AN ALTERNATIVE MEASUREMENT TO USE IN MIGRAINE TREATMENT. International Symposium on Morphological Sciences, 2015-09-02, , , , . 0

2. KANIK, E.; Özcömert, V.; Orekici Temel, G., Comparison of NRI and Logistic Regression Analysis Results Through a Simulation In The Determination of The Efficacy of a New Biomarker. Medicres 4th World Congress on Good Medical Research, 2014-10-17, , , , . 0

1. ÖZDEMİR, A.; GİLAN, V.; OREKİCİ TEMEL, G., Erdemli Devlet Hastanesi Yatak Doluluk Oranları ve Muayene Edilen Kişi Sayısının 2018 Yılı Tahminleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, , , . 100

International - Abstract - Poster 100

2. GİLAN, V.; ERDOĞAN, S.; BOZKURT BABUŞ, S., Zaman Serileri Analiz Yöntemlerinin Sağlık Alanında Kullanılması. XIX. ULUSAL ve II. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 2017-10-25, , , , . 50

1. GİLAN, V.; ÖZDEMİR, A.; ERDOĞAN, S., Erdemli Devlet Hastanesi Ameliyat Tiplerine Göre Sayı ve Oranlarının 2018 Yılı Tahminleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, , , . 50

National - Abstract - Oral 0

1. UZUN, K.; Bardak, S.; TURGUTALP, K.; Özcömert, V.; KIYKIM, A.; DEMİR, S., Planlanmamış hemodiyalize yol açan nedenler ve olguların seyri. Ulusal Hipertansiyon Kongresi, 2016-05-11, , , , . 0

International 0
1. International Erdemli Symposium, 2018-04-20, Mersin, Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"