Restoration and Protection Center

Genel Görünüm

           Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi, kuruluş yönetmeliğinin, 3 Kasım 2002 tarih ve 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

          Merkez, ülkemizde ve yöremizdeki taşınmaz kültür varlıklarının tesbiti, belgelenmesi, korunması, onarılması ve kullanılması konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak; araştırma ve projeler gerçekleştirmek, malzeme koruma ve konservasyon açısından doğru koruma yöntem ve araçlarını yaygınlaştırarak yerel koruma uygulamaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

          Bulunduğu bölgedeki taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması ve yaşatılması misyonunu üstlenmiş olan Merkez, bilimsel araştırmaların yanı sıra toplum yararına çalışmalar da yapmaktadır. Bu kapsamda, bölgede yerel yönetimlerce yürütülmekte olan koruma çalışmalarına danışmanlık hizmeti vermektedir.  

          Merkez bünyesinde koruma uzmanı mimar ve şehir bölge plancısı öğretim elemanları çalışmaktadır. Merkez çalışmalarını düzenleyen ve katkı sağlayan Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu bulunmaktadır.

          Teknik alt yapısını da geliştirmekte olan Merkezin teknolojik gelişmeleri takip eden Belgeleme Laboratuvarı ve GIS Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Malzeme Laboratuvarını kurma çalışmaları devam etmektedir.

"A World University In The Light of Science and Modernity"