Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Mehmet Gündoğdu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Guidance and Psychological Counseling .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3412815 .
Internal
:
1279 .
URL
:
.
VCARD
:
Created
:
2016-04-13 11:08:34 .
Last Modification
:
2020-01-17 13:05:18 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1991
1994
2001
2012
Doctorate Thesis

1. Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması, Supervisor: Dr. Nilüfer Voltan acar, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Educational Sciences Department, Ankara, Turkey, Continue.

Master Thesis

1. The relationship between helpless explanatory style, test anexiety, and acadedmic achievement among sixth grade basic education students, Supervisor: Dr. ,Gül Aydın, Middle East Technical University, Graduate School of Education Sciences, Educational Sciences Department, Ankara, Turkey, Continue.

Title Dutie Institution/Other Year
2016-01-06 - 2019-01-06
2014-06-06 - 2017-06-06
2014-06-06 - 2017-06-06
International - SCI/SCI-Expanded category 3000
2010
3. Gündoğdu, M. Life orientations among university students. EGITIM VE BILIM , 2010, 35, 192-199. 1000 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/425

Publications_001.pdf

2006
2. Çelikkaleli, Ö.; Gündoğdu, M.; Kıran Esen, B. Questionnaire for Measuring Self-Efficacy in Youths: Validity and Reliabüity Study ofTurkish Form. EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2006, 25, 62-72. 1000 + 0
http://ejer.com.tr/tr/index.php?git=22&kategori=56&makale=287

Publications_002.pdf

2002
1. Akman, Y.; Gündoğdu, M. PSYCHOLOGICAL SUPPORT EFFORTS MADE AFTER THE TURKEY – MARMARA EARTHQUAKE . AZERBAYCAN QAFQAS UNIVERSITESI DERGISI, 2002, 9, 87-94. 1000 + 0
http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1028_325.pdf

International - Covered by Other International Indexes 800
2017
4. Ayğar, B.; Gündoğdu, M. The Relationship Between Gifted And Ungifted Students' Self-Perceptions And Their Parents' Parenting Styles: A Structural Equation Model. ZENODO, 2017, 3, 334-350. 200 + 0
10.5281/zenodo.292953

2015
3. Bakır Ayğar, B.; Gündoğdu, M.; Ayğar, H. MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS HOMOSEXUALS . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI , 2015, 8, 769-777. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bakiragyar_bilge_vd.pdf

2. Büyükşahin Çevik, G.; Gündoğdu, M. An Investigation of the Stress, Hopelessness, Mothers’ Learned Helpnessness, Predicting Learned Helpnessness. TURK PSIKOLOJIK DANISMA VE REHBERLIK DERGISI, 2015, 5, 21-34. 200 + 0
http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/3

2010
1. Kıran Esen, B.; Gündoğdu, M. The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents. THE INTERNATIONAL JOURNAL OFEDUCATIONAL RESEARCHERS , 2010, 2, 29-36. 200 + 0
http://ijer.eab.org.tr/1/2/4_esen.b.k.pdf

International - Other 100
2017
1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2017, 3, 334-350. 100 + 0
International - publications.sections.8 100
2018
1. BOZKUR, B.; GÜNDOĞDU, M. . PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, 2018, 8, 665-680. 100 + 0
10.14527/pegegog.2018.026

National - Covered by ULAKBIM 1200
2019
6. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 15, 276-289. 200 + 0
10.17860/mersinefd.331325

2017
5. Bozkur, B.; Gündoğdu, M. The Relationship Between Shyness, Self Concealing and Social Media Attitudes in Adolescents. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, 14, 147-159. 200 + 0
2015
4. Tansel, B.; Tunç, A.; Gündoğdu, M. Examining secondary traumatic stress levels of police office employed inpolice juvenile branch/bureau office. HITIT UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2015, 8, 675-688. 200 + 0
2005
3. GÜNDOĞDU, M. . M.U. ATATURK EGITIM FAKULTESI EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2005, , -. 200 + 0
2. ÇELİKKALELİ, Ö.; GÜNDOĞDU, M. . INONU UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, , 43-53. 200 + 0
2004
1. Gündoğdu, M.; Zeren, Ş. Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında kalan ergenlerin kimlik gelişimlerinin karşılaştırılması. TURK PSIKOLOJIK DANISMA VE REHBERLIK DERGISI, 2004, 3, 57-65. 200 + 0
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=15920215840650910678&btnI=1&hl=tr

National - Other 200
2017
2. BOZKUR, B.; GÜNDOĞDU, M. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, 14, 147-159. 100 + 0
2007
1. Gündoğdu, M. Methodology and Some Variables Concept. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2007, 3, 84-101. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002939/5000003441

Publications_003.pdf

National - publications.sections.8 100
2002
1. GÜNDOĞDU, M. . TURK PSIKOLOJIK DANISMA VE REHBERLIK DERGISI, 2002, 2, 11-18. 100 + 0
National - publications.sections.46 100
2004
1. GÜNDOĞDU, M.; ZEREN, Ş. . TURK PSIKOLOJIK DANISMA VE REHBERLIK DERGISI, 2004, 3, 57-65. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 125
1. Sezgin, M.; Gündoğdu, M. -Women's Studies in Turkey: Charting the Social, Economic and Political Changes in Women's Lives, ISBN: 978-605-83281-4-3, AGP Research, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 119 Page, English, Londra, England / United Kingdom, 2016. 125
National - Chapter(s) in Book 875
1. ERSANLI, K.; Uzman, E.; Gündoğdu, M. Gelişim ve Öğrenme, ISBN: 975-00277-8-7, Lisans Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 441 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2005. 0
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=317
2. Tanrıöğen, A.; Sarpkaya, R. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4434-13-8, Anı Yayıncılık, Number of print: 5, Total Printing Number: 1000, 304 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2009. 0
http://www.aniyayincilik.com.tr/ani/?git=10&kitap=298
3. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Number of print: 8, Total Printing Number: 1000, 536 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2014. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/4139-Egitim-Psikolojisi-kitabi.aspx
4. Gündoğdu, M. Introduction to educational science, ISBN: 978-605-170-163-9, Anı Yayıncılık, Number of print: 7, Total Printing Number: 2000, 274 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 250
http://www.aniyayincilik.com.tr/
5. Gündoğdu, M. Education Psychology, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Number of print: 4, Total Printing Number: 1000, 412 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2017. 250
6. TUNÇ, A.; Gündoğdu, M. Eğitim Psikolojisine Giriş, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Number of print: 4, Total Printing Number: 1500, 412 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2017. 125
7. Gündoğdu, M. Education psychology, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Number of print: 10, Total Printing Number: 1000, 540 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/4139-Egitim-Psikolojisi-kitabi.aspx
National - Chaper(s) in Book (Translated) 875
1. ÖZER, A.; ÇETİN, B.; DOĞAN, N.; BADAVAN, Y.; BEKDEMİR, M.; SANALAN, V.; GÜNDOĞDU, M.; ATAR, B.; AĞIRKAN, M. Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ISBN: 978-605-170-277-3, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 422 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
2. ÖZER, A.; AĞIRKAN, M.; ATAR, B.; GÜNDOĞDU, M.; SANALAN, V.; BEKDEMİR, M.; BADAVAN, Y.; DOĞAN, N.; ÇETİN, B. Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır, ISBN: 978-605-170-277-3, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 422 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
National - Course Book 875
1. Tunç, A.; GÜNDOĞDU, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Number of print: 4, Total Printing Number: , 412 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2017. 0
2. GÜNDOĞDU, M. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-163-9, Anı Yayıncılık, Number of print: 7, Total Printing Number: , 276 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
3. GÜNDOĞDU, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Number of print: 10, Total Printing Number: , 540 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
4. GÜNDOĞDU, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Yayınevi, Number of print: 4, Total Printing Number: , 412 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 600

3. BOZKUR, B.; UZUN, N.; GÜNDOĞDU, M., MİZOJİNİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Turkey, . 200

2. GÜNDOĞDU, M., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, . 200

1. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Kaloşvar, Romania, 2017. 200
http://www.iccp2017.org/index.php/organizers/conference-organizers

International - Abstract - Oral 900

7. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romania, . 100

6. Bozkur, B.; Gündoğdu, M., Öğretmen Adaylarında Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, 2017. 100
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.pdf

5. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-02, Muğla, Turkey, 2016. 100
http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

4. Gürsoy, O.; Gündoğdu, M.; Kaya, A., Kibir Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Turkey, 2016. 100
http://ejercongress.org/2016/

3. GÜNDOĞDU, M., RİSK ALMA DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . III rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, muğla, Turkey, 2016. 100
http://ejercongress.org/

2. Bozkur, B.; Gündoğdu, M., İlişkilerde Bilişsel Çarpıtma, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve Anneye Bağlanma İlişkisi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Turkey, 2016. 100
http://ejercongress.org/2016/

1. Sezgin, M.; Gündoğdu, M., The relationship between femininity masculinity, sex and locus of control. Barcelona February 2016 AGP Conference, 2016-02-04, 2016-02-07, Barcelona, Spain, 2016. 100

National - Abstract - Oral 50

1. GÜNDOĞDU, M.; ÇELİKKALELİ, Ö.; ÇAPRİ, B., Üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan inançlar ve dindarlık. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Turkey, . 50

International 0
1. JTE.ORG, JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 2147-0456, 2012-01-01 - Continue. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD411 Practice In Community Services Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Fall PSI449 Guidance and Psychological Councelling Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RHA303 Behavior Disorders I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall AED 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Fall SEM DR Seminar II Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Fall RPD 673 Psychological Problem In Childhood Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD 670 Advanced Psyhcological Guidance Theories... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Fall MBS018 Out of School Learning Environments Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD408 Practice In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring GKZ008 Community Service Practices Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Spring SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Spring Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-3
Spring TAED 509 Institute of Educational Scien... Family Counseling 3-0-3
Spring TAED 505 Institute of Educational Scien... Family Counseling 3-0-3
Spring AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Spring AED 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring RPD 671 Practice of Advanced Individual Counseli... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring MBD015 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD411 Practice In Community Services Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PSI449 Guidance and Psychological Councelling Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall RHA205 Learning Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Fall SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Fall RPD 670 Advanced Psyhcological Guidance Theories... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD 673 Psychological Problem In Childhood Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall AED 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD404 Field Study In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring RPD416 Group Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring AED 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring SEM DR Seminar II Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring TAED 509 Institute of Educational Scien... Family Counseling 3-0-3
Spring AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Spring RPD 671 Practice of Advanced Individual Counseli... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-3
Spring PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RHA101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall RPD213 Observation In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PSI449 Guidance and Psychological Councelling Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall TAED 505 Institute of Educational Scien... Family Counseling 3-0-3
Fall SEM DR Seminar II Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Fall AED 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Fall AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Fall AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Fall Development and Learning Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall RPD 670 Advanced Psyhcological Guidance Theories... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD 671 Practice of Advanced Individual Counseli... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Fall RPD 673 Psychological Problem In Childhood Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-3
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD142 Education Psychology Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD142 Education Psychology Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Spring RPD408 Practice In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Spring SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Spring Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Spring AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Spring PDR 603 Advanced Techniques of Data Analysis Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD 671 Practice of Advanced Individual Counseli... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD 545 Individual Counseling Practice Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring Development and Learning Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 3-0-0
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PSI449 Guidance and Psychological Councelling Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Fall SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Fall AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Fall AED 513 Mediationin Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Fall Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall Development and Learning Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 3-0-0
Fall PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall RPD 673 Psychological Problem In Childhood Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD404 Field Study In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring AED 521 Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Spring PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PDR 603 Advanced Techniques of Data Analysis Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Spring SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Spring Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Spring AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Spring AED 520 Impressive Parental Education and Commun... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Fall FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Fall RPD 558 Group Psychological Counselling Theory a... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Fall RPD 551 Psychologica Lcounselling Skillsand Tech... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall SEM DR Seminar I Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall AED 509 Family Counseling Practices Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 1-4-3
Fall AED 505 Mental Health In The Family Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 3-0-3
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD408 Practice In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring RPD 533 Psychological Counseling and Guidance In... Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring FBE 504 Development and Learning Institute of Science Institute of Science 3-0-0
Spring Development and Learning Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 3-0-0
Spring SOBE 601 Development and Learning Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 3-0-0
Spring Development and Learning Institute of Health Sciences Institute of Health Sciences 3-0-0
Spring RPD 545 Individual Counseling Practice Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring TEZ Thesis Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring AED 504 Ethical and Legal Subjects In Family Cou... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Spring AED 504 Ethical and Legal Subjects In Family Cou... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Spring AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Spring AED 516 Behavioural Disorderin Childrensand The ... Institute of Educational Scien... Family Education and Consultat... 2-0-2
Spring PDR 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PDR 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring RPD 673 Psychological Problem In Childhood Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall RPD421 Behaviar Therapies Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall OÖÖ105 Introduction To Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall PDR 603 Advanced Techniques of Data Analysis Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall AED 505 Graduate School of Educational... Department of Family Education... 3-0-3
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall RPD 551 Psychologica LCounselling Skillsand Tech... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall AED 505 Mental Health In The Family Graduate School of Educational... Department of Family Education... 3-0-3
Fall PDR 601 Recent Approaches In Counseling Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Summer Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD306 Behavior Disorders Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD142 Educational Psychology Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PSİ132 Introduction To Psychology II Faculty of Engineering Environmental Engineering 2-0-2
Spring PSİ342 Psychology of Learning Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Spring PSI342 Psychology of Learning Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Spring RPD408 Practice In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring PSİ132 Introduction To Psychology Faculty of Engineering Chemical Engineering 2-0-2
Spring EBD142 Educational Psychology Faculty of Education English Language Teaching 3-0-3
Spring RPD 503 Psychopathology Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring AED 516 Behavioural DisorderIn Childrensand The ... Graduate School of Educational... Department of Family Education... 2-0-2
Spring AED 516 Behavioural DisorderIn Childrensand The ... Graduate School of Educational... Department of Family Education... 2-0-2
Spring AED 504 Ethicaland Legal IssuesIn Family Counsel... Graduate School of Educational... Department of Family Education... 2-0-2
Spring AED 504 Ethicaland Legal Issues In Family Counse... Graduate School of Educational... Department of Family Education... 2-0-2
Spring PDR 601 Recent Approaches In Counseling Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD 602 Advanced Individual Counseling Practice Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Spring PDR 603 Advanced Techniques of Data Analysis Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 09 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 30 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PSI449 Guidance and Psychological Councelling Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall PSİ131 Introduction To Psychology I Faculty of Engineering Chemical Engineering 2-0-2
Fall PSI131 Introduction To Psychology Faculty of Engineering Environmental Engineering 2-0-2
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall EBD241 Education For Children With Special Need Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD441 Counselling Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-0-1
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall PDR 615 Conduct Disorders and Psychotherapyof Ch... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall RPD 503 Psychopathology Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall AED 505 Mental Health In The Family Graduate School of Educational... Department of Family Education... 3-0-3
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 29 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 21 Psychology of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD142 Educational Psychology Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD414 Theories of Psychological Councelling Wi... Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD342 Education For Children With Special Need Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring RPD110 Literature Review & Reporting Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Spring EBD342 Education For Children With Special Need Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring EBD142 Edicational Psycology Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring PDR 581 Seminar Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 1-0-1
Spring PDR 617 Advanced Learning and Teaching Processes Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD-533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring PDR 601 Recent Approaches In Counseling Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Spring OAÖ-503 Development and Learning Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 3-0-3
Spring RPD 535 Field Practice I Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring RPD 533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD 503 Psychopathology Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring GSE 526 Guidance Graduate School of Educational... Fine Arts Education 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD441 Counselling Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Fall EBD441 Counselling Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall GSE 539 Development Psychology Graduate School of Educational... Fine Arts Education 2-0-2
Fall PDR 615 Conduct Disorders and Psychotherapyof Ch... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall OAÖ-553 Developmental Psychology Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall PDR 581 Seminar Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 1-0-1
Fall RPD 503 Psychopathology Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD110 Literature Review & Reporting Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD142 Educational Psychology Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring EBD142 Edicational Psycology Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring RPD-533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD-450 Principles and Techniques of Group Couns... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD 528 Field Applications II ( Vocational Guida... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring OAÖ-546 Guidance Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Spring PDR 581 Seminar Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 1-0-1
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP105 Psychology Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD443 Education For Children With Special Need Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall RPD 535 Field Practice I Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Fall RPD 455 Ethical and Legal Issues Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall RPD 533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PDR 581 Seminar Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 1-0-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD406 Ethics & Legal Issues In Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Spring EBD142 Educational Psychology Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring EBD142 Edicational Psycology Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring RPD110 Literature Review & Reporting Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD302 Practice In Vocational Guidance & Counse Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Spring PDR 657 Cognitive Behavioral Therapies For Sever... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring RPD 533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring OSA 528 Learning and Teaching Theories and Appro... Graduate School of Educational... Secondary School Social Educat... 2-0-2
Spring RPD-533 Psychological Counseling and Guidance In... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring OSA 528 Learning and Teaching Theories and Appro... Graduate School of Educational... Secondary School Social Educat... 2-0-2
Spring OAÖ-548 Learning and Teaching Theories and Appro... Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Spring OSA 528 Learning and Teaching Theories and Appro... Graduate School of Educational... Secondary School Social Educat... 2-0-2
Spring OAÖ-548 Learning and Teaching Theories and Appro... Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Spring RPD 528 Field Applications II ( Vocational Guida... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring PF 09 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 09 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RPD401 Psychological Testing Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-4-4
Fall EBD341 Education of Early Childhood Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Fall RPD213 Observation In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Fall EBD341 Education of Early Childhood Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD 455 Ethical and Legal Issues Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PDR 657 Cognitive Behavioral Therapies For Sever... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall FBE-504 Development and Learning Gradute School of Natural and ... 3-0-3
Fall RPD 535 Field Practice I Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBB402 Guidance Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring RPD110 Literature Review & Reporting Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Spring RPD402 Seminar In Guidance & Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-2-3
Spring EBD142 Education Psychology Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring RPD210 Psychology of Learning Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PDR410 Vocational English IV Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Spring EBD142 Education Psychology Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Spring RPD408 Practice In Schools Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Spring RPD406 Ethics & Legal Issues In Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall RPD411 Practice In Community Services Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-2-2
Fall RPD403 Practice In Individual Counseling Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 1-4-3
Fall RPD101 Introduction To Psychology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall OÖP203 Development In Early Childhood I Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall OÖP203 Development In Early Childhood I Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Fall RPD401 Psychological Testing Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-4-4
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2