Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Nasuh Evrim Acar
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Sports Science/Department of Physical Education and Sports .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Created
:
2016-10-10 15:33:41 .
Last Modification
:
2023-03-28 09:10:31 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR SYSTEM ENGINEERING MILITARY ACADEMY 2004
2012
MASTER SPORTS AND HEALTH GAZI UNIVERSITY 2017
PHD. DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MERSIN UNIVERSITY 2021
Doctorate Thesis

1. ACUTE EFFECT OF WARM UP WITH SHORT AND LONG INTERVAL TRAINING ON PERFORMANCE PARAMETERS IN THE ORIENTEERING SPRINT RACE, Supervisor: Dr. Doç.Dr. İrfan YILDIRIM, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Physical Education and Sports Department, MERSİN, Turkey, 2021.

Master Thesis

1. ERGONOMICALLY EXAMINED OF THE ANKARA ÇANKAYA MUNICIPALITY OF RECREATIONAL OUTDOOR SPORT FIELDS, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Latif AYDOS, Gazi University, Graduate School of Health Sciences, Fitness Health Sciences Department, Ankara, Turkey, 2017.

Title Dutie Institution/Other Year
2022-04-21 - 2025-04-03
2020-08-07 - 2023-08-07
International - SCI/SCI-Expanded category 3350
2022
4. UMUTLU, G.; ACAR, N.; Sınar, D.; Akarsu, G.; Güven, E.; Yıldırım, İ. . THE JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, 2022, 62, 851-858. 750 + 0
10.23736/S0022-4707.21.12313-8

2020
3. UMUTLU, G.; DEMİRCİ, N.; ERDOĞAN, A.; ACAR, N.; FİDANCI, Ş. . THE JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, 2020, 60, 510-519. 600 + 0
10.23736/S0022-4707.19.10277-0

2. UMUTLU, G.; DEMİRCİ, N.; ACAR, N. . ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, 2020, 28, 339-350. 1000 + 0
10.3233/IES-202111

2019
1. ERDOĞAN, A.; UMUTLU, G.; ACAR, N. . ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, 2019, 27, 153-161. 1000 + 0
10.3233/IES-183221

International - Other 375
2021
4. ERDOĞAN, M.; SÖKÜLMEZ YILDIRIM, S.; ACAR, N.; KAMİŞ, O. . ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE, 2021, 61, 122-132. 75 + 0
10.2478/afepuc-2021-0011

2020
3. Sınar, D.; ACAR, N.; YILDIRIM, İ. . AKSARAY UNIVERSITY JOURNAL OF SPORT AND HEALTH RESEARCHES, 2020, 1, 1-9. 100 + 0
2018
2. UMUTLU, G.; ACAR, N.; AKKOYUNLU, Y. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 29-37. 100 + 0
10.33438/ijdshs.432510

1. ERDOĞAN, M.; ACAR, N.; UMUTLU, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 32-39. 100 + 0
10.33438/ijdshs.488685

National - Covered by ULAKBIM 960
2022
5. ACAR, N.; UMUTLU, G. . SPOR BILIMLERI DERGISI HACETTEPE UNIVERSITESI, 2022, 33, 33-42. 200 + 0
10.17644/sbd.995087

4. ACAR, N.; UMUTLU, G.; AKARSU, G.; Sınar, D.; GÜVEN, E.; PALALI, M.; YILDIRIM, İ. . CBU BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2022, 17, 166-179. 160 + 0
10.33459/cbubesbd.1107122

2021
3. ACAR, N.; AYDOS, L. . SPOR BILIMLERI ARASTIRMALARI DERGISI, 2021, 6, 220-232. 200 + 0
10.25307/jssr.908565

2. CAN, U.; ACAR, N.; ARINLI, Y. . TURKIYE KLINIKLERI SPOR BILIMLERI DERGISI, 2021, 13, 452-460. 200 + 0
10.5336/sportsci.2021-82019

2019
1. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ACAR, N. . CBU BEDEN EGITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2019, 14, 41-54. 200 + 0
10.33459/cbubesbd.482218

National - Other 200
2020
2. Sınar, D.; ACAR, N.; YILDIRIM, İ. . TURKIYE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2020, 4, 30-60. 100 + 0
10.32706/tusbid.719671

2019
1. Sınar, D.; ACAR, N.; YILDIRIM, İ. Caffeine and Obesity . TURKIYE SPOR BILIMLERI DERGISI, 2019, 3, 10-20. 100 + 5
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbid/issue/47058/542906

Publications_002.pdf

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 409
1. ACAR, N.; DEMİRCİ, N.; ERSÖZ, G.; IŞIK, Ö.; KARAGÖZ, Ş.; ERSÖZ, Y.; UMUTLU, G.; ACAR, N.; ULUSOY, Y.; PALALI, M. SPOR, PERFORMANS VE TOPARLANMA, ISBN: 978-625-7291-92-7, İstanbul Tıp Kitabevleri, Number of print: 1, Total Printing Number: 75, 214 Page, Turkish, , Turkey, 2021. 409
International - Full text - Oral 540

2. Sınar, D.; ACAR, N.; YILDIRIM, İ., ATLETLERDE İZOKİNETİK BACAK KUVVETİ İLE KOR BÖLGE KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, ANTALYA, Turkey, 2019. 200
http://burkonturizm.com/duyuru/burkon/82/SBK2019.pdf

1. ACAR, N.; Sınar, D.; AKARSU, G.; YILDIRIM, İ., PİLATES EĞİTMENLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONLARI VE YEME DAVRANIŞ BİÇİMLERİ. 5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, 2019-10-02, 2019-10-06, ANKARA, Turkey, 2019. 190
http://www.natural2019.com/doc/natural2019proceedingsbookv2.pdf

International - Abstract - Oral 670

8. ACAR, N.; UMUTLU, G.; AKARSU, G.; Sınar, D.; GÜVEN, E.; Palalı, M.; YILDIRIM, İ., HAMSTRİNG KASLARINA UYGULANAN FOAM ROLLER UYGULAMASININ YÜKSEK VE DÜŞÜK HIZLI İZOKİNETİK TEST SIRASINDAKİ DİZ KUVVET, EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI VE YORULMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR DENEME. 19'uncu Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2021-12-11, , Antalya, Turkey, . 80

7. ACAR, N.; YILDIRIM, İ., FARKLI ANTRENMANLARIN SÜRAT PARKURUNDA ORYANTİRİNG PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİ. 19'uncu Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2021-11-11, , Antalya, Turkey, . 100

6. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ARINLI, Y.; ACAR, N., SAKATLIK GEÇİREN ADÖLESAN BALE DANSÇILARINDA GÜÇ VE DAYANIKLILIK PERFORMANSINA YÖNELİK SEGMENTAL KAS KUVVET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, , Turkey, 2019. 65
Scientific_Meetings_007.pdf

5. ÇAT, G.; AKARSU, G.; ACAR, N.; YILDIRIM, İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTELERİ İLE YEME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, 2019. 75
Scientific_Meetings_011.pdf

4. CAN, U.; SARAÇ, L.; UMUTLU, G.; ACAR, N.; ARINLI, Y., AEROBİK TEST PROTOKOLLERİNE GÖRE ENERJİ TÜKETİMİ VE EPOK DEĞERLERİNİN DİZ VE KALÇA PİK TORK VE KAS FİBRİL TİPİ KESTİRİMİ İLE İLİŞKİSİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, 2019. 60
https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/3.-AKDEN%C4%B0Z-SEMPOZYUMU-2019-Bildiri-%C3%96zetleri-Kitab%C4%B1.pdf

3. Umutlu, G.; Saraç, L.; Acar, N.; Erdoğan, A., HIIT VE CONTİNİOUS AEROBİC ANTRENMANLAR EŞLİĞİNDE KULLANILAN ELEKTROSTİMÜLASYON UYGULAMALARININ KUVVET, DAYANIKLILIK, IGF-1 VE IGFBP-1 PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Turkey, 2018. 75
http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_ozet.pdf

2. UMUTLU, G.; SARAÇ, L.; ACAR, N.; ERDOĞAN, A., NÖROMÜSKÜLER ELEKTROSTİMULASYON VO2MAX'I GELİŞTİRMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM MİDİR?. 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Turkey, 2018. 75
http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_ozet.pdf

1. UMUTLU, G.; SARAÇ, L.; ACAR, N.; ERDOĞAN, A., Is NeuromuscularElectrostimulation An Effective Tool To Improve VO2max ?. 16th International SportsSciences Congress, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Turkey, . 75

International - Abstract - Poster 132

3. ADA, A.; ERDOĞAN, M.; KAMİŞ, O.; ACAR, N., 9-11 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÇEVİKLİK, İVMELENME VE SPRİNT PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019-11-13, 2019-11-16, ANTALYA, Turkey, . 32

2. ERDOĞAN, M.; ACAR, N.; UMUTLU, G., AMERİKAN VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İNSAN PERFORMANS LABORATUVARLARININ İNCELENMESİ. 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Turkey, 2018. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

1. ERDOĞAN, A.; UMUTLU, G.; ACAR, N., Ön Çapraz Bağ ve Medial Menisküs Yırtığının Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Pik Tork Kuvvetine Etkisi ve Cybex Test Protokolü İle Tedavisi: Vaka Takdimi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

National - Abstract - Oral 50

1. ACAR, N., ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİNE AİT REKREATİF AMAÇLI DIŞ MEKAN SPOR ALANLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ. 22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, 2016-10-06, 2016-10-08, Denizli, Turkey, 2016. 50
http://www.pau.edu.tr/ergonomi22/tr

National - Manager 100

1. THE EFFECT OF DIFFERENT TRAININGS ON ORIENTEERING PERFORMANCE PARAMETERS IN THE SPRINT COURSE, BAP, Project Number: 2019-3-TP3-3830, 23937 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

2. , BAP, Project Number: , 4750 TL, Researcher, 2019,Completed. 50

1. Body Composition, Somatotype and Athletic Performance Evaluation Project of Elite Orienteering Athletes- National Team Case, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Project Number: 1771, 4750 TL, Researcher, 2019,Completed. 0
Projects_001.pdf

National - projects.gorevler. 0

1. , BAP, Project Number: , 23937 TL, projects.gorevler., 2021,Completed. 0

1. sports science association , Member No: 1283, Turkey, 2019-11-03-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall YON-3101 Sport Law College of Physical Education ... Sport Management 3-0-3
Fall SEÇ 3104 Orienting College of Physical Education ... Recreation 1-2-2
Year STP309 Oryantiring Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring YON 1209 Oriantring Faculty of Sports Science Sport Management 2-0-2
Spring SEC 1212 Faculty of Sports Science Coaching Training 2-0-2
Fall YON-3101 Sport Law College of Physical Education ... Sport Management 3-0-3
Year STP309 Oryantiring Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring YON 1209 Oriantring College of Physical Education ... Sport Management 2-0-2
Spring SEC 1212 Orientring College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2
Year STP309 Oryantiring Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SEC 1212 Orientring College of Physical Education ... Coaching Training 2-0-2