National Monitoring Application and Research Center

Genel Görünüm

         Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında veri tabanı oluşturmak, coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sistemi kurmak, mekansal ve istatistiki verileri güncellemek ve dönemsel raporlara dönüştürmek, araştırma projeleri yürütmek, araştırma sonuçlarını kamu kurumları, kalkınma ajansları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşmak,

         Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek,

         Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

         Yurtiçi ve yurtdışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak uzmanları, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıları, FARABİ, ERASMUS, LEONARDO gibi değişim ....

         Amacımız; Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, coğrafi ve kent bilgi sistemi kurmak, mekansal ve istatistiki verileri güncellemek ve raporlara dönüştürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panel düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek bölgenin kalkınmasına hizmet vermektir.

"A World University In The Light of Science and Modernity"