Academic Staff

  Asst. Professor Pelin Eroğlu
Profile
:
Department
:
Faculty of Science .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
4560 .
Created
:
2015-06-02 11:43:09 .
Last Modification
:
2024-02-17 20:12:58 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2007
2013
Doctorate Thesis

1. An investigation of the effect of tamoxifen on potassium channel gene expression in breast cancer, Supervisor: Dr. Serap Yalın, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biochemistry Department, mersin, Turkey, 2013.

Master Thesis

1. The searching of DNA methylation in the region of p15INK4B promotor in the cases with Non-Hodgkin Lymphoma, Supervisor: Dr. Serap yalın, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biochemistry Department, mersin, Turkey, 2007.

International - Covered by ULAKBIM 0
2020
3. bilen, m.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S. . CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2020, 45, 186-194. 0 + 0
10.17826/cumj.634598

2017
2. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BALLI, E.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; EROĞLU, P.; BERKÖZ, M. . TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF LABORATORY ANIMALS, 2017, 1, 13-19. 0 + 0
10.5336/jlabanim.2016-52087

1. BERKÖZ, M.; sağır, ö.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; EROĞLU, P. . EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 2017, , -. 0 + 0
10.5505/ejm.2017.76588

International - SCI/SCI-Expanded category 5160
2023
11. Doğan Çalhan, S.; Meryemoğlu , B.; Eroğlu, P.; Saçlı , B.; Kalderis , D. Subcritical Water Extraction of Onosma mutabilis: Process Optimization and Chemical Profile of the Extracts. MOLECULES, 2023, 28, 1-21. 700 + 0
10.3390/molecules28052314

Publications_003.pdf

10. DOĞAN ÇALHAN, S.; MERYEMOĞLU, B.; EROĞLU, P. . MOLECULES, 2023, 28, 1-221. 1000 + 0
10.3390/molecules28052314

2021
9. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; DERVİŞOĞLU, H.; EROĞLU, P.; YALIN, S.; YILMAZ, Ş. . ANDROLOGIA, 2021, 54, 1-. 550 + 0
10.1111/and.14291

2012
8. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Mazmanci, B.; Balli, E.; Eroglu, P.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Mazmanci, M.; Yalin, E.; Unyayar, A. Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2012, 37, 239-244. 250 + 0
https://dx.doi.org/10.5505/tjb.2012.52724

7. Yalin, S.; Sagir, O.; Comelekoglu, U.; Berkoz, M.; Eroglu, P. Strontium ranelate treatment improves oxidative damage in osteoporotic rat model. PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2012, 64, 396-402. 500 + 10

Times Cited: 2
6. YALIN, S.; Sağır, Ö.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BERKÖZ, M.; EROĞLU, P. . PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2012, 64, 396-402. 500 + 0
2011
5. Guler, V.; Yalin, S.; Berkoz, M.; Cimen, O.; Yalin, E.; Eroglu, P.; Kanik, A. The association between cyclooxygenase-2 (COX-2/PTGS2) gene polymorphism and osteoarthritis. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2011, 22, 22-27. 300 + 5

Times Cited: 1
2010
4. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Bagis, S.; Berkoz, M.; Eroglu, P. Effects of alendronate and risedronate therapy on hepatic antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in ovariectomized rats. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2010, 40, 613-618. 500 + 5
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0904-15


Times Cited: 1
2007
3. Culha, G.; Yalin, E.; Yalin, S.; Eroglu, P.; Berkoz, M. Oxidative stress and antioxidant enzyme activities in patients with cutaneous leishmaniasis in endemic region of Hatay (Antioch). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2007, 19, 3113-3118. 600 + 5

Times Cited: 1
2006
2. Yalin, S.; Yilmaz, N.; Aslantas, S.; Comelekoglu, U.; Berkoz, M.; Guler, V.; Eroglu, P.; Oztuna, S.; Coskun, B.; Oguz, I. Effect of Co-60 gamma irradiation on the lipid peroxidation and ultrastructure of rat gastrocnemius muscle. FEBS JOURNAL, 2006, 273, 162-162. 100 + 0
1. Hatungil, R.; Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Bagis, S.; Sahin, N.; Arslan, H.; Eroglu, P.; Berkoz, M. Cadmium induced changes in lipid peroxidation and antioxidant status in brain of ovariectomized rats. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2006, 18, 1467-1473. 160 + 0
International - Covered by Other International Indexes 20
2016
1. Ballı, E.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Battal, D.; Ocakoğlu, K.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Türkseven, Ç.; Eroğlu, P.; Karagül, İ. TOXIC EFFECTS OF SILICA NANOPARTICLES ON HEART: ELECTROPHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL, HISTOLOGICAL AND GENOTOXIC STUDY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2016, 25, 312-322. 20 + 0
Publications_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 440
2019
6. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BALLI, E.; YALIN, S.; EROĞLU, P.; BAYRAK, G.; YAMAN, S.; SÖĞÜT, F. . ASOS YAYINEVI, 2019, 23, 344-353. 100 + 0
10.12991/jrp.2019.142

2018
5. BERKÖZ, M.; HATUNGİL, F.; YALIN, A.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; BEYDAĞI, H.; REŞİTOĞLU, B.; ŞAHİN, N.; EROĞLU, P. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 12, 210-219. 20 + 0
10.26559/mersinsbd.489911

2017
4. BERKÖZ, M.; sağır, ö.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; EROĞLU, P. . VAN TIP DERGISI, 2017, , -. 80 + 0
3. Berköz, M.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Eroğlu, P. Effect of postmenopausal strontium ranelate treatment on oxidative stress in rat skin tissue.. EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 2017, 22, 162-166. 80 + 0
2. Berköz, M.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Eroğlu, P. The Investigation of Impact of Stronsium Ranelat Application on Paraoxonase and Arylesterase Activities in Liver, Kidney and Muscle Tissues in Experimental Osteoporosis Rat Model. VAN TIP DERGISI, 2017, 24, 12-18. 80 + 0
2016
1. Berköz, M.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Eroğlu, P. -. VAN TIP DERGISI, 2016, 0-0. 80 + 0
Publications_002.pdf

National - Other 40
2014
2. Ballı, E.; Yalın, S.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Yetkin, D.; Yaman, S.; Çömelekoğlu, Ü. --. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2014, 7, 17-23. 20 + 0
2010
1. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; MAzmancı, B.; Mazmancı, M.; Ünyayar, A.; Eroğlu, P. --. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2010, 3, 1-8. 20 + 0
International - Abstract - Oral 435

5. GÜLÜM, C.; EROĞLU, P.; ÜNAL, S.; TOMBAK, A.; TEMEL, G., Comparison Of Classical And Flow Cytometric Osmotic Fragility And Eosin-5- Maleimide Binding Test In The Diagnosis Of Hereditary Spherocytosis. 2.EBAT (EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES) , 2019-10-26, 2019-10-29, Antalya, Turkey, 2019. 80
Scientific_Meetings_003.pdf

4. ALZAİM, M.; EROĞLU, P.; YETKİN, D., ALYSSUM FLORİBUNDUM BİOSS. & BALANSA (BRASSİCACEAE) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN FENOLİK YAPIDAKİ BİLEŞİKLERİN TAYİNİ ve DU-145 HÜCRE HATTI ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

3. SALIK, Y.; EROĞLU, P., Alyssum Floribundum Boiss. & Balansa (Brassicaceae) Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktlarının Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması.. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) , 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

2. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; BALLI, E.; KARAGÜL, M., Farklı Boyutlardaki Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, , , . 75

1. Eroğlu, P.; Yalin, S.; Çömelekoğlu , Ü.; Söğüt , F.; Yılmaz, N.; Yetkin, D.; Yalın, A., Meme kanserinde potasyum kanal gen ekspresyonu üzerine tamoksifenin etkisinin araştırılması . 41. FEBS kongresi, 2016-10-03, 2016-10-08, Aydın-Kuşadası, Turkey, 2016. 80

International - Abstract - Poster 546

24. CİVANER, M.; EROĞLU, P., BAZI FENOLİK BİLEŞİKLERİN ELDESİ, KİMYASAL İÇERİKLERİNİN AYDINLATILMASI ve ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

23. AVŞAR, G.; ADIGÜZEL, A.; EROĞLU, P.; EMEN, F.; YÜKSEL, D.; GÜL, Ç.; DEMİRDÖĞEN, R., EXTRACTION OF LAVENDER (LAVANDULA OFFICINALIS),GENTIAN (HYPERICUM PERFORATUM) AND STINGING NETTLE (URTICA DIOICA) PLANTS GROWN IN MERSIN REGION AND INVESTIGATION OF THE ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THEIR EXTRACTS. I. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS ”NATURAL AND HEALTHY LIFE”, 2017-05-10, 2017-05-12, , , . 27

22. EROĞLU, P.; ADIGÜZEL, A.; DEMİRDÖĞEN, R.; AVŞAR, G.; EMEN, F.; YEŞİLKAYNAK, T.; YÜKSEL, D., DETERMINATION OF ANTIOXIDANT CONTENT OF TURKISH PINE (PINUS BRUTIA TEN.) PEEL EXTRACT. I. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS ”NATURAL AND HEALTHY LIFE”, 2017-05-10, 2017-05-12, , , . 37

21. Avşar, G.; Adıgüzel, A.; Eroğlu, P.; Emen, F.; Yüksel, D.; Gül, Ç.; Demirdöğen, R., Extraction of Lavender (Lavandula Offıcınalıs), Centaury (Hyperıcum Perforatum) and Stıngıng Nettle (Urtıca Dıoıca) Plants Grown in Mersin Region and Investigation of The Antioxidant and Antibacterial Activity of Their Extracts. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-12, Konya, Turkey, 2017. 27

20. Eroğlu, P.; Avşar, G.; Adıgüzel, A.; Demirdöğen, R.; Emen, F.; Yeşilkaynak, T.; Yüksel, D., Determınatıon Of Antıoxıdant Content Of Turkısh Pıne (Pınus Brutıa Ten.) Peel Extract. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-12, Konya, Turkey, 2017. 37

19. Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Yalın, A., SiO2 Nanoparçacıkların Beyin ve Periferik Sinirlerde Antioksidan Sisteme Etkisi. III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Turkey, 2017. 42

18. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; YALIN, A., SiO2 nanoparçacıklarının beyin ve periferik sinirlerde antioksidan sisteme etkisi. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, , , . 42

17. Türkseven, Ç.; Korkutan, S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal, D., Genotoxic effects f different size of silica nanoparticules in rat lymphocyte cells. FEBS EMBO 2014 Conference, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, France, 2014. 15

16. Yıldırım, M.; Karataş, İ.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü., Antioxidant effect of hypericum perforatum on sciatic nevre damage. International Student Conferance of Medical Sciences, 2014-04-10, 2014-04-12, Krakow, Poland, 2014. 22

15. Ozguven, M.; Soltanbeigi , A.; Yalın, S.; Caliskan , T.; , Eroglu , P.; Yaldız , G.; Sekeroglu , N., The study of the various rosemary varieties volatile oil amounts and antioxidant activities in different harvests on fertile and marginal lands. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2013-04-17, 2013-04-20, Kıbrıs, Turkey, 2013. 0

14. Uygut , M.; Sahan, C.; Berköz, M.; Yalın, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Şahin, N., Influence of menopause & immobilizatin stress on oxıdatıve stress. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, , 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Turkey, 2012. 5

13. Yalın S, , S.; Reşitoğlu, B.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü.; Şahin, N.; Berköz, M.; Eroğlu, P., Does ovariectomy have any impact on spatial memory performance in morris water maze?. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, 2012-06-26, 2016-06-29, Isparta, Turkey, 2012. 8

12. Eroğlu , P.; Yalın, S.; Deniz, M.; Eke, D.; Çömelekoğlu, Ü.; Çelik , A., “Effect of curcumin on oxidative stres in rat brain and liver. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences., 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Turkey, 2012. 42

11. Yalın, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Eroğlu , P., Effect of chronic cadmium exposure on oxidative stress in nerve tissue of ovariectomized rats . Cadmium Symposium, 2012-06-08, 2012-06-09, sassari, Italy, 2012. 32

10. Yalın , S.; Hatungil , R.; Büyükbozat , K.; Berköz M,, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Eroğlu , P., Antioxidant statues in Senile Macular degeneration. Turkish FEPS Physiology Congress,, 2011-09-03, 2011-09-07, 1, Turkey, 2011. 20

9. Yalin, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Sağir , Ö.; Berköz , M.; Eroğlu, P., Preventive Role of Strontium Ranelate Against to Oxidative Stress in Brain . 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology, 2010-06-09, 2010-06-12, St. Petersburg,, Russia, 2010. 20

8. Berköz , M.; Yalin, S.; Çömelekoğlu , Ü.; Mazmanci , B.; Mazmanci, M.; Eroğlu, P.; Ünyayar, A., Funalia Trogii Application on Preventing Oxidative Damage in Brain Produced by Deltamethrin Exposure. 3th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2010-06-01, 2010-06-03, ısparta, Turkey, 2010. 15

7. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Eroğlu, P.; Ünyayar, A., The effect of strontium ranelate treatment on skin biomechanic and biochemical properties in experimental osteoporosis model. FEPS 2009, 2009-11-12, 2009-11-15, Ljubljana, Slovenia, 2009. 15

6. Eroğlu, P.; Yalın, S.; Çöelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Berköz, M.; Mazmancı, B.; Ünyayar, A., Deltamethrin-induced damage in rat heart and its attenuation by funalia trogii”,. The 9th International Symposium on Pharmaceutıcal Sciences, 2009-06-23, 2009-06-26, Ankara, Turkey, 2009. 35

5. Korkutan, S.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; berköz, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Effect of strontium ranelate treatment on oxidative stress in ovariectomized rat liver. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Turkey, 2008. 8

4. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, ü.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Is there a role of postmenopausal strontium ranelate therapy on the paraoxanase and aryl esterase activities in the rat heart tissue?. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. , 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Turkey, 2008. 20

3. Korkutan , S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., Investigation of lipid peroxidation in isolated muscle tissue following in vitro application of indoxacarb. ”, 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Turkey, 2008. 22

2. Yalın, S., Does risedronate cause oxidative stres in the ovariectomized rats. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences., 2006-06-13, 2006-06-16, Ankara, Turkey, 2006. 0

1. Çömelekoğlu, Ü., Effect on 60Co gamma irradidiation on the nevre conduction, lipid peroxidation and ultrastrucructure of rat sciatic. Pathophysiology Congress, 2006-06-13, 2006-06-15, x, China, 2006. 0

National - Abstract - Oral 78

4. Yaman, S.; Söğüt , F.; Türkseven , Ç.; Eroğlu , P.; Aktaş, A.; Yalın , S.; Battal , D., Silisyumdioksit Nanoparçacıklarının Kalbin Elektriksel ve Mekanik Aktivitesi ile Antioksidan Enzim Sistemi Üzerine Etkisi. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Turkey, 2014. 20

3. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın , S.; Yılmaz, N.; Erdoğan, S.; Yalın, E.; Eroğlu, P., İmipraminin Prostat Kanserinde EAG 1 Kanalı Üzerine Etkisi”. . 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, , 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Turkey, 2014. 8

2. Yalın, S., Urtica Dioica (Isırgan Otu)’nın Farklı Organlar Üzerine Muhtemel Toksik Etkileri. 34. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 2012-10-10, 2012-10-14, 1111, Turkey, 2012. 0

1. Eroğlu, P., Overektomi uygulanmış sıçanlarda strontium ranelat tedavisinin antioksidan sistemler üzerine etkisi. XX. Ulusal Biofizik Kongresi, 2008-10-22, 2015-07-25, mersin, Turkey, 2008. 50

National - Abstract - Poster 190

27. Eroğlu, P.; Adıgüzel, A.; Ateş, S.; Kaya, Y.; Salık, Y.; Yüksel, Z.; Muştu, S., Extraction of Some Medicinal Aromatic Plants Used As Raw MaterIals; Investigation of Anti-bacterial and Antioxidant Properties. . 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Turkey, 2016. 17

26. Türkseven, Ç.; Korkutan , S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal , D., Silisyumdioksitin Sıçan İskelet Kası Biyoelektrik Özellikleri, Antioksidan Enzim Aktivitesi ve DNA’sı Üzerine Etkileri. 12. Ulusal sinir Bilimleri Kongresi, 2014-05-28, 2014-05-31, istanbul, Turkey, 2014. 7

25. Arpacı, A.; Yalın, S.; Taşkın, D.; Fakıoğlu, F.; Eroğlu , P.; Çömelekoğlu, Ü., “Adıyaman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanelerine Başvuran KOAH Hastalarında Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi”. I. Biyokimya Günleri, 2013-11-07, 2013-11-09, Kahramanmaraş, Turkey, 2013. 11

24. Bilen , M.; Eroğlu , P.; Yalın , E.; Çalıkuşu , Z.; Berköz, M.; Yeşiltepe , Y.; Çömelekoğlu, Ü., “PALB2 Genindeki Üç Polimorfik Varyasyonun Meme Kanser Riski İle İlişkisi”. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,, 2013-10-27, 2015-12-30, Aydın, Turkey, 2013. 15

23. Yetkin, D., Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarında E vitaminin Koruyucu Rolünün Araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Turkey, 2013. 0

22. Arpacı, A., Adıyaman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanelerine Başvuran KOAH Hastalarında Antioksidan Enzimlerinin Genetik Polimorfizminin Araştırılması. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, İzmir, Turkey, 2013. 0

21. Korkutan, S., Hypericum Perforatumun Sıçan Zedelenmiş Periferik Sinir Modelinde Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Turkey, 2012. 0

20. söğüt, f., Lambda Cyhalotrin İnsektisitinin Sıçanların Bellek Performansı Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi , 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Turkey, 2012. 0

19. Eroğlu, P., Rat Böbreğinde Oksidatif Strese Karşı Kurkuminin Koruyucu Etkisi. 23.Ulusal Biyokimya Kongres, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Turkey, 2011. 25

18. Reşitoğlu, B., Stres açık alan düzeneğinde katedilen mesafeyi etkiler mi?. 23.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Turkey, 2011. 0

17. Yünlüel, D., Stres, Morris Su Tankında Spasyal Bellek Performansına Etkili mi?. 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2011-04-09, 2011-04-12, İstanbul, Turkey, 2011. 0

16. Yalın, S., Radyoterapinin İskelet Kasında Kasılma Mekaniği ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Turkey, 2010. 0

15. Eroğlu, P., CYP2E1 ( Sitokrom P450 2E1) Gen Polimorfizminin Lenfoma Vakalarında Araştırılmas. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Turkey, 2010. 25

14. Berköz, M., Radyoterapinin Periferik Sinirde Aksiyon Potansiyeli, Oksidatif Stres ve İnce Yapı Üzerine Kronik Etkisi. Biyokimyada Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2010-05-21, 2015-05-22, Mersin, Turkey, 2010. 0

13. Yalın S, , S.; Güler VG, , V.; Çimen , Ö.; Berköz , M.; Eroğlu , P., Osteoartritli olgularda COX-2 gen polimorfizminin değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, İstanbul, Turkey, 2009. 12

12. Eroğlu, P., Postmonepozal stronsiyum tedavisinin sıçan böbrek dokusunda paraoksanaz ve aril esteraz enzim aktiviteleri üzerine etkisinin araştırılması" XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım, P85, Nevşehir, 2008.. XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevşehir, Turkey, 2008. 25

11. Yalın, S., "Deltamethrin İntoksikasyonunda Oksidatif Stres Üzerine Fungus Funalia Trogii’nin Rolü. XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevşehir, Turkey, 2008. 0

10. Berköz , M.; Yalın S, , S.; Eroğlu P., P., Akut lösemili hastalarda CYP2B6 G15631T Polimorfizminin Araştırılması” . XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevsehir, Turkey, 2. 0

9. Berköz , M.; Yalın , S.; Çömelekoğlu , Ü.; Sağır , Ö.; Eroğlu , P.; Söğüt , F.; Korkutan , S., Stronsiyum ranelat tedavisinin sıçan kas dokusundaki paraoksonaz-aril esteraz enzim aktivitelerine etkisi. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, mersin, Turkey, 2008. 10

8. Sağır, Ö., Deneysel osteoporoz modeli oluşturulmuş ratlarda stronsiyum ranelat uygulanmasının karaciğer paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerine etkisinin araştırılması. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, K.K.T.C, Turkey, 2008. 0

7. Yalın, S., Cuteneous leishmaniasis’li olgularda serum adenozin deaminaz ve deoksiadenozin deaminaz enzim aktivitelerinin incelenmesi. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, K.K.T.C., Turkey, 2008. 0

6. Berköz, M.; Yalın, S.; Ballı, E.; Eroğlu, P., The effect of temperature and duration on protein oxidation in chondrocyte culture. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, ısparta, Turkey, 2008. 16

5. Berköz, M., Akut indoxacarb intoksikasyonunun lipid peroksidasyonu ve antioksidan sistem üzerine etkisi. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Turkey, 2008. 0

4. Berköz, M., Türk populasyonunda CYP2B6 gen polimorfizmi. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Turkey, 2007. 0

3. Eroğlu, P., Non-Hodgkin lenfomalı olgularda p15INK4B promotör bölgesindeki DNA metilasyonunun araştırılması. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Turkey, 2007. 25

2. Yalın, s., Alendronat’ın lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2005-09-27, 2005-09-30, mersin, Turkey, 2005. 0

1. Yalın, S., Overektomi uygulanmış sıçanlarda beyinde kadmiyumun antioksidan sistemler üzerine etkisi. 4. Sinir Bilimleri Kongresi, 2005-03-29, 2005-04-02, mersin, Turkey, 2005. 0

National - Manager 700

7. Investigation of antioxidant and antidiabetic activities of silver nanoparticles synthesized from Onosma Mutabilis (O. Mutabilis) plant extract., BAP, Project Number: 2023-1-TP2-4907, 40000 TL, Manager, Continue... 100

6. Determination of Phenolic Compounds from Alyssum floribundum Bioss. & Balansa (Brassicaceae) and Their Cytotoxic Effects on DU-145 Cell Line., BAP, Project Number: 2019-1-TP2-3437, 13000 TL, Manager, 2019,Completed. 100
Projects_001.pdf

5. An Investigation of the Cytotoxic Effect of Fulvestrant on hERG1 Potassium Channel Gene Expression in MCF-7 Breast Cancer Cell Culture., BAP, Project Number: 2017-2-AP3-2645, 15000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

4. Investigation of antioxidant and antimicrobial activity of extracts from Alyssum floribundum Boiss. & Balansa (Brassicaceae) plants, BAP, Project Number: 2017-2-TP2-2531, 11000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

3. Use of Flow Cytometric Osmotic Fragility and Eosin-5-Maleimid Binding Assays in the Diagnosis of Hereditary Spherocytosis, BAP, Project Number: 2017-2-TP2-2549, 6994 EUR, Manager, 2018,Completed. 100

2. investigation of the Biological Effect of Extracts Obtained from Onosma mutabilis boiss. (Boraginaceae) Plant on the DU145 Prostate Cancer Cell Line , BAP, Project Number: 2017-1-TP2-2265, 6902 TL, Manager, 2018,Completed. 100

1. Extraction of dandelion (taraxacum officinale), horse chestnut (aesculus hippocastanum) and bay (laurus nobilis) plants grown in Mersin region and Investigation of the antibacterial activity of their extracts, BAP, Project Number: 2016-2-TP2-1936, 8000 TL, Manager, 2017,Completed. 100

National - Researcher 100

2. Synthesis of Cyclitols, determination of stereochemistry by NMR Spectroscopy, examination of some biological properties, BAP, Project Number: 2017-2-AP5-2502, 225000 TL, Researcher, 2019,Completed. 50

1. The Effects of Pyrethroid Insecticides on Vascular Smooth Muscle ATP-Sensitive Potassium Channels, BAP, Project Number: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

Supervised Master Theses 800

4. Mariam ALZAİM, DETERMINATION OF COMPOUNDS IN PHENOLIC STRUCTURE OBTAINED FROM ALYSSUM FLORIBUNDUM BIOSS. & BALANSA (BRASSICACEAE) PLANT AND INVESTIGATION OF THEIR CYTOTOXIC EFFECTS ON DU-145 CELL LINE, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

3. Mehmet Ulaş Civaner, DETERMINATION OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS, CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Cemil Gülüm, USE OF FLOW CYTOMETRİC OSMOTİC FRAGİLİTY AND EOSİN-5-MALEİMİDE BİNDİNG ASSAYS İN THE DİAGNOSİS OF HEREDİTARY SPHEROCYTOSİS, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Yasemin SALIK, INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF EXTRACTS OBTAINED FROM ALYSSUM FLORIDUM BOISS. & BAL. (BRASSICACEAE) PLANT, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

National Journal [Year, Count] 1
1. KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1

"A World University In The Light of Science and Modernity"