Academic Staff

  Assoc.Professor Mustafa Kemal Yılmaz
Profile
:
Department
:
Faculty of Science/Department of Chemistry .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Mersin .
Phone
:
+90 -324-361 00 01 .
Internal
:
14697 (Ofis) 79127 (Lab.) .
Fax
:
+90 -324-3610047 .
Created
:
2016-05-17 09:46:00 .
Last Modification
:
2024-03-15 21:45:42 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
10
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2006
2009
2014
Doctorate Thesis

1. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APPLICATION IN HECK AND SUZUKI CROSS COUPLING REACTIONS OF IMINOPHOSPHINE PALLADIUM(II) COMPLEXES, Supervisor: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, ADANA, Turkey, .

Master Thesis

1. SYNTHESIS OF NEW BINAP DERIVATIVE LIGAND AND THEIR RUTHENIUM COMPLEXES, INVESTIGATION OF THEIR CATALYTIC ACTIVITY, Supervisor: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, ADANA, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY 2009-12-22 - 2015-05-07
RESEARCH ASSISTANT (DR.) OSMANIYE KORKU ATA UNIVERSITY 2014-05-08 - 2016-05-12
LECTURER DOCTOR MERSIN UNIVERSITY 2016-05-13 - 2019-04-28
ASSOC. PROF. MERSIN UNIVERSITY 2019-04-29 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 19900
2023
23. İNCE, S.; ÖNER, Ö.; YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B. . INORGANIC CHEMISTRY, 2023, 62, 4637-4647. 700 + 0
10.1021/acs.inorgchem.3c00079

22. İNCE, S.; YALÇIN, M.; İNCE, T.; GEÇGEL, C.; YILMAZ, M. . CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2023, 20, 1-8. 500 + 0
10.1002/cbdv.202301411

2022
21. SAYGIDEĞER DEMİR, B.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; Sezan, A.; Derinöz, E.; TAŞKIN TOK, T.; SAYGIDEĞER, Y. . PHARMACEUTICS, 2022, 14, 2409-. 600 + 0
10.3390/pharmaceutics14112409

20. SOLMAZ, Ü.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; ARSLAN, H. . JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2022, , 122374-. 750 + 0
10.1016/j.jorganchem.2022.122374

19. TEZCAN, B.; YILMAZ, M.; YAKALI, G.; AYGÜN, M.; GÜZEL, B. . INORGANICA CHIMICA ACTA, 2022, 543, 121155-. 800 + 0
10.1016/j.ica.2022.121155

2021
18. SOLMAZ, Ü.; GÜMÜŞ, İ.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; ARSLAN, H. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2021, 35, 1-16. 700 + 0
10.1002/aoc.6348

17. YILMAZ, Ö.; KÜCE ÇEVİK, P.; YILMAZ, M. . RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY, 2021, 47, 543-551. 1000 + 0
10.1134/s1068162021020278

16. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, H.; ÜNVER, H. . INORGANICA CHIMICA ACTA, 2021, 514, 1-7. 800 + 0
10.1016/j.ica.2020.120022

2020
15. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B. . JOURNAL OF CO2 UTILIZATION, 2020, 42, 101309-. 950 + 0
14. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2020, 34, 5669-. 1000 + 0
10.1002/aoc.5669

2019
13. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M. . JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 16, 945-951. 1000 + 0
10.1007/s13738-018-1569-7

12. GÖK, H.; YILMAZ, M. . TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2019, 43, 1017-1029. 1000 + 0
10.3906/kim-1903-71

2018
11. GÖK, Y.; GÖK, H.; YILMAZ, M.; FARSAK, M.; İlker Ümit, K. . POLYHEDRON, 2018, 153, 128-138. 700 + 0
10.1016/j.poly.2018.06.053

10. ALTAN, O.; YILMAZ, M. . JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 861, 252-262. 1000 + 0
10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

9. YILMAZ, M.; KELEŞ, M. . TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2018, 43, 285-292. 1000 + 0
10.1007/s11243-018-0213-9

8. YILMAZ, M.; İnce, S.; Arıkaner Yılmaz, S.; KELEŞ, M. . INORGANICA CHIMICA ACTA, 2018, 482, 252-258. 950 + 0
10.1016/j.ica.2018.06.013

7. YILMAZ, M. . JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2018, 138, 221-227. 1000 + 0
10.1016/j.supflu.2018.04.022

6. YILMAZ, M.; KELEŞ, H.; İnce, S.; KELEŞ, M. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 32, 1-8. 950 + 0
10.1002/aoc.4002

2014
5. YILMAZ, M.; GÜZEL, B. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2014, 28, 529-536. 1000 + 0
10.1002/aoc.3158

2013
4. KELEŞ, M.; YILMAZ, M. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2013, 28, 91-94. 1000 + 0
10.1002/aoc.3085

2012
3. KELEŞ, M.; YILMAZ, M. . HETEROATOM CHEMISTRY, 2012, 23, 466-471. 1000 + 0
10.1002/hc.21038

2010
2. AVŞAR, G.; Altınel, H.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B. . JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2010, 101, 199-203. 750 + 0
10.1007/s10973-009-0453-1

2009
1. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B. . THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2009, 51, 202-208. 750 + 0
10.1016/j.supflu.2009.08.011

National - Covered by ULAKBIM 400
2018
2. YILMAZ, M.; İNCE, S. . JOURNAL OF THE TURKISH CHEMICAL SOCIETY, SECTION A: CHEMISTRY, 2018, 5, 895-902. 200 + 0
10.18596/jotcsa.435122

1. YILMAZ, M.; KELEŞ, M. . JOURNAL OF THE TURKISH CHEMICAL SOCIETY, SECTION A: CHEMISTRY, 2018, 5, 133-148. 200 + 0
10.18596/jotcsa.341530

National - publications.sections.66 100
2012
1. YILMAZ, M.; GÜZEL, B. . C.U FEN VE MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, 2012, 27, 20-26. 100 + 0
International - Full text - Poster 210

3. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ERDEM, Ö.; GÜZEL, B., Fluorinated Polymeric BINAP Ligand for Asymmetric Hydrogenation in scCO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barselona, Spain, . 70

2. AVŞAR, G.; Altınel, H.; YILMAZ, M.; Kıcır, N.; GÜZEL, B., Synthesis of scCO2 Soluble Fluorinated Phosphinoethane and Phosphinohydrazin derivatives and their Rh I complexes. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barselona, Spain, . 70

1. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; Arıkaner Yılmaz, S.; GÜZEL, B., New Perfluorinated BINAP Rhodium Catalyst and Asymetric Hydrogenation of Ketoester in Supercritical CO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barselona, Spain, . 70

International - Abstract - Oral 490

5. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes. 4th Organic Chemistry Congress, 2018-10-04, 2018-10-07, Antalya, Turkey, . 100

4. YILMAZ, M., Ibuprofen ve Naproksen Sentezine Tek Dişli Fosfin Ligandları ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Katalizörlerinin Etkisi. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Turkey, . 100

3. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, . 100

2. YILMAZ, M.; İnce, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonu Uygulamaları. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, . 95

1. YILMAZ, M.; İnce, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Boscalid ve Sartan Türevi İlaç Etken Maddelerinin Eldesindeki Kilit Basamakların, Alternatif Çözücü Ortamında (ScCO2), Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları ile Gerçekleştirilmesi. Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Turkey, . 95

International - Abstract - Poster 502

11. ALTAN, O.; YILMAZ, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. XI.lnternational School on Organometallic Chemistry, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, Spain, . 50

10. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M., Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Turkey, . 50

9. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M., New Hydrobenzoin Substituted Co(II) Phthalocyanine Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Turkey, . 50

8. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Novel Phosphine Ligands and Their Catalytic Applications. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Turkey, . 50

7. KELEŞ, M.; İnce, S.; YILMAZ, M.; KELEŞ, H., Paladyum Katalizli Suzuki-Karbonilasyon Reaksiyonu ile Prokiral Yapıya Sahip Diaril Ketonların Sentezi. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, . 37

6. YILMAZ, M.; Özlem, K.; GÜZEL, B., Synthesis of CO2 soluble phosphinoethane ligands and their Rhodium(I) complexes for using as hydrogenation catalysts. European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj, Romania, . 50

5. Ulusal, F.; TEZCAN, B.; Atış, Ö.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Effect of Crystal Structure on the Catalytic Activity for Suzuki- Miyaura Coupling Reaction. The 6th Catalysis Conference, 2016-04-27, 2016-04-30, Bursa, Turkey, . 30

4. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; Emir, D., Heterogeneous Iminophosphine-Ru(II) as Catalyst for Transfer Hydrogenation Reaction. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Turkey, . 50

3. YILMAZ, M.; GÜZEL, B.; Arıkaner Yılmaz, S., Catalytic Activities of Pd(II)-iminophoshine Complexes in Heck Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Turkey, . 50

2. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Emir, D.; GÜZEL, B., Investigation the Catalytic Activities of Palladium complexes with PN Type ligands in Suzuki Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Turkey, . 47

1. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., New fluorinated rhodium phosphine complexes for hydrogenation of styrene in supercritical carbon dioxide. International Symposium on Homogeneous Catalysis, ISHC-XVI, 2008-07-06, 2008-07-11, Florence, Italy, . 37

National - Abstract - Oral 112

3. İNCE, S.; ÖNER, Ö.; Baldan, N.; Türkmen, D.; Nobatova, M.; YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Kiral Pd Nanopartiküller Katalizörlüğünde Asimetrik Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonu Uygulamaları. 34. Ulusal Kimya Kongresi, 2022-09-01, 2022-09-06, , Turkey, . 12

2. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new amide derivatives. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, , Turkey, . 50

1. YILMAZ, M., Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarının Alternatif Solvent İçerisinde (Süperkritik karbon dioksit) Gerçekleştirilmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, ANKARA, Turkey, . 50

National - Abstract - Poster 423

19. Türkmen, D.; İNCE, S.; YILMAZ, M., Kiral Rutenyum Nanokatalizörleri ile Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Uygulamaları. 34. Ulusal Kimya Kongresi, 2022-09-01, , Yalova, Turkey, . 25

18. ÖNER, Ö.; İNCE, S.; Baldan, N.; YILMAZ, M., Kiral Binaftil İskeletine Sahip Tiyoüre Ligandlarının Paladyum Katalizli Asimetrik Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımı. VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Online), 2021-09-02, , , Turkey, . 16

17. İNCE, S.; Güzel, N.; YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Süperkritik karbondioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Kiral Paladyum Nanopartikül (PdNP) Katalizli Katalizli Asimetrik Suzuki C-C Bağ Oluşum Reaksiyonu. VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2019-06-19, , , Turkey, . 18

16. Nobatova, M.; İNCE, S.; YILMAZ, M., Yeni Kiral Paladyum Nanokatalizörleri Varlığında C2 Simetrisine Sahip Biaril Bileşiklerinin Asimetrik Sentezi. 34. Ulusal Kimya Kongresi, 2022-09-01, 2022-09-06, , Turkey, . 25

15. Baldan, N.; İNCE, S.; ÖNER, Ö.; ÜNVER, H.; YILMAZ, M., Tek Dişli Fosfin ve Hidrazit Ligandları İçeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması. 33. Ulusal Kimya Kongresi (Online), 2021-10-07, 2021-10-09, , Turkey, . 12

14. ŞAHİN, E.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; GÜMÜŞ, İ., Fosfor ve Azot Donörlu Ligandlar ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması. VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2019-06-19, 2019-09-22, , Turkey, . 18

13. YILMAZ, M.; ALTAN, O.; İnce, S., Havada Kararlı ve Süperkritik Karbon Dioksit İçerisinde Çözünür Özellikte P ve N Dönorları İçeren İki Dişli Ligandların Sentezi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Turkey, . 25

12. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M.; İnce, S.; Göçeri, F., İminofosfin ve Aminofosfin Türevi Ligandlar ile Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Turkey, . 17

11. İnce, S.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M., Synthesis, Characterization of New Type Salen Pd(II) Compounds and Investigation of Catalytic Activity in Heck Cross-Coupling Reactions. 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-05-25, Mersin, Turkey, . 25

10. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Turkey, . 22

9. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; Çifçi, E., PN Tipi Fosfin Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Turkey, . 25

8. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Rodyum(I) Komplekslerinin Sentezi, Stiren Türevlerinin Hidroformilasyonunda Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Turkey, . 20

7. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Çifçi, E.; Şahinoğlu, A., Fosfin Ligandları ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, C-C EşleşmeReaksiyonunda Katalitik Aktivitesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Turkey, . 23

6. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Gürten, T., İmin Bağı İçeren Sporopollenin Pd(II) Komplekslerinin sentezi ve Heck Reaksiyonlarında Uygulamaları. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-22, Çanakkale, Turkey, . 25

5. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Aminometildifosfin Türevi Ligandlar ve Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-22, Çanakkale, Turkey, . 25

4. YILMAZ, M.; Altınel, H.; AVŞAR, G.; GÜZEL, B., Wilkinson Türevi Florlu Rodyum(I) Fosfin Katalizörlüğünde Stirenin Hidrojenlenme Tepkime Kinetiği. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-29, 2010-07-02, Zonguldak, Turkey, . 23

3. KELEŞ, M.; GÖK, H.; YILMAZ, M., P-C-N Tipi Fosfin Türevi Ligandların Pd(II) Komplekslerinin HeckReaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-29, 2010-07-02, Zonguldak, Turkey, . 25

2. YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi. 2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009-05-16, 2009-05-19, Elazığ, Turkey, . 25

1. AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit İçinde Çözünür Nitelikte Flor İçeren Aminofosfin Türevi Katalizörlerin sentezi. 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 2007-04-20, 2007-04-23, Adana, Turkey, . 25

National - Manager 1000

12. , BAP, Project Number: , 22500 TL, Manager, Continue... 100

11. , BAP, Project Number: , 38000 TL, Manager, Continue... 100

10. , BAP, Project Number: , 22500 TL, Manager, 2023,Completed. 100

9. , BAP, Project Number: , 36500 TL, Manager, 2023,Completed. 100

8. , BAP, Project Number: , 22500 TL, Manager, 2022,Completed. 100

7. , BAP, Project Number: , 19300 TL, Manager, 2022,Completed. 100

6. , BAP, Project Number: , 19300 TL, Manager, 2022,Completed. 100

5. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 636000 TL, Manager, 2022,Completed. 0

4. , BAP, Project Number: , 31400 TL, Manager, 2021,Completed. 100

3. , BAP, Project Number: , 19300 TL, Manager, 2020,Completed. 100

2. , projects.kurumlar.26, Project Number: , 304376 TL, Manager, 2018,Completed. 0

1. , BAP, Project Number: , 27996 TL, Manager, 2018,Completed. 100

National - Researcher 450

13. , projects.kurumlar.21, Project Number: , 60000 TL, Researcher, Continue... 0

12. , BAP, Project Number: , 1500000 TL, Researcher, Continue... 50

11. , BAP, Project Number: , 288280 TL, Researcher, 2020,Completed. 50

10. , BAP, Project Number: , 23750 TL, Researcher, 2020,Completed. 50

9. , BAP, Project Number: , 50000 TL, Researcher, 2020,Completed. 50

8. , BAP, Project Number: , 29500 TL, Researcher, 2019,Completed. 50

7. , projects.kurumlar.20, Project Number: , EUR, Researcher, 2018,Completed. 0

6. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 274384 TL, Researcher, 2018,Completed. 0

5. , BAP, Project Number: , 11000 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

4. , BAP, Project Number: , 12000 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

3. , projects.kurumlar.25, Project Number: , 59928 TL, Researcher, 2017,Completed. 0

2. , BAP, Project Number: , 6000 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

1. , BAP, Project Number: , 4000 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

National - Scholarship 0

3. , projects.kurumlar.21, Project Number: , 30000 TL, Scholarship, 2013,Completed. 0

2. , projects.kurumlar.26, Project Number: , 134974 TL, Scholarship, 2012,Completed. 0

1. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 167820 TL, Scholarship, 2008,Completed. 0

Supervised Master Theses 1150

6. Maya Nobatova, Synthesis of Biaryl Compounds With New Palladium Nanoparticles, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Özlem ÖNER, The Use of Thiourea Ligands Bearing Chiral Binaphthyl Skeleton in Palladium Catalyzed Asymmetric Suzuki C-C Coupling Reactions, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
http://www.mersin.edu.tr

4. Esra ŞAHİN, Investigation of The Usage of Palladıum(II) Complexes Formed With Ligands Having Phosphorus And Nitrogen Donors In Heck C-C Coupling Reactions, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Simay İNCE, Application of Pd(II) catalyzed Heck coupling reaction in supercritical carbon dioxide (ScCO2) and organic solvent, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Osmaniye Korkut Ata University, Completed. 150

2. Damla Türkmen, Asymmetric Transfer Hydrogenation Applications with Chiral Ruthenium Nanocatalysts, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Continue. 200

1. Nemire BALDAN, Synthesis and Characterization of Pd(II) Complexes Containing Phosphine and Hydrazide Ligands and Investigation of Their Catalytic Activities on Suzuki-carbonylation Reactions, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Continue. 200

Supervised Doctorate Theses 400

1. Simay İNCE, Development of New Nanocatalysts for Fuel Generation and Catalytic Applications, Others, Others, Continue. 400

International Journal [Year, Count] 51
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 3 ] . 12
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2019 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 5
5. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE , [ 2020 : 1 ] . 5
7. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2014 : 1 ] . 5
8. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 5
9. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2020 : 1 ] . 5
International 0
1. , 2017-05-21, Burdur, Turkey. 0
National 25
1. Çukurova Üniversitesi, 2007-04-23, ADANA, Turkey. 25

"A World University In The Light of Science and Modernity"