Academic Staff

  Asst. Professor Ibrahim Küçükkara
Profile
:
Department
:
Faculty of Science .
BIRTH DATE
:
10 May 1965 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
14612 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-18 11:08:27 .
Last Modification
:
2024-02-13 10:27:12 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
6
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1989
M. PHIL. DEPARTMENT OF PHYSICS 1998
PH.D. DEPARTMENT OF PHYSICS IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2003
International - SCI/SCI-Expanded category 13810
2022
18. POLAT, B.; Bilici, Z.; Ozay, y.; KÜÇÜKKARA, İ.; DİZGE, N. . SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA LLC, 2022, 233, -. 600 + 0
10.1007/s11270-022-05784-6

17. POLAT, B.; ÖZAY, Y.; KÜÇÜKKARA, İ.; DİZGE, N. . JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2022, 641, -. 750 + 0
10.1016/j.memsci.2021.119807

2021
16. POLAT, B.; YABALAK, E.; MUTLU, R.; KÜÇÜKKARA, İ.; GİZİR, A. . JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 2021, 9, 2021-. 600 + 0
10.1016/j.jece.2021.106209

15. GONCA, S.; POLAT, B.; Bilici, Z.; Ozay, y.; ÖZDEMİR, S.; ATMACA, H.; KÜÇÜKKARA, İ.; DİZGE, N. . ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2021, , -. 160 + 0
10.1080/09593330.2021.2000036

2020
14. POLAT, B.; Ozay, y.; Bilici, Z.; KÜÇÜKKARA, İ.; DİZGE, N. Membrane modifcation with semiconductor diode laser to reducemembrane biofouling for external MBR system and modelling study. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2020, , -. 600 + 0
Publications_001.pdf

13. MUTLU, R.; KÜÇÜKKARA, İ.; GİZİR, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2020, 45, 12641-12652. 1000 + 0
2013
12. Yasin, K.; JONAS, A.; KÜÇÜKKARA, İ.; KİRAZ, A. . OPTICS LETTERS, 2013, 38, 793-795. 750 + 0
11. Karadag, Y.; Jonas, A.; Kucukkara, I.; Kiraz, A. Size stabilization of surface-supported liquid aerosols using tapered optical fiber coupling. OPTICS LETTERS, 2013, 38, 793-795. 750 + 0
2011
10. JONAS, A.; KARADAĞ, Y.; KÜÇÜKKARA, İ.; Tasaltın, N.; KİRAZ, A. . LANGMUIR, 2011, 27, 2150-2154. 700 + 0
9. Jonas, A.; Karadag, Y.; Tasaltin, N.; Kucukkara, I.; Kiraz, A. Probing Microscopic Wetting Properties of Superhydrophobic Surfaces by Vibrated Micrometer-Sized Droplets. LANGMUIR, 2011, 27, 2150-2154. 600 + 50
https://dx.doi.org/10.1021/la1049925


Times Cited: 10
2003
8. Anscombe, M.; de Nalda, R.; Kuçukkara, I.; Marangos, J. Role of atomic coherence effects in four-wave mixing using autoionizing resonances. AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS), 2003, 68, 0-0. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.68.043810

7. Marcel, A.; de Nalda, R.; KÜÇÜKKARA, İ.; Marangos, J. . PHYS. REV. A, 2003, 68, 3802-3807. 750 + 0
2000
6. Dorman, C.; Kucukkara, I.; Marangos, J. Density dependent effects due to residual susceptibilities in a four-wave mixing scheme with electromagnetically induced transparency. ELSEVIER BV, 2000, 180, 263-270. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0030-4018(00)00721-5

5. Dorman, C.; Kucukkara, I.; Marangos, J. Density dependent effects due to residual susceptibilities in a four-wave mixing scheme with electromagnetically induced transparency. OPTICS COMMUNICATIONS, 2000, 180, 263-270. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/S0030-4018(00)00721-5


Times Cited: 7
4. Chris, D.; KÜÇÜKKARA, İ.; Jon, M. . OPT. COMM., 2000, 180, 263-267. 1000 + 0
3. Dorman, C.; Kucukkara, I.; Marangos, J. Measurement of high conversion efficiency to 123.6-nm radiation in a four-wave-mixing scheme enhanced by electromagnetically induced transparency. PHYSICAL REVIEW A, 2000, 61, 0-0. 1000 + 215

Times Cited: 43
2. Dorman, C.; Kucukkara, I.; Anscombe, M.; Semaoune, R.; Marangos, J. High efficiency frequency up-conversion enhanced by electromagnetically induced transparency. FRONTIERS OF LASER PHYSICS AND QUANTUM OPTICS, 2000, 345-356. 800 + 0
1999
1. Chris, D.; KÜÇÜKKARA, İ.; Jon, M. . PHYS. REV. A, 1999, 61, 3802-3807. 1000 + 0
10.1103/PhysRevA.61.013802

National - Covered by ULAKBIM 200
2021
1. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ. . ESKISEHIR TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, 2021, , 118-133. 200 + 0
10.18038/estubtda.663862

National - Book 250
1. YILDIRIM, S.; Küçükkara, İ. PHYSICS LABORATORY III, ISBN: 975-6900-14-8, MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 90 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2004. 250
National - Course Book 250
1. YILDIRIM, S.; KÜÇÜKKARA, İ.; Kutlu, T.; Zengin, B. FİZİK LABORATUVARI III, ISBN: ISBN: 975-6900-14-8, MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 100 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2004. 0
International - SCI/SCI-Exp. indexed - Oral 325

1. Çevik, P.; Coral, G.; Çelik, A.; Kucukkara, İ., Laboratuvar yapımı diyot lazer aygıtı ile gen transferi çalışmaları. Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2017, 2017-05-25, 2017-05-27, Dubronik, Croatia, 2017. 325

International - Full text - Oral 1100

6. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., Termo-elektrik Soğutmalı Harici Optik Salınıcılı Diyot Lazer (HOSDL) Sisteminin Sıcaklık Kontrolü ve Isıl Transferinin Hesaplanması. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi , 2017-09-06, 2017-09-10, Muğla, Turkey, 2017. 200
http://turkfizikdernegi.org/tfd/33/

5. KÜÇÜKKARA, İ., Frequency Up Conversy onto the VUV in Coherently Prepared Media. ***, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2001. 200

4. KÜÇÜKKARA, İ., High effciency Frequency Up Conversion Enhanced by Electromagnetically Induced Transparency. Laser, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2000. 200

3. JONAS, A.; KARADAĞ, Y.; KÜÇÜKKARA, İ.; TAŞALTIN, N.; KİRAZ, A., Resonant Vibrations of Surface-Supported Microdroplets: An Optical Spectroscopy Study. IEEE Winter Topicals 2011, 2011-10-10, 2011-10-11, KEYSTONE, United States of America, . 140

2. MARANGOS, J.; KÜÇÜKKARA, İ.; Anscomb, M., Frequency Up Conversi onto the VUV in Coherently Prepared Media. Modern Challenges in Quantum Optics, 2001-07-03, 2001-07-08, Berlin, Germany, . 200

1. Dorman, C.; KÜÇÜKKARA, İ.; Anscombe, M.; Semaoune, R.; MARANGOS, J., High efficiency Frequency Up Conversion Enhanced by Electromagnetically Induced Transparency. Frontiers of Laser Physics and quantum Optics Proceedings of the International Conference on Laser Physics and Quantum Optics. Zhizhan Xu Sprtinger, 2000-07-09, 2000-07-14, BERLİN, Germany, . 160

International - Abstract - Oral 4100

42. POLAT, B.; BALGIZ, G.; KÜÇÜKKARA, İ., HARİCİ OPTİK SALINICILI DİYOT LAZER SİSTEM TASARIMI. 5. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2020-12-04, 2020-12-06, ŞANLIURFA, Turkey, 2020. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

41. POLAT, B.; DEDE, S.; KÜÇÜKKARA, İ., 3 FARKLI TİP LAZER DİYOTUN IŞIK KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ. 5TH INTERNATIONAL GAP MATHEMATICS -ENGINEERING SCIENCE AND HEALTHSCIENCES CONGRESS, 2020-12-04, 2020-12-06, ŞANLIURFA, Turkey, 2020. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

40. ATMACA, H.; KOZAN, B.; POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., Kromozomal DNA Ayrımında Kullanılan Düşük Maliyetli Atımlı Alan Elektroforez Cihazının Tasarımı ve Optimizasyonu. 5. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2020-12-04, 2020-12-06, Urfa, Turkey, 2020. 65
Scientific_Meetings_004.pdf

39. ATMACA, H.; KOZAN, B.; POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., KROMOZOMAL DNA AYRIMINDA KULLANILAN DÜŞÜK MALİYETLİ ATIMLI ALAN ELEKTROFOREZ CİHAZININ TASARIMI VE OPTİMİZASYONU. 5TH INTERNATIONAL GAP MATHEMATICS -ENGINEERING SCIENCE AND HEALTHSCIENCES CONGRESS, 2020-12-04, 2020-12-06, ŞANLIURFA, Turkey, . 65

38. POLAT, B.; Balgız, G.; KÜÇÜKKARA, İ., HARİCİ OPTİK SALINICILI DİYOT LAZER SİSTEM TASARIMI DESIGNING OF THE EXTERNAL CAVITY DIODE LASER SYSTEM. 5th INTERNATIONAL GAP MATHEMATICS-ENGINEERING-SCIENCE AND HEALTH SCIENCES CONGRES, 2020-10-13, 2020-10-06, Şanlıurfa, Turkey, . 100

37. SAÇLI, B.; YABALAK, E.; KÜÇÜKKARA, İ.; GİZİR, A., INVESTIGATION OF THE DEGRADATION OF PYROCATECHOL AND PYROGALLOL USING THE LASER SUPPORTED ULTRASONIC METHOD. EURO ASIA 7th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2020-08-21, 2020-08-22, Trabzon, Turkey, . 75

36. POLAT, B.; Balgız, G.; KÜÇÜKKARA, İ., 05 NM DALGA BOYLU, YANSITMALI KIRINIM IZGARALIHARİCİ OPTİK GERİ BESLEMELİDİYOT LAZER SİSTEMİ. ISPEC6th INTERNATIONALCONFERENCE ONENGINEERING NATURAL SCIENCES, 2020-01-24, 2020-01-26, ŞANLIURFA, , . 100

35. POLAT, B.; DEDE, S.; KÜÇÜKKARA, İ., AlGaInP, AlGaAs VE AlGaN TİPİ LAZER DİYOTLARININ 223KİLE 333K SICAKLIKLARINDA IŞIK KARAKTERİSTİKLERİNİNAKIM VE SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ. ISPEC6th INTERNATIONALCONFERENCE ONENGINEERING NATURAL SCIENCES, 2020-01-24, 2020-01-26, ŞANLIURFA, Turkey, . 100

34. POLAT, B.; BALKIZ, G.; KÜÇÜKKARA, İ., 405 NM DALGA BOYLU, YANSITMALI KIRINIM IZGARALI HARİCİ OPTİK GERİ BESLEMELİ DİYOT LAZER SİSTEMİ. 6. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ KONFERANSI, 2020-01-24, 2020-01-26, Şanlı Urfa, Turkey, 2020. 100

33. POLAT, B.; DEDE, S.; KÜÇÜKKARA, İ., AlGaInP, AlGaAs VE AlGaN TİPİ LAZER DİYOTLARININ 223K İLE 333K SICAKLIKLARINDA IŞIK KARAKTERİSTİKLERİNİN AKIM VE SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ. 6. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ KONFERANSI, 2020-01-24, 2020-02-26, Şanlı Urfa, Turkey, 2020. 100

32. GİZİR, A.; SAÇLI, B.; KÜÇÜKKARA, İ., Lazer destekli ultrasonik yöntem ile fenol degredasyonunun incelenmesi. Biyoloji ve Kimya Bilimleri 2. Uluslararası Avrasya Konferansı , 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Turkey, 2019. 100

31. POLAT, B.; DOĞAN, Z.; KÜÇÜKKARA, İ., DAR BANTLI AKORTLANABİLEN DE HOLOGRAFİK FAZLI KIRINIM IZGARALI DOĞRUSAL GEOMETRİ İÇERİSİNDE 520 nm HARİCİ OPTİK SALINICILI DİYOT LAZER. TÜRK FİZİK DERNEĞİ 34. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 2018-10-05, 2018-10-09, Muğla, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

30. POLAT, B.; ÖZDEMİR, A.; KÜÇÜKKARA, İ., YARI-İLETKEN DİYOT LAZERLER İÇİN MİKRO BÖLGELİ, ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROLLÜ LAZER HAZNESİ TASARIMI . TÜRK FİZİK DERNEĞİ 34. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 2018-10-05, 2018-10-09, MUĞLA, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

29. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., TEMPERATURE CONTROL AND HEAT TRANSFER CALCULATIONS OF A THERMOELCTRICALLY COOLED EXTERNAL CAVITY DIODE LASER (ECDL) SYSTEM. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 33th INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, 2017-09-06, 2017-09-10, MUĞLA, Turkey, . 100

28. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., TUNING RANGE AND BANDWIDTH MEASUREMENTS OF AN ULTRA-COLD EXTERNAL CAVITY DIODE LASER (ECDL) SYSTEM. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 33TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, 2017-09-06, 2017-09-10, MUĞLA, Turkey, . 100

27. Polat, B.; Küçükkara, İ., Termo-elektrikle Soğutulan Harici optik salınıcılı diyot lazer sisteminde Sıcaklık kontrolü ve ısı transferi hesaplanması. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 2017-09-06, 2017-09-10, Muğla, Turkey, 2017. 100

26. Polat, B.; Küçükkara, İ., Aşırı soğuk Harici Optik Salınıcılı Diyot Lazer Sisteminde Tarama Aralığı ve Bant genişliğinin Ölçülmesi. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi , 2017-09-06, 2017-09-10, Muğla, Turkey, 2017. 100

25. KÜÇÜKKARA, İ., Frequency up Conversion Enhanced By Electromagnetically Induced Transparency In Four -wave Mixing Process . Uluslarası , 2016-01-20, 2016-01-29, Mersin, Turkey, 2006. 100

24. KÜÇÜKKARA, İ., Detection of Silicon in Steel Samples by the Method of Laser Induced Breakdown Spectroscopy. 23.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-13, 2016-01-22, Mersin, Turkey, 2005. 100

23. KÜÇÜKKARA, İ., sekiz. Uluslarası Balkan Fizik Kongresi, 2016-01-06, 2016-01-21, Mersin, Turkey, 2006. 100

22. KÜÇÜKKARA, İ., Kalsiyum Buharında Elektromagnetik Etkili Saydamlık ile Dört Dalga Karışımının Kuramsal ve Simülasyon Çalışması. 29.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

21. KÜÇÜKKARA, İ., Low cost tunable external cavity diode laser system for atomic and spectroscopic applications. 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

20. KÜÇÜKKARA, İ., Generatig spectrum library for the analytical technique of laser induced breakdown spectroscopy . 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

19. KÜÇÜKKARA, İ., Quantum Interference in Four Electromagnetically Induced Transparency In Four -wave Mixing Process . 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

18. KÜÇÜKKARA, İ., Coherent Extreme Ultraviolet (EUV) Light Generation by Electromagnetically Induced Transparency (EIT) in Four Wave Mixing (FWM) Process. 12. İstatistik Fizik Günleri, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2005. 100

17. KÜÇÜKKARA, İ., External Cavity Diode Laser System with Extended Temperature Tuning . 29.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

16. KÜÇÜKKARA, İ., Design,Constraction and Operation of Low cost Coherent Source for Biophotonics Applications. 29.Uluslararası Fizik Kongresi, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2012. 100

15. KÜÇÜKKARA, İ., Electromagnetically Induced Transparencyin Four wave Mixing Schemes . 9.İstatistik Fizik Günleri, 2016-01-05, 2016-01-05, Mersin, Turkey, 2002. 100

14. Polat, B.; Küçükkara, İ., External Cavity Diode Laser System With Transmission Grating. 9.uluslarası fizik, 2015-08-24, 2015-08-27, İstanbul, Turkey, 2015. 100

13. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., EXTERNAL CAVITY DIODE LASER SYSTEM WITH TRANSMISSION GRATING. 9. INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF BALKAN PHYSICAL UNION, 2015-08-24, 2015-08-27, İSTANBUL, Turkey, . 100

12. POLAT, B.; KÜÇÜKKARA, İ., ULTRA COLD EXTERNAL CAVITY DIODE LASER SYSTEM. 9. INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION, 2015-08-24, 2015-08-27, İSTANBUL, Turkey, . 100

11. Polat, B.; Küçükkara, İ., Ultra Cold External Cavity Diode Laser System . 9.uluslarası fizik, 2015-08-24, 2015-08-27, İstanbul, Turkey, 2015. 100

10. KÜÇÜKKARA, İ., Design Constraction and Operation of Low cost Coherent Source for Biophotonics Applications. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 2012-09-05, 2012-09-08, MUĞLA, Turkey, . 100

9. KÜÇÜKKARA, İ., Theoretical Study and Computer Simulation of Electromagnetically Induced Transparency in Four Wave Mixing Process in Calcium Vapour. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 2012-09-05, 2012-09-08, MUĞLA, Turkey, . 100

8. KÜÇÜKKARA, İ., External Cavity Diode Laser System with Extended Temperature Tuning. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 2012-09-05, 2012-09-08, MUĞLA, Turkey, . 100

7. KÜÇÜKKARA, İ.; VERİMLİ, D., Quantum Interference in Four Electromagnetically Induced Transparency In Four wave Mixing Process. 25. Uluslararası Fizik Kongresi TFD, 2008-08-25, 2008-08-29, MUĞLA, Turkey, . 100

6. KÜÇÜKKARA, İ., Low cost tunable external cavity diode laser system for atomic and spectroscopic applications. 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 2008-08-25, 2008-08-29, MUĞLA, Turkey, . 100

5. KÜÇÜKKARA, İ., Generatig spectrum library for the analytical technique of laser induced breakdown spectroscopy LIBS. 25. Uluslar Arası Fizik Kongresi,, 2008-08-25, 2008-08-29, MUĞLA, Turkey, . 100

4. TÜZÜ, H.; KÜÇÜKKARA, İ., Frequency Up Conversion Enhanced By Electromagnetically Induced Transparency In Four wave Mixing Process. 6. International Conference of Balkan Physics Union, 2006-08-20, 2006-08-22, İSTANBUL, Turkey, . 100

3. VERİMLİ, D.; KÜÇÜKKARA, İ., Quantum Interference in Four Electromagnetically Induced Transparency In Four wave Mixing Process. 6. International Conference of Balkan Physics Union, 2006-08-20, 2006-08-22, İSTANBUL, Turkey, . 100

2. KÜÇÜKKARA, İ.; TELLE, H., Detection of Silicon in Steel Samples by the Method of Laser Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 23th INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS September 2005, 2005-08-22, 2006-08-24, MUĞLA, Turkey, . 100

1. KÜÇÜKKARA, İ.; Anscomb, M.; RENALDA, R.; MARANGOS, J., Coherent Extreme Ultraviolet EUV Light Generation by Electromagnetically Induced Transparency EIT in Four Wave Mixing FWM Process. 12. İstatistik Fizik Günleri, 2005-06-30, 2005-07-01, İSTANBUL, Turkey, . 95

International - Abstract - Davetli 0

1. KÜÇÜKKARA, İ.; Anscomb, M.; MARANGOS, J., Elekromagnetically Induced Transparency in Four wave Mixing Schemes İstanbul Teknik Üniversitesi. 9. İstatistik Fizik Günleri, 2002-07-04, 2002-07-05, İSTANBUL, Turkey, . 0

National - Manager 3000

30. Investigation of ultrafiltration/microfiltration capability of waste Naylon 6 polymer modification with high power semiconductor diode laser in water treatment system., BAP, Project Number: 2020-1-TP3-4048, 24000 TL, Manager, Continue... 100

29. Testing the water treatment performance as a result of the interaction of photocatalytic TiO2 added into colored-dyed waste waters and high power semiconductor diode laser, BAP, Project Number: 2020-1-TP3-4051, 23970 TL, Manager, Continue... 100

28. DEVELOPING THE USE OF DIODE LASERS IN HEALTH AND CHEMISTRY RESEARCH, BAP, Project Number: 2023-2-AP5-4997, 246000 TL, Manager, Continue... 100

27. , BAP, Project Number: , 14890 TL, Manager, 2022,Completed. 100

26. , BAP, Project Number: , 23970 TL, Manager, 2021,Completed. 100

25. , BAP, Project Number: , 24000 TL, Manager, 2021,Completed. 100

24. , BAP, Project Number: , 35000 TL, Manager, 2020,Completed. 100

23. , BAP, Project Number: , 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

22. , BAP, Project Number: , 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

21. , BAP, Project Number: , 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

20. 405 NM WAVELENGHT, REFLECTİVE DİFFRACTİON GRATİNG, EXTERNAL OPTICAL FEEDBACK DIODE LASER SYSTEM, BAP, Project Number: 2018-2-TP2-2949, 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

19. Designing, Destruction and Working of Laser Cavity with Lineer Geometry Volume Phase Diffraction Grating for External Cavity Diode Laser with 520 nm Wavelength, BAP, Project Number: 2018-2-TP2-2948, 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

18. Designing a Mikro Field Electronically Temperature Controlled Laser Housing For Semiconductor Diode Laser., BAP, Project Number: 2018-3-TP2-3041, 11000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

17. Investigations on AlGaInP, AlGaAs ve AlGaN type semiconductor diode lasers output characteristics dependent on current and temperature for the temperatures between 223K and 333K, BAP, Project Number: 2017-2-TP2-2542, 11000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

16. , BAP, Project Number: , 11000 EUR, Manager, 2018,Completed. 100

15. , BAP, Project Number: , 11000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

14. Low Cost Design and Optimization of Pulsed Field Electrophoresis Device for Chromosomal DNA Separation, BAP, Project Number: 2017-2-TP2-2547, 11000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

13. DESIGNING LASER HEAD WITH TERMOELECTRIC COOLING AND DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLING FOR EXTERNAL CAVITY DIODE LASER SYSTEMS UNDER VACUUM AND DESIGNING PLATFORM WILL BE ABLE TO CARRY 200 KELVIN AMBIENT TEMPERATURE FOR LASER HEAD OUR DESINGING, BAP, Project Number: 2017-1-TP2-2202, 11000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

12. , BAP, Project Number: , 10000 TL, Manager, 2015,Completed. 100

11. , BAP, Project Number: , 10000 TL, Manager, 2015,Completed. 100

10. Atom Fiziği Deneyleri ve Spektroskopi Uygulamaları İçin Saydam Kırınım Izgaralı Akortlanabilir Harici Optik Salınıcılı Diyot Lazer Sistemi Tasarlanması,Kurulması ve Çalıştırılması, BAP, Project Number: BAP-FEF FB (İK) 2012-6 A, 25000 TL, Manager, 2015,Completed. 100

9. Diode, BAP, Project Number: BAP-FBE FB (BP) 2014-1 YL, 10000 TL, Manager, 2015,Completed. 100

8. Laser, BAP, Project Number: BAP-FBE FB (SB) 2014-1 YL, 10000 TL, Manager, 2014,Completed. 100

7. , BAP, Project Number: , 25000 TL, Manager, 2013,Completed. 100

6. Spektroskopi, BAP, Project Number: BAP-FEF-FB-(DV)v2006-1 (YL), 4000 TL, Manager, 2008,Completed. 100

5. Kuantum, BAP, Project Number: BAP-FBE-FB-(HT) 2006-2 (YL), 4000 TL, Manager, 2008,Completed. 100

4. , BAP, Project Number: , 100000 TL, Manager, 2007,Completed. 100

3. , BAP, Project Number: , 4000 TL, Manager, 2007,Completed. 100

2. , BAP, Project Number: , 3200 TL, Manager, 2007,Completed. 100

1. Atom Fiziği ve Spekroskopi Araştırmaları İçin Düşük Maliyetli Harici Optik Salınıcılı Diyot , BAP, Project Number: BAP-FEF-FB-(İK)2006-1, 4000 TL, Manager, 2007,Completed. 100

Supervised Master Theses 1200

6. Ali Osman Özdemir, A MİCRO FİELD TEMPERATURE CONTROLLED LASER HOUSİNG FOR SEMİCONDUCTOR DİODE LASERS, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Hatice Tüzü, Kuantum, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Derya Verimli, Electron, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Sema Bacanak, Diode Laser, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Barış Polat, Researching Into Tunable External Cavity Semi Conductor Diode Laser's Characteristic, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Sabit Dede, Investigations on AlGaInP, AlGaAs ve AlGaN type semiconductor diode lasers output characteristics dependent on current and temperature for the temperatures between 223K and 333K, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

"A World University In The Light of Science and Modernity"