Academic Staff

  Asst. Professor Harun Gülbudak
Profile
:
Department
:
Faculty of Science .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-10-27 13:54:42 .
Last Modification
:
2024-01-28 12:35:59 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR`S DEGREE BIOLOGY HACETTEPE UNIVERSITY 2009
MASTER`S DEGREE MEDICAL MICROBIOLOGY MERSIN UNIVERSITY 2012
PHD MEDICAL MICROBIOLOGY MERSIN UNIVERSITY 2020
International - SCI/SCI-Expanded category 4350
2022
6. ERSOY, L.; TEZCAN ÜLGER, S.; GÜLBUDAK, H.; Yaşar, N.; YAPICI, G.; ASLAN, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 114-. 650 + 0
10.5578/mb.20229910

2021
5. GÜLBUDAK, H.; KARVAR, Ş.; SOYDAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; KANDEMİR, F.; TAMER, L.; ALTUNKAN, A.; ÖZDEMİR, A.; ASLAN, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 435-. 700 + 0
10.5578/mb.20219812

4. ÜLGER, M.; TEZCAN ÜLGER, S.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; YABALAK, E.; GÜLBUDAK, H.; DELİALİOĞLU, N.; GİZİR, A.; ASLAN, G. . KAFKAS UNIV VET FAK DERG, 2021, 27, 363-370. 350 + 0
10.9775/kvfd.2021.25633

3. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 41-. 950 + 0
10.5578/mb.20140

2020
2. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2020, 54, 583-. 950 + 0
10.5578/mb.69853

2014
1. GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; ERSÖZ, G.; ÜLGER, M.; OTAĞ, Z.; KUYUCU, N.; EMEKDAŞ, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2014, 48, 316-. 750 + 0
10.5578/mb.7225

International - publications.sections.8 1060
2023
13. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 2023, 10, 3979-3983. 85 + 0
10.18203/2394-6040.ijcmph20233148

12. GÜLBUDAK, H.; GÖRGÜLÜ, G.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2023, 16, 191-199. 85 + 0
10.26559/mersinsbd.1196943

11. GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; KARVAR, Ş.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2023, 16, 453-460. 90 + 0
10.26559/mersinsbd.1261376

10. BOZOK, T.; GÜLBUDAK, H.; TEZCAN ÜLGER, S.; ASLAN, G. . FLORA THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND CLINICAL MICROBIOLOGY, 2023, 28, -. 85 + 0
10.5578/flora.20239904

9. GÜLBUDAK, H.; EMİROĞLU, E.; GÖRGÜLÜ, Y.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. . TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2023, 80, 277-284. 85 + 0
10.5505/TurkHijyen.2023.44538

8. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. . ANNALS OF MEDICAL RESEARCH, 2023, 30, 300-304. 85 + 0
10.5455/annalsmedres.2022.10.311

2022
7. ASLAN, G.; GÜLBUDAK, H.; DELİALİOĞLU, N.; KAYA, H.; ÖZDEMİR, A. . TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2022, 79, 646-655. 80 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.88965

6. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BEKÇİ, A.; TEZCAN ÜLGER, S.; YAPICI, G.; ASLAN, G. . TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2022, 79, 13-24. 75 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.59913

5. KAYA, H.; BOZOK, T.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G. . FLORA THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND CLINICAL MICROBIOLOGY, 2022, 27, 422-429. 75 + 0
10.5578/flora.20229705

4. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; AKÇA, M.; Çiftçi, A.; KUYUCU, N.; ASLAN, G. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2022, 15, 561-572. 70 + 0
10.26559/mersinsbd.1145014

2021
3. GÜLBUDAK, H. . FLORA THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND CLINICAL MICROBIOLOGY, 2021, 26, -. 100 + 0
10.5578/flora.20219708

2020
2. GÜLBUDAK, H.; KURNAZ, N.; TEZCAN ÜLGER, S.; VURAL-TAŞDEMİR, E.; BOZLU, G.; TÜRKEGÜN, M.; DELİALİOĞLU, N. . TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2020, 77, 185-194. 80 + 0
10.5505/TurkHijyen.2019.13540

2015
1. OTAĞ, Z.; YARPUZLU, M.; GÜLBUDAK, H.; ARSLANKÖYLÜ, A.; FOUAD, A.; EMEKDAŞ, G. . COCUK ENFEKSIYON DERGISI/JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, 2015, 9, 85-90. 65 + 0
10.5152/ced.2015.1662

National - Covered by ULAKBIM 170
2015
1. OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ÖZGÜR, D.; OTAĞ, Z. . TURK MIKROBIYOLOJI CEMIYETI DERGISI, 2015, 45, 41-47. 170 + 0
10.5222/TMCD.2015.041

International - Abstract - Poster 45

1. GÜLBUDAK, H.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; İNAN, K.; ASLAN, G., Evaluation of cutaneous leishmaniasis cases in Mersin province, South of Turkey.. International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Turkey, . 45

National - Abstract - Poster 263

13. GÜLBUDAK, H., SARS CoV 2 Pozitif Hastaların Klinik Olarak Sınıflandırılması; Laboratuvar ve Radyolojik Uyumlarının Değerlendirilmesi.. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Turkey, . 25

12. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S., İmmün Sistemi Baskılanmış Pnömonili Hastalarda Pneumocystis jirovecii Enfeksiyon ve Kolonizasyonlarının Araştırılması.. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Turkey, . 23

11. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S., Pneumocystis jirovecii İzolatlarının Dihidropteroat Sentaz (DHPS) Gen Mutasyonları ve Mitokondriyal Büyük Alt Birim (mtLSU) rRNA Genotip Varyasyonlarının Belirlenmesi. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Turkey, . 23

10. GÜLBUDAK, H.; KARVAR, Ş.; SOYDAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; KANDEMİR, F.; TAMER, L.; ALTUNKAN, A., Semptomatik ve Asemptomatik COVID 19 Hastalarında Ct ve CRP Değerlerinin Karşılaştırılması. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Turkey, . 17

9. GÜLBUDAK, H.; KURNAZ, N.; TEZCAN ÜLGER, S.; BOZLU, G.; DELİALİOĞLU, N., Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi / 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Turkey, . 22

8. DELİALİOĞLU, N.; GÜLBUDAK, H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; KANDEMİR, F.; KAYA, A.; ASLAN, G., Kolistin Dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının klonal ilişkilerinin rep-PCR yöntemi ile belirlenmesi.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi / 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Turkey, . 18

7. TUNCER, Y.; KARSLIGİL, T.; GÜLBUDAK, H., Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae türlerinin rep-PCR yöntemi ile DNA parmak izi analizi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Turkey, . 25

6. ÖZGÜR, D.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; ELÇİ, K.; GÜLBUDAK, H.; OTAĞ, Z., Albicans/Albicans olmayan Candida Profilinin İzlenmesi.. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Turkey, . 15

5. OTAĞ, Z.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G., Rep-PCR ya da RAPD; Kateter İdrar Örneklerinden İzole Edilen C. glabrata ve C. tropicalis Suşlarının Klonal İlişkilerinin Araştırılması Çalışmasında. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Turkey, . 18

4. ÖZTÜRK, C.; GÜLBUDAK, H.; ÖKSÜZ, Z.; GÜRER GİRAY, B.; ÇORABATIR, C.; DELİALİOĞLU, N.; EMEKDAŞ, G., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ayakta/Yatarak Tedavi Alan Hastaların Hepatit B Virüsü (HBV) ve Hepatit C Virüsü (HCV) Taşıyıcılığı Yönünden Retrospektif Olarak Araştırılması. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Turkey, . 17

3. OTAĞ, Z.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; EMEKDAŞ, G., Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları Hemokültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Suşlarının Hastane İnfeksiyonları Bakımından Değerlendirilmesi.. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İzmir, Turkey, . 17

2. OTAĞ, Z.; YARPUZLU, M.; GÜLBUDAK, H.; ARSLANKÖYLÜ, A.; EMEKDAŞ, G., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Candida pelliculosa Fungemisi Salgını.. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İzmir, Turkey, . 17

1. GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; EMEKDAŞ, G.; ERSÖZ, G.; ÜLGER, M., Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Acinetobacter baumanni İzolatlarının AP-PCR ve REP-PCR Tekniği ile Klonal Yakınlıklarının İzlenmesi.. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Turkey, . 21

National - Researcher 50

1. Investigation of Pneumocystis jirovecii in Immunosuppressed patients by Different Methods, BAP, Project Number: 2017-1-TP3-2262, 20885 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

"A World University In The Light of Science and Modernity"