Department of Archaeology

Genel Görünüm

          Arkeoloji bölümü Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinin arkeolojik önemi göz önüne alınarak 1992 yılında kurulmuştur. Akademik ve teknik altyapısını sağladıktan sonra, 1998 yılında öğrenci almaya başlayan Arkeoloji bölümünün başkanlığını kurulduğundan bu güne Prof. Dr. Serra Durugönül yapmaktadır. 2002 yılından itibaren Yüksek Lisans ve 2006 yılından itibaren Doktora eğitimi de vermekte olan Arkeoloji bölümü şu an çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine sahiptir.           Bölümde bir Profesör, iki Doçent, iki Yardımcı Doçent, bir Araştırma Görevlisi, iki Öğretim Görevlisi ve bir Okutman görev yapmaktadır. Bölümümüz kadrolarında görev yapan öğretim elemanları uzmanlık alanlarına göre belirlenerek göreve başlamışlardır. Arkeoloji bilimi için gerekli olan temel derslerin yanısıra, uzmanlık alanlarının bilgilerini lisans ve lisansüstü aşamalarda aktaran öğretim elemanlarımız programın zenginleşmesini sağlamaktadırlar. Bölümde, hem Latince, hem de Eski Yunanca derslerinin verilmesi, Bölümümüzün uluslararası bir niteliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Bölümümüzde isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.          Klasik Arkeoloji kapsamına giren Yunan ve Roma Medeniyetinin mimarisi, heykeltraşlık sanatı, seramikleri ve diğer günlük hayata yönelik küçük buluntuları detaylı olarak ders programımızda irdelenirken bu verilerin dönemin tarihi, siyasi ve sosyal gelişmesi, ayrıca felsefesi ile birlikte ele alınmasına dikkat edilmektedir. Sadece daha önceki (Protohistorya) ve daha sonraki (Erken Hıristiyanlık ve Bizans) çağlar da ders programımızda irdelenmektedir. Ayrıca çok az araştırılmış olan bölge arkeolojisi (Kilikia) Bölümümüz kurulduktan sonra uluslararası bilim düzeyinde literatürde yer almaya başlamıştır. Bölge ile ilgili dersler, geziler ve uluslararası sempozyumlar Bölümümüzün bu alanda öğrenci yetiştirmesini ve uluslararası düzeyde bilgi aktarımını beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, bölge arkeolojisi üzerine araştırmalar yapmak üzere Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) kurulmuştur.

Publications in International Scientific Journals(last two years)

2023
5. Alkaç, E.; Tomay, B. . ADALYA, 2023, , 149-169.
4. Aydınoğlu, .; Belge, B. . OLBA, 2023, , 61-78.
3. Kaplan, D.; Ulvi, A.; Yiğit, A. . OLBA, 2023, 31, 79-96.
2022
2. şahin, F.; Alkaç, E. . OLBA, 2022, , 21-44.
1. Aydınoğlu, . . GNOMON KRITISCHE ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE KLASSISCHE ALTERTUMSWISSENSCHAFT, 2022, 7, 662-664.

"A World University In The Light of Science and Modernity"