Academic Staff

  Mustafa Aydın
Profile
:
Department
:
Faculty of Islamic Studies .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
17413 .
Created
:
2019-02-25 10:37:07 .
Last Modification
:
2022-12-28 11:08:24 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
3.08 ILAHIYAT CUKUROVA 2003
3.87 HADIS CUKUROVA 2007
80.56 ORTAOGRETIM DIN OGRETIMI OGRETMENLIGI FIRAT 2010
4.00 HADIS CUKUROVA 2018
Doctorate Thesis

1. Understanding of the Neo-Salafiyya School’s Hadith-Sunnah (Rashid Rida Example), Supervisor: Dr. Prof. Dr. Muhammet YILMAZ, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Hadith Department, Adana, Turkey, 2018.

Master Thesis

1. Mudraj Hadithes And Its Worth According to al-Fasl li al-Vasl al-Mudraj fi al-Nakl Written by al-Khatib al-Bagdadi, Supervisor: Dr. Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Hadith Department, Adana, Turkey, 2007.

Title Dutie Institution/Other Year
2022-11-28 - 2025-11-28
2022-08-24 - 2025-08-24
2022-08-23 - 2025-08-23
2019-11-27 - 2022-11-27
2019-08-28 - 2022-03-19
International - publications.sections.8 450
2023
5. AYDIN, M. The Isnad and Text Analysis of the Narrations Related to the at-Tahiyyat Prayer. TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, 2023, 8, 207-230. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarr/issue/76357/1245565

Publications_005.pdf

2022
4. AYDIN, M. “Oryantalist Düşüncede Hayalî Râvî Anlayışı ve Eleştirisi”: Book Review. DARULHADIS ISLAMI ARASTIRMALAR DERGISI, 2022, 1, 445-453. 50 + 0
Publications_001.pdf

3. AYDIN, M. Evaluation of Narrations Related to Raising Hands in Prayer in Terms of Isnad . BURDUR MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2022, 3, 1-46. 100 + 0
Publications_004.pdf

2019
2. AYDIN, M. . JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, 2019, 12, 1703-1709. 100 + 0
10.17719/jisr.2019.3177

2018
1. AYDIN, M. . JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, 2018, 11, 845-858. 100 + 0
10.17719/jisr.2018.2598

National - Covered by ULAKBIM 600
2022
3. AYDIN, M. . TURKISH STUDIES-COMPARATIVE RELIGIOUS STUDIES, 2022, 17, 133-152. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.57523

2021
2. AYDIN, M. . MIZANU'L-HAK: ISLAMI ILIMLER DERGISI, 2021, , -. 200 + 0
10.47502/mizan.911896

2018
1. AYDIN, M. . CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI (CUIFD), 2018, 18, 479-511. 200 + 0
10.30627/cuilah.440720

National - Other 100
2022
1. AYDIN, M. Evaluation of the Science Section of Razin Ibn al-Mu'āviyye’s book al-Tajrid li al-sıhah ve al-sunan. AKADEMIK-US ARTVIN CORUH UNIVERSITESI ILAHIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2022, 6, 1-30. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikus/issue/75218/1210616

Publications_002.pdf

International - Chapter(s) in Book 2250
1. AYDIN, M. İLAHIYATTA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-625-430-564-1, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 171 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 250
https://www.academia.edu/94633361/Rivayetler_Baglam%C4%B1nda_Hz_Peygamberin_Cocukluguna_Etki_Eden_Onemli_Sahsiyetler
2. AYDIN, M. FARKLI YÖNLERIYLE İSLAM VE TEBLIĞ, ISBN: 978-605-72256-1-0, Nida Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 192 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2022. 250
3. Aydın, M. KELİMAT KUR'AN'DA YAKIN ANLAMLI KELİMELER VE KAVRAMLAR, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, Sakarya, Turkey, 2023. 250
http://kelimat.sakarya.edu.tr/Home/Detay2/a2f1c7b1-b698-4169-e92b-08db0c1c444f
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 2250
1. AYDIN, M. Abdullah b. Mübârek, ISBN: 978-625-8144-66-6, Siyer Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 141 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2022. 500
https://www.kitapyurdu.com/kitap/nebevi-varisler-22-abdullah-b-mubarek/643196.html
2. Aydın, M. REŞÎD RIZÂ VE HADİS, ISBN: 978-605-351-611-8, Kitap Dünyası, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 310 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 500
https://www.kitapyurdu.com/kitap/resid-riza-ve-hadis-neoselefilik-ekolu/644308.html&manufacturer_id=257538
3. AYDIN, M. SİNEK HADİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ISBN: 978-605-351-467-1, Kitap Dünyası, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 120 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2021. 500
https://www.academia.edu/82094934/Sinek_Hadisi_%C3%9Czerine_Bir_%C4%B0nceleme_E_Kitap_
4. AYDIN, M. Reşîd Rızâ ve Hadis (Neo-Selefîlik Ekolü), ISBN: 978-605-351-611-8, Kitap Dünyası Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 311 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 0
1. AYDIN, M. Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 1 Page, Turkish, Sakarya, Turkey, 2023. 0
International - Full text - Oral 600

3. AYDIN, M., ANADOLU’DA İSLÂMİYET’İN YAYILMASINDA MUHADDİSLERİN ROLÜ (ADANA, MİSİS VE TARSUS ÖZELİNDE). HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ XVI. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU “İSLAM VE İRŞAD”, 2022-10-10, 2022-10-11, ŞANLIURFA, Turkey, 2022. 200
https://www.academia.edu/94634149/Anadoluda_%C4%B0slamiyet_in_Yay%C4%B1lmas%C4%B1nda_Muhaddislerin_Rol%C3%BC_Adana_Misis_ve_Tarsus_%C3%96zelinde_

2. AYDIN, M., AYETLER VE HADİSLER BAĞLAMINDA EHL-İ KİTAB’A YÖNELİK DAVET VE TEBLİĞ METODU. 2. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 2021-05-06, 2021-05-08, ŞANLIURFA, Turkey, 2021. 200
https://www.academia.edu/86050654/AYETLER_VE_HAD%C4%B0SLER_BA%C4%9ELAMINDA_EHL%C4%B0_K%C4%B0TABA_Y%C3%96NEL%C4%B0K_DAVET_VE_TEBL%C4%B0%C4%9E_METODU

1. AYDIN, M., CERH VE TA’DÎL HÜKÜMLERİNİN BİR RÂVİDE BİRLEŞMESİ -AHMED B. SÂLİH ET-TABERÎ ÖRNEĞİ-. IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2021-04-14, 2021-04-15, IĞDIR, Turkey, 2021. 200
https://www.academia.edu/86050194/CERH_VE_TAD%C4%B0L_H%C3%9CK%C3%9CMLER%C4%B0N%C4%B0N_B%C4%B0R_RAV%C4%B0DE_B%C4%B0RLE%C5%9EMES%C4%B0

International - Abstract - Oral 100

1. AYDIN, M., DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLAR KAPSAMINDA YARARLANILAN HADİSLER ÜZERİNE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME (5. SINIF DERS KİTABI ÖRNEĞİ). ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ADANA), 2021-11-12, 2021-11-13, ADANA, Turkey, 2021. 100
https://independent.academia.edu/MUSTAFAAYDIN3

National - Researcher 200

5. ASRIN İDRÂKİNE İSLÂM’I ANLATMAK, projects.kurumlar.14, Project Number: 2022, 25000 TL, Researcher, 2022,Completed. 0

4. , BAP, Project Number: , 49212 TL, Researcher, 2022,Completed. 50

3. , BAP, Project Number: , 49212 TL, Researcher, 2022,Completed. 50

2. , BAP, Project Number: , 2478 TL, Researcher, 2022,Completed. 50

1. , BAP, Project Number: , 13985 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

International Journal [Year, Count] 12
1. ANTAKIYAT , [ 2021 : 1 ] . 4
2. ANTAKIYAT , [ 2020 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 2
1. ARTVIN CORUH UNIVERSITESI ILAHIYAT ARASTIRMALARI DERGISI AKADEMIK-US , [ 2020 : 1 ] . 0
2. GUMUSHANE UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 1
3. NISAR , [ 2022 : 1 ] . 0
4. CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI (CUIFD) , [ 2020 : 1 ] . 1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT205 Hadith I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT205 Hadith I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT205 Hadith I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İİFT108 Hadith History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT108 Hadith History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT108 Hadith History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT107 Hadith History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3

"A World University In The Light of Science and Modernity"