Academic Staff

  Assoc.Professor Ibrahim Yıldız
Profile
:
Department
:
Faculty of Islamic Studies .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2019-03-04 14:40:47 .
Last Modification
:
2023-04-12 17:49:31 .
Researcher ID :
Scopus ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENSE THEOLOGY ULUDAG 1997
MASTER OF ARTS BASIC ISLAMIC SCIENCES ULUDAG 2014
PHD BASIC ISLAMIC SCIENCES ULUDAG 2018
Doctorate Thesis

1. MISCONCEPTIONS OF PEOPLE ACCORDING TO QURAN, Supervisor: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Basic Islamic Sciences Department, BURSA, Turkey, .

Master Thesis

1. SEBÎLULLAH CONSEPT IN THE QURAN, Supervisor: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Basic Islamic Sciences Department, BURSA, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2022-11-28 - 2025-11-28
2019-11-27 - 2022-11-27
International - publications.sections.8 1000
2022
10. YILDIZ, İ. . JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, 2022, 6, 292-315. 100 + 0
10.46595/jad.1110245

2020
9. YILDIZ, İ. A Literature Review in the Interpretations of Ahl As-Sunnah And Shia on the Dream and the Accursed Tree Mentioned in the Surah of Al-Isra. TEKIRDAG ILAHIYAT DERGISI, 2020, 6, 255-289. 100 + 0
8. YILDIZ, İ. Sibling Violence in the Qur’ān: A Psychological Perspective on the Abel-Cain and the Prophet Joseph Stories. CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI, 2020, 24, 73-95. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18505/CUID.690585

7. YILDIZ, İ. . JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, 2020, 4, 11-39. 100 + 0
10.46595/jad.816679

2019
6. YILDIZ, İ. . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2019, 12, 1851-1857. 100 + 0
10.17719/jisr.2019.3192

5. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019, 1, 373-386. 100 + 0
10.9761/JASSS7958

4. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019, , 457-472. 100 + 0
10.9761/JASSS8003

2018
3. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2018, 1, 305-324. 100 + 0
10.9761/JASSS7439

2016
2. YILDIZ, İ. Semantic Analysis of the Word "Sabil" in the Quran. TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 5, 1-26. 100 + 0
http://193.140.9.50/index.php/ilk/article/view/457//

Publications_004.pdf

2015
1. YILDIZ, İ. Two Works of Abū Ishāq al-Zajjāj about al-Asmā al-Husnā and Basmala. ULUDAG UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2015, 24, 33-64. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1200
2021
6. YILDIZ, İ. . ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2021, 8, 158-182. 200 + 0
10.51702/esoguifd.944505

5. YILDIZ, İ. . DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI, 2021, 21, 237-266. 200 + 0
10.33415/daad.846228

2020
4. YILDIZ, İ. . TEFSIR ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 4, 65-97. 200 + 0
10.31121/tader.779046

3. YILDIZ, İ. Evaluation in Source and Terms of Method of Tafsīr of Basmala Written By Hāccī Bektāş Velī. KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2020, 7, 153-188. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.638865

2019
2. YILDIZ, İ. . HARRAN UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2019, 24, 83-109. 200 + 0
10.30623/harranilahiyatdergisi. 620538

2017
1. YILDIZ, İ. THE WITNESSES OF THE DAY OF THE JUDGMENT IN THE QURAN. DIYANET ILMI DERGI, 2017, 53, 55-75. 200 + 0
National - publications.sections.42 400
2018
4. YILDIZ, İ. . AVRASYA SOSYAL VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 5, 387-392. 100 + 0
2016
3. YILDIZ, İ. According to Qur’an Avert People from the Way of Allah (as-Sadd ‘an Sabîlıllah). ISLAM MEDENIYETI ARASTIRMALARI DERGISI (IMAD), 2016, 2, 73-102. 100 + 0
2015
2. YILDIZ, İ. Ancestral Tradition In The Quran And Its Effect On The Faith. KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2015, 13, 175-215. 100 + 0
2014
1. YILDIZ, İ. EBÛ ISHÂK AZ-ZAJJÂJ AND PLACE IN THE EXEGESIS . KAFKAS UNIVERSITESI HARAKANI DERGISI, 2014, 1, 83-108. 100 + 0
International - Book Edited 6375
1. YILDIZ, İ. Reşid Rıza ve Hadis (Neo-Selefilik Ekolü), ISBN: 9786053516118, KİTAP DÜNYASI, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 230 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 250
2. YILDIZ, İ.; YILMAZ, Y. Makedonya Radoviş’te Osmanlı İzleri: Camiler, Medreseler ve Tekkeler, ISBN: 9786053514855, Kitap Dünyası, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 250 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 125
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 6375
1. YILDIZ, İ. Alkame B. Kays, ISBN: 978-625-8144-94-9, SİYER YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 128 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2022. 500
2. YILDIZ, İ. Kur'an'da Psikolojik Şiddet, ISBN: 9786053514480, Kitap Dünyası Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 212 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 500
3. YILDIZ, İ. Kur’ân’da Sebilüllah Kavramı, ISBN: 978-605-9995-534-8, Emin Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 344 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2015. 500
4. YILDIZ, İ. Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 431 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2019. 500
1. YILDIZ, İ. Çıktı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
2. YILDIZ, İ. Aydınlattı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
3. YILDIZ, İ. Baba, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
4. YILDIZ, İ. Azarladı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
5. YILDIZ, İ. İslam Modernite ve Gençlik, ISBN: 9786257404341, İlâhiyat Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 732 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
6. YILDIZ, İ. Peygamberimiz ve Çocuk, ISBN: 978-625-435-096-2, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 1048 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
7. YILDIZ, İ. Arka, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
8. YILDIZ, İ. Akıp Gitti - Yüzdü, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
National - Book Edited 1250
1. YILDIZ, İ. Kâfiyeci - Sa‘dî Bağlamında Kavâidü’t-Tefsîr, ISBN: 9786257471022, DBY Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 206 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 250
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 1250
1. YILDIZ, İ. İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik, ISBN: 9786058022065, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 558 Page, Turkish, Ağrı, Turkey, 2021. 500
2. YILDIZ, İ. Doğruluk Özü Sözü Bir Olmak, ISBN: 978-625-435-184-6, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 10000, 168 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 500
International - Full text - Oral 600

3. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre İlâhî İmtihan Bağlamında Çocuk. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, 2020-11-06, 2020-12-08, Ankara, Turkey, . 200

2. YILDIZ, İ., İbn Fâris’in “Efrâdü Kelîmâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Risalesi ve Vücûh Ve Nezâir İlminin Bir Alt Kolu Olarak Efrâd. II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-11-02, 2018-11-04, ÇANAKKALE, Turkey, 2018. 200

1. YILDIZ, İ., Kur’ân Kıssalarında Bir Anlatım Üslûbu Olarak Hz. Peygamber’i Kıssaya Dâhil Etme. ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-10-27, 2018-10-29, Antalya, Turkey, 2018. 200

International - Abstract - Oral 200

2. YILDIZ, İ., Dijital Çağda Gençliğin Zaman Problemi ve Kur’ân’dan Uyarılar. ULUSLARASI İSLAM, MODERNİTE VE GENÇLİK SEMPOZYUMU, 2021-04-02, 2021-04-03, Zonguldak, Turkey, 2021. 100

1. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları. 4. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, 2020-11-14, 2020-11-15, Ağrı, Turkey, 2020. 100

National - Researcher 50

1. , BAP, Project Number: , 49212 TL, Researcher, 2022,Completed. 50

International Journal [Year, Count] 48
1. TASAVVUR / TEKIRDAğ İLAHIYAT DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
2. BEÜ İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
3. HITIT ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY , [ 2021 : 1 ] . 4
5. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 8
6. TEFSIR ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 2 ] . 20
7. İHYA ULUSLARARASı İSLAM ARAşTıRMALARı DERGISI’ , [ 2021 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 2
1. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
2. BITLIS ISLAMIYAT DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 0
3. BITLIS ISLAMIYAT DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 0
4. DIN VE BILIM , [ 2022 : 1 ] . 0
5. YAKIN DOGU UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall İİFT219 Arabic Reading and Understanding Skills ... Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2

"A World University In The Light of Science and Modernity"