Administration

  Assoc.Professor Filiz Çetintaş Yıldırım
Profile
:
Department
:
Faculty Of Humanities And Social Sciences/Department of English Linguistics .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
14505 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-29 09:54:11 .
Last Modification
:
2024-05-06 15:15:38 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2001
2004
2010
Doctorate Thesis

1. Adverbial Clauses in Turkish: A Proposal For Classification in The Framework of Rhetorical Structure Theory, Supervisor: Dr. Nadir Engin UZUN, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Other Department, Ankara, Turkey, 2015.

Master Thesis

1. The Syntactic and Semantic Analysis of Turkish Temporal Converbs, Supervisor: Dr. Yeşim AKSAN, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, English Linguistics Department, Mersin, Turkey, 2010.

Title Institute Year
ASISTANT PROFRSSOR DR. MERSIN UNIVERSITY 2013-04-30 - 2020-12-24
Title Dutie Institution/Other Year
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-07-27 - 2023-07-27
2020-07-27 - 2023-07-27
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, 2020, 16, 1032-1042. 0 + 0
2018
1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . DIL EGITIMI VE ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 4, 12-23. 0 + 0
International - Covered by Other International Indexes 400
2015
2. Çetintaş Yıldırım, F. Subjectivity in Complex Sentences: The Effects of Converbs to Causal Relations. DIL EGITIMI VE ARASTIRMALARI DERGISI, 2015, 1, 1-13. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177612

2011
1. Çetintaş Yıldırım, F. The Interaction of Converbs Which Set Temporal Relations with The Aspectual Properties of Main and Embedded Clause Verbs. DILBILIM ARASTIRMALARI, 2011, 2011, 17-30. 200 + 0
International - publications.sections.8 600
2022
6. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2022, 18, 19-40. 100 + 0
2021
5. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2021, 6, 329-341. 100 + 0
10.31567/ssd.405

2015
4. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . DIL EGITIMI VE ARASTIRMALARI DERGISI, 2015, 1, 1-13. 100 + 0
2011
3. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . DILBILIM ARASTIRMALARI, 2011, 2011, 17-30. 100 + 0
2005
2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2005, 2, 51-62. 100 + 0
2004
1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2004, 1, 23-34. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2020
2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . DIL DERGISI, 2020, 171, 70-83. 200 + 0
10.33690/dilder.709284

2009
1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. . DIL DERGISI, 2009, 0, 25-39. 200 + 0
National - Other 100
1. Çetintaş Yıldırım, F. The Designation of Time-Manner-Cause-Result Coherence Relations By Converbs in Turkish: The Results of A Query Based on Frequency and Expert Congeniality. DIL DERGISI, 2009, 146, 25-39. 100 + 0
National - Chapter(s) in Book 250
1. Çetintaş Yıldırım, F. Theoretical and Applied Turkish Language Teaching, ISBN: 978-605-170-119-6, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 648 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 250
http://aniyayincilik.com.tr
National - Book Edited 250
1. UÇAR, A.; İBE AKCAN, P.; ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. Dilbilimde Güncel Tartışmalar 3, ISBN: 978-605-67299-5-9, Dilbilim Derneği, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2021. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 250
1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F.; Kocaoğlu, G. Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-5-9, Dilbilim Derneği Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 169 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F. Language and Literature II, ISBN: 978-605-258-619-8, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 107 Page, Turkish, Ankara, , 2019. 0
International - Full text - Oral 400

2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Ulaç Eklerinin Uzmanlar Arası Uyuma Dayanan Bir Değerlendirmesi. The 5th International Turkish Language Teaching Conference, 2012-07-05, 2012-07-06, Mersin, Turkey, . 200

1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Turkish Adverbial Complementizer -ken and Its Interaction with Tense, Aspect, Modality Markers. 12th International Conference on Turkish Linguistics, 2004-08-11, 2004-08-13, İzmir, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 300

3. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Quit Doing Something; What Do Turkish Presupposition Triggers 'Bırakmak', 'Durdurmak' and 'Kesmek' Tell Us?. 20th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), 2021-08-02, , Eskişehir, Turkey, . 100

2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Çiftdilli Mersin Arapları Örneklemi Üzerinden Arapça ve Türkçe’ye Yönelik Bir Dil Tutumları Çalışması. 18th International Conference on Turkish Linguistics, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Turkey, . 100

1. Çetintaş Yıldırım, F., MEB Öğretim Programının Bir Teması Olarak Duygular: Duyguların Dilsel sunumları Üzerine Derlem temelli Gözlemler. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Turkey, 2015. 100

International - Abstract - Poster 50

1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarında Tümce Bağdaşıklığını Belirginleştirme Yapıları Olarak Ulaç Eklerinin Öğretimi. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Turkey, . 50

National - Full text - Oral 600

6. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Türkçede Çift Biçimli (Dimorphous) İfadeler: Sosyal Medya Örneklemi. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Turkey, 2016. 100
http://www.udk30.org/

5. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Bebeklere Yöneltilen Dil Kullanımlarında Çift Biçimli Dimorphous İfadeler Türkçe İngilizce Sosyal Medya Örnekleminden Karşılaştırmalar. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Turkey, . 100

4. Çetintaş Yıldırım, F., Çünkü bağlacını içeren tümcelerde öznellik sunumu süreli yayınlardaki görünümler. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2015-05-21, 2015-05-22, Kocaeli, Turkey, 2015. 100

3. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Çünkü Bağlacını İçeren Tümcelerde Öznellik Sunumu Süreli Yayınlardaki Görünümler. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2015-05-21, 2015-05-22, Kocaeli, Turkey, . 100

2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Türkçe’de Zaman Anlatan Belirteç Yantümcelerinde Birleşme Türleri ve İşlemci Yansımaları. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2006-05-12, 2006-05-13, İstanbul, Turkey, . 100

1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Türkçede Zaman Anlatan Ulaç Yan Tümceleri Arasındaki Anlam Örtüşmeleri. 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2004-05-20, 2004-05-21, Ankara, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 100

2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F.; Kocaoğlu, G., Hatay Araplarının Dil Tutumlarının Nicel Olarak Çözümlenmesi: Ön Test (Pilot Ölçek) Sonuçları. 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2019-05-09, 2019-05-10, Mersin, Turkey, . 50

1. Çetintaş yıldırım, F., Bebeklere Yöneltilen Dil Kullanımlarında Çift-Biçimli (Dimorphous) İfadeler: Türkçe-İngilizce Sosyal Medya Örnekleminden Karşılaştırmalar. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Turkey, 2016. 50

National - Abstract - Poster 50

2. Çetintaş Yıldırım, F., Neden İlişkileri Akataran Ulaç Ekli Belirteç Tümceciklerinde Öznesellik Görünümleri. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Turkey, 2011. 25

1. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Neden İlişkileri Aktaran Ulaç Ekli Belirteç Tümceciklerinde Öznesellik Görünümleri. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Turkey, . 25

Supervised Master Theses 400

2. İpek Güzelşemme, A Subjectivity Presentation Analysis: A Sample of Fann Poems Selected from The Oral Poetry Tradition in Alawi Culture in Hatay Province, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Gülsen Kocaoğlu, Language Attitudes of Arabic – Turkish Bilingual Speakers in Hatay towards Arabic and Turkish, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 0
1. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATION AND RESEARCH , [ 2017 : 3 ] . 0
National Journal [Year, Count] 13
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 13 ] . 13
1. Institude of Linguistics , Member No: 41, Turkey, 2013-01-01-2020-12-24.

"A World University In The Light of Science and Modernity"