Üretim Metalurji Anabilim Dalı

Genel Görünüm


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2021
4. Güler, .; Bağcı, N.; Güler, S.; Aksu canbay, C.; Safa, H.; Yılmaz, T.; Taşkın, M. . JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2021, 55, 1749-1768.
10.1177/0021998320979040
3. Yarkadaş, G.; şevik, H. . METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 2021, 27, 1839-1847.
10.1007/s12540-019-00560-4
2. Güler, .; Tekeli, M.; Taşkın, M.; Güler, S.; Yahıa, I. . CERAMICS INTERNATIONAL, 2021, 47, 521-533.
10.1016/j.ceramint.2020.08.159
1. Yarkadaş, G.; Kumruoğlu, L.; özarslan, S.; şevik, H. . MATERIALS TESTING, 2021, 63, -.
10.1515/mt-2020-0012

"A World University In The Light of Science and Modernity"