Mechanical Engineering

Genel Görünüm

a) Tasarım ve Konstrüksiyon Ana Bilim Dalı
b) Talaşlı Üretim Ana Bilim Dalı
c) Otomotiv Ana Bilim Dalı
d) Tesisat Ana Bilim Dalı
e) Kalıpçılık Ana Bilim Dalı
f) Mekanik ve Makine Elemanları Ana Bilim Dalı
g) Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalı
h) Enerji Ana Bilim Dalı


Bilindiği gibi mühendislik ve mühendislik teknolojisi birbirinden farklı iki meslek alanıdır. Mühendislik teknolojisi uygulama ağırlıklı bir alan olup, meslekler spektrumunda mühendisliğin yanında bulunmaktadır. Avrupa Birliği, ABD, Kanada gibi ülkelerde Teknoloji Fakülteleri veya Politeknik isimli öğretim kurumlarında Mühendislik Teknolojisi lisans öğretimi verilmektedir. Buradan mezun olanlar “Teknolog”, “Uygulama Mühendisi” veya “Teknolojist” ünvanlarını almaktadırlar. Mühendislik veya Mühendislik Teknolojisi lisans öğretimi mezunları isterlerse eğitim ve pedagojik formasyon sertifikası alarak teknik öğretmen olarak çalışabilmektedir. Türkiye’de halen Mühendislik Teknolojisi karşılığı lisans öğretimi veren kurumlar Teknik Eğitim Fakülteleridir. Makine Eğitimi Lisans programlarında %25-30 Matematik ve Fizik-Kimya gibi Temel Bilimler; %25-30 her programa uygun olarak Teknik Bilimler (Mukavemet, Makine Elemanları, Üretim Yöntemleri, Malzeme, vs); %25-30 her alana uygun olarak Mesleki Bilimler ve Uygulamalar; %20-25 Sosyal Bilimler(Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil, İktisat, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Pedagoji, vs) bilim alanlarının dağılımları uygulanmaktadır. Bölümümüzde ilk defa, Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Ana Bilim Dalına, 2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılında 37 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanılmıştır.

"A World University In The Light of Science and Modernity"