Slide background
Food Engineering

Meü

Food Engineering

Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak 1993 yılında kurulmuştur.  Öğrenimine 1993-1994 yılında 21 öğrenci ile Mersin Metropol binasında başlamıştır. 1994-1995 öğrenim yılında Üniversitenin Çiftlikköy kampüsündeki Mersin Meslek Yüksek Okulu binasının bir kısmına taşınmıştır.  1994-1997 yılları arasında eğitim ve öğretim Mersin Meslek Yüksek Okulu'nun derslik ve laboratuarlarında devam etmiştir. 1996-1997 öğrenim yılı; inşaatı aynı yıl tamamlanan Mühendislik Fakültesi Derslik Bloğunda bölümümüze ayrılan bir sınıfta tamamlanmıştır. Halen aynı binada 3 adet derslikte eğitim-öğretim devam etmektedir.  Laboratuar uygulamaları ve araştırma çalışmaları, yapımı 2003 yılında tamamlanmış olan Laboratuar Binasında Bölümümüze ait 18 laboratuarda yürütülmektedir. Bölüm, lisans öğrencilerine fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerle birlikte; gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması, yeni gıdaların üretilmesi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanabilecekleri bir program sunmaktadır. Bölümün Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı altında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bölümde kurulduğu yıldan bu yana yüksek lisans öğrenimi verilmektedir, doktora programı açma yetkisi ise 14 Ekim 2002 tarih ve 2147 sayılı YÖK kararı ile alınmıştır. 2011-2012 değerlendirme döneminde MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon (MAK) tarafından  genel değerlendirmesi yapılan Gıda Mühendisliği lisans programına 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere akreditasyon ve 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere EUR-ACE etiketi verilmiştir. Gıda Mühendisliği lisans programı 2011-2012 öğrenim döneminde zorunlu hazırlık sınıfı ve %30 İngilizce eğitime geçmiştir.  

Publications in International Scientific Journals(last two years)

2022
21. çınar, F.; Aksay, S. . JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 2022, 16, 2282-2291.
10.1007/s11694-022-01350-0
20. Bobuş alkaya, G.; Erdoğdu, F.; Ekiz, H. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2022, , -.
10.1111/jfpp.16168
2021
19. Aydın, S.; Sayın, .; Sezer, M.; Sayar, S. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2021, 45, 1-10.
10.1111/jfpp.15584
18. Tangüler, H.; Bozdoğan, A.; Aksay, S.; Kelebek, H.; Erten, H. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2021, 45, 1-11.
https://doi.org/10.1111/jfpp.14770
17. Arslan, R.; Aksay, S. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2021, , 1-5.
10.1111/jfpp.15941
16. Eroglu, E.; Arslan, R.; Güleç, A.; Aksay, S. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2021, , 1-9.
10.1111/jfpp.15990
15. Gökşen, G.; Fabra, M.; Pérez-cataluña, A.; Ekiz, H.; Sanchez, G.; López-rubio, A. . FOOD PACKAGING AND SHELF LIFE, 2021, 27, 100613-.
10.1016/j.fpsl.2020.100613
14. Yılmaz, M.; Altan mete, A. . FOOD PACKAGING AND SHELF LIFE, 2021, 28, 100651-100651.
10.1016/j.fpsl.2021.100651
13. Gökşen, G.; Bakaçhan, .; Ekiz, H. . ACTA ALIMENTARIA, 2021, 50, 349-357.
10.1556/066.2021.00003
12. Atay, E.; Altan mete, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 56, 4526-4539.
10.1111/ijfs.15209
11. Gökşen, G.; Ekiz, H. . LWT, 2021, , -.
10.1016/j.lwt.2021.111722
2020
10. Atasoy, G.; Kurt gökhisar, .; Turhan, M. . FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE RISK ASSESSMENT, 2020, 37, 1-11.
9. Tanguler, H.; Bozdogan, A.; Aksay, S.; Kelebek, H.; Erten, H. Comparison of anthocyanin profiles in şalgams (shalgams) produced with different production procedures. WILEY, 2020, 44, 1-11.
http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.14770
8. Arslan, R.; Eroglu, E.; Aksay, S. . JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2020, 0, 1-7.
10.1111/jfpp.15150
7. Arslan, R.; Eroglu, E.; Aksay, S. Determination of bioactive properties of protein and pigments obtained from Spirulina platensis. WILEY, 2020, 45, 1-7.
http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.15150
6. Altan mete, A.; çayır, . . FOOD PACKAGING AND SHELF LIFE, 2020, 26, 100581-.
5. Gökşen, G.; Fabra, M.; Ekiz, H.; Lopez rubio, A. . FOOD CONTROL, 2020, , 107133-.
10.1016/j.foodcont.2020.107133
4. Yağcı, S.; Altan mete, A.; Doğan, F. . LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, 124, 109150-.
3. Atasoy, G.; Ulutaş, B.; Turhan, M. . FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE RISK ASSESSMENT, 2020, 37, 1591-1600.
2. Atasoy, G.; Kurt gökhisar, .; Turhan, M. . FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, 40, 170-178.
10.1590/fst.07819
1. Repajić, M.; Cegledi, E.; Kruk, V.; Pedisić, S.; çınar, F.; Bursać, K.; Žutić, I.; Dragović-uzelac, V. Accelerated Solvent Extraction as a Green Tool for the Recovery of Polyphenols and Pigments from Wild Nettle Leaves. PROCESSES, 2020, 8, 803-.
Publications_002.pdf