Environmental Engineering

Genel Görünüm

     Vizyon

     Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik öğrencileri eğitmek,

Çevre sorunlarını önleyebilecek ve çözebilecek bilim, teknoloji ve mühendislik entegrasyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek,

      Misyon

      Kendilerini Atatürk ilke ve devrime adamış, laiklik ve Türk Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden taviz vermeyen çalışkan mühendisler yetiştirmektir.

İnisiyatif alan öğrencileri çağdaş, yaratıcı ve pozitif düşünmeye teşvik etmek, üretken ve kaliteli yeni nesiller geliştirmek.

Ülkemizin teknolojik, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesinde yenilikçi, sosyal sorumluluk taşıyan mühendisler yetiştirmek,

İnsanlığın yararına bilgi kendi birikimlerini kullanarak yeni teknolojileri geliştirmek ve yaşamın her düzeyinde yeni ve kalıcı çözümler üretebilmeleri için öğrencileri teşvik etmek.


      Bölümümüz 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 4 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi, 1 uzman, 2 laboratuar teknisyeni ve 1 sekreter olarak toplam 21 kişi görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim programı Mühendislik Fakültesi dersliklerinden bölümümüze ait 3 adet derslikte (MF307, MF308, MF309) ve ortak olan teknik çizim dersliklerinde devam etmektedir. Laboratuar çalışmaları 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren taşındığımız laboratuarlarımızda sürdürülmektedir. Ayrıca, Enstrümantal Analiz, AAS, Çevre Biyoteknolojisi, Çevre Mikrobiyolojisi, Toprak Kirliliği Kontrolü, İnorganik Katı Atık ,Endüstriyel Atıksu, Çevresel Toksikoloji, Ekoloji, HPLC, Spektrofotometre, GC, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Katı Atık, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü laboratuvarları gibi araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma laboratuarlarımızda DPT, TÜBİTAK, BAP ve Özel Sektör destekli proje çalışmaları yürütülmektedir.

Laboratuarlarımız, gerek üniversite araştırma fonunca, gerek proje destekleyicisi kurumlarca ve gerekse de hayırsever kurum ve vatandaşların katkısıyla araç ve gereç yönünden gün geçtikçe daha yeterli hale gelmektedir. Bölümümüzde projelerin yanında yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da yürütülmektedir. Staj uygulamaları hocalarımızın denetiminde laboratuarlarımızda ve özel sektör olanaklarından yararlanılarak yapılmaktadır.

Laboratuarlarımızda ayrıca döner sermaye çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. 4 yıllık lisans eğitim-öğretimini tamamlayan mezunlarımız Çevre Mühendisi ünvanı almaktadır. Öğrencilerimize Çevre Mühendisliği alanındaki çalışmalarına yön verecek temel dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmekte ayrıca son sınıf öğrencileri Mesleki Yabancı Dil dersi de görebilmektedir. Mezunlarımız Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Tarım, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları, İller Bankası, DSİ, Belediyeler, Üniversiteler ve Özel Sektörde çalışabilmekte ve iş olanakları gün geçtikçe artmaktadır.

Bölüm çalışmalarında hedeflenen amaç, öğrencilerimizin bilimsel olarak en iyi şekilde yetişmelerinin sağlanmasının yanında, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının ve proje çalışmalarının da en verimli şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun yanında öğrencilerimizin kültürel ve sosyal aktivitelerine de destek vermekteyiz.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2023
94. ışik, Z.; Bouchareb, R.; Arslan, H.; özdemir, S.; Gonca, S.; Dizge, N.; Deepanraj, B.; Prasad, S. Green synthesis of iron oxide nanoparticles derived from water and methanol extract of Centaurea solstitialis leaves and tested for antimicrobial activity and dye decolorization capability. ELSEVIER BV, 2023, 219, 1-1.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122023994?via%3Dihub
93. Eskikaya, B.; Arslan, H.; Gün, M.; Bouchareb, R.; Dizge, N. Adsorption of Direct Orange 46 and phosphate ions on waste tomato stem ash used as a bio-based adsorbent. ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, 2023, e14192, 1-1.
https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/RWRUP5IXRZWBWTQ3N5GB?target=10.1002/ep.14192
92. özen, .; Sarı, E.; Arslan kaya, T.; Gül, M.; Kurt, M.; Adeel, M. Paleo Environmental Pollution Assessment of Erdek and Bandırma Bays in the Sea of Marmara, Türkiye. SOIL AND SEDIMENT CONTAMINATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2023, 32, 1-24.
10.1080/15320383.2023.2200863
91. Uysal, Y.; çiftci, B. Comparison and analysis of Cu(II) removal successes of hydroxyapatites synthesized from two different wastes from aqueous media. GAZI UNIVERSITESI MUHENDISLIK MIMARLIK FAKULTESI DERGISI, 2023, 38, 283-297.
Publications_004.pdf
90. Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y.; çaylalı, Z.; Karakulak, D. . SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA LLC, 2023, , -.
10.1007/s11356-023-26827-3
2022
89. Arslan, H.; Eskikaya, B.; Bilici, Z.; Dizge, N.; Bouchareb, R. . CHEMOSPHERE, 2022, 300, 1-10.
10.1016/j.chemosphere.2022.134492
88. Saleh, M.; Yalvaç, M.; Arslan, H.; Dizge, N. . CLEAN: SOIL AIR WATER, 2022, 50, 1-11.
10.1002/clen.202000432
87. Arslan, H.; Gonca, S.; ışık, Z.; özdemir, S.; Yalvaç, M.; Dizge, N.; Deepanraj, B.; Ashraf, G. . FRONTIERS IN MATERIALS, 2022, 9, 1-11.
10.3389/fmats.2022.912066
86. Gün, M.; Arslan, H.; Saleh, M.; Yalvaç, M.; Dizge, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 16, 1-13.
10.1007/s41742-022-00399-5
85. Gözel, F.; Belivermiş, M.; Sezer, N.; Kurt, M.; Sıkdokur, E.; Kılıç, . Chronology of trace elements and radionuclides using sediment cores in Golden Horn Estuary, Sea of Marmara. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 315, 1-15.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120359
84. Arslan, H.; Saleh, M.; Bilici, Z.; Dizge, N. . WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2022, 94, 1-16.
10.1002/wer.10719
83. Arslan-kaya, T.; Sarı, E.; çağatay, N.; Kurt, M.; Kösesakal, T.; Kılıç, .; Acar, D. The effects of the 1999 Golcuk earthquake (Mw 7.4) on trace element contamination of core sediments from Izmit Gulf, Turkey. NATURAL HAZARDS, 2022, 115, 1-20.
82. Elif gulsen akbay, H.; Deniz, F.; Ali mazmanci, M.; Deepanraj, B.; Dizge, N. Investigation of anaerobic degradability and biogas production of the starch and industrial sewage mixtures. ELSEVIER BV - SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS, 2022, 52, 102054-102054.
http://dx.doi.org/10.1016/j.seta.2022.102054
81. Ozay, Y.; Dizge, N. The effect of pre-treatment methods on membrane flux, COD, and total phenol removal efficiencies for membrane treatment of pistachio wastewater. ELSEVIER BV, 2022, 310, 114762-114762.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114762
80. Polat, B.; Ozay, Y.; Kucukkara, I.; Dizge, N. A new method for membrane manufacturing from polyamide with semiconductor diode laser. ELSEVIER BV, 2022, 641, 119807-119807.
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119807
79. Kurt, M.; Yıldırım, .; Güler, C.; Güven, O. Antimony and arsenic contamination in water from antimonite mineralization: a case study from Turhal (Tokat, Northern Turkey). ENVIRONMENTAL FORENSICS, 2022, 23, 409-421.
http://dx.doi.org/10.1080/15275922.2021.1907816
78. Arslan-kaya, T.; Sarı, E.; Kurt, M. Sedimentary records of trace elements contamination in sediment core from the Gulf of Gemlik, Marmara Sea, Turkey: history, contamination degree, and sources. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2022, 31, 452-466.
http://https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=1813&context=earth
77. Saleh, M.; ışık, Z.; Arslan, H.; Yalvaç, M.; Dizge, N. . WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION, 2022, 233, 5-16.
10.1007/s11270-022-05637-2
76. Gülçiçek uysal, O.; Demir, A.; Gören, N. . ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2022, 21, 637-650.
75. Gün, M.; Arslan, H.; Yalvaç, M.; Saleh, M.; Dizge, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 16, -.
10.1007/s41742-022-00399-5
2022
74. Arslantaş, C.; M'barek, I.; Saleh, M.; ısik, Z.; özdemir, S.; Dündar, A.; Dizge, N. . WATER PRACTICE AND TECHNOLOGY, 2022, 17, -.
10.2166/wpt.2022.008
2022
73. özgüler, .; Demir, A.; Can kayadelen, G.; Kıdeyş, A. . TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2022, 21, -.
10.4194/TRJFAS20253
72. Yabalak, E.; Al-nuaimy, M.; Saleh, M.; ısik, Z.; Balakrishnan, D.; Dizge, N. . ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 212, -.
10.1016/j.envres.2022.113210
71. ısik, Z.; Bouchareb, R.; Saleh, M.; Dizge, N. . WATER, AIR, & SOIL POLLUTION, 2022, 233, -.
10.1007/s11270-022-05614-9
70. Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y.; Demir, A.; Makas, M.; çaylalı, Z. . ELSEVIER BV, 2022, 295, -.
10.1016/j.matchemphys.2022.127090
69. özay, Y.; Dizge, N. . JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2022, 310, -.
10.1016/j.jenvman.2022.114762
2022
68. Gonca, S.; özdemir, S.; Tekgul, A.; ünlü, C.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, 2022, 33, -.
10.1016/j.apt.2021.10.038
2022
67. Belibağlı, P.; ışık, Z.; Mazmancı, M.; Dizge, N. . JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, 373, -.
10.1016/j.jclepro.2022.133499
66. Gulsen akbay, H.; Deniz, F.; Mazmancı, M.; Deepanraj, B.; Dizge, N. . SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS, 2022, 52, -.
10.1016/j.seta.2022.102054
65. Bouchareb, R.; ısik, Z.; özay, Y.; Karagündüz, A.; Keskinler, B.; Dizge, N. . WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2022, 94, -.
10.1002/wer.10717
64. Arslan, H.; Gün, M.; Akarsu, C.; Bilici, Z.; Dizge, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022, , -.
10.1007/s13762-022-03994-3
2021
63. Bilici, Z.; Ozay, Y.; Ozbey unal, B.; Dizge, N. Investigation of the usage potential of calcium alginate beads functionalized with sodium dodecyl sulphate (SDS) for wastewater treatment contaminated with waste motor oil. WILEY, 2021, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1002/wer.1613
62. Kocadal, K.; Alkas, F.; Ulutaş, O.; Kurt, M.; Battal, D.; Sardaş, S.; Etikan, .; Saygı, . Biomonitoring of Heavy Metal(oid)s in the Residents of Abandoned Mining District in Northern Cyprus. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2021, 199, 1-10.
10.1007/s12011-020-02520-1
61. Saleh, M.; Ozay, Y.; Yalvac, M.; Dizge, N. Preparation of composite polyethersulfone membrane containing basalt powder and optimization of the parameters using response surface methodology. INFORMA UK LIMITED, 2021, 1-11.
http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2021.1923818
60. Saleh, M.; özay, Y.; Yalvaç, M.; Dizge, N. . ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2021, , 1-11.
10.1080/09593330.2021.1923818
59. Bouchareb, E.; Kerroum, D.; Bezirhan arikan, E.; ısik, Z.; Dizge, N. Production of bio-hydrogen from bulgur processing industry wastewater. INFORMA UK LIMITED, 2021, 1-14.
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2021.1877853
58. Saleh, M.; Demir, D.; özay, Y.; Yalvaç, M.; Bölgen, N.; Dizge, N. . JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2021, , 1-15.
10.1002/app.50599
57. Bouras, H.; ısik, Z.; Arikan, E.; Yeddou, A.; Bouras, N.; Chergui, A.; Favier, L.; Amrane, A.; Dizge, N. Biosorption characteristics of methylene blue dye by two fungal biomasses. INFORMA UK LIMITED, 2021, 1-17.
http://dx.doi.org/10.1080/00207233.2020.1745573
56. Gonca, S.; Polat, B.; Ozay, Y.; Ozdemir, S.; Kucukkara, I.; Atmaca, H.; Dizge, N. Investigation of diode laser effect on inactivation of selected Gram negative bacteria, Gram positive bacteria and yeast and its disinfection on wastewater and natural milk. INFORMA UK LIMITED, 2021, 1-28.
http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2021.2000036
55. Saleh, M.; ısik, Z.; Aktas, Y.; Arslan, H.; Yalvac, M.; Dizge, N. Green synthesis of zero valent iron nanoparticles using Verbascum thapsus and its Cr (VI) reduction activity. ELSEVIER BV, 2021, 13, 100637-100637.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100637
54. Gonca, S.; Arslan, H.; ısik, Z.; özdemir, S.; Dizge, N. The surface modification of ultrafiltration membrane with silver nanoparticles using Verbascum thapsus leaf extract using green synthesis phenomena. ELSEVIER BV, 2021, 26, 101291-101291.
http://dx.doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101291
53. ısik, Z.; Saleh, M.; Dizge, N. Adsorption studies of ammonia and phosphate ions onto calcium alginate beads. ELSEVIER BV, 2021, 101330-101330.
http://dx.doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101330
52. ısik, Z.; Saleh, M.; Dizge, N. Adsorption studies of ammonia and phosphate ions onto calcium alginate beads. ELSEVIER BV, 2021, 26, 101330-101330.
http://dx.doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101330
51. Dizge, N.; Ozay, Y.; Boussemghoune, M.; Chikhi, M. Preparation of catalytic polyether sulfone coated ceramic membrane for reduction of hexavalent chromium. ELSEVIER BV, 2021, 40, 101946-101946.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.101946
50. Ozay, Y.; Ozdemir, S.; Gonca, S.; Canli, O.; Dizge, N. Phenolic compounds recovery from pistachio hull using pressure-driven membrane process and a cleaner production of biopesticide. ELSEVIER BV, 2021, 24, 101993-101993.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2021.101993
49. Vatanpour, V.; Mansourpanah, Y.; Mousavi khadem, S.; Zinadini, S.; Dizge, N.; Ganjali, M.; Mirsadeghi, S.; Rezapour, M.; Saeb, M. Nanostructured polyethersulfone nanocomposite membranes for dual protein and dye separation: Lower antifouling with lanthanum (III) vanadate nanosheets as a novel nanofiller. ELSEVIER BV, 2021, 94, 107040-107040.
http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.107040
48. Sert, B.; Gonca, S.; Ozay, Y.; Harputlu, E.; Ozdemir, S.; Ocakoglu, K.; Dizge, N. Investigation of the antifouling properties of polyethersulfone ultrafiltration membranes by blending of boron nitride quantum dots. ELSEVIER BV, 2021, 205, 111867-111867.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111867
47. Bilici, Z.; Guler, P.; Ozay, Y.; Yilmaz, S.; Cengiz yatmaz, H.; Dizge, N. Photocatalytic activity of (Er2O3)x(Yb2O3)y(Bi2O3)1-x-y ternary compounds used as heterogeneous semiconductor. ELSEVIER BV, 2021, 271, 115250-115250.
http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115250
46. Bilici, Z.; Bouchareb, R.; Sacak, T.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Recycling of TiO2-containing waste and utilization by photocatalytic degradation of a reactive dye solution. IWA PUBLISHING, 2021, 83, 1242-1249.
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.606
45. Yabalak, E.; Ozay, Y.; Gizir, A.; Dizge, N. Water recovery from textile bath wastewater using combined subcritical water oxidation and nanofiltration. ELSEVIER BV, 2021, 290, 125207-125207.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125207
44. Akbay, H.; Dizge, N.; Kumbur, H. Enhancing biogas production of anaerobic co-digestion of industrial waste and municipal sewage sludge with mechanical, chemical, thermal, and hybrid pretreatment. ELSEVIER BV, 2021, 125688-125688.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125688
43. Gulsen akbay, H.; Dizge, N.; Kumbur, H. Enhancing biogas production of anaerobic co-digestion of industrial waste and municipal sewage sludge with mechanical, chemical, thermal, and hybrid pretreatment. ELSEVIER BV, 2021, 340, 125688-125688.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125688
42. Ocakoglu, K.; Dizge, N.; Colak, S.; Ozay, Y.; Bilici, Z.; Yalcin, M.; Ozdemir, S.; Yatmaz, H. Polyethersulfone membranes modified with CZTS nanoparticles for protein and dye separation: Improvement of antifouling and self-cleaning performance. ELSEVIER BV, 2021, 616, 126230-126230.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126230
41. Bilici, Z.; Ozay, Y.; Yuzer, A.; ınce, M.; Ocakoglu, K.; Dizge, N. Fabrication and characterization of polyethersulfone membranes functionalized with zinc phthalocyanines embedding different substitute groups. ELSEVIER BV, 2021, 617, 126288-126288.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126288
40. Saleh, M.; Bilici, Z.; Kaya, M.; Yalvaç, M.; Arslan, H.; Yatmaz, H.; Dizge, N. . ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, 2021, 32, 1264-1275.
10.1016/j.apt.2021.02.025
39. Sert, B.; Ozay, Y.; Harputlu, E.; Ozdemir, S.; Yalcin, M.; Ocakoglu, K.; Dizge, N. Improvement in performance of g-C3N4 nanosheets blended PES ultrafiltration membranes including biological properties. ELSEVIER BV, 2021, 623, 126571-126571.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126571
38. Ugur, N.; Bilici, Z.; Ocakoglu, K.; Dizge, N. Synthesis and characterization of composite catalysts comprised of ZnO/MoS2/rGO for photocatalytic decolorization of BR 18 dye. ELSEVIER BV, 2021, 626, 126945-126945.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126945
37. Vatanpour, V.; Mousavi khadem, S.; Dehqan, A.; Al-naqshabandi, M.; Ganjali, M.; Sadegh hassani, S.; Rashid, M.; Saeb, M.; Dizge, N. Efficient removal of dyes and proteins by nitrogen-doped porous graphene blended polyethersulfone nanocomposite membranes. ELSEVIER BV, 2021, 263, 127892-127892.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127892
36. Njoh, R.; Kocadal, K.; Alkaş, F.; Kurt, M.; Battal, D.; Saygı, . Heavy Metal Pollution Of Agricultural Soils And Vegetables Of Abandoned Mining District In Northern Cyprus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2021, 30, 1415-1423.
35. Uysal, Y.; Keleş, M. . CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, 2021, 23, 1431-1442.
10.1007/s10098-021-02038-7
34. özay, Y.; Canlı, O.; özbey ünal, B.; Keskinler, B.; Dizge, N. . WATER SUPPLY, 2021, 21, 1994-2007.
10.2166/ws.2020.268
33. Saleh, M.; Gonca, S.; ışık, Z.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalvaç, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . CERAMICS INTERNATIONAL, 2021, 47, 27710-27717.
10.1016/j.ceramint.2021.06.196
32. Demir, A. . SOIL AND SEDIMENT CONTAMINATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2021, 30, 292-313.
10.1080/15320383.2020.1839740
31. Saleh, M.; ışık, Z.; Yabalak, E.; Yalvaç, M.; Dizge, N. . WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2021, 93, 3075-3089.
10.1002/wer.1659
30. Ozbey unal, B.; Dizge, N.; Keskinler, B.; Karagunduz, A. Can electro-cleaning solve the problem of membrane biofouling for membrane bioreactor?. DESALINATION PUBLICATIONS, 2021, 211, 382-390.
http://dx.doi.org/10.5004/dwt.2021.26364
29. Saleh, M.; Demir, D.; Ozay, Y.; Yalvac, M.; Bolgen, N.; Dizge, N. Fabrication of basalt embedded composite fiber membrane using electrospinning method and response surface methodology. WILEY, 2021, 138, 50599-50599.
http://dx.doi.org/10.1002/app.50599
28. Bouras, H.; Rédayeddou, A.; Bouras, N.; Chergui, A.; Favier, L.; Amrane, A.; Dizge, N. Biosorption of cationic and anionic dyes using the biomass of Aspergillus parasiticus CBS 100926T. IWA PUBLISHING, 2021, 83, 622-630.
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2021.005
27. Saleh, M.; Bilici, Z.; Ozay, Y.; Yabalak, E.; Yalvac, M.; Dizge, N. Green synthesis of Quercus coccifera hydrochar in subcritical water medium and evaluation of its adsorption performance for BR18 dye. IWA PUBLISHING, 2021, 83, 701-714.
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.607
26. Saleh, M.; Bilici, Z.; özay, Y.; Yabalak, E.; Yalvaç, M.; Dizge, N. . WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 83, 701-717.
10.2166/wst.2020.607
25. Bezirhan arikan, E.; Bouchareb, E.; Bouchareb, R.; Yağcı, N.; Dizge, N. Innovative Technologies Adopted for the Production of Bioplastics at Industrial Level. SPRINGER SINGAPORE, 2021, 83-102.
http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-1823-9_3
24. Saleh, M.; Demir karakuş, D.; özay, Y.; Yalvac, M.; Bölgen, N.; Dizge, N. . JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2021, 138, -.
10.1002/app.50599
23. Sert, B.; Gonca, S.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 2021, 205, -.
10.1016/j.colsurfb.2021.111867
22. özay, Y.; Canlı, O.; Ozbey unal, B.; Keskinler, B.; Dizge, N. . WATER SUPPLY, 2021, 21, -.
10.2166/ws.2020.268
21. Ozbey unal, B.; Dizge, N.; Keskinler, B.; Karagunduz, A. . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2021, 211, -.
10.5004/dwt.2021.26364
20. özay, Y.; özdemir, S.; Gonca, S.; Canlı, O.; Dizge, N. . ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2021, 24, -.
10.1016/j.eti.2021.101993
19. ışık, Z.; Saleh, M.; Dizge, N. . SURFACES AND INTERFACES, 2021, 26, -.
10.1016/j.surfin.2021.101330
18. Vatanpour sargheın, V.; Khadem, S.; Dehqan, A.; Al-naqshabandi, M.; Ganjali, M.; Hassani, S.; Rashid, M.; Saeb, M.; Dizge, N. . CHEMOSPHERE, 2021, 263, -.
10.1016/j.chemosphere.2020.127892
17. Bilici, Z.; Güler, P.; özay, Y.; Yılmaz, S.; Yatmaz, H.; Dizge, N. . MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: B, 2021, 271, -.
10.1016/j.mseb.2021.115250
16. Yabalak, E.; özay, Y.; Gizir, A.; Dizge, N. . JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, 290, -.
10.1016/j.jclepro.2020.125207
15. Saleh, M.; Bilici, Z.; Kaya, M.; Yalvac, M.; Arslan, H.; Yatmaz, H.; Dizge, N. . ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, 2021, 32, -.
10.1016/j.apt.2021.02.025
14. Gülşen, H.; Dizge, N.; Kumbur, H. . BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, 340, -.
10.1016/j.biortech.2021.125688
13. Yabalak, E.; özay, Y.; Vatanpour sargheın, V.; Dizge, N. . WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, 2021, 35, -.
10.1111/wej.12718
12. Dizge, N.; özay, Y.; Boussemghoune, M.; Chikhi, M. . JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2021, 40, -.
10.1016/j.jwpe.2021.101946
11. Saleh, M.; Gonca, S.; ışık, Z.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalvac, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . CERAMICS INTERNATIONAL, 2021, 47, -.
10.1016/j.ceramint.2021.06.196
10. Bouchareb, R.; Bilici, Z.; Dizge, N. . CLEAN \U2013 SOIL, AIR, WATER, 2021, 49, -.
10.1002/clen.202100017
9. Ocakoğlu, K.; Dizge, N.; çolak, S.; özay, Y.; Bilici, Z.; Yalçın, M.; özdemir, S.; Yatmaz, H. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 616, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126230
8. Bilici, Z.; özay, Y.; Yüzer, A.; Ince ocakoğlu, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 617, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126288
7. Sert, B.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 623, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126571
6. Uğur, N.; Bilici, Z.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 626, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126945
5. Bouras, H.; Redayeddou, A.; Chergui, A.; Favier, L.; Amrane, A.; Dizge, N. . WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 83, -.
10.2166/wst.2021.005
4. çiftçioğlu gözüaçık, B.; Ergenekon, S.; Ozbey unal, B.; Balçık, .; Karagunduz, A.; Dizge, N.; Keskinler, B. . WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 84, -.
10.2166/wst.2021.261
3. Saleh, M.; ışık, Z.; Yabalak, E.; Yalvac, M.; Dizge, N. . WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2021, 93, -.
10.1002/wer.1659
2. Vatanpour sargheın, V.; Mansourpanah, Y.; Khadem, S.; Zinadini, S.; Dizge, N.; Ganjali, M.; Mirsadeghi, S.; Rezapour, M.; Saeb, M. . POLYMER TESTING, 2021, 94, -.
10.1016/j.polymertesting.2020.107040
1. Bilici, Z.; Saleh, M.; Yabalak, E.; Khataee, A.; Dizge, N. . WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, , -.
10.2166/wst.2021.501

"A World University In The Light of Science and Modernity"