Electrical & Electronics Engineering

Genel Görünüm

       “Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü”, Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak 1995 yılında Çiftlikköy kampüsünde kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir büyüme gösteren bölümümüz, 1996 yılında yüksek lisans, 2000 yılında lisans ve 2008 yılında da doktora eğitim-öğretimine başlamıştır. Bölümümüz lisans programına her sene ÖSS ile 50 öğrenci alınmaktadır ve ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Bölümün kurulumundan bu yana, çalışılan proje sayısı, yüksek lisans öğrenci sayısı ve laboratuar sayısı da düzenli olarak artmıştır.  Yapımı devam eden bölüme ait olacak büro, ofis ve laboratuarlar, bölümün ileriki yıllardaki gelişimini karşılayacak biçimde planlanmıştır.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının temel amacı, ülkemiz ve insanlığın ekonomik, bilimsel ve  teknolojik gelişimi için, elektrik elektronik ve bilişim teknolojilerinde bilgiye ulaşan, üreten ve uygulayan donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Lisansüstü programlarının temel amacı ise öğrencilerin, lisans eğitimi sırasında almış oldukları bilgileri derinleştirmek, ilgi duydukları alanlara göre daha ayrıntılı bilgiler vermek ve bu konularda yeterlilik kazandırmak ve dünya bilimine katkıda bulunacak bilim adamı yetiştirmek için temel oluşturmaktır.

      Bölümümüzde verilen eğitimin dili Türkçe olmakla birlikte, toplam ders kredisinin % 30'u oranında İngilizce içerikli ders de verilmektedir.

      Bölümümüz, eğitim-öğretim programını Mühendislik Fakültesi D-Blok 3. Katındaki büro, ofis ve laboratuvarları ile, mühendislik fakültesinin diğer bölümleriyle paylaşmalı veya müstakil olarak kullandığı dersliklerinde yürütmektedir. Yakın zamanda tamamlanması planlanan inşa halindeki bina ile bölümümüz kendi binasına kavuşacaktır.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2023
14. Yüksek, G.; Alkaya, A. . ELSEVIER BV, 2023, 18, 1-8.
10.1016/j.ijoes.2023.100111
13. Kutluer, N.; Solmaz, .; Yamaçlı, V.; Erişti, B.; Erişti, H. Classification of breast tumors by using a novel approach based on deep learning methods and feature selection. BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT, 2023, 200, 183-192.
12. Berber, C.; Alkaya, A. . JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 2023, 38, 381-397.
10.17341/gazimmfd.804866
11. Demirci, .; ızumi, Y. . IEEE ACCESS, 2023, 11, 83589-83602.
10.1109/ACCESS.2023.3301619
10. özdemir, C.; Yılmaz, B.; Tekir, O. . WILEY, 2023, 65, -.
10.1002/mop.33684
9. Tekir, O.; Yılmaz, B.; özdemir, C. . MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, 2023, , -.
10.1002/mop.33684
2022
8. Erişti, B.; Erişti, H. Classification of Power Quality Disturbances in Solar PV Integrated Power System Based on a Hybrid Deep Learning Approach. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS, 2022, 2022, 1-13.
7. Demirci, . . INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION, 2022, 2022, 1-15.
10.1155/2022/1233714
6. Erişti, B.; Erişti, H. . INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS, 2022, 2022, 13-.
10.1155/2022/8519379
5. Mete, A. An adaptive network latency compensator design for wide area damping control of power system oscillations. ELECTRICAL :ENGINEERING, 2022, 104, 2793-2803.
4. Erişti, B.; Erişti, H. . ELECTRICAL ENGINEERING, 2022, 104, 3753-3768.
10.1007/s00202-022-01581-w
3. Mete, A.; Başel, M. . ELECTRICAL ENGINEERING, 2022, 104, -2803.
10.1007/s00202-022-01518-3
2. üstün, D.; Toktaş, A.; Erkan, U.; Akdağlı, A. . EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2022, 198, -.
10.1016/j.eswa.2022.116930
1. Habibe, K.; Akdağlı, A.; Acı, . . INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL, 2022, 51, -.
10.5755/j01.itc.51.3.30276

"A World University In The Light of Science and Modernity"