Academic Staff

  Assoc.Professor
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Pre - School Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+ -- .
URL
:
.
VCARD
:
Created
:
2024-04-03 14:33:55 .
Last Modification
:
2024-04-03 15:39:45 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
50

International - publications.sections.55 0
2023
4. ESKİDEMİR MERAL, S.; UÇAR ÇABUK, F.; DOĞRU, M. . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2023, 10, 57-72. 0 + 0
10.46827/ejes.v10i10.4988

2022
3. İLHAN ILDIZ, G.; UÇAR ÇABUK, F.; SEVEN, S.; KAYA, İ. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, 2022, 9, 561-570. 0 + 0
10.52380/ijpes.2022.9.3.539

2021
2. UÇAR ÇABUK, F.; SEVEN, S.; İLHAN ILDIZ, G.; YEŞİLYURT, F.; SEVEN, Z. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, 2021, 8, 222-229. 0 + 0
10.52380/ijpes.2021.8.3.525

1. UÇAR ÇABUK, F.; SEVEN, S.; SEVEN, Z. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, 2021, 8, 67-77. 0 + 0
10.52380/ijpes.2021.8.4.537

International - publications.sections.65 0
2023
8. UÇAR ÇABUK, F.; TEZEL ŞAHİN, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC RESEARCHES, 2023, 8, 1636-1682. 0 + 0
10.35826/ijetsar.654

7. UÇAR ÇABUK, F.; ESKİDEMİR MERAL, S. . JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION, 2023, 6, 239-263. 0 + 0
10.53047/josse.1343171

6. UÇAR ÇABUK, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2023, 8, 1251-1267. 0 + 0
10.35826/ijoecc.737

5. UÇAR ÇABUK, F.; İŞAL, S. . JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, 2023, 6, 379-400. 0 + 0
10.53048/johass.1358178

4. UÇAR ÇABUK, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2023, 8, 2584-2872. 0 + 0
10.35826/ijoecc.804

3. SEVEN, S.; ESKİDEMİR MERAL, S.; UÇAR ÇABUK, F. . JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION, 2023, 6, 195-211. 0 + 0
10.53047/josse.1370343

2. UÇAR ÇABUK, F.; ESKİDEMİR MERAL, S. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, 2023, 3, 901-922. 0 + 0
2022
1. ŞAHİN, H.; UÇAR ÇABUK, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, 2022, 7, 187-197. 0 + 0
10.24331/ijere.986376

National - Covered by ULAKBIM 0
2023
3. ESKİDEMİR MERAL, S.; UÇAR ÇABUK, F. . KORKUT ATA TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, 12, 1052-1074. 0 + 0
10.51531/korkutataturkiyat.1343108

2. UÇAR ÇABUK, F.; ESKİDEMİR MERAL, S. . TARIH OKULU DERGISI, 2023, 16, 2524-2549. 0 + 0
10.29228/Joh.71958

2021
1. SEVEN, Z.; SEVEN, S.; UÇAR ÇABUK, F. . FSM ILMî ARASTIRMALAR INSAN VE TOPLUM BILIMLERI DERGISI, 2021, , 317-334. 0 + 0
10.16947/fsmia.1050301

National - Other 0
2023
6. SEVEN, Z.; UÇAR ÇABUK, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS & SOCIAL STUDIES, 2023, 6, 1-17. 0 + 0
2017
5. ÇABUK, M.; UÇAR ÇABUK, F. . DUMLUPINAR UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI ENSTITUSU DERGISI, 2017, 1, 64-74. 0 + 0
4. UÇAR ÇABUK, F.; TEZEL ŞAHİN, F. . TURAN-SAM ULUSLARARASI BILIMSEL HAKEMLI DERGISI, 2017, 9, 270-279. 0 + 0
10.15189/1308-8041

2013
3. GÜLAY OGELMAN, H.; UÇAR ÇABUK, F. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2013, 2, 23-45. 0 + 0
2012
2. EKİCİ, G.; GÜLAY OGELMAN, H.; UÇAR ÇABUK, F. . KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2012, 2, 83-105. 0 + 0
1. GÜLAY OGELMAN, H.; SEÇER, Z.; ALABAY, E.; UÇAR ÇABUK, F. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 1, 391-402. 0 + 0
International - Full text - Oral 0

4. UÇAR ÇABUK, F., Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı. 9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 2021-02-22, 2021-02-23, İSTANBUL, Turkey, . 0

3. UÇAR ÇABUK, F.; TEZEL ŞAHİN, F., “Evde Çocuk Bakımı programına” Katılan Annelerin Programın Çocukları ile Olan İletişimlerine Etkisi ve Program Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. 9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 2021-02-22, 2021-02-23, İSTANBUL, Turkey, . 0

2. UÇAR ÇABUK, F.; TEZEL ŞAHİN, F., Anne Eğitim Programının Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2019-04-20, 2019-04-22, ANTALYA, Turkey, . 0

1. UÇAR ÇABUK, F.; TEZEL ŞAHİN, F., 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Programına Katılan Annelerin Program Hakkındaki ve Programın Çocukları ile Olan İlişkilerine Etkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2019-04-20, 2019-04-22, ANTALYA, Turkey, . 0

International - Abstract - Oral 0

3. UÇAR ÇABUK, F., Türkiye’de Okul Öncesinde Baba Eğitimi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2010-2022). 7th International Contemporary Educational Research Congress, 2023-09-27, 2023-09-30, MUĞLA, Turkey, . 0

2. UÇAR ÇABUK, F., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Geri Dönüşüme İlişkin Görüşleri. ERPA - International Congresses on Education, 2023-09-08, 2023-09-10, BALIKESİR, Turkey, . 0

1. UÇAR ÇABUK, F., Examination of Pre-School Teacher's Opinions on Values Education. International Mediterranean Congress, 2022-11-16, 2022-11-18, MERSİN, Turkey, . 0

National - Abstract - Oral 0

3. İŞAL, S.; BEDİ, E.; KARAKUZU, Ö.; DEMİR, Ç.; UÇAR ÇABUK, F., Çocukların Çevresel Farkındalığını Geliştirmeye Yönelik Çevre Eğitimi Uygulama Örneği. Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, 2023-05-03, 2023-05-05, BİTLİS, Turkey, . 0

2. KARAHASANOĞLU, H.; BARUT, M.; UÇAR ÇABUK, F., Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Anne -Babaların Beslenmeye Yönelik Genel Görüşleri ile Çocuklarının Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, 2023-05-03, 2023-05-05, BİTLİS, Turkey, . 0

1. GÜLAY OGELMAN, H.; UÇAR ÇABUK, F.; UZUN, H., 5-6 Yaş Çocuklarının Çevre ile İlgili Kavramlara Yönelik Algıları. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 2012-05-03, 2012-05-05, KİLİS, Turkey, . 0

International - Researcher 0

2. , projects.kurumlar.27, Project Number: , EUR, Researcher, Continue... 0

1. , projects.kurumlar.27, Project Number: , EUR, Researcher, Continue... 0

National - Manager 0

1. , , Project Number: , EUR, Manager, 2010,Completed. 0

National - projects.gorevler.10 0

1. , , Project Number: , EUR, projects.gorevler.10, 2021,Completed. 0

National - Researcher 50

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, Researcher, 2016,Completed. 50

National - Advisor 0

2. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, Advisor, Continue... 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, Advisor, Continue... 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"