Academic Staff

  Asst. Professor Orkun Coşkuntuncel
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Mathematics Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü .
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
1735 .
Created
:
2015-11-18 09:23:07 .
Last Modification
:
2024-01-25 09:30:28 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1997
2001
2005
Doctorate Thesis

1. ROBUST STATISTICAL ANALYSIS FOR MIXTURE EXPERIMENT AND MODELS, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Olcay ARSLAN, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mathematics Department, Adana, Turkey, 2005.

Master Thesis

1. Ill Condıtıonıng Problem In Mıxrure Experıments, Desıgns And Models, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Hamza EROL, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mathematics Department, Adana, Turkey, 2001.

Title Dutie Institution/Other Year
2018-07-26 - Continue
2017-05-03 - Continue
2017-05-03 - Continue
2020-01-11 - 2023-01-11
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
2. KURT, G.; COŞKUNTUNCEL, O. . TURK BILGISAYAR VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2020, 11, 706-732. 0 + 0
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

2014
1. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; GÜL ÖZCİHAN, H.; SU, G. . TURK BILGISAYAR VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2014, 5, 304-317. 0 + 0
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2013
2. Coskuntuncel, O. The Use of Alternative Regression Methods in Social Sciences and the Comparison of Least Squares and M Estimation Methods in Terms of the Determination of Coefficient. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2151-2158. 1000 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. . KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2139-2158. 1000 + 0
10.12738/estp.2013.4.1867

International - Covered by Other International Indexes 200
2005
1. COŞKUNTUNCEL, O. ILL-CONDITIONING PROBLEMS AND ROBUST M-ESTIMATORS FOR EXPERIMENTS WITH MIXTURES. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS , 2005, 24, 459-469. 200 + 0
International - publications.sections.8 100
1. COŞKUNTUNCEL, O. . INTERNATIONAL J. OF PURE AND APP. MATH., 2005, 24, 459-469. 100 + 0
International - publications.sections.55 190
2023
2. COŞKUNTUNCEL, O.; KESER, M.; YURTALANOĞLU, O.; ARISOY, P.; SU ÖZENİR, Ö. . I-MANAGER'S JOURNAL ON SCHOOL EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2023, 18, 17-29. 90 + 0
2018
1. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, 2018, 9, 1-36. 100 + 0
10.14527/pegegog.2019.001

International - publications.sections.65 100
2023
1. COŞKUNTUNCEL, O.; KALE, F. . JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES, 2023, 5, 178-203. 100 + 0
10.48166/ejaes.1354640

National - Covered by ULAKBIM 1540
2020
8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 49, 842-894. 200 + 0
10.14812/cufej.674680

2019
7. ÖZATA, M.; COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 15, 662-683. 200 + 0
2018
6. COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 1020-1037. 200 + 0
10.17860/mersinefd.443584

2014
5. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; ÖZCİHAN, H.; SU, G. Attitudes of High School Students towards Geometry. TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, 2014, 5, 304-317. 140 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/5000067806/5000077342

2011
4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Attitudes of Twelfth Grade Students towards Mathematics. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI,, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000222/1002000135

3. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
2009
2. COŞKUNTUNCEL, O. . MERSIN UNIVERSITESI, EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. Comparison Least Squares Estimators with Robust M-Estimators for Educational Data which contains Outliers. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
National - Other 100
2018
1. ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. . IHLARA EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 3, 155-165. 100 + 0
National - publications.sections.42 100
2010
1. COŞKUNTUNCEL, O. . EGITIM VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2010, 1, 100-108. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. KİMSESİZ, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-020-4, IVPE, Number of print: 1, Total Printing Number: , 184 Page, Turkish, Çetine, Montenegro, 2020. 0
2. POLAT, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Eğitim Bilimleri Alanınada Akademik Çalışmalar Cilt 1, ISBN: 978-625-7884-65-5, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 464 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
3. COŞKUNTUNCEL, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 253 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
International - Full text - Oral 600

3. COŞKUNTUNCEL, O.; KALE, F.; YURTALANOĞLU, O., Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Yaşam Deneyimlerinin Farklılıklarının Matematiksel Modelleme Sürecine Etkisinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 2023-07-25, , , Turkey, . 200

2. Başkaya, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 4+4+4 Education System . 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Turkey, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 444 Education System. 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathemathics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, MERSİN, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 265

3. KESER, M.; YURTALANOĞLU, O.; ARISOY, P.; COŞKUNTUNCEL, O., Ekosistemin Matematiğine Dijital Yaklaşımlar. 11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 2023-07-25, , , Turkey, . 65

2. ÖNEL, F.; KURT BİREL, G.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Temel Geometrik İnşa Süreçlerinin Dinamik Geometri Ortamında İncelenmesi: Yunus’un Durumu. 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, 2021-10-28, 2021-10-30, Antalya, Turkey, . 100

1. SU, G.; COŞKUNTUNCEL, O., BİLSEM’DE ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ. VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, 2020-09-10, 2020-09-13, Eskişehir, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 300

3. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma Denemelerde Parametre Tahminleri İçin Yüksek Kırılma (Bozulma) Noktasına Sahip Robust Tahmin Ediciler. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Turkey, 2006. 100

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, İzmir, Turkey, 2004. 100

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, Antalya, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 865

18. KURT BİREL, G.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2017-05-17, 2017-05-19, Afyon, Turkey, . 50

17. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, , Turkey, . 50

16. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, , Turkey, . 50

15. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile ilgili Yaplan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, , Turkey, . 32

14. ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştrılması. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, , Turkey, . 50

13. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ulusal Metematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 50

12. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Alglarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 50

11. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Turkey, 2016. 32

10. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

9. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; SU ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

8. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, , Turkey, . 50

7. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., 4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Yenilenen Ortaokul Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

6. ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 50

5. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, , Turkey, . 50

4. GÜL ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, , Turkey, . 50

3. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde yüksek kırılma (bozulma) noktasına sahip robust tahmin edicilir. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Turkey, . 50

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde parametre tahminleri için genelleştirilmişM tahmin edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, ANTALYA, Turkey, . 50

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde Genelleştirilmiş M Tahmin Edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, Antalya, Turkey, 2005. 50

National - Abstract - Poster 10

1. AVCI, E.; UYSAL, Ş.; ULUTAŞ, P.; SU ÖZENİR, Ö.; ÇELEBİYILMAZ, K.; COŞKUNTUNCEL, O., Teknoloji ve Drama Temelli Bir Matematik Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Bakışına Etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Turkey, 2014. 10

National - Manager 200

2. , BAP, Project Number: , 12500 TL, Manager, 2007,Completed. 100

1. Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması, BAP, Project Number: BAP-EF İM (OC) 2006-1, 0 TL, Manager, 2007,Completed. 100

National - projects.gorevler.12 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , TL, projects.gorevler.12, 2023,Completed. 0

National - Advisor 0

1. , , Project Number: , EUR, Advisor, 2016,Completed. 0

Supervised Master Theses 800

4. Esat AVCI, Middle school teachers' opinions about using vustat and tinkerplots in the learning area of data processing in middle school mathematics, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Esengül POLAT, EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 200

2. Hasibe ÖZCİHAN, İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 200

1. Adem BAŞKAYA, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ İLE YENİDEN DÜZENLENEN ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

National 0
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
3. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"