Academic Staff

  Assoc.Professor Mehmet Gülburnu
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Mathematics Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2022-04-28 10:24:48 .
Last Modification
:
2024-06-30 17:15:19 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
1
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE EDUCATION ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2009
MASTER ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION ADIYAMAN UNIVERSITY 2013
DOCTORATE MATHEMATICS EDUCATION ADIYAMAN UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. Investigation of sociomatematical norms and learning opportunities in the learning environment where problem solutions discussed, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mathematics Education Department, Adıyaman, Turkey, .

Theses_001.pdf

Master Thesis

1. Using cabri 3D in geometry teaching on 8th grade effect on academic success and assesment of students opinions, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Primary Mathematics Education Department, Adıyaman, Turkey, .

Theses_002.pdf

Title Institute Year
DOKTOR OGRETIM UYESI MERSIN UNIVERSITY 2022-04-20 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2024
2. GÜLBURNU, M. . ADIYAMAN UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2024, 14, 36-46. 0 + 0
10.17984/adyuebd.1469981

1. GÜDER, Y.; GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M. . NECATIBEY EGITIM FAKULTESI ELEKTRONIK FEN VE MATEMATIK EGITIMI DERGISI, 2024, 18, 119-147. 0 + 0
10.17522/balikesirnef.1452318

International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2023
2. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R. . SA JOURNAL OF EDUCATION, 2023, 43, 1-13. 1000 + 0
10.15700/saje.v43n3a2215

2022
1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R. . THE JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2022, 115, 161-172. 1000 + 0
10.1080/00220671.2022.2074949

International - publications.sections.55 200
2. GÜLBURNU, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM AND INSTRUCTION, 2022, 14, 1088-1105. 100 + 0
2021
1. GÜLBURNU, M.; YILDIRIM, K. Development and implementation of mathematics attitudes scale for the primary and secondary students. PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, 2021, 11, 177-184. 100 + 0
http://https://mail.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/1312

Publications_002.pdf

International - publications.sections.65 100
2023
1. GÜLBURNU, M. . NECATIBEY FACULTY OF EDUCATION ELECTRONICS JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 2023, 17, 624-645. 100 + 0
10.17522/balikesirnef.1355978

National - Covered by ULAKBIM 800
2018
4. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M. . KASTAMONU EGITIM DERGISI, 2018, 26, 255-260. 200 + 0
10.24106/kefdergi.378580

2017
3. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M.; ŞAHİN, S. . ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, , 98-132. 200 + 0
2013
2. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M. . AHI EVRAN UNIVERSITESI KIRSEHIR EGITIM FAKULTESI DERGISI (KEFAD), 2013, 14, 255-272. 200 + 0
1. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M. . TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, 2013, 4, 224-241. 200 + 0
International - Book Edited 2500
1. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M. Matematik Eğitiminde Sosyomatematiksel Normlar, ISBN: 978-625-6810-32-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2023. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 2500
1. GÜLBURNU, M. MATEMATİK EĞİTİMİNDE SOSYOMATEMATİKSEL NORMLAR, ISBN: 978-625-6810-32-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 152 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
2. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M. MATEMATİK EĞİTİMİNDE SOSYOMATEMATİKSEL NORMLAR, ISBN: 978-625-6810-32-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 152 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
3. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R. MATEMATİK EĞİTİMİNDE SOSYOMATEMATİKSEL NORMLAR, ISBN: 978-625-6810-32-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 152 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
4. GÜLBURNU, M. Matematik Öğretiminde Teknoloji Tasarım Araçları ve Adım Adım Uygulama Örnekleri, ISBN: 978-625-7676-12-0, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 242 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
5. GÜLBURNU, M.; METİN BAĞCI, S. Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar, ISBN: 978-625-6450-50-9, Serüven, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 223 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 2500
6. GÜLBURNU, M. MATEMATİK EĞİTİMİNDE SOSYOMATEMATİKSEL NORMLAR, ISBN: 978-625-6810-32-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 152 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
International - Abstract - Oral 1100

11. GÜLBURNU, M.; Demir, K., Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Öz Yeterlik Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2023-10-28, , Ankara, Turkey, . 100

10. GÜLBURNU, M.; METİN BAĞCI, S., Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrulama Stratejilerinin İncelenmesi. 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2023-10-28, , Ankara, Turkey, . 100

9. GÜLBURNU, M.; Küre, G., İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2023-10-28, , Ankara, Turkey, . 100

8. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Investigation Of The Effects Of Negotiation Of Sociomathematical Norms On Mathematical Process Skills. 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2021-10-28, , Antalya, Turkey, 2021. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

7. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Investigation Of The Effects Of The Negotiation Of Mathematical Norms On Design Opportunities. 4th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2019-09-26, , İzmir, Turkey, 2019. 100

6. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Bir Probleme Ait Farklı Çözümlerin Tartışıldığı Matematik Sınıfında Oluşan Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi. 9th International Congress on New Trends in Education, 2018-05-10, , Antalya, Turkey, . 100

5. GÜLBURNU, M.; YILDIRIM, K., Development And Implementatıon Of Mathematıcs Attıtudes Scale Towards The Prımary And Secondary Student. VI. International Congress of Educational Research, 2014-06-05, , Ankara, Turkey, . 100

4. GÜLBURNU, M., Sosyomatematiksel Normların Müzakere Edildiği Ortaokul Matematik Sınıfında Öğretmenin Kullandığı Stratejiler. INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS, 2023-09-20, 2023-09-23, Ankara, Turkey, . 100

3. GÜLBURNU, M.; METİN BAĞCI, S., EXAMINATION OF THE SOCIOMATHEMATICAL NORMS IN THE SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSROOM WHERE THE SOLUTIONS OF THE PROOF-TYPE PROBLEMS ARE DISCUSSED. International Conference on Science and Education, 2022-11-15, 2022-11-18, Antalya, Turkey, . 100

2. GÜLBURNU, M.; YAVLAL, M., EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS' OPINIONS ON MATHEMATICAL COMPETENCE. 4th International Conference on Educational Research, 2022-11-11, 2022-11-13, İzmir, Turkey, . 100

1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Öğrenme Alanlarına Özgü Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi: Sayılar ve İşlemler. 2nd International Symposium on Social Sciences, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 200

4. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M., Sosyomatematiksel Normların Argümantasyon Ortamında İncelenmesi. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-16, , Adıyaman, Turkey, . 50

3. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M., Matematiksel Muhakemeyle Uzamsal Muhakeme Arasında Bir İlişki Var Mıdır?. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, , Adana, Turkey, . 50

2. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M., Dinamik Geometri Yazılımı Cabri 3D’nin Öğrencilerin Prizmalar Konusundaki Öğrenmelerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012-06-27, , Niğde, Turkey, . 50

1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Ortaokul 4. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2013-06-20, 2013-06-22, Trabzon, Turkey, . 50

National - Researcher 50

1. , BAP, Project Number: , EUR, Researcher, 2018,Completed. 50

Supervised Master Theses 200

1. Sevgi Metin Bağcı, INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VERIFICATION STRATEGIES, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 200

"A World University In The Light of Science and Modernity"