Academic Staff

  Asst. Professor Gülsüm Gök
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Science Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
37104 .
Created
:
2016-06-26 18:28:18 .
Last Modification
:
2024-01-27 14:59:36 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE SCIENCE EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2003
MASTER ELEMENTARY SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2007
PHILOSOPHY OF DOCTORATE ELEMENTARY EDUCATION MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2014
Doctorate Thesis

1. The Effect of 7E Learning Cycle Instruction on 6th Grade Students’ Conceptual Understanding of Human Body Systems, Self-Regulation, Scientific Epistemological Beliefs and Science Process Skills, Supervisor: Dr. Semra Sungur, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Primary Department, Ankara, Turkey, 2014.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. The Effect of Problem-Based Learning on the Elementary School Students’ Achievement in Genetics, Supervisor: Dr. Semra Sungur, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Science Education Department, Ankara, Turkey, 2007.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2004-03-15 - 2015-02-27
VISITING SCHOLAR UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 2011-09-04 - 2012-11-04
RESEARCH ASSISTANT DOCTOR MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2015-03-12 - 2015-11-03
RESEARCH ASSISTANT ERCIYES UNIVERSITY 2015-08-02 - 2016-11-06
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2016-11-06 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2018-05-25 - 2021-05-10
2018-05-25 - 2021-05-10
International - SCI/SCI-Expanded category 750
2013
3. Kingir, S.; Tas, Y.; Gok, G.; Sungur Vural, S. Relationships among constructivist learning environment perceptions, motivational beliefs, self-regulation and science achievement. RESEARCH IN SCIENCE AND TECHNOLOGICAL EDUCATION, 2013, 31, 205-226. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/02635143.2013.825594

Publications_003.pdf

2007
2. Araz, G.; Sungur, S. The interplay between cognitive and motivational variables in a problem-based learning environment. LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2007, 17, 291-297. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2007.04.003

Publications_002.pdf

1. Araz, G.; Sungur, S. Probleme Dayalı Öğrenme Modelinin Genetik Konularındaki Akademik Performansa Olan Etkisi. BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION, 2007, 35, 448-451. 0 + 48
http://dx.doi.org/10.1002/bmb.97

Publications_001.pdf


Times Cited: 6
International - Covered by Other International Indexes 200
2017
1. SEVGİ, S.; GÖK, G.; ÖNER ARMAĞAN, F. Self-efficacy Beliefs of Prospective Teachers. THE ONLINE JOURNAL OF NEW HORIZONS IN EDUCATION, 2017, 17, 135-142. 200 + 0
http://www.tojned.net/journals/tojned/articles/v07i01/v07i01-15.pdf

Publications_004.pdf

International - Other 100
1. SEVGİ, S.; GÖK, G.; ÖNER ARMAĞAN, F. . THE ONLINE JOURNAL OF NEW HORIZONS IN EDUCATION, 2017, 7, 135-142. 100 + 0
International - publications.sections.8 400
2023
4. Başduvar, A.; GÖK, G.; GÖK, A. . JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES, 2023, 5, 264-287. 100 + 0
10.48166/ejaes.1366388

3. GÖK, G.; Boncukçu, G. . JOURNAL OF SCIENCE LEARNING, 2023, 6, 414-423. 100 + 0
10.17509/jsl.v6i4.62781

2. Boncukçu, G.; GÖK, G. . SCIENCE ACTIVITIES PROJECTS AND CURRICULUM IDEAS IN STEM CLASSROOMS, 2023, 60, 185-200. 100 + 0
10.1080/00368121.2023.2258353

1. GÖK, A.; Eser, N.; GÖK, G. . I-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2023, 20, 29-40. 100 + 0
10.26634/jet.20.3.20124

National - Other 100
2023
1. Aydoğan, A.; GÖK, G. . STUDIES IN EDUCATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2023, 7, 86-107. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 125
1. Araz, G.; Sungur, S. Research on Education, ISBN: 960­6672­09­3, ATINER, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 6 Page, English, Atina, Greece, 2006. 125
International - Research Book (Excluded Thesis) 125
1. GÖK, G.; SUNGUR, S. Research on Education, ISBN: 960-6672-09-3, Athens Instıtute For Educatıon And Research, Number of print: 1, Total Printing Number: , 6 Page, English, , Greece, 2016. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÖK, G. İlkokulda Fen Öğretimi, ISBN: 978-625-8499-01-8, Vizetek Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 446 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
International - Full text - Oral 200

1. GÖK, G.; SUNGUR, S., THE EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNİNG ON THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’xx UNDERSTANDİNG OF GENETİCS.. RESEARCH ON EDUCATİON, 2006-09-05, , Atina, Greece, . 200

International - Abstract - Oral 795

9. Öner Armağan, F.; Sevgi, S.; Gök, G., Self-Efficacy Beliefs of Prospective Teachers. International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), 2016-05-27, 2016-05-29, Zagreb, Croatia, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

8. SEVGİ, S.; GÖK, G.; ÖNER ARMAĞAN, F., Self-efficacy Beliefs Of Prospective Teachers. International Conference On Contemporary Issues In Education, 2016-05-27, 2016-05-29, Zagreb, Croatia, . 100

7. ÖNER ARMAĞAN, F.; SEVGİ, S.; GÖK, G., Self Efficacy Beliefs of Prospective Teachers. International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), 2016-05-27, 2016-05-29, Zagreb, Croatia, . 100

6. Gök, G.; Sungur Vural, S.; Öztekin, C., The Effect of 7E-Learning Cycle Instruction on Middle School Students’ Conceptual Understanding of Respiratory System. European Educational Research Association (EERA-ECER), 2014-09-01, 2014-09-05, Porto, Portugal, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

5. GÖK, G.; SUNGUR, S.; ÖZTEKİN, C., THE EFFECT OF 7E-LEARNİNG CYCLE INSTRUCTİON ON MİDDLE SCHOOL STUDENTS’xx CONCEPTUAL UNDERSTANDİNG OF RESPİRATORY SYSTEM. EUROPEAN EDUCATİONAL RESEARCH ASSOCİATİON (EERA-ECER),, 2014-09-01, 2014-09-05, Porto, Portugal, . 100

4. GÖK, G.; SUNGUR, S.; ÖZTEKİN, C., THE EFFECT OF 7E LEARNİNG CYCLE INSTRUCTİON ON ELEMENTARY SCİENCE STUDENTS’xx MOTİVATİON AND LEARNİNG STRATEGY USE. EUROPEAN EDUCATİONAL RESEARCH ASSOCİATİON (EERA-ECER), 2013-09-10, 2013-09-15, İstanbul, Turkey, . 100

3. Gök, G.; Öztekin, C.; Sungur Vural, S., The Effect of 7E Learning Cycle Instruction on Elementary Science Students' Motivation and Learning Strategy Use. European Educational Research Association (EERA-ECER), 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Turkey, 2013. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

2. GÖK, G.; TAŞ, Y.; KINGIR, S.; TEKSÖZ, G., PRESERVES SCİENCE TEACHERS’xx UNDERSTANDİNG OF GREENHOUSE EFFECT. European Science Education Research Association (ESERA ), 2009-08-31, 2009-09-04, İstanbul, Turkey, . 95

1. Gülsüm, A.; Yasemin, T.; Sevgi, K.; Tuncer Teksöz, G., Preservice Science Teachers’ Understanding of Greenhouse Effect. European Science Education Research Association (ESERA), 2009-08-31, 2009-09-04, İstanbul, Turkey, 2009. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

International - Abstract - Poster 150

4. Gök, G.; Sungur Vural, S.; Tekkaya, C., Development of a Conceptual Inventory on Human Skeletal System. Western Psychological Association (WPA), 2012-04-26, 2012-04-29, San Fransisco, United States of America, 2012. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

3. GÖK, G.; SUNGUR, S.; ÖZTEKİN, C., DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL INVENTORY ON HUMAN SKELETAL SYSTEM. WESTERN PSYCHOLOGİCAL ASSOCİATİON (WPA), 2012-04-03, 2012-04-06, San Fransisko, United States of America, . 50

2. GÖK, G.; SUNGUR, S., IMPLEMENTATİON OF THE PBL İN THE UNİT OF GENETİCS. AMERİCAN EDUCATİONAL RESEARCH ASSOCİATİON, 2007-04-09, 2007-04-12, Chicago, United States of America, . 50

1. Araz, G.; Sungur, S., Implementation of the PBL in the Unit of Genetics. American Educational Research Association (AERA), 2007-04-09, 2007-04-13, Chicago, United States of America, 2007. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

National - Full text - Oral 200

2. SİCİMOĞLU, B.; GÖK, G., Astronomi Konusuna Yönelik Yayınlanmış Ulusal Çalışmaların Sistematik Derlemesi. III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2021-12-01, , uşak, Turkey, . 100

1. GÖK, A.; GÖK, G., HİPERMEDYA ORTAMLARINDA ÜÇ NAVİGASYON SİSTEMİNİNKULLANILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. HİPERMEDYA ORTAMLARINDA ÜÇ NAVİGASYON SİSTEMİNİNKULLANILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2008-01-30, 2008-02-01, Çanakkale, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 225

5. KURT BİREL, G.; GÖK, G.; YILMAZ UYSAL, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın Stem Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Turkey, . 50

4. Alinak Bozkurt, H.; YERDELEN, S.; GÖK, G., Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yönteminin Elektrik ve Aynalar Konularına Uygulanması ile Öğrencilerin Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik Tutumundaki Değişimin İncelenmesi. III. Ulusal Fizik Egitimi Kongresi, 2017-09-14, 2017-09-16, Ankara, Turkey, . 50

3. Alınak Bozkurt, H.; Yerdelen, S.; Gök, G., Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yönteminin Elektrik Ve Aynalar Konularına Uygulanması İle Öğrencilerin Fen Ve Mühendislik Alanlarına Yönelik Tutumundaki Değişimin İncelenmesi. 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 2017-09-14, 2017-09-16, Ankara, Turkey, 2017. 50

2. TAŞ, Y.; KINGIR, S.; GÖK, G.; TEKSÖZ, G., THE IDEAS OF PRESERVİCE SCİENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS RELATED WİTH CLİMATE CHANGE. VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2008-08-27, 2008-08-29, Bolu, Turkey, . 37

1. Taş, Y.; Kıngır, S.; Gök, G.; Tuncer Teksöz, G., Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliğine İlişkin Görüşleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı (UFBMEK), 2008-08-27, 2008-08-29, Bolu, Turkey, 2008. 37
Scientific_Meetings_007.pdf

International
1. University of California Los Angeles (UCLA) , 2011-09-15 - 2012-09-15, Los Angeles, United States of America.
National 0
1. TUBİTAK, UBYT , 2007-12-11, Ankara, Turkey. 0
2. TUBİTAK, UBYT , 2007-12-11, Ankara, Turkey. 0
3. Middle East Technical University Graduate School of Social Science , 2008-05-20, Ankara, Turkey. 0
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, 2014-02-15, Ankara, Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"