Academic Staff

  Professor Gülşen Avcı
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Science Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3412816 .
Internal
:
2004 .
Fax
:
+90 -324-3412823 .
Created
:
2015-05-26 14:29:58 .
Last Modification
:
2024-01-24 11:30:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
12
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1995
1998
2004
2011
Doctorate Thesis

1. Electrooxidation of Some Organics and Determination of tehese Effect on Hydrogen Evolution Reaction , Supervisor: Dr. Mehmet Erbil, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, ADANA, Turkey, 2004.

Master Thesis

1. Determination of Electrocatalytic Condition of Platinum, Supervisor: Dr. Mehmet Erbil, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, ADANA, Turkey, 1998.

Title Dutie Institution/Other Year
ENSTITU MUDURU EGITIM BILIMLERI ENSTITUSU MERSIN UNIVERSITESI 2016-09-04 - Continue
2014-01-13 - 2017-01-13
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI 2013-07-05 - 2015-04-17
2013-01-11 - 2016-01-11
International - SCI/SCI-Expanded category 14200
2023
15. KAPLAN, S.; SUNA KARATEKİN, R.; KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; AVCI, G. . MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2023, 294, 1-10. 650 + 0
10.1016/j.matchemphys.2022.127051

2020
14. KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; KAPLAN, S.; AVCI, G. Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in SulphuricAcidSolution by the Extract of Oleaeuropaea L. Leaves. JOURNAL OF MATERIALS AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2020, 1, 45-56. 1000 + 0
2016
13. Düdükçü, M.; Avcı, G. Electrochemical Synthesis and Corrosion Inhibition Performance of Poly-5-aminoindole on Stainless Steel. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2016, 97, 110-114. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.03.024

Publications_001.pdf

12. KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; AVCI, G. . PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2016, 97, 110-114. 1000 + 0
2015
11. DÜDÜKCÜ, M.; AVCI, G. . RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, 2015, 41, 4861-4871. 1000 + 0
DOI 10.1007/s11164-014-1572-2

10. Düdükcü, M.; Avcı, G. Corrosion Inhibition of 4-aminoquinaldine on Mild Steel in Acid Media. RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, 2015, 41, 4861-4871. 1000 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s11164-014-1572-2


Times Cited: 2
2012
9. Avci, G. Corrosion Inhibition of Mild Steel by Laurus Nobilis Lleaves Extract as Green Inhibitor. RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, 2012, 38, 1311-1321. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1007/s11164-011-0451-3


Times Cited: 4
2011
8. Avci, G.; Keles, Y. Aqueous Extract of Acacia Cyanophylla Leaves as Environmentally Friendly Inhibitor for Mild Steel Corrosion in 1 M H2SO4 Solution. SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, 2011, 43, 1311-1317. 1000 + 31
https://dx.doi.org/10.1002/sia.3714


Times Cited: 5
2009
7. Avci, G.; Yazci, B.; Erbil, M. Determination of Kinetic Parameters and Potential Residence of Phenol Degradation on C-felt Electrode. RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY, 2009, 45, 263-270. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1134/S1023193509030045


Times Cited: 3
2008
6. Avci, G. Inhibitor Effect of N,N '-Methylenediacrylamide on Corrosion Behavior of Mild Steel in 0.5 M HCl. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2008, 112, 234-238. 1000 + 439
https://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.05.036


Times Cited: 62
5. Avci, G. Corrosion Inhibition of Indole-3-Acetic Acid on Mild Steel in 0.5 M HCl. COLLOID AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2008, 317, 730-736. 1000 + 855
https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.12.009


Times Cited: 129
2005
4. Avci, G.; Yazici, B.; Erbil, M. The Effect of pH, Temperature and Concentration on Electrooxidation of Phenol. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2005, 124, 37-43. 1000 + 294
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2003.09.015


Times Cited: 48
2004
3. Tüken, T.; Avcı, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M. The Preparation of Polypyrrole Coated Brass and Copper Electrodes for Electrocatalysis. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2004, 49, 153-159. 850 + 236
https://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2003.09.006


Times Cited: 22
2. Tuken, T.; Avci, G.; Yazici, B.; Erbil, M. The Corrosion Protection of Mild Steel by Polypyrrole/Polyphenol Multilayer Coatingg. CORROSION SCIENCE, 2004, 46, 2743-2754. 850 + 303
https://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2004.03.003


Times Cited: 48
1998
1. Yazıcı, B.; Avcı, G.; Erbil, M.; Zor, S. Effect of Thiourea on the Hydrogen Yield in Electrolysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 1998, 23, 867-872. 850 + 23
https://dx.doi.org/10.1016/S0360-3199(97)00142-0


Times Cited: 4
International - Other 65
2017
1. Cangüven, H.; ÖZ, O.; BİNZET, G.; AVCI, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2017, , 62-80. 65 + 0
International - publications.sections.8 200
2024
2. AVCI, G.; BİNZET, R. . PHYSICAL CHEMISTRY RESEARCH, 2024, 12, 321-332. 100 + 0
2020
1. DÜDÜKCÜ, M.; KAPLAN, S.; AVCI, G. . JOURNAL OF MATERIALS AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2020, 11, 45-56. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2022
2. Cangüven, H.; AVCI, G. . ERZINCAN UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION FACULTY, 2022, 24, 308-316. 200 + 0
10.17556/erziefd.803732

2016
1. Duman, M.; Avcı, G. Effect Of Virtual Laboratory Practices Of Student Success And Learning Permanence: Mersin-Erdemli Sample. ERZINCAN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2016, 18, 13-33. 200 + 0
http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/5000147263/5000169471

Publications_002.pdf

National - Other 100
1. Duman, M.; Avcı, G. MISCONCEPTIONS OF EIGHTH GRADE STUDENTS' ON THE UNIT OF STATES OF MATTER AND HEAT. USAK UNIVERSITESI EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 2, 129-165. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakead/article/view/5000186053/5000173888

National - publications.sections.42 65
2017
1. CANGÜVEN, H.; ÖZ, O.; BİNZET, G.; AVCI, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2017, 2, 62-80. 65 + 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. Su Özenir, Ö.; Esat, A.; AVCI, G. Doğayla çepeçevre, ISBN: 9786052456828, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Number of print: 1, Total Printing Number: , 89 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 200

1. AVCI, G.; YAZICI, B.; ERBİL, M., Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna3,3-Diklorobenzidinin İnhibitör Etkisinin İncelenmesi. X.International Corrosion Symposium, 2006-11-01, 2006-11-04, ADANA, Turkey, 2006. 200

International - Abstract - Oral 365

4. Akşahin, H.; Uzun, B.; AVCI, G., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Belirlemeye Yönelik Genellenebilirlik Kuramı ile Ölçek Geliştirme Çalışması . ISOEVA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Turkey, 2017. 100

3. Cangüven, H.; Avcı, G., Fen Eğitimi ve Bloom Taksonomisi. ISOVEA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Turkey, 2017. 100

2. Akşahin, H.; Avcı, G., Bilimsel Süreç Becerileri Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Aanalizi. ISOEVA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Turkey, 2017. 100

1. Cangüven, H.; Öz, O.; Binzet, G.; Avcı, G., Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Fen Bilimleri Taslak Programının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Turkey, 2017. 65

International - Abstract - Poster 100

2. DUMAN, M.; AVCI, G., Misconseptions in the states of matter and heat unit to8th grade students and effects of virtual laboratory applications the correction of misconceptions. INOVED Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 2015-10-26, 2015-10-28, İZMİR, Turkey, 2015. 50

1. DUMAN, M.; AVCI, G., Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. 2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2015-06-08, 2015-06-12, Ankara, Turkey, 2015. 50
http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

National - Full text - Oral 380

4. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 2005-10-19, 2005-10-21, MERSİN, Turkey, 2005. 100

3. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Pt/PANİ ve Pt/PANİ/Pd Elektrotların Elektrokatalitik Aktivitesi. IV.Elektrokimya Günleri, 2003-06-11, 2003-06-13, ADANA, Turkey, 2003. 100

2. KARDAŞ, G.; AVCI, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Klorürlü Ortamlarda Platin Elektrotlar Üzerinde Primer Alkollerin Elektrooksidasyonu. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2004-02-04, ERZURUM, Turkey, 2000. 85

1. AVCI, G.; Zor, S.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Tiyoürenin Demir Aluminyumlu Malzemelerin Korozyonuna Etkisi. V.Korozyon Sempozyumu, 1996-11-06, 1996-11-09, ADANA, Turkey, 1996. 95

National - Full text - Poster 90

2. AVCI, G.; Kardaş, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Fenol ve Benzil Alkolün Pt ve C Elektrotlar Üzerinde Elektrooksidasyonu. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2000-02-04, ERZURUM, Turkey, 2000. 47

1. KARDAŞ, G.; AVCI, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Nikel Elektrotta Hidrojen Eldesine Primer Alkollerin Etkisi. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2000-02-04, ERZURUM, Turkey, 2000. 42

National - Abstract - Oral 150

3. Kılınç, H.; Avcı, G., Bilim Sanat Merkezinde (Bilsem) Görev Yapan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Yönelik Görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Turkey, 2016. 50

2. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Platinin Elektrokatalitik Koşullarının Belirlenmesi. 12.Ulusal Kimya Kongresi, 1998-09-07, 1998-09-11, EDİRNE, Turkey, 1998. 50

1. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Platin Elektrotlarla Hidrojen Gazı Eldesinde Tiyoürenin Etkisi. XI.Kimya Kongresi, 1997-06-16, 1997-06-20, VAN, Turkey, 1997. 50

National - Abstract - Poster 191

8. Avcı, E.; Avcı, G., Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Eden Matematik Ve Temel Bilimler Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Turkey, 2016. 25

7. Kaplan, S.; Avcı, G.; Düdükçü, M., Inhibition Effect of Robinia Pseudoacacia Leaf Extracton Corrosion of Mild Steel in Acidic Medium. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Turkey, 2016. 25

6. Düdükçü, M.; Kaplan, S.; Avcı, G., Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in Sulphuric Acid Solution by the Extract of Olea Europaea L. Leaves. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Turkey, 2016. 25

5. DÜDÜKÇÜ, M.; AVCI, G., POLİ(5-AMİNO İNDOL)’ÜN PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KOROZYONA KARŞI DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 2015-08-23, 2015-08-28, Çanakkale, Turkey, 2015. 25
http://kimya2015.org/upload/Kimya_2015-Bildiri_kitabı.pdfhttp://

4. DUMAN, M.; SARIŞAN, A.; GÖKTÜRK, Ö.; AVCI, G., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynama ve Buharlaşma Konularındaki Kavram Yanılgıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Turkey, 2014. 16
http://193.255.206.126/ufbmek2014/wp-content/uploads/2014/09/UFBMEK-2014-ADANA.pdf

3. Duman, M.; AVCI, G., 8.Sınıf Öğrencilerinde Maddenin Halleri ve Isı Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Turkey, 2014. 25
http://193.255.206.126/ufbmek2014/wp-content/uploads/2014/09/UFBMEK-2014-ADANA.pdf

2. Avcı, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., C-Keçe Elektrot Üzerinde Fenol Oksidasyonunun Araştırılması. 6. Elektrokimya Günleri, 2005-06-29, 2005-07-01, Eskişehir, Turkey, 2005. 25

1. Tüken, T.; Kardaş, G.; Avcı, G., Cl-/OCl-/HOCl Dönüşümlerinin Las'ın Elektrooksidasyonu Üzerine Etkileri. XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 1999-08-31, 1999-09-04, Samsun, Turkey, 1999. 25

International - Manager 0

1. INTEGRATION OF EDUCATIONAL ROBOTICS TOSCIENTIFIC LEARNING TEACHING PROCESS, AB, Project Number: 2020-1-TR01-KA201-092601, 185000 EUR, Manager, 2023,Completed. 0

National - Manager 700

7. OPINIONS OF SCIENCE TEACHERS ABOUT USABILITY OF VIRTUAL LABORATORY USAGE IN SCIENCE LEARNING, BAP, Project Number: 2018-3-TP2-3042, 10500 TL, Manager, Continue... 100

6. , BAP, Project Number: , 7500 TL, Manager, 2018,Completed. 100

5. 8.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Giderilmesine, Başarı Düzeylerine, Tutumlarına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi, BAP, Project Number: BAP-EBE FBEB (MD) 2014-4 YL, 7500 TL, Manager, 2015,Completed. 100

4. Defne ve Keçiboynuzu Özütlerinin Yumuşak Çeliğin Korozyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, BAP, Project Number: BAP-EĞTF ÖOFM (GAA)2010-5 A, 21000 TL, Manager, 2014,Completed. 100

3. Glikozun Hidrojen Çıkış Reaksiyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması., BAP, Project Number: BAP-EF KEB (GA) 2013-1 HD, 1425 TL, Manager, 2013,Completed. 100

2. Bitki Ekstraktlarının Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması, BAP, Project Number: BAP-EF OOFMB (GAA) 2009-6 HD, 2200 TL, Manager, 2010,Completed. 100

1. Farklı Metal Atonları Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrodun Borhidrürün Katalitik Hidrolizine ve Elektrooksidasyonuna etkisinin Araştırılması, BAP, Project Number: BAP-EF OFMA (GA) 2006-3, 40000 TL, Manager, 2008,Completed. 100

National - projects.gorevler.12 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, projects.gorevler.12, 2017,Completed. 0

National - Researcher 200

5. Engineering Design Based Science Education: Preservice Science Teachers’ Performances and Their Views, BAP, Project Number: 2017-2-AP2-2643, 6600 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

4. THE INHIBITIVE EFFECT OF OLIVE LEAF EXTRACTS ON CORROSION BEHAVIOR OF MILD STEEL, BAP, Project Number: 2015-AP3-1217, 5890 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

3. Katı oksit yakıt hücrelerinde kullanılan bazı Bi2O3-tabanlı katı elektrolitlerin üretilmesi, yapı karakterizasyonları ve elektrikiletkenliği özelliklerinin incelenmesi., BAP, Project Number: BAP-FEF FB (SY) 2012-7 A, 25000 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

2. Bazı Organik Maddelerin Elektrooksidasyonu ve Katodik Hidrojen Çıkışı Üzerine Etkisinin Araştırılması, DPT, Project Number: 2001K120370 A, 45000 TL, Researcher, 2004,Completed. 0

1. Platinin Elektrokatalitik Koşullarının Belirlenmesi, BAP, Project Number: FBE.96.YL.217, 5000 TL, Researcher, 1998,Completed. 50

Supervised Master Theses 200

1. Menevşe Şükran Duman, 8.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Giderilmesine, Başarı Düzeylerine, Tutumlarına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 44
1. ACTA METALLURGICA SINICA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 4
3. GREEN CHEMISTRY LETTERS , [ 2017 : 1 ] . 5
4. INT.JOURNAL OF HYDORGEN ENERGY , [ 2015 : 1 ] . 5
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION , [ 2017 : 1 ] . 0
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , [ 2017 : 2 ] . 10
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
8. CORROSION SCIENCE , [ 2010 : 1 ] [ 2010 : 1 ] . 10
National Journal [Year, Count] 2
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2014 : 1 ] . 1
1. , Member No: 117, Turkey, 2015-05-01-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"