Academic Staff

  Research Assistant Adem Koç
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Science Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
11244 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2020-03-11 13:29:36 .
Last Modification
:
2024-01-20 12:34:36 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENCE SCIENCE TEACHER EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2015
DOCTORATE SCIENCE EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2019
MASTER SCIENCE EDUCATION AKDENIZ UNIVERSITY 2019
DOCTORATE SCIENCE EDUCATION MERSIN UNIVERSITY 2020
Master Thesis

1. Determining Measurement and Evaluation Literacy Levels of the Prospective Science Teachers, Supervisor: Dr. Sait Bulut, Akdeniz University, Graduate School of Education Sciences, Science Education Department, Antalya, Turkey, 2019.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT AKDENIZ UNIVERSITY 2018-06-06 - 2019-06-10
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2020-02-21 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2017
1. Tiftikçi, H.; YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SERT ÇIBIK, A. . AHI EVRAN UNIVERSITESI KIRSEHIR EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 18, 19-29. 0 + 0
International - Other 200
2022
2. KOÇ, A.; UZUN, N.; ÜNALDI CORAL, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, 2022, 8, 99-110. 100 + 0
10.24289/ijsser.1031155

2021
1. TURAN, S.; KOÇ, A. . GAZI EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2021, 7, 178-195. 100 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2024
1. KOÇ, A.; ÜNALDI CORAL, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY IN EDUCATION, 2024, 7, 513-534. 300 + 0
10.46328/ijte.740

International - publications.sections.42 200
2022
2. DÖLEK, S.; KOÇ, A. . JOURNAL OF SUSTAINABLE EDUCATION STUDIES, 2022, 3, 159-179. 100 + 0
2018
1. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A.; DOĞRU, M. . EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2018, 1, 39-52. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 600
2023
3. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E. . VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2023, 20, 199-227. 200 + 0
10.33711/yyuefd.1098855

2. KOÇ, A. . ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2023, 23, 884-905. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2023..-1197317

2020
1. KOÇ, A.; BULUT, S. . GAZI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 40, 877-904. 200 + 0
https://doi.org/10.17152/gefad.733749

National - publications.sections.42 100
2018
1. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A.; DOĞRU, M. . EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2018, 1, 36-52. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 2083
1. Koç, A. Science and Reasoning in 365 Days, ISBN: 978-625-439-853-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 468 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 250
https://www.nobelyayin.com/365-gunde-bilim-ve-akil-yurutme_17946.html
2. Yüksel, İ.; Koç, A.; Savaş, M. Steps That Advance Science, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 833
3. Koç, A. Steps That Advance Science, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 1000
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 2083
1. KOÇ, A. 365 Günde Bilim ve Akıl Yürütme, ISBN: 978-625-439-853-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 468 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 0
2. KOÇ, A. Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri, ISBN: 9786256441149, Palme Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 240 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
3. YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SAVAŞ, M. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel, Number of print: 1, Total Printing Number: , 208 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
4. YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SAVAŞ, M. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 0
5. KOÇ, A. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 0
International - Full text - Oral 1200

6. DÖLEK, S.; KOÇ, A., Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlar Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022), 2022-03-18, , , , 2022. 200

5. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2021-09-30, , , Turkey, . 200

4. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., LGS Fen Bilimleri Sorularının SOLO Taksonomisine Göre Analizi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2021-09-30, , , Turkey, . 200

3. KOÇ, A., 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programının Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. ERPA International Congresses on Education 2021, 2021-06-03, , Sakarya, Turkey, . 200

2. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi. 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, , Turkey, . 200

1. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., LGS Fen Bilimleri Sorularının SOLO Taksonomisine Göre Analizi. 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, , Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 700

7. DÖLEK, S.; KOÇ, A., Eğitsel Oyunlar Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022), 2022-03-18, , , , 2022. 100

6. ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Su Kirliliğinin Suda Yaşayan Canlılara Etkisi Hakkındaki Düşünceleri. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, , ANTALYA, Turkey, . 100

5. KOÇ, A.; ÜNALDI CORAL, M., Multimedya ile Öğrenmeye Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması. INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023, 2023-09-20, 2023-09-23, Ankara, Turkey, . 100

4. KOÇ, A.; BOZTEPE, S., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Farklı Ekosistemlere Yönelik Etkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2023-06-08, 2023-06-11, Ankara, Turkey, . 100

3. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A., Lisans Öğrenim Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, 2019-04-21, ANTALYA, Turkey, 2019. 100

2. DOĞRU, M.; ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, , , 2018. 100

1. KOÇ, A.; FİRİDİN, B., Fen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Tasarım Ortamlarındaki Etkileşim Düzeyleri ve Düşünme Sitilleri ile Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi -ICES UEBK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 2018-04-18, 2018-04-22, , , 2018. 100

National - Full text - Oral 100

1. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilimsel Muhakeme Becerilerine Göre Analizi. II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 2022-07-02, 2022-07-03, Ankara, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 87

2. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., Çevre Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 2022-07-02, 2022-07-03, Ankara, Turkey, . 50

1. TİFTİKÇİ, H.; YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SERT ÇIBIK, A., Tahmin Gözlem Açıklama Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Başarıya Etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, , Turkey, . 37

National - Manager 100

1. The Effect of Three Dimensional Design in Virtual Environment on the Development of Preservice Science Teachers' Spatial Abilities, BAP, Project Number: 2021-1-AP2-4365, 9973 TL, Manager, Continue... 100

"A World University In The Light of Science and Modernity"