Academic Staff

  Asst. Professor Nurcan Çiçek
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Guidance and Psychological Counseling .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3412815 .
Internal
:
2012 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-13 11:58:18 .
Last Modification
:
2024-01-29 13:00:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1989
1992
1997
Doctorate Thesis

1. ÇEŞİTLİ DERECELERDEKİ DEPRESYONUN GİDERİLMESİNDE BECK' İN BİLİŞSEL TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Supervisor: Dr. Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik University, Graduate School of Education Sciences, Educational Sciences Department, Trabzon, Turkey, 1997.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Supervisor: Dr. Doç.Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik University, Graduate School of Social Sciences, Educational Sciences Department, Trabzon, Turkey, 1992.

Theses_001.pdf

International - Covered by Other International Indexes 350
2016
3. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N.; Baykal, F. Effect of program of psycho-education over anger and anger management of secondary school students. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, 2016, 2, 1352-1361. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

Publications_008.pdf

2. Çiçek, N.; Gökçakan, K. Characteristics of Colours, Interior Design and Their Psychological and Physiological Effects. THE TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2016, Kasım Özel Sayı, 425-430. 200 + 0
http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf

Publications_009.pdf

2014
1. Gökçakan, Y. Analyzing the Depression Level of Psychological Counseling and Guidance Students According to Various Variables. YILDIZ INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS BOOK, 2014, 23. Baskı: Eylül 2014, Ankara, 15-21. 0 + 0
Publications_004.pdf

International - Other 200
2016
2. ÇİÇEK, N.; Gökçakan, K. . THE TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2016, , 425-430. 100 + 0
1. ÇİÇEK, N.; KIRAN ESEN, B.; BOZKUR, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, 2016, 2, 1352-1361. 100 + 0
10.24289/ijsser.279010

International - publications.sections.42 100
2014
1. ÇİÇEK, N. . YILDIZ INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS BOOK, 2014, 23, 15-21. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1500
2013
8. ÇİÇEK, N.; DUBAN, N. . CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2013, 21, 267-280. 200 + 0
7. Yıldız Duban, N.; Çiçek, N. Class Teacher Candidates' Science Teaching Self-efficacy Beliefs and Attitudes Towards Science Education. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2013, 27, 267-280. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4389/60344

Publications_007.pdf

2010
6. ÇİÇEK, N. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2010, 6, 52-59. 200 + 0
https://doi.org/10.17860/efd.30173

2005
5. ÇİÇEK, N.; GÖKÇAKAN, A. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 91-101. 200 + 0
4. ÇİÇEK, N.; ÇELİKKALELİ, Ö.; ÇAPRİ, B. . ULUDAG UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 18, 245-268. 200 + 0
3. ÇİÇEK, N. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 81-90. 200 + 0
2. Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö.; Çapri, B. Investigation of Various Psychological Needs of High School Students According to Gender, School Type, Family Education Level. ULUDAG UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 18, 245-268. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uefad/article/view/5000152320/5000138129

Publications_006.pdf

1. Çiçek, N. Cognitive-Behavioral Therapy in an Obsessive-Compulsive Disorder Case. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 81-90. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003027

Publications_005.pdf

National - Other 150
2009
4. Gökçakan, Y.; Büyükşahin, G.; Tunç, A. Investigation of Child Crimes Ratio Between 2005-2009 in Mersin Province1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 1, 52-59. 0 + 0
Publications_003.pdf

2007
3. ÇİÇEK, N.; ERKAN, Z.; GÜNDÜZ, B. . CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2007, 16, 283-298. 100 + 0
2. Gündüz, Y.; Erkan, Y.; Gökçakan, Y. The level of the burnout and psychological symptoms of the policeman.. C.U. SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, CILT 16, SAYI 2, 2007, S.283-298, 2007, 2, 283-298. 0 + 0
Publications_001.pdf

2005
1. Gökçakan, A.; Çiçek, N. Cognitive Therapy in Depression. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 91-101. 50 + 0
National - Chapter(s) in Book 500
1. Çiçek, N. -, ISBN: 978-605-4350-70-4, Lisans Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 19 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2012. 250
2. Çiçek, N. -, ISBN: 978-605-364-626-6, Pegem Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 9 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2013. 250
National - Course Book 500
1. GÖKÇAKAN, N. Sosyal Psikoloji, ISBN: 978-605-4350-70-4, Lisans Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 400 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2012. 0
2. GÖKÇAKAN, N. Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-626-6, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2013. 0
International - Full text - Oral 800

4. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜNE PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016-09-10, 2016-09-12, İstanbul, Turkey, 2016. 200
http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

3. Çiçek, N.; Gökçakan, K., CHARACTERISTICS OF COLOURS, INTERIOR DESIGN AND THEIR PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS . International Conference on New Horizons in Education, 2016-07-13, 2016-07-15, Viyana, Austria, 2016. 200

2. Çiçek, N., Analyzing the Depression Level of Psychologial Counseling and Guidance Students According to Various Variables. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-10-01, 2014-10-03, İstanbul, Turkey, 2014. 200

1. Çiçek, N., Sustainable Development And Education:Depression in Teacher Candidates. 5th International JTET Conference, 2007-06-30, 2007-07-02, Debrecen, Hungary, 2007. 200

International - Abstract - Oral 400

4. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel – Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Turkey, 2018. 100

3. Kıran Esen, B.; Çiçek, N., Suça Bulaşmış Erkeklerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Bazı Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Turkey, 2018. 100

2. Çiçek, N.; Büyükşahin Çevik, G.; Tunç, A., Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Ankara, Turkey, 2009. 100

1. Çiçek, N., Sustainable Development and Education: Life Orientations of Candidate Teachers. 6th International JTET Conference, 2008-06-04, 2008-06-07, Eskişehir, Turkey, 2008. 100

National - Full text - Oral 100

1. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okullarda Şiddete Bakış Açısı. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2009-05-21, 2009-05-23, Eskişehir, Turkey, 2009. 100

National - Abstract - Oral 372

8. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile içi Şiddetle İlgili Düşünceleri ve Yaşantıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Turkey, 2009. 50

7. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel-Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Turkey, 2007. 50

6. Çiçek, N., Obsesif-Kompulsif Davranış Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım: Vaka Çalışması. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Turkey, 2006. 50

5. Çiçek, N.; Karataş, Z., Lİse Öğrencilerinin Umutsuzluk Duygularının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Turkey, 2005. 50

4. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö.; Gündoğdu, M., 7-11 Yaş Grubu Çocukların Korunum Gelişim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Turkey, 2005. 42

3. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö., Lise Öğrencilerinin Başarma, Uyarlık, Düzen, Gösteriş ve Özerklik Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Turkey, 2005. 50

2. Gökçakan, A.; Erkan, Z.; Erkuş, A.; Çiçek, N.; Gündüz, B., Yol güvenliği bilincinin geliştirilmesinde psiko-eğitsel bir programın kullanılması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Turkey, 2003. 30

1. Gökçakan, A.; Çiçek, N., Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Turkey, 1999. 50

International Journal [Year, Count] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"