Academic Staff

  Research Assistant PhD Bilge Bakır Aygar
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Guidance and Psychological Counseling .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
11215 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-27 13:01:42 .
Last Modification
:
2024-03-28 14:06:25 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
2012
2015
Master Thesis

1. A STRUCTURAL EQUATION MODELLING ON GIFTED AND NORMAL STUDENTS’ THE SENSE OF SELF AND PARENTING STYLES OF THEIR PARENTS, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Educational Sciences Department, mersin, Turkey, 2015.

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 650
2017
1. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDINGS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2017, 3, 114-121. 650 + 0
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/issue/view/94

Publications_005.pdf

International - Covered by Other International Indexes 600
3. BAKIR AYĞAR, B.; KAYA, A. The Mediator Role of School Climate on the Relationship between Middle School Students’ Sense of School Membership and Their School Loneliness. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2017, 1, 14-27. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/5000201389/5000181385

Publications_003.pdf

2. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED AND UNGIFTED STUDENTS’ SELF-PERCEPTIONS AND THEIR PARENTS’ PARENTING STYLES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2017, 3, 334-350. 200 + 0
https://edu.oapub.org/index.php/ejes/article/view/533/1470

Publications_004.pdf

2015
1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M.; AYĞAR, H. MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS HOMOSEXUALS . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI , 2015, 8 , 769-777. 200 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bakiragyar_bilge_vd.pdf

Publications_001.pdf

International - Other 230
2017
3. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2017, 3, 334-350. 100 + 0
2. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYGAR, B. . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDINGS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2017, 3, 114-121. 65 + 0
10.18844/gjhss.v3i3.1541

1. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B. . NEW TRENDS AND ISSUESPROCEEDINGS ON HUMANITIESAND SOCIAL SCIENCES, 2017, 3, 114-121. 65 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N. . ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

International - publications.sections.8 85
2022
1. SEZGİN, M.; BAKIR AYGAR, B.; KARAKUŞ, S.; GÜL TOPUZ, A. . INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2022, 14, 564-581. 85 + 0
10.15345/iojes.2022.02.019

International - publications.sections.46 100
2017
1. BAKIR AYĞAR, B.; KAYA, A. . E-ULUSLARARASI EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 8, 14-27. 100 + 0
International - publications.sections.55 285
2024
3. DOĞRUYOL, S.; BAKIR AYGAR, B.; UZUN, N.; YÜCEDAĞLAR, A. . I-MANAGER'S JOURNAL ON EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2024, 17, -. 85 + 0
10.26634/jpsy.17.3.19823

2023
2. AKTAŞ, M.; UZUN, N.; BAKIR AYGAR, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH, 2023, 10, 544-554. 100 + 0
10.52380/ijcer.2023.10.3.351

2022
1. KARATEPE, R.; BAKIR AYGAR, B.; Gündüz, S. . EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2022, 5, 261-272. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.01.437

International - publications.sections.65 100
1. BAKIR AYGAR, B.; KURT, A. . INTERNATIONAL INNOVATIVE EDUCATION RESEARCHER, 2022, 2, 1-26. 100 + 0
10.29228/iedres.62369

National - Covered by ULAKBIM 370
2019
2. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 15, 276-289. 200 + 0
10.17860/mersinefd.331325

1. UZUN, N.; BAKIR AYGAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A. INVESTIGATION OF INVARIANCE MEASUREMENT OF THE EMERGING ADULTHOOD SCALE ACCORDING TO GENDER AND AGE GROUPS. ABANT IZZET BAYSAL EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 19, 683-694. 170 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/749856

Publications_009.pdf

National - Other 85
1. UZUN, N.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A. . ABANT IZZET BAYSAL EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2019, 19, 683-694. 85 + 0
National - Chapter(s) in Book 2500
1. bakır aygar, b.; kaya, a. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, nobel akademik yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 661 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2020. 2500
National - Course Book 2500
1. BAKIR AYGAR, B.; KAYA, A. geçmişten günümüze kişilik kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, nobel akademik yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 896 Page, Turkish, ankara, Turkey, 2020. 0
International - SCI/SCI-Exp. indexed - Oral 325

1. KIRAN ESEN , B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B., ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN ÖĞRENCİLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, KKTC, Turkey, 2016. 325
http://awer-center.org/cyicer/

International - Full text - Oral 400

2. KIRAN, B.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları İle Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-05-22, ANTALYA, Turkey, 2018. 200
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf

1. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON DÜZEYLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YÜKLEME BİÇİMLERİ TARAFINDAN YORDANMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-11-21, Antalya, Turkey, 2017. 200
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

International - Abstract - Oral 455

5. GÜL TOPUZ, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİREN YETİŞKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Turkey, 2017. 75
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

4. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Invantory Across Age Groups . INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Turkey, 2017. 95
https://www.inglobe.org/tr/

3. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-11-23, istanbul, Turkey, 2017. 85
http://ibadergisi.org/wp-content/uploads/2017/02/abstracts-of1.pdf

2. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-11-03, muğla , Turkey, 2016. 100
http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

1. BAKIR, B.; GÜNDOĞDU, M.; AYĞAR, H., PDR Öğrencilerinin ve Eğitim Fakültesindeki Diğer Öğrencilerin LGBT'li Bireylere İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Turkey, 2015. 100
http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

National - Abstract - Oral 50

1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ. XIII. Ulusal PDR Kongresi , 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Turkey, 2015. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Researcher 50

1. A STRUCTURAL EQUATION MODELLING ON GIFTED AND NORMAL STUDENTS’ THE SENSE OF SELF AND PARENTING STYLES OF THEIR PARENTS, BAP, Project Number: BAP-EBE RPDB (BB) 2014-4 YL, 7 TL, Researcher, 2015,Completed. 50
Projects_001.pdf

International 0
1. , 2017-04-27, Antalya, Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"