Administration

  Assoc.Professor Hakan Alptürker
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Urbanization and Environmental Problems .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-361 00 01 .
Internal
:
47033 .
Created
:
2023-03-02 22:18:44 .
Last Modification
:
2024-01-18 15:31:28 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2021
1. GÜNDÜZ ALPTÜRKER, İ.; GÖK, T.; ALPTÜRKER, H. . MILLI FOLKLOR, 2021, , 16-31. 1000 + 0
International - Other 200
2023
2. KAYA, M.; ALPTÜRKER, H. . TURIZM, EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, 5, 177-190. 100 + 0
2016
1. GÖKÜŞ, M.; AY, A.; ALPTÜRKER, H. . SOSYAL VE EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2016, , 26-39. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1000
2022
5. ALPTÜRKER, H. . KARADENIZ ARASTIRMALARI, 2022, 19, 301-309. 200 + 0
2021
4. GÜNDÜZ ALPTÜRKER, İ.; ALPTÜRKER, H. . MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, 2021, 10, 1409-1422. 200 + 0
3. ERYEŞİL, K.; ALPTÜRKER, H.; TAŞPINAR, Y. . VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2021, , 831-854. 200 + 0
2019
2. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M. . CAGDAS YEREL YONETIMLER, 2019, 28, -. 200 + 0
2011
1. GÖKÜŞ, M.; ALPTÜRKER, H. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2011, , 121-133. 200 + 0
National - Other 200
2016
2. GÖKÜŞ, M.; ALPTÜRKER, H. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL VE TEKNIK ARASTIRMALAR DERGSISI, 2016, , 67-86. 100 + 0
2013
1. GÖKÜŞ, M.; BAYRAKCI, E.; ALPTÜRKER, H. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2013, 18, 31-45. 100 + 0
International - Book Edited 0
1. ALPTÜRKER, H. Siyaset Bürokrasi İlişkisi- Tanzimat'tan Günümüze, ISBN: 978-625-7606-37-0, Literatürkacademia, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2021. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ALPTÜRKER, H. Kamu Yönetimi Güncel Sorunlar, ISBN: 978-625-6504-74-5, EFE AKADEMİ Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 265 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 0
2. GÖKÜŞ, M.; ALPTÜRKER, H.; BAYRAKCI, E. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla İpek Yolu Ve Ötesi, ISBN: 978-625-6802-99-5, NEU PRESS, Number of print: 1, Total Printing Number: , 420 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2023. 0
3. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M. Küreselleşme ve Dönüşen Kent, ISBN: 978-605-5145-91-0, ORİON, Number of print: 1, Total Printing Number: , 342 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
4. ALPTÜRKER, H. Geleneğin Yenilikle Sentezi KONYA ŞEHİR MODELİ - Hizmet, ISBN: 978-605-389-469-8, NEÜ YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 250 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2021. 0
5. ALPTÜRKER, H. Büyük Zaferin 100. Yılı Anısına Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Üzerine Değerlendirmeler- Beşeri ve İdari Bilimler, ISBN: 978-605-73776-1-6, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 235 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
6. ALPTÜRKER, H. Güncel Gelişmelerle YEREL VE KENTSEL SİYASET, ISBN: 978-625-7258-51-7, Nobel Bilimsel, Number of print: 1, Total Printing Number: , 300 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
7. ALPTÜRKER, H.; KAÇIRA, C. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV, ISBN: 978-625-7228-72-5, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 420 Page, Turkish, , , 2020. 0
8. ALPTÜRKER, H. SİYASET, MEDYA VE SEÇMEN ÜZERİNE YAZILAR, ISBN: 978-625-7677-31-8, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 259 Page, Turkish, , , 2020. 0
9. ALPTÜRKER, H. Dijitalleşme "Multidisipliner Bir Bakış", ISBN: 978-625-439-387-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 248 Page, Turkish, , , 2021. 0
10. ALPTÜRKER, H. Cumhuriyet'in 100. Yılında Mersin, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 396 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2023. 0
11. ALPTÜRKER, H. Siyaset Bürokrasi İlişkisi Tanzimat'tan Günümüze, ISBN: 978-625-7606-37-0, Literatürkacademia, Number of print: 1, Total Printing Number: , 232 Page, Turkish, , , 2021. 0
International - Full text - Oral 1400

7. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M.; BAYRAKCI, E., Yerleşik Halkın Suriyelilere Yönelik Toplumsal Kabul Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu 17, 2019-10-24, 2019-10-26, , Turkey, . 200

6. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M., Kent Sakinlerince Farklılıklara Yönelik Algının İncelenmesi. II. Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, , , . 200

5. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M.; GÜNDÜZ ALPTÜRKER, İ., KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİNDE GELENEKSEL BİR YÖNTEM OLAN İMECE USULÜ: AMASYA KALEKÖY ÖRNEĞİ. I. International Social and Economic Research Student Congress, 2017-10-12, 2017-10-13, KONYA, Turkey, . 200

4. ALPTÜRKER, H., Amasya'daki İç Göçün Akım Yönünden Yapısal Analizi. 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016-12-01, 2016-12-03, AMASYA, Turkey, . 200

3. GÖKÜŞ, M.; AY, A.; ALPTÜRKER, H., EVALUATION OF OFFICER BEHAVIOUR BY CITIZENS IN THE DELIVERY OF PUBLIC SERVICE. 14th International Academic Conference, 2014-10-28, 2014-10-31, , Malta, . 200

2. GÖKÜŞ, M.; ALPTÜRKER, H., Kamu Hizmetlerinin Belediyelerde Uygulanmasında Özelleştirme Yöntemleri. UMYOS2009 (1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu), 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Turkey, . 200

1. GÜNDÜZ, İ.; ALPTÜRKER, H., Öğrencilerin Okul Kütüphanesinden Yararlanma Durumları ve Kütüphane Donanımı. UMYOS2009 (1.Uluslararası 5. Ulusal Meslke Yüksekokulları Sempozyumu), 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 100

1. ALPTÜRKER, H., Yerel Yönetimlerin Karar Alma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü. Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm Konferansı, 2021-06-02, 2021-06-04, İstanbul, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 500

5. ALPTÜRKER, H., Kültür Profesyonelleri Olarak Belediyeler. II. Maarif Kongresi, 2021-07-13, 2021-07-18, Ankara, Turkey, . 100

4. ALPTÜRKER, H.; GÖKÜŞ, M., 6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü Silifke Köyleri Örneği. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13. Kamu yönetimi Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Konya, Turkey, . 100

3. ALPTÜRKER, H.; ŞAHİN, A.; TAŞPINAR, Y., Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında Vatandaşların Kamusal Hizmet Tercihleri Nevşehir İlinde Bir Alan Araştırması. Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2015-05-07, 2015-05-09, Malatya, Turkey, . 100

2. GÖKÜŞ, M.; BAYRAKCI, E.; ALPTÜRKER, H., Belediyelerin Sunduğu Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Katılım Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Nevşehir'de Bir Uygulama. Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2015-05-07, 2015-05-09, Malatya, Turkey, . 100

1. ALPTÜRKER, H.; ŞEN, Ş., Kent Konseylerine Duyulan Katılım İsteğinin Sosyo Ekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Nevşehir Örneği. KAYSEM8 (Kamu yönetimi Sempozyumu), 2013-05-11, 2013-05-12, , Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. ALPTÜRKER, H., E-Devlet Uygulamaları ve Güvenlik. 8. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2021-10-26, 2021-10-28, , Turkey, . 50

International 0
1. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"