Administration

  Research Assistant PhD Eylül Ece Demir
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Economic Policy .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
5326 .
Fax
:
+90 -324-3610056 .
Created
:
2015-11-17 15:12:15 .
Last Modification
:
2024-01-22 15:52:35 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE ECONOMICS ISTANBUL UNV 2003
2008
PHD ECONOMICS MERSIN UNIV. 2019
Doctorate Thesis

1. In the context of capital accumulation process value money financialization: The Wealth Fund, Supervisor: Dr. PROF. DR. İSMAİL TUNCER, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. The effect of the flexible exchange rate system on the competitivenes, Supervisor: Dr. PROF.DR. TÜRKEL MİNİBAŞ, İstanbul University, Graduate School of Social Sciences, Economic Theory Department, İSTANBUL, Turkey, .

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2022
2. TUNÇ, T.; NAS, Ş.; DEMİR, E. An Input-Output Analysis of the Information and Communication Technologies Sector in Turkey. SOSYOEKONOMI, 2022, 30, 425-445. 300 + 0
1. COŞKUN, N.; DEMİR, E. Club Convergence: Do public investments play a role in regional income per capita convergence in Turkey?. EGE AKADEMIK BAKIS, 2022, 22, 323-336. 300 + 0
National - Covered by ULAKBIM 800
2022
4. DEMİR, E. . DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 12, -. 200 + 0
3. DEMİR, E. ON MONEY AND VALUE IN THE MAINSTREAM ECONOMIC APPROACH. DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 12, 386-406. 200 + 0
2021
2. DEMİR, E. . CALISMA VE TOPLUM, 2021, 1, -. 200 + 0
1. DEMİR, E. Financial Constraint of State in Turkey: Turkey Wealth Fund. CALISMA VE TOPLUM, 2021, 68, 205-228. 200 + 0
National - Other 400
2022
4. TUNÇ, T.; NAS, Ş.; DEMİR, E. . SOSYOEKONOMI, 2022, 30, -. 100 + 0
3. COŞKUN, N.; DEMİR, E. . EGE AKADEMIK BAKIS,, 2022, 22, -. 100 + 0
2019
2. Tunç Deveci, T.; DEMİR, E. Turkey in the Information Age. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, 2019, IV, 67-83. 100 + 0
2016
1. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E. Financial Liberalization and Crisis: An Analysis for Turkey. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, 2016, 1, 71-86. 100 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/233788

National - publications.sections.42 100
2019
1. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E. . EKONOMIK TEORI VE ANALIZ DERGISI, 2019, 4, 67-83. 100 + 0
https://doi.org/10.25229/beta.561523

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. DEMİR, E. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM, ISBN: 978-625-398-388-8, NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Number of print: 1, Total Printing Number: , 215 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 0
2. DEMİR, E. Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları, ISBN: 78-625-8235-89-0, EKİN, Number of print: 1, Total Printing Number: , 536 Page, Turkish, , , 2022. 0
National - Chapter(s) in Book 125
1. TÖREN, T.; DEMİR, E. Spatial and Regional Transformations in Turkey, ISBN: 978-605-9454-04-9, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 507 Page, Turkish, ISPARTA, Turkey, 2017. 125
International - Full text - Oral 600

3. DEMİR, E., KAPİTALİZM VE İKLİM DEĞİŞİMİ: SÖYLEM VE GERÇEKLİK. I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2022-06-22, 2022-06-24, İZMİR, Turkey, 2022. 200

2. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., NEDEN “KAPSAYICI BÜYÜME”?. 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016-10-20, 2016-10-22, MUĞLA, Turkey, 2016. 200
http://teacongress.org/files/proceedings.pdf

1. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., Ekonomik Serbestleşme ve Finansal Kriz İlişkisi: OECD ve BRIICS Ülkeleri Karşılaştırması . 1. KARADENİZ VE BALKAN EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2014-09-03, 2014-09-05, ZONGULDAK, Turkey, 2014. 200
http://kabep.beun.edu.tr/tur/wp-content/uploads/2015/03/bildiriler_tu00FCm_kitap.pdf

International - Abstract - Oral 600

7. DEMİR, E., İklim Değişikliği: Yeşil Enerji ve Ukrayna Krizinin Etkileri. EGE 5. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER KONGRESİ, 2022-05-21, 2022-05-22, İZMİR, Turkey, 2022. 100

6. DEMİR, E., Enflasyon ve Merkez Bankalarının Çıkmazı. EGE 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2022-05-21, 2022-05-22, İZMİR, Turkey, 2022. 100

5. DEMİR, E., SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ULUSAL VARLIK FONLARININ ROLÜ. KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2021-02-19, 2021-02-21, RİZE, Turkey, 2021. 100

4. DEMİR, E., PANDEMİ SÜRECİNDE ULUSAL VARLIK FONLARI. KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2021-02-19, 2021-02-21, RİZE, Turkey, 2021. 100

3. TUNÇ DEVECİ, T., ENFORMASYON ÇAĞINDA TÜRKİYE. I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 2017-12-08, 2017-12-10, MARDİN, Turkey, 2017. 0
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bd7f35121be5478eb47dce9cc66cc7df.pdf

2. DEMİR, E., Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Lojistik. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 2017-09-21, 2017-09-24, ISPARTA, Turkey, 2017. 100
http://www.sky2017.org/Abstract_Book.pdf

1. DEMİR, E.; BULUT, Ö., Büyümenin Sınırları: Yeşil Alternatif. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 2017-09-21, 2017-09-24, ISPARTA, Turkey, 2017. 100
http://www.sky2017.org/Abstract_Book.pdf

National - Abstract - Oral 100

2. TÖREN, T.; DEMİR, E., 2008 Krizi Sonrası Türkiye'nin Mekansal-Zamansal Sabitlemesi: Lojistik Sektörü. II. Ulusal Harran İktisat Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-21, Şanlıurfa, Turkey, 2017. 50

1. TÖREN, T.; DEMİR, E., KÜRESELLEŞME/YERELLEŞME TARTIŞMALARI VE ZAMAN/MEKAN SIKIŞMASI BAĞLAMINDA LOJİSTİK SEKTÖRÜ . 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2016-12-01, 2016-12-02, ISPARTA, Turkey, 2016. 50
http://bbtmk2016.sdu.edu.tr/BBTMK2016-Bildiri-Ozetleri.pdf

"A World University In The Light of Science and Modernity"