Administration

  Assoc.Professor Aslı Yıkılmaz
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Accounting and Finance .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15319 .
Created
:
2015-11-17 16:21:07 .
Last Modification
:
2024-02-13 18:31:05 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
MERSIN UNIVERSITY 2012
MERSIN UNIVERSITY 2018
Doctorate Thesis

1. Financial Flexibility and the Impact of Financial Flexibility Value on Financial Decisions: The Application on Firms Listed in Borsa İstanbul 100 Index, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. Downsizing Strategies and an Analysis of Downsizing Strategies from The Perspective of Business Performance: An Application on Companies Trading in Istanbul Stock Exchange, Supervisor: Dr. Aysegul Yılgor, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, MERSIN, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2014-01-05 - 2018-06-19
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2018-06-19 - Continue
DOC. DR. MERSIN UNIVERSITESI 2023-08-07 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ARS. GOR. DR. IKTISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI IKTISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI 2020-01-06 - Continue
2019-11-21 - Continue
International - Covered by Other International Indexes 400
2022
2. YIKILMAZ, A. BIST 30 FUTURES RETURN AND INVESTOR RISK APPETITE: GRANGER CAUSALITY ANALYSIS. VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 7, 301-315. 200 + 0
10.54831/vanyyuiibfd.1202270

1. YIKILMAZ, A. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) SCORES AND DIVIDEND DECISIONS. FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2022, 7, 872-881. 200 + 0
10.29106/fesa.1209238

International - Other 100
2015
1. YİLGÖR, A.; Cevlani Öz, İ.; YIKILMAZ, A. . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS QUANTITATIVE ECONOMICS AND APPLIED MANAGEMENT RESEARCH, 2015, 2, 1-23. 100 + 0
International - publications.sections.8 100
2019
1. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsa İstanbul İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2019, 14, 831-854. 100 + 3
10.17153/oguiibf.511717

National - Covered by ULAKBIM 2200
2023
11. YIKILMAZ, A. . OPUS - ULUSLARARASI TOPLUM ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, , 67-75. 200 + 0
10.26466/opusjsr.1184140

10. YIKILMAZ, A. COVİD 19’UN BORSA İSTANBUL SÜRÜ DAVRANIŞINA ETKİSİNİN VIX ENDEKSİ KAPSAMINDA ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ. BINGOL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2023, , 11-34. 200 + 0
10.33399/biibfad.1253263

2022
9. YIKILMAZ, A. . DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 12, 199-211. 200 + 0
10.53092/duiibfd.1034914

2020
8. YIKILMAZ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, , 15-34. 200 + 0
10.18092/ulikidince.554850

7. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. . ALANYA AKADEMIK BAKIS DERGISI, 2020, , 963-974. 200 + 0
10.29023/alanyaakademik.687315

6. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, , 113-126. 200 + 0
10.18092/ulikidince.707586

2019
5. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 2019, 15, 797-813. 200 + 0
10.17130/ijmeb.2019355051

4. ÇOPUR VARDAR, G.; YIKILMAZ, A. . MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2019, , 279-298. 200 + 0
10.25095/mufad.580171

2017
3. EGE, İ.; TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A. . MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2017, , 119-132. 200 + 0
10.25095/mufad.396862

2. TURABOĞLU, T.; YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E. . BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 247-258. 200 + 0
10.20409/berj.2017.48

2013
1. YIKILMAZ, A.; YİLGÖR, A. . FINANS, POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR DERGISI, 2013, 50, 47-70. 200 + 0
National - Other 200
2022
2. YIKILMAZ, A. . TURKISH BUSINESS JOURNAL, 2022, 3, 140-153. 100 + 0
10.51727/tbj.1205514

2017
1. TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A.; Karakozak, Ö. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ PAY SENEDİ GETİRİLERİ VE PAY SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITESI SBE DERGISI, 2017, 7, 1-13. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 1750
1. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, ISBN: 978-625-7983-44-0, Ekin Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 524 Page, Turkish, bursa, Turkey, 2020. 250
2. YIKILMAZ, A. Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları, ISBN: 978-625-8235-89-0, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 18 Page, Turkish, bursa, Turkey, 2022. 500
3. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: : 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 450 Page, English, Ankara, Turkey, 2020. 250
4. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 450 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
5. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98755-9, Lambert Academic Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 200 Page, English, almanya, Germany, 2019. 250
6. KORKMAZ, T.; YIKILMAZ, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: 978-3-030-54108-8, Springer, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 456 Page, English, isviçre, Switzerland, 2021. 250
International - Full text - Oral 1000

5. YIKILMAZ, A., Kripto Para Piyasasında Bilgi Etkinliğinin Etkin Piyasa Hipotezi ile Test Edilmesi. 12th International İstanbul Congress On Humanities and Social, 2023-01-21, 2023-01-23, İstanbul, Turkey, . 200

4. YIKILMAZ, A., Effect of Managerial and Operational Gender Diversity on Financial Performance: An Investigation on Borsa Istanbul Commercial Banks. 11. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2022), 2022-12-15, 2022-12-15, İstanbul, Turkey, . 200

3. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N., The Impact of Financial Structure on Export Performance: The Case of Turkey Manufacturing Sub-Sectors. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Turkey, 2018. 200

2. COŞKUN, N.; YIKILMAZ, A., Causality between Profitability and Export Performance. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Turkey, . 200

1. YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E.; Karakozak, Ö., Kar Payı Dağıtım Kararlarının Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul’da bir Araştırma. International Congress of Managment Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-26, İstanbul, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 500

6. YIKILMAZ, A., Yatırım Kararları, Karlılık ve İhtiyatlılık: BİST Firmaları Üzerine bir Araştırma. 4. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2022-11-29, , Adana, Turkey, . 100

5. YIKILMAZ, A., COVID-19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi Kapsamında Değerlendirilmesi. 2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences, Bingöl University, 2023-01-19, 2023-01-20, Bingöl, Turkey, . 100

4. YIKILMAZ, A., Effect of S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa) on Financial Performance: Bist Sustaınabılıty Index Implementation.. 4th INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2022-07-29, 2022-07-31, Ankara, Turkey, 2022. 100

3. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N., Financial Performance and Export intensity with Structural Break: Evidence from Manufacturing Sub-Sectors in Turkey. International Conference on Applied Economics and Finance& Extended with Social Sciences, 2019-11-16, 2019-11-17, Balıkesir, Turkey, . 100

2. YIKILMAZ ERKOL, A.; TOPALOĞLU, E.; KARAKOZAK, Ö., Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri ve Hisse Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: BIST Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, İSTANBUL, Turkey, . 0

1. YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E.; Karakozak, Ö., Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri ve Hisse Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: BIST Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, . 100

International Journal [Year, Count] 8
1. FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
2. OPUS JOURNAL OF SOCIETY RESEARCH (JSR) , [ 2024 : 1 ] . 4

"A World University In The Light of Science and Modernity"