Slide background
Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Slide background
Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

Meü

Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

         Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 10 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuştur.          Merkezin amacı, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanlarını yetiştirmek ve oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.