Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Süleyman Değirmen
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Politikası Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
15 Mayıs 1965 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5338 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-30 12:35:30 .
Düzenleme
:
2018-11-06 12:38:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
5
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
7
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.40
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA, TÜRKİYE 1989
YÜKSEK LİSANS EKONOMİ VE FİNANSMAN TEXAS A&M UNİVERSİTESİ, ABD 1996
DOKTORA EKONOMİ GEORGE MASON UNİVERSİTESİ ABD 2003
DOÇENTLİK MAKRO İKTİSAT ÜAK 2006
PROFESÖR MAKRO İKTİSAT ÜAK 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-02-03 - 2021-02-03
SENATO ÜYESİ 2018-02-03 - 2021-02-03
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-02-03 - 2021-02-03
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-02-03 - 2021-02-03
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-09-16 - 2020-09-16
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-10-12 - 2019-10-12
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-10-12 - 2019-10-12
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2016-02-23 - 2020-02-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-01-10 - 2019-01-10
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2015-04-01 - 2018-04-01
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2016
3. Saltik, O.; Degirmen, S.; Ural, M. Volatility Modelling in Crude Oil and Natural Gas Prices. ELSEVİER BV, 2016, 38, 476-491. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30219-2

Publications_008.pdf

2013
2. Keskin, B.; Degirmen, S. The application of data envelopment analysis based Malmquist total factor productivity index: Empirical evidence in Turkish banking sector. NATİONAL LİBRARY OF SERBİA, 2013, 60, 139-159. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2298/PAN1302139K

Publications_007.pdf

2011
1. Ahmet, S.; Suleyman, D. Effects of oil prices on net private saving gap: 2001 crisis in Turkey. ACADEMİC JOURNALS, 2011, 5, 8707-8714. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5897/AJBM10.506

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2330
2014
12. Bolat, S.; Değirmen, S.; şengönül, A. Does Triple Deficits have (Un) Stable Causality for the EU Members? Evidence from Bootstrap-corrected Causality Tests. ELSEVİER BV, 2014, 16, 603-612. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00847-8

11. Yilmaz, I.; Tag, M.; Ozkan, C.; Degirmen, S. Host Country Marketing Culture and Foreign Direct Investment. ELSEVİER BV, 2014, 148, 687-694. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.001

2012
10. Benli, Y.; Başcı, S.; Değirmen, S. Common stochastic trend and co-integration in the stock exchange markets: European countries and Turkey. AFRİCAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2012, 6, 2565-2577. 200 + 0
http://www.academicjournals.org/article/article1380784929_Benli%20et%20al.pdf

Publications_009.pdf

2011
9. Tunç, T.; Değirmen, S. İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2008 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, eklenecek, 1-14. 200 + 0
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjACahUKEwiGrOzuuqPIAhWC2CwKHQjWCpM&url=http%3A%2F%2Fsbd.anadolu.edu.tr%2Fdosya%2Fd6891.pdf&usg=AFQjCNHAhdKGQTF9djMpKuNekQJEaNDtpQ&sig2=gRnnR0sTcLtTM66vSePuLw

Publications_002.pdf

8. Değirmen, S. Türk Bankacılık Sektöründe ve Krizinde Yabancı Bankaların Etkisi. DÜNYA SİSTEM ARAŞTIRMASI DERGİSİ, 2011, 17, 515-531. 200 + 0
http://www.jwsr.org/wp-content/uploads/2013/02/Degirmen-vol17n2.pdf

2010
7. Gündoğdu, Y.; Değirmen, S. Türkiye'de İhracat Yapan Firmaların Finansman Stratejileri. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, 2010, 1, 1-18. 200 + 0
http://www.berjournal.com/financial-strategies-of-the-exporting-firms-in-turkey

Publications_003.pdf

2007
6. Değirmen, S. Dışlama Etkisi, Faiz ve Döviz Kuru Riski ve Banka Kredisi: Türkiye'den Kanıt. INTERNATİONAL RESEARCH JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2007, 19, 76-87. 200 + 0
http://www.researchgate.net/publication/254370637_Crowding_Out_Interest_and_Exchange_Rate_Shocks_and_Bank_Lending_Evidence_from_Turkey [accessed Oct 2, 2015].

5. Değirmen, S. İhracata Önderliğinde Türkiye'de Büyüme Sürecinde İhracat Çeşitlendirmesi. INTERNATİONAL RESEARCH JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2007, 19, 171-178. 200 + 0
2004
4. Değirmen, S. Trük Bankacılık Sektöründe Finansal Müdahaleler ve Etkileri: 1980 erken dönemlerden ve 2001'e -- (Kısım II). YAPI KREDİ EKONOMİK GÖRÜŞ, 2004, 15, 1-2. 200 + 0
2003
3. Değirmen, S. Türk Hükümeti'nin Finansal Müdahalelerindeki Temel: Bankacılık Sektörü--(Kısım I). YAPI KREDİ EKONOMİK GÖRÜŞ, 2003, 14, 51-65. 200 + 0
http://www.ykb.com/english/eco_reports/eco_review.html,.

2001
2. Değirmen, S. Para Okulu ile Bankacılık Okulu Arasında Tartışmalar. PERSPECTİVA ECONOMİCA, 2001, 36, 79-87. 200 + 0
1. Değirmen, S. Avusturya İş Çevrimi Teorisi: Neo Klasik Ayrışmayı Yeniden Değerlendirmek. PERSPECTİVA ECONOMİCA, 2001, 36, 93-104. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2011
1. Değirmen, S. The Effects of Foreign Bank Participation on the Turkish Banking System and Crisis. JOURNAL OF WORLD SYSTEM RESEARCH, 2011, 17, 515-531. 100 + 0
http://jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr/article/view/404

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Degirmen, S.; Saltık, . Impact of realized volatility of oil price over foreign trade related activities in Turkey. ECONOMİC CHANGE AND RESTRUCTURİNG, 2017, 50, 193-209. 0 + 0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10644-017-9210-9

Publications_012.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Can, Z.; Değirmen, S. SPOR ORGANIZASYONLARININ EKONOMIK AÇIDAN İNCELENMESI: MERSIN İLI ÖRNEĞI. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 91-105. 200 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/issue/view/20

2013
2. Deveci-tunç, T.; Değirmen, S. İKİZ AÇIK İLİŞKİSİ KRİZ ÖNCÜ GÖSTERGELERİNİ ETKİLER Mİ? 2008 KÜRESEL KRİZ IŞIĞINDA ABD VE TÜRKİYE ANALİZİ. ANADOLU ÜNİVESİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 13, 1-14. 200 + 0
http://sbd.anadolu.edu.tr/dosya/d6891.pdfp://

Publications_006.pdf

2000
1. Değirmen, S. Serbest Bankacılık Yaklaşımı Altında Fiyat Belirlemesi ve Stabilizasyon. EKONOMİK YAKLAŞIM, 2000, 11, 69-86. 200 + 0
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V11_N39_A04.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 250
2007
4. Degırmen, S.; Ozag, F. EXISTENCE OF BANK CAPITAL CHANNEL: AN ANALYSIS FOR THE TURKISH BANKING SECTOR. SCOPEMED INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL MANAGEMENT AND INDEXİNG SYSTEM, 2007, 18, 29-29. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/ey.10630

2005
3. Değirmen, S.; Arıcıoğlu, E. Fon Transferi ve Türk Bankacılık Sistemi’. MERSİN TİCARET BORSASI DERGİSİ, 2005, 3, 32-34. 50 + 0
2. Değirmen, S. Yabancı Bankaların Ulusal Bankacılık Sistemine Katılımı ve Ekonomiye Etkileri . MERSİN TİCARET BORSASI DERGİSİ, 2005, 3, 32-34. 50 + 0
2002
1. Değirmen, S. Finansal Müdahaleler ve Türk Bankacılık Sektörü. EKONOMİDE ÇALIŞMA BELGELERİ SERİLERİ, 2002, 1, 1-2. 50 + 0
www.gmu.edu/deparments/economics/working/Papers/02_24.pdf,

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2634
1. Değirmen, S. Türkiye Ekonomisinde Finansal Müdahaleler ve Etkileri: Dışlama Etkisi, Banka Kredisi ve Semaye Kanalı, ISBN: 3639161483, VDM Verlag Dr. Müller Publication Co., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 240 Sayfa, Türkçe, Hamburg, Almanya, 2009. 500
http://www.amazon.com/FINANCIAL-INTERVENTIONS-CROWDING-LENDING-CHANNELS/dp/3639161483
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2634
1. Değirmen, S. Introduction to Economics-I, ISBN: 978-975-06-2175-8, Anadolu University Publication, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4900, 214 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2017. 2000
2. Kamalak, .; Gül, . Yeni Milenyum'da Türkiye: Politik, Sosyal ve Ekonomik Dönüşümlerin Bir Eleştrisi, ISBN: 3659336815, LAP LAMBERT Academic Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 440 Sayfa, İngilizce, Mersin , Türkiye, 2013. 125
http://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-33681-2/turkey-in-the-new-millennium
Uluslararası - Kitap Çevirme 2634
1. şengönül, A.; Fisunoğlu, H.; Uygurtürk, H.; Açıkgöz, E.; Arıoğlu, E.; Yıldız, B.; Soylu, N.; Elmas saraç, F.; Korkmaz, T.; Değirmen, S. Uluslararası Para ve Finans, ISBN: 978-0-12-385247-2, Elsevier /Academic Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 314 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 9
http://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1775
1. Seyidoğlu, H.; Yıldız, R.; Değirmen, S.; şengönül, A.; Tuncer, . Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, ISBN: 9789756145609, Arıkan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 517 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 900
http://www.pandora.com.tr/urun/ekonomik-kriz-oncesi-erken-uyari-sistemleri/233497
2. Doğru, M.; Coşkun, N.; Değirmen, S. Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, ISBN: 978-1-9997035-5-4, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları No: 2017/4, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 647, 364 Sayfa, Türkçe, kocaeli, Türkiye, 2017. 0
http://1.ecoei.org/
3. Değirmen, S.; şengönül, A. Türkiye’de Tasarruflar, ISBN: 9789758958108, imaj yayınevi ankara, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 27 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2011. 875
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2900

15. tag, m.; değirmen, s.; gürgen, e., Antecedents of Students’ Perception of Value and Behavioral Intentions in Online Education. ICEL 2017-Proceedings of the 12th International Conference on e-Learning, 2017-06-01, 2017-06-02, orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 200

14. Aktaş, E.; Songur, M.; Sofracı, E.; Değirmen, S., DO DIESEL PRICE FLUCTUATIONS INDUCE ECONOMIC CONVERGENCE OVER AGRICULTURE SECTOR AMONG OECD COUNTRIES?. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 130
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

13. Değirmen, S.; Aktaş, E.; Uğurlu, A., DOES SPATIAL INCOME STRUCTURE HAVE AN INFLUENCE ON SPATIAL CONSUMPTION: EVIDENCES FROM RURAL AND URBAN ASPECTS IN TURKEY?. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-02, 2016-06-04, sivas, Türkiye, 2016. 200
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

12. DEĞİRMEN, S.; COŞKUN, N.; LOPÇU, K., Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Fisher Etkisi . 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , 2016-06-02, 2016-07-04, Sivas, Türkiye, 2016. 200
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

11. DEĞİRMEN, S.; SALTIK, Ö., Impacts of Realized Volatility of Oil Price over Macroeconomic Activities in Turkey. 20th Annual International Conference on Macroeconomics and International Finance, 2016-05-26, 2016-05-28, Girit/Rethymnou, Yunanistan, 2016. 200
http://macro.soc.uoc.gr/docs/Year/2016/papers/paper_1_143.pdf

10. Tağ, M.; Değirmen, S.; Saltık, Ö., Do institutions of economic freedom attract foreign direct investment? Evidence from panel data. 20th Annual International Conference on Macroeconomics and International Finance, 2016-05-25, 2016-05-27, Girit/Rethymnon, Yunanistan, 2016. 200
http://macro.soc.uoc.gr/docs/Year/2016/papers/paper_2_144.pdf

9. AKTAŞ, E.; DEĞİRMEN, S.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. EconAnadolu 2015: International conference in economi, 2015-06-10, 2015-06-12, Eskişehir, Türkiye, 2015. 170
Scientific_Meetings_005.pdf

8. Bolat, S.; Degirmen, S.; Sengonul, A., The Dynamics of Triple Deficits in European Countries: New Insights from Panel Granger Causality Tests. 19th ICMAIF- International Conference on Macroeconomics and International Finance, 2015-05-28, 2015-05-30, Girit/Rethymnou, Yunanistan, 2015. 200
http://macro.soc.uoc.gr/docs/Year/2015/papers/paper_4_118.pdf

7. Şengönül, A.; Değirmen, S., En Son Global Finansal Kriz AB ve Türkiye'nin Hisse Senedi Piyasalarının Etkinliğini Etkiledi mi?. 13. Uluslararası Finans ve Bankacılık Konferansı: Finansal Kriz'den Çıkarılan Dersler, 2011-10-12, 2011-10-13, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 2011. 200
http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/pdf/50_Sengonul.pdf

6. şengönül, a.; değirmen, s., Does the Recent Global Financial Crisis Affect Efficiency of CapitalMarkets of EU Countries and Turkey?. 13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava Czech Republic, 2011-10-11, 2011-10-13, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 2011. 200
http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/proceedings.html

5. Değirmen, S., Türkiye Finansal Krizi Öncesinde ve Sonrasında Petrol Fiyatlarının Özel Net Tasarruf Oranları Üzerine Farklı Etkileri. 12. Uluslararası Bankacılık ve Finans Konferansı, 2009-10-27, 2009-10-29, Ostrovis, Çek Cumhuriyeti, 2019. 200
http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2009/pdf/35_Sengonul.pdf

4. ELMAS, F.; DEĞİRMEN, S., Finansal Kriz Süresince Türkiye Üretim Sektörü'nde Verimlilik ve Direkt Yabancı Yatırımlar. Anadolu Uluslararası Ekonomi Konferansı: Ekonomik Teori, Modelleme ve Politikada Gelişmeler, 2009-07-17, 2009-07-19, Eskişehir, Türkiye, 2009. 200
http://www.econanadolu.org/en/index.php/past-congresses/econ-2009/articles2009/3348-Productivity-and-Foreign-Direct-Investment-the-Turkish-Manufacturing-Sector-during-the-Financial-Crisis.html

3. DEĞİRMEN, S.; ÖZAĞ, F., Türkiye'nin İhracat Önderliğinde Büyüme Sürecinde İhracat Farklılaştırması. 4. Uluslararası Sempozyum: Ekonomi ve İşletme 2005, 2005-09-12, 2005-09-17, Burgaz, Bulgaristan, 2005. 200

2. DEĞİRMEN, S.; ÖZAĞ, F., İhracat Üzerinde Döviz'in Dışlama Etkisi: Türkiye Örneği. Para Teorisi ve Politikası Üzerine Son Gelişmeler 2. Ulsal Sempozyum, 2005-02-24, 2005-02-26, Muğla, Türkiye, 2005. 200

1. DEĞİRMEN, S.; DEĞİRMEN, F., Türk Bankacılık Sektörü'nde Risklilik Makro Ekonomik Politikalar ve Eğilim. ODTU/EAC VII. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2003-09-06, 2003-09-09, Aankara, Türkiye, 2003. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1500

15. DEĞİRMEN, S.; Saltık, Ö., Could Nuclear Energy Production and Economic Growth Relationship for Developed Countries Be An Incentive for Developing Ones?: A Panel ARDL Evidence Including Co-integration Analysis. 14th Biennial Conference of the Athenian Policy Forum, 2018-07-06, 2018-07-08, Piraeus (Piri Şehri), Yunanistan, 2018. 100
http://apfintl.org/apf-2018-conference/

14. ali, m.; değirmen, s.; özkan, ş., Politik Belirsizlikler ile Kurumsal Yapının Uluslararası Rekabet Gücüne Etkileri: G7+BRC Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi. CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 2017-12-14, 2017-12-16, istanbul, Türkiye, 2017. 100

13. DEĞİRMEN, S.; TAĞ, M., Determinants of Student Satisfaction in Online Education: A Simultaneous Equation Modelling Approach. 2017 IAABR/ Academic OASIS - MIAMI International Academic Conference , 2017-06-09, 2017-06-11, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100
http://www.academicoasis.org/conferences/us-conferences/miami/

12. değirmen, s.; tag, m., “Determinants of Student Satisfaction in Online Education: A Simultaneous Equation Modelling Approach”. 2017 MIAMI International Multidisciplinary Academic Conference, 2017-06-09, 2017-06-10, maimi, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100

11. tag, m.; degirmen, s., divisional investment opportunities and capital expenditure: the moderating role of divisional bargaining power. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES – ECOEI 2017, 2017-03-30, 2017-04-01, kocaeli, Türkiye, 2017. 100

10. doğru, m.; değirmen, s.; coşkun, n., McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye için Sınanması. ECOEI 2017-European Congress for Economic Issues: New Trends in Economics, 2017-03-30, 2017-04-01, kocaeli, Türkiye, 2017. 100

9. DEĞİRMEN, S.; tağ, m., DIVISIONAL INVESTMENT OPPORTUNITIES AND CAPITAL EXPENDITURES: THE MODERATING ROLE OF DIVISIONAL BARGAINING POWER. European Congress on Economic Issues, 2017-03-30, 2017-04-01, Kocaeli , Türkiye, 2017. 100
http://ecoei.org/

8. tag , m.; Gürgen, E.; Değirmen, S., SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN ONLINE EDUCATION: AN EMPIRICAL EXAMINATION. International Conference on New Horizons in Education (INTE), 2015-06-10, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 100
http://www.int-e.net/publication_folder/inte/inte2015_v3.pdf

7. DEĞİRMEN, S.; TUNÇ, T., İkiz Açık Problemi Krizin Önde Gelen İndikatörlerini( veya Sinyallerini) Etkiledi mi?: 2007 Global Crisi Gündeminde ABD ve Türkiye Örneği. EconAnadolu 2011 Konferansı, 2011-07-15, 2011-07-17, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

6. DEĞİRMEN, S.; Songur, M., (Global) Kriz Sermaye'nin Mobilitesini ve Birleşimini Değiştirdi mi?. Euroasya İşletme ve Ekonomi Konferansı, 2011-06-01, 2011-06-03, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

5. Değirmen, S.; Elmas, F., Türkiye Ekonomisi'nde Sanayii Sektörü'nün İthalat ve İhracat Bağımlılığının Dışlama Etkisi Arasında Bir İlişki Mevcut mu?. EBES 2010 Atina Konferansı, 2010-10-28, 2010-10-28, Atina, Yunanistan, 2010. 100

4. DEĞİRMEN, S.; Aytemiz, T.; Aytemiz, S., Türkiye Ekonomisi'nde (Tersine) Sermaye Derinleşmesi: Sektörel Analiz. EBES 2010 Atina Konferansı, 2010-10-28, 2010-10-30, Atina, Yunanistan, 2010. 100

3. DEĞİRMEN, S.; Öztürk, Z., Para Enflasyon Hedeflemesinde Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi. Amerikan Sosyoloji Kurumu PEWS 32. Yıllık Konferansı, 2008-04-24, 2008-04-26, Fairfield, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 100

2. DEĞİRMEN, S.; GÜVEN, Y., Kıtlık ve Sanat. 1. Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, 2006-12-01, 2006-12-03, Çanakkale, Türkiye, 2006. 100

1. DEĞİRMEN, S.; Şengönül, A., Türkiye Ekonomisinin Kısa vadeli Sermaye Akımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Sermaye Piyasası ve Banka Kanalı. Ekonomik Büyüme ve İşsiliğin Dinamiği Üzerine 13. Ulusal Sempozyum: Kaynaklar ve Etkiler, 2005-09-29, 2005-10-01, mersin, Türkiye, 2005. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. DEĞİRMEN, S.; Tağ, M., Antecedents of Students' Perception of Value and Behavioral Intentions in Online Education. 12th International Conference on E-Learning, 2017-06-01, 2017-06-02, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 50
http://www.academic-conferences.org/conferences/icel/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. DEĞİRMEN, S.; Tag, M., Analyses of the Relationship between Firm Diversity and Resource Allocation Efficiency. 4th SCF International Conference on "Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations", 2018-04-26, 2018-04-28, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100
http://www.scfconferences.com/

1. Değirmen, S.; Özağ, F., Türkiye’de Faiz ve Kur Politikalarının İhracat Üzerindeki Etkisi. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler konusunda II. Ulusal Sempozyum , 2005-02-24, 2005-02-26, Muğla, Türkiye, 2008. 100
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5455%2Fey.10675;h=repec:eyd:eyjrnl:v:19:y:2008:i:69:p:47-66

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. DEĞİRMEN, S.; Şengönül, A.; Keskin, Y., Can Non-ARDL method explain J-Curve Testing over (bilateral) trade relationship between Turkey and EU Countries?. 19. Ulusal İktisat Sempozyumu , 2017-11-03, 2017-11-04, KKTC, Türkiye, 2017. 50
http://www.tek.org.tr/duyuru.php?Duyuru=219

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. “Convergence beyond the economic sphere: Effects and Feedbacks of Euro-Med Integration” with theme of “Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone”, FEMISE, Proje No: FEM34-30, 35 EUR, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0
http://www.femise.org/en/studies-and-research/analyzing-the-immigration-induced-changes-in-product-diversity-and-trade-patterns-the-case-of-the-eu-mediterranean-eastern-europe-zone/

1. Convergence beyond the economic sphere: Effects and Feedbacks of Euro-Med Integration” with theme of “Ex-post Multidimensional assessment of Euro-Med Integration, FEMISE, Proje No: FEM34-21, 40 EUR, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0
http://www.femise.org/en/studies-and-research/regional-integration-euro-mediterranean-cooperation/convergence-beyond-the-economic-sphere-effects-and-feedbacks-of-euro-med-integration/

Ulusal - Yürütücü 100

2. AZALAN BELİRSİZLİKLER ALTINDA YATIRIM KARARLARI: NÖROEKONOMİK BİR YAKLAŞIM, BAP, Proje No: 2018-2-TP3-2986, 12000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1.  "RİS Mersin+ İhtiyaç Analizi Araştırması" , Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: RIS Mersin plus, 75500 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0
Projects_003.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Yıldız Gündoğdu, Türkiye Ekononmisinde İhracat Firmalarının Mali Yöntemleri: Sermaye Piyasası Tabanlı ve/veya Bankacılık Tabanlı Finansman Açısından Bir Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası 6500
1. AUSTRALIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH , EXECUTIVE EDITOR, ISSN : 1839-0846, E-ISSN : 1839-0846 , 2017-03-01 - 2017-03-31. 1000
2. AJBMR-AUSTRALIAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH , EXECUTIVE EDITOR, ISSN : 1839-0846, E-ISSN : 1839-0846, 2017-03-01 - 2017-03-31. 1000
3. AUSTRALIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH , EXECUTIVE EDITOR, E-ISSN : 1839 - 0846, 2016-01-01 - 2016-12-31. 1000
4. AUSTRALIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH , EXECUTIVE EDITOR, E-ISSN : 1839 - 0846 , 2016-01-01 - 2016-12-31. 1000
5. THE AUSTRALIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH , EXECUTIVE EDITOR, E-ISSN : 1839 - 0846, 2015-01-01 - 2015-01-31. 1000
6. ECONOMICS AND FINANCE REVIEW , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2047 - 0401, 2015-04-01 - 2015-12-31. 250
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2312-0916, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC INNOVATIVE MARKETING , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2241-8407, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
9. JOURNAL OF APPLIED FINANCE AND BANKING , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 1792-6580, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 1916-9728, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2146-4138, 2015-01-01 - 2015-12-31. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 119
1. AKDENIZ ÜNI. İİBF DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
3. BERJ- ANADOLU ÜNIVERSITESI İşLETME VE EKONOMI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
4. CONTEMPORARY ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
5. ECONOMIC MODELLING , [ 2016 : 2 ] . 10
6. EMERGING MARKETS REVIEW , [ 2016 : 1 ] . 5
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE , [ 2017 : 4 ] . 16
8. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND ECONOMICS , [ 2017 : 1 ] . 4
9. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
10. JOURNAL OF QUALITY, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT , [ 2017 : 1 ] . 0
11. PAKISTAN ECONOMICS AND SOCIAL REVIEW , [ 2017 : 1 ] . 4
12. PAKISTAN ECONOMICS AND SOCIAL REVIEW , [ 2016 : 8 ] . 32
13. TECHNOLOGY IN SOCIETY , [ 2017 : 1 ] . 4
14. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, , [ 2016 : 4 ] . 16
15. JOURNAL OF TQM, , [ 2016 : 1 ] . 0
16. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SBE DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
17. ÖNERI: MARMARA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü HAKEMLI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. SBE DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. TARİH OKULU DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. Hamburg University , 2009-10-11 - 2010-08-15, Hamburg, Almanya.
Uluslararası 550
1. Yüksek Öğretim Kurumu, 1993-06-01, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
2. George Mason Üniversitesi, 1997-01-09, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
3. George Mason Üniversitesi, 1998-09-01, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
4. George Mason Üniversitesi, 1999-09-01, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
5. George Mason Üniversitesi, 2000-09-01, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
6. George Mason Üniversitesi, 2001-09-01, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 50
7. Finansman The Institute of Humane Studies , 2002-06-15, Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri. 100
8. General Fund of George Mason University Foundation, Inc. , 2003-02-17, san antonio, Amerika Birleşik Devletleri. 50
9. General Fund of George Mason University Foundation, Inc. , 2003-02-22, New York, Amerika Birleşik Devletleri. 50
10. Mersin Üniversitesi, 2005-12-09, Burgaz, Bulgaristan. 50
11. Award of Acknowledgements to Deserving Individuals and Institutions Hırvatistan Kalite Yöneticileri Toplulugu, 2016-02-16, Zagrep, Hırvatistan. 0
1. Türkiye Ekonomi Kurumu , Üye No: 1, Türkiye, 2007-10-02-Devam ediyor.
2. Eastern Academic Association , Üye No: 1, Amerika Birleşik Devletleri, 2007-02-10-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKAL 505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON332 Monetary Polıcy İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar EKAL 505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar İKD 546 Küreselleşme, Rekabet ve Çalış Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 622 Makro İktisatta Seçilmiş Konul Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İKD 546 Küreselleşme, Rekabet ve Çalış Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz EKAL 505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Yaz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON332 Monetary Polıcy İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İKD 534 Küreselleşme, Rekabet ve Çalış Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar EKAL 505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 622 Makro İktisatta Seçilmiş Konul Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İKD 534 Küreselleşme, Rekabet ve Çalış Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz EKAL 505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON332 Monetary Polıcy İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İKD 503 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ELOJ542 Tedarik Zincirinde Stratejik Y Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 526 Stratejik Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 622 Makro İktisatta Seçilmiş Konul Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON431 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON431 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON-603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKAL-505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Yaz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON332 Monetary Polıcy İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 604 Makro İktisat II Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON403 Applıed Econometrıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON-603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON332 Monetary Polıcy İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON 604 Makro İktisat II Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON303 Monetary Theory İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO111 Iktısada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON-603 İleri Makro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz BUS111 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz BUS112 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO412 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON431 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS214 Macro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO412 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ECON204 Macroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON 502 Makro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz ECON203 Macroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON303 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 526 Para Teorisi ve Politikası Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON204 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO310 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON332 Para Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO210 Makro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO412 İktisat Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO407 Büyüme ve Gelişme II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO207 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO307 Para Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO411 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2