Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Göknil Nur Koçak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13983 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-04 08:10:20 .
Düzenleme
:
2018-08-28 17:56:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK TURİZM ÜAK 2013
Doktora Tezi

1. Tüketici Doyumu: Geleneksel Paradigmanın Eleştirisi, Alternatifin Sunumu Danışman: Dr. İge PIRNAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2007.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Bedel Ve Değer Algılarının Müşterilerin Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği Danışman: Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-11 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2017-03-06 - 2020-03-06
ETİK KURUL ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-10-12 - 2019-09-28
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
9. Koçak, G.; Eryılmaz, G. Rekreasyonda Boş Zaman Ön Kabulünün Sınaması ve Yenilenme Perspektifi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SPORT SCİENCE, 2018, 3, 181-199. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/gaunjss/issue/40714/461386

Publications_022.pdf

8. Koçak, G. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ POZİTİF NİTELİĞİ ve NORMATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDAN FARKI: ÖRNEK OLAY SUNUMU. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE, 2018, 6, 75-87. 200 + 0
http://http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=13735&Detay=Ozet

Publications_017.pdf

7. Koçak, G.; Eryılmaz, G. Rekreasyon Araştırmaları İçin Temel Bir Araştırma Yapısı ve Ölçek Önerisi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SPORT SCİENCE, 2018, 3, 61-84. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/gaunjss/issue/37255/425419

Publications_018.pdf

2017
6. Yağcı, M.; Koçak, G.; özkan buzlu, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu . DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 200 + 0
Publications_015.pdf

2016
5. Sever, G.; özkan buzlu, M.; Yıldız, G. Makro Çevre Unsurlarının Yazılı Plan ve Politika İfadelerinden Hareketle Gastronomi Turizmine Bakışı (Exploration of Macro Environmental Bodies Perspective Towards Gastronomic Tourism Through Written Planning and Policy Statements). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 116-138. 0 + 0
Publications_013.pdf

4. şimşek, M.; Sever, G. Hizmet Personeline Güvenin Belirlenmesi için Yeni Bir Ölçek Önerisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2016, 4, 1-11. 0 + 0
Publications_012.pdf

2015
3. Sever, G.; özkan buzlu, M. Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 381-396. 0 + 0
Publications_003.pdf

2. Sever, N.; Sever, G.; Kuhzady, S. The Evaluation of Potentials of Gamification in Tourism Marketing Communication. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH İN BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 5, 188-202. 0 + 0
Publications_002.pdf

2011
1. Koçak, G.; Sever, N. Should I Take It or Should I Not? Exploration of Students’ Course Choice as a Product. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2011, 1, 1-7. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. çeşmeci, N.; Koçak, G. Yürüyüşteki Akış Durumunun Tespitine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma ve ÖlçekÖnerisi. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 60-76. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.31680/gaunjss.465665

Publications_025.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2007
4. Duman, T.; Ayduğan, P.; Koçak, G. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi, Hizmet Değeri, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkileri. D.E.U. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 9, 151-177. 200 + 0
Publications_008.pdf

3. Koçak, G. Fiyat ve Verimlilik İlişkilerine Yönelik Kalitatif Bir Pilot Çalışma. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2007, 4, 31-60. 200 + 0
Publications_007.pdf

2005
2. Tepeci, M.; Koçak, G. Ekiplerde Öğrenme: Öğrenen Örgütler Olmanın Anahtarı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 379-393. 200 + 0
Publications_006.pdf

2004
1. Koçak, G.; Yağcı, M.; Duman, T. Seyahat Edenlerin Katıldıkları Tur Süresince Algıladıkları Parasal Olmayan Bedellere İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 105-112. 200 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 400
2016
5. Koçak, G.; şimşek, M. Güven Olgusu Araştırma Objesine Göre Değişir mi? Kavramsal ve Operasyonel Sorgulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 1-12. 100 + 0
Publications_014.pdf

2015
4. Sever, G.; özkan buzlu, M.; Yıldız, G. Tüketim Sonrası Davranış Sürecinde “Yenilenme” Etkisinin Analizi. TURİZM & ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2015, 4, 1-18. 0 + 0
Publications_009.pdf

2005
3. Koçak, G. Mükemmellik Modelleri Kalite Yönetimine Alternatif Olabilir mi? Güçlü ve Zayıf Yönlerin Değerlendirilmesi. STANDARD EKONOMİK VE TEKNİK DERGİ, 2005, 44, 100-105. 100 + 0
Publications_005.pdf

2. Koçak, G. Türkiye Turizminde Paylaşılan Vizyon Problemi ve Çözüm Önerileri. PAZARLAMA DÜNYASI, 2005, 19, 44-47. 100 + 0
Publications_010.pdf

2004
1. Yağcı, M.; Koçak, G.; Duman, T. Turizm Sektöründe Müşterilerin Algıladıkları Parasal Olmayan Bedellere İlişkin Niteliksel Bir Araştırma. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 18, 42-47. 100 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2016
1. şimşek, M.; Koçak, G. Güven Olgusu Araştırma Objesine Göre Değişir mi Kavramsal ve Operasyonel Sorgulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 1-12. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 5625
1. Duman, T.; Koçak, G.; Tütüncü, . Progress in Tourism Marketing, ISBN: 0-08-045040-7, Elsevier Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 17 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Türkiye, 2006. 2500
2. Sever, N.; Koçak, G. Advances in Communication and Mass Media Research, ISBN: 978-960-6672-95-8, Athens Institute for Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 17 Sayfa, İngilizce, Atiner, Türkiye, 2010. 2625
3. Koçak, G. Marketing Online Education Programs: Frameworks for Promotion and Communication, ISBN: 978-1-60960-074-7, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 8 Sayfa, İngilizce, New York, Türkiye, 2011. 500
1. Koçak, G. İletişim Araştırmaları, ISBN: 978-975-06-1343-2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 21000, 14 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 250
2. Sever, G.; özkan buzlu, M. Stratejik İletişim, ISBN: 978-975-06-1833-8, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4900, 22 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2015. 875
3. Koçak, G. İletişim Araştırmaları, ISBN: 978-975-06-1343-2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 21000, 12 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1625
1. Koçak, G. Bilimde Yapısal Kavrayışlar, ISBN: 978-605-23-23-31-1, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

8. Koçak, G., Turizm Pazarlaması İçin Kavramsal Çağ Perspektifi. Futourism 2018, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

7. Koçak, G., Nitel ve Nicel Araştırmaların Bilimsel Soyutlama Performansı Açısından Değerlendrilmesi. Futourısm Congress, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

6. SEVER, G.; YILDIZ, G.; ÖZKAN BUZLU, M.; KUHZADY, S.; YILDIZ, Ş., Performans Algısının, Memnuniyet ve Algılanan Değere Etkisi: Mersin Narenciye Festivalinde Bir Araştırma. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

5. SEVER, G.; KUHZADY, S., The Accessibility Evaluation of Official Tourism Website of Turkey. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 0
Scientific_Meetings_010.pdf

4. Sever, G.; KUHZADY, S., Smartly Designing of Tourism Experience in The Conceptual Age. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, 2014-09-25, 2014-09-27, Burhaniye, Türkiye, 2014. 0
Scientific_Meetings_011.pdf

3. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M., The Scholarship on The Scholarly Research of Recreation: Context of Tourism and Other Research Areas. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, 2014-09-25, 2014-09-27, Burhaniye, Türkiye, 2014. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

2. KOÇAK, G.; PIRNAR, İ., Cruise Tourism Applications In Turkey and Suggestions for Improvement. International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT): Development, Impacts and Management, 2005-11-15, 2005-11-18, Çeşme, Türkiye, 2005. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. DUMAN, T.; KOÇAK, G.; TÜTÜNCÜ, Ö., The Role of Non-Monetary Costs in A Model of Leisure Travel Value. International Tourism Conference: Perspective in Tourism Marketing, 2005-05-20, 2005-05-22, Muğla, Türkiye, 2005. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. KILIÇHAN, R.; KOÇAK, G., Menü Fiyatlamayı Etkileyen Faktörlerin ve Menü Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

3. KOÇAK, G.; ÇEŞMECİ, N., Altın Çöpe Düşse Değerini Kaybeder mi, Tenekeyi Parlatsan Çeyrek Altın Eder mi? Algılanan Değer Ölçekleri, Altın mı-Teneke mi? Geçerlilik ve Güvenilirlik Tartışması. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

2. KOÇAK, G., Gönül Ne Kahve İster Ne Kahvehane, Gönül Hoşluk İster, Kahve Bahane: Olgun Turistlerin Algı Yapılandırışları Üzerine Keşifsel Bir Çalışma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Kuşadası, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

1. KOÇAK, G., Eko-turizmin Ülkesel Planlamasına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler. 2. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 2006-11-09, 2006-11-12, Isparta, Türkiye, 2006. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Araştırmacı 0

1. RIS Mersin+ Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RIS Mersin+, 75000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://www.cka.org.tr/dosyalar/RIS_Mersin_Yenilik_Ihtiyac_Analizi_Raporu.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Efe KIRMIZIER, Çeşitli Rekreasyon Faaliyetlerin Öznel İyi Oluşa Etkisi: Yenilenme ve Ağırlanma Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Mehtap ÖZKAN BUZLU, Rekreasyon Araştırmaları Ve Rekreasyon Bölümleri İçin Araştırma Ve Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Gamze YILDIZ, Rekreasyon Araştırmaları İçin Temel Bir Değişkenin Kavramsal ve Operasyonel Tanımlarıyla Sunumu ve Geleneksel Ön Kabullere Yönelik Eleştirel Sınamalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Nihat Çeşmeci, YÜRÜYÜŞ DENEYİMİNE YÖNELİK AKIŞ DURUMUNUN ALGILANAN DEĞERE VE DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Mehmet ŞİMŞEK, Genişletilmiş Ürün Algısı ile Güven İlişkisinin Yükleme Kuramı Açısından İncelenmesi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Dostorate_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. ANATOLIA , [ 2017 : 1 ] . 4
2. SEYAHAT VE OTEL ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal 0
1. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2006-05-28, Çanakkale, Türkiye. 0
2. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2007-01-01, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 568 Turizmde Doyum Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TYL521 İletişimde İkna ve Tutum Değiş Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TİO 523 Turizm İşletmelerinde Rekreasy Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TYL508 Değer Temelli Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 645 İleri Rekreasyon Araştırmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TİO 795 Turizm Araştırmaları İçin Ölçe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 558 Turizmde Memnuniyet: Taraflar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 644 İleri Rekreasyon Araştırmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 3-0-0
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO 532 Pazarlama İletişimi Araçları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 626 Turizmde Çevre Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO 767 Turizm Sektöründe Pazarlama İl Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Yaz TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO 626 Turizmde Çevre Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 532 Pazarlama İletişimi Araçları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TİO-627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-781 Turizm Araştırmaları İçin Teor Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 713 Turist Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 703 Turizm Sektöründe Pazarlama Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 713 Turist Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TIK303 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TIK221 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 3-0-3