Slide background
From Rector

From Rector


Günümüzde "bilginin en önemli güç olduğu" düşüncesi üzerinde hemen herkes uzlaşmaktadır. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi doğru yerde kullanabilmek için elbette bir öğrenme süreci gereklidir. Üniversiteler eğitim kademelerinin son aşamasında yer alan ve eğitim sürecinin hem kuramsal hem uygulamalı olarak gerçekleştirildiği kurumlardır. Bu sorumluluğun farkında olarak Mersin Üniversitesi, Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını, akademik ve idari personelinin çabalarıyla her zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir. Üniversitemiz bu çerçevede öğrencilerini, edindiği kuramsal bilgiyi pratiğe dönüştürebilme yeterliliğine sahip, topluma faydalı, katılımcı, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mersin Üniversitesinin, bu anlayışla, personel ve öğrencisiyle bir bütün olarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyorum.

Rektör
Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI