Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Hilmiye Yasemin Özuğurlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences .
BIRTH DATE
:
01 January 1967 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
15331 .
Fax
:
+90-324-3610069 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-17 17:06:42 .
Last Modification
:
2019-06-13 10:55:57 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Point

Degree Department/Program Institute Year
1988
1995
2001
Doctorate Thesis

1. Transition from central planning and problem of the stabilization: Russian Experience, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Nuri BURHAN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Financial Economics Department, Bursa, Turkey, .

Master Thesis

1. Economic efficiency of taxation: An evaluation of Turkish income taxation system, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Z.Refia YILDIRIM, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Financial Economics Department, Adana, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT CUKUROVA UNIVERSITESI SBE MALIYE TEORISI ABD 1993-03-08 - 1995-12-25
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 1995-12-29 - 2002-03-08
RESEARCH ASSISTANT PHD MERSIN UNIVERSITY 2002-03-08 - 2005-03-15
ASST. PROF.DR. MERSIN UNIVERSITY 2005-03-08 - 2017-03-27
ASSOC PROF. UAK 2017-03-27 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
FACULTY BOARD MEMBER DELEGATE OF THE ASST PROF. TO THE FACULTY BOARD MERSIN UNIVERSITY I.I.B.F 2012-11-05 - 2015-11-05
ERASMUS COORDINATOR ERASMUS COORDINATOR MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2011-01-03 - 2015-02-18
FARABI COORDINATOR FARABI COORDINATOR MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2010-02-08 - 2015-02-18
HEAD OF DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE HEAD OF DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2007-03-05 - 2010-03-10
International - Covered by Other International Indexes 1000
2017
5. Ozugurlu, H. GENDER SENSITIVE BUDGETING ON THE BASIS OF GENDER EQUITY. JOURNAL OF AWARENESS , 2017, 2, 19-26. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

4. Kargı, V.; Ozugurlu, H. THE THEORETICAL APPROACH TO THE INCOME SUPPORT PROPOSALS FOR POVERTY STRUGGLE. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 3, 315-328. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

2007
3. Kargı, V.; özuğurlu, H. The Effects of Globalizatıon on Turkish Tax Policy: Period of 1980-2005 . YONETIM VE EKONOMI-JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 2007, 14, 275-290. 200 + 12
http://http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/index.php

2006
2. Tuncer, .; özuğurlu, H. Growth and Sectoral Productivity in the Turkish Economy: Regional Comparisons 1980-2000. IKTISAT ISLETME VE FINANS, 2006, 21, 56-74. 200 + 0
http://http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2006.240.6120

2005
1. özuğurlu, H. Privatization in old centrally planned economies : Russian case. YONETIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2005, 3, 55-70. 200 + 0
http://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_4544008.pdf

National - Other 200
2016
3. özuğurlu, H.; Ergüzeloğlu, E. Political Economy of the Nuclear in the context of the Energy issue and Capitalist Development. TOPLUM VE DEMOKRASI, 2016, 10, 1-27. 100 + 0
http://http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/issue/view/17

2005
2. özuğurlu, H. Assessment of the 2005 Budget in the context of the new Stand-By Agreement. KAZANCI DERGISI :HUKUK,ISLETME VE MALIYE BILIMLERI HAKEMLI DERGI, 2005, 7, 82-90. 100 + 0
http://www.kazancidergisi.com/c/dergi.asp?id=79&pid=56

1. özuğurlu, Y. Impact of the Public Expenditure on distribution relation : An Assessment in terms of Turkey. EKONOMIK YAKLASIM, 2005, 16, 69-88. 0 + 7
http://www.ekonomikyaklasim.org/?iid=2005-16-55.000&&jid=94&lng=

National - Chapter(s) in Book 500
1. özuğurlu, H. Current Economic and Fiscal Issues in Turkey's Economy, ISBN: 978-605-5048-46-4, EKİN, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 16 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2013. 250
2. özuğurlu, H. Public Finance, ISBN: 978-605-4350-32-2, Lisans Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 30 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2011. 250
International - Full text - Oral 200

1. TANER, B.; ÖZUĞURLU, H., Kadına Yönelik Şiddet:Uluslar arası Karşılaştırma. International Multidisciplinary Women’s Congress, 2009-10-13, 2009-10-16, İzmir, Turkey, 2009. 200

International - Abstract - Oral 1000

11. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz ve Yükselen Eşitsizlik: Çekişmeli Bir Süreç Olarak Maliye Politikası Uygulaması. 9. ICOPEC 2018: International Conference of Political Economy, 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 2018-09-06, 2018-09-09, ATİNA, Greece, 2018. 100
http://www.icopec.org/icopec2018/

10. ÖZUĞURLU, H., TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİ. 2. International Rating Academy Congress on HOPE , 2018-04-19, 2018-04-21, ÇANAKKALE, Turkey, 2018. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/umut/wp-content/uploads/2018/05/new-version.pdf

9. ÖZUĞURLU, H., Neoliberalizmin Krizi ve Paradigmal Değişim Arayışı Çerçevesinde Kamu Maliyesine Heterodoks Yaklaşım: Kuramsal Bir Değerlendirme . 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCE (CUDES )2017, 2017-12-14, 2017-12-16, İSTANBUL, Turkey, 2017. 100
http://cudes2017.info/assets/cudes2017_program.pdf

8. KARGI, V.; ÖZUĞURLU, H., Yoksullukla Savaş İçin Gelir Desteği Önerilerine Kuramsal Bir Yaklaşım. International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, 2017-11-16, 2017-11-18, Krakow, Poland, 2017. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/site/wp-content/uploads/2017/11/ABSTRACTS.pdf

7. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz Karşısında Yön Arayışı: Heterodoks Kamu Maliyesi Yaklaşımının Önemi. 8. Uluslararası Ekonomi Politik ( ICOPEC) konferansı , 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrad, Serbia, 2017. 100
http://www.icopec.org/icopec2017_3/

6. ÖZUĞURLU, H.; OSKAY, C., 2007 Krızı Sonrasında Para Ve Maliye Politikalarının Yönelimi Ve Bileşimi :Mınt Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016-10-28, 2016-10-29, Amsterdam, Netherlands, 2016. 100
http://www.sosyoekonomi.org/

5. Özuğurlu, H., Relationship Between Economic Crisis and Function of The Fiscal Policy: Does It Really Reduced The Effectiveness of Fiscal Policy. 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2015-10-29, 2015-10-30, Münih, Germany, 2015. 100
http://www.sosyoekonomijournal.org/AMSS15PB.pdf

4. ÖZUĞURLU, H., The State and Economic Crisis: Importance of the Heterodox Fiscal Policy.. IIPPE: Sixth Annual Conference in Political Economy, 2015-09-09, 2015-09-11, Leeds, England / United Kingdom, 2015. 100
http://iippe.org/wp/?page_id=2470

3. ÖZUĞURLU, H., Relationship Between the State and Market in the Context of Economic Crisis of 2008 and the Orientation of Public Finance. World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, 2012-10-18, 2012-10-21, Bakü, Azerbaijan, 2012. 100
http://www.kadinplatformu.hacettepe.edu.tr/dosya/baku_prog.pdf

2. ÖZUĞURLU, Y., Bölüşüm İlişkilerinde Devletin Değişen Rolü: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, 2003-09-06, 2003-09-09, Ankara, Turkey, 2003. 0

1. ÖZUĞURLU, H., “Rusya’da Kapitalist Dönüşüm ve İstikrar Sorunu. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Turkey, 2002. 100
http://www.erc.metu.edu.tr/kongre2003/kongre.php?lang=tr&icerik=onprogram

National - Full text - Oral 285

3. PINAR, A.; ÖZUĞURLU, H., Küreselleşme Sürecinde Vergi yapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Yapının Neresinde. 23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, 2008-05-07, 2008-05-11, Belek/Antalya, Turkey, 2008. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373544-23-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

2. GÜNEY, A.; ÖZUĞURLU, H.; ALTIOK, M.; AKKAYA, Y., Devlet- Ekonomi Iliskisinin Tartısılması. Türkiye Sosyalist Iktisat Kongresi, 2005-12-17, 2005-12-18, İstanbul, Turkey, 2005. 85

1. İYİDİKER, H.; ÖZUĞURLU, H., Türkiye'de Kamu Iç Borçlanmasının Reel Kesim Üzerindeki Etkileri.. XVIII.Türkiye Maliye Sempozyumu : Türkiye'de Kamu Borçlanması Ekonomik ve Sosyal Etkileri Beklentiler, 2003-05-12, 2003-05-16, Lefkoşa, TRNC, 2003. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373375-18-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

National - Abstract - Oral 150

4. ÖZUĞURLU, H., Devletin Değişen Rolü Karşısında maliye Disiplininin Yönelimi: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme Denemesi. XII. Ulusal sosyal bilimler Kongresi TSBD-2011, 2011-09-14, 2011-09-16, Ankara, Turkey, 2011. 50
http://tsbd.org.tr/belge/usbk/12program.pdf//

3. ÖZUĞURLU, H.; Güçlü, T., Kapitalizmde Özgürlük ve Sosyal Güvensizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme. Karaburun Bilim Kongres, 2008-09-04, 2008-09-07, İzmir-Karaburun, Turkey, 2008. 50
http://www.kongrekaraburun.org/gecmis_kongreler/2008/

2. ÖZUĞURLU, H., Bilimsel Üretim Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü ve Önemi. Karaburun Bilim Kongresi, 2007-09-07, 2007-09-09, İzmir-Karaburun, Turkey, 2007. 50
http://www.kongrekaraburun.org/index.php/gecmi-kongreler/kongre-2007/kongre-program

1. ÖZUĞURLU, Y., Türkiye'de Yapısal Uyum Sürecinde Bölüşüm İlişkilerinin Dinamikleri. IX. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , 2005-12-07, 2005-12-09, Ankara, Turkey, 2005. 0
http://www.tsbd.org.tr/belge/usbk/9program.pdf

National - Researcher 50

1. Sectoral Productivity Analysis in the Turkish Economy Regional Comparisons 1980 2000, BAP, Project Number: BAP-İİBF İB(İT) 2003-1, 2000 TL, Researcher, 2004,Completed. 50

Supervised Master Theses 200

1. GÜLDEREN MISIR, THE POSSIBILITY OF A NEW POLITICAL LANGUAGE: ANTONIO NEGRI AND THESES OF EMPIRE, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2018, Completed. 200

National 65
1. 31. TURKIYE MALIYE SEMPOZYUMU , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, E-ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, 2016-05-15 - 2016-05-19. 65
International Journal [Year, Count] 60
1. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2017 : 4 ] . 16
4. JOURNAL OF AWARENESS , [ 2017 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2018 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
9. MÜLKİYE DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 4
10. SOSYOEKONOMI , [ 2017 : 1 ] . 4
11. İKTISAT İşLETME VE FINANS , [ 2013 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2017 : 1 ] . 0
International
1. , 2015-03-01 - 2016-03-01, Leeds, England / United Kingdom.
1. , Member No: 04, Turkey, 2015-05-15-2016-05-15.
2. XIVth International Mediterranean Meeting , Member No: 8, Turkey, 2012-03-26-2013-03-23.
3. Turkey Public Finace Symposium Scientific Committee Member , Member No: Yrd.Doç.Temsilcisi, Turkey, 2009-05-22-2013-05-25.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring EKO422 History of Economic Thought Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY318 Fiscal Sociology Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring MLY 502 Heterodox Approaches To Fiscal Policy Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Spring MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Spring MLY 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY317 Payroll Obligations Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Fall KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall MLY 515 Analyses of Public Revenue and Expenditu... Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Fall KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring EKO422 History of Economic Thought Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY318 Fiscal Sociology Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Spring MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Spring MLY 502 Heterodox Approaches To Fiscal Policy Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY317 Payroll Obligations Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall KAM 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Fall MLY 515 Analyses of Public Revenue and Expenditu... Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Fall MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Fall MLY 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Fall KAM 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKO420 History of Economic Thought Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY318 Fiscal Sociology Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Spring MLY 502 Heterodox Approaches To Fiscal Policy Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring MLY 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Spring KAM 592 Institute of Social Sciences Department of Public Administr... 3-0-3
Fall MLY317 Payroll Obligations Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Finance 4-0-4
Fall MLY 515 Analyses of Public Revenue and Expenditu... Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY 502 Heterodox Approaches To Fiscal Policy Institute of Social Sciences Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY413 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Labor Economics and Industrial... 2-1-2
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall EKON361 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON361 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MAL212 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 2-2-3
Fall EKON361 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON361 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MAL411 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MAL212 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 2-2-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall EKON461 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MAL411 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall EKON361 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MAL212 Public Finance Faculty of Economics and Admin... Economics 2-2-3
Spring MLY412 The Economics of Public Enterprises Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring MLY204 Public Finance II Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY417 Economic Development and Taxation Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MLY401 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Fall MAL411 Fiscal Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall MLY203 Public Finance I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3