Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Sedat Kanadlı
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3412815 .
Internal
:
2033 .
URL
:
.
VCARD
:
Created
:
2015-06-05 06:39:44 .
Last Modification
:
2018-11-05 09:18:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2001
2008
2012
Doctorate Thesis

1. Investigation the Effectiveness of a Professional Development Programme Designed for Teachers, Supervisor: Dr. Yılmaz Sağlam, Gaziantep University, Graduate School of Social Sciences, Educational Sciences Department, Gaziantep, Turkey, 2012.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. The Study of the Differences Among the 10th Grade Students' Cognitive Styles im terms of Academic Success, Academic Specialization and Gender, Supervisor: Dr. Elçin Summak, Gaziantep University, Graduate School of Social Sciences, Educational Sciences Department, Gaziantep, Turkey, 2008.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
ASSIST.PROF. HIGHER EDUCATION INSTITUTION 2017-03-17 - 2017-03-18
ASSIST.PROF. HIGHER EDUCATION INSTITUTION 2017-05-20 - 2017-05-21
ASSIST.PROF. MERSIN UNIVERSITESI 2017-09-11 - 2017-09-13
ASSIST.PROF. MERSIN UNIVERSITY 2018-01-22 - 2018-01-24
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2017
2. Kanadlı, S. Prospective Teachers’ Professional Self-Efficacy Beliefs in Terms of Their Perceived Autonomy Support and Attitudes towards the Teaching Profession: A Mixed Methods Study. EGITIM DANISMANLIGI VE ARASTIRMALARI (EDAM), 2017, 17, 1848-1871. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.5.0597

Publications_017.pdf

2016
1. Kanadlı, S. A Meta-Analysis on the Effect of Instructional Designs based on the Learning Styles Models on Academic Achievement, Attitude and Retention. KURAMDAN UYGULAMAYA EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2016, 16, 2057-2086. 1000 + 0
http://www.estp.com.tr/tr/issues/sayi-166/

Publications_016.pdf

International - Covered by Other International Indexes 960
2017
5. Ergen, B.; Kanadlı, S. The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. ANI PUBLISHING AND CONSULTING COMPANY, 2017, 2017, 55-74. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.4

Publications_018.pdf

2016
4. Kanadlı, S.; Karakuş, F. The effect of pedagogical formation certificate program on prospective teachers’ professional self-efficacy and attitudes: A mixed-method study. ULUSLARARASI INSAN BILIMLERI DERGISI, 2016, 13, 3807-3826. 200 + 0
www.j-humansciences.com

Publications_014.pdf

3. Kanadlı, S.; Sağlam, Y. Investigating the Effectiveness of a Professional Development Program Designed to Improve Science Teachers’ Classroom Discourse. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2016, 8, 97-112. 200 + 0
http://www.iojes.net/

Publications_012.pdf

2015
2. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Karatepe, V.; Gizlenci, E.; Göksu, P. Dialogic Discourse in the Classroom. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015, 3, 322-335. 160 + 0
www.ijemst.com

Publications_002.pdf

2014
1. Bağçeci, B.; Kanadlı, S. The Study of Adapting Self-Regulation Questionnaire into Turkish. AMERICAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY DEVELOPMENT, 2014, 3, 271-281. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.15640/jehd.v3n3a22

Publications_005.pdf

National - Covered by ULAKBIM 2000
2018
10. Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Kanadlı, S. Analysis of academicians’ views about academic incentive system – A performance-based allowance practice. YUKSEKOGRETIM DERGISI, 2018, 8, 140-149. 200 + 0
10.2399/yod.18.007

Publications_019.pdf

2016
9. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. The Teachers’ Interpersonal Motivating Styles: The Turkish Version of the Learning Climate Questionnaire. ANADOLU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2016, 16, 1-12. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/cilt-16-sayi-1-yil-2016.html

Publications_011.pdf

2015
8. Kanadlı, S.; ünal, K.; Karakuş, F. THE EFFECT OF QUANTUM LEARNING MODEL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT: A META-ANALYSIS STUDY. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000139815

Publications_001.pdf

7. Kanadlı, S.; Akbaş, A. The Relationship between Pre-services Science Teachers’ Epistemological Beliefs, Learning Approaches and UPE Scores. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2015, 11, 116-131. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000079966

Publications_004.pdf

6. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. AN INVESTIGATION OF STUDENTS’ ENGLISH SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2015, 12, 98-112. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000105277

Publications_003.pdf

2013
5. Kanadlı, S.; Sağlam, Y. Is Metacognitive Strategies Effective In Problem Solving?. ILKOGRETIM ONLINE, 2013, 12, 1074-1085. 200 + 0
http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say4/v12s4m12.pdf

Publications_006.pdf

2012
4. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Uşak, M. The Impacts of Context on Students’ Use of Concept Images. TURK FEN EGITIMI DERGISI, 2012, 9, 131-145. 200 + 0
Publications_007.pdf

2011
3. Murat, M.; Kanadlı, S.; ünişen, A. Seventh Grade Students’ Misconceptions about Animals’ Reproduction, Growth and Development and Their Likely Resources. TURK FEN EGITIMI DERGISI, 2011, 8, 179-197. 200 + 0
Publications_008.pdf

2010
2. Murat, M.; Unişen, A.; Kanadlı, S. PERCEPTION OF TEACHING CAREER BY EDUCATION FACULTY FRESHMEN AND THEIR ATTITUDES TOWARDS IT. ELEKTRONIK SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2010, 9, 226-244. 200 + 0
Publications_009.pdf

2009
1. Bağçeci, B.; Kanadlı, S.; ünişen, A. AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ENGLISH COURSES IN TERMS OF THEIR DOMINANT BRAIN HEMISPHERES. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2009, 2, 22-34. 200 + 0
Publications_010.pdf

National - Other 100
2018
1. Kanadlı, S.; Akbaş, A. AN INVESTIGATION INTO THE PROFESSIONAL SELF EFFICACY AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS. EGITIM VE TOPLUM ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
Publications_020.pdf

National - Chapter(s) in Book 500
1. Kanadlı, S. Teaching Principles and Methods, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI, Number of print: 2, Total Printing Number: 1000, 434 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2015. 250
http://www.aniyayincilik.com.tr/ani/index.php?git=10&kitap=500
2. Kanadlı, S. Classroom Management, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 361 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2018. 250
International - Abstract - Oral 1380

14. Kanadlı, S.; Akay, C., Shommer’in Epistemolojik İnançlar Modelinin Cinsiyet Açisindan İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalişmasi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_020.pdf

13. Özkale, U.; Kanadlı, S., Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algi Ölçeğinin Geliştirilmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-11-05, Adana, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_019.pdf

12. Özmercan, S.; Kanadlı, S., Türkiye’de Argümantasyon Temelli Öğretime İlişkin Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_018.pdf

11. CİN, A.; KANADLI, S., Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi , 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Turkey, 2017. 100

10. Koçoğlu, A.; Kanadlı, S., ORTAOKUL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ ÖZERKLIK DESTEĞINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI. 1st International Academic Research Congress, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.inescongress.com/

9. KANADLI, S., ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLIK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMES. 1st International Academic Research Congress, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.inescongress.com/

8. Kanadlı, S.; Özkale, U., Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde verdiği geribildirimlerin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://icci-epok.org/

7. Uygur, M.; Kanadlı, S., İyi Sınıf Öğretmeni Özelliklerine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Turkey, 2016. 100
Scientific_Meetings_013.pdf

6. Ergen, B.; Kanadlı, S., Öz-Düzenleyici Öğrenmeye Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Turkey, 2016. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

5. Kanadlı, S., Öğrenme Stili Modellerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Turkey, 2015. 100
http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

4. Kanadlı, S.; Karakuş, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Turkey, 2015. 100
http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

3. Kanadlı, S.; Sağlam, Y., Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf-İçi Söylemini Geliştirmeye Dayalı Bir Mesleki Gelişim Programının Söylem Biçimine Etkisi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Turkey, 2015. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Kalkan, S.; Kanadlı, S.; Özet, S., Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Turkey, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Dialogic Discourse in the Classroom. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Turkey, 2015. 80
http://2015.icemst.com/

National - Abstract - Oral 280

6. Kanadlı, S., Rehber Öğretmen Adaylarının Rehberlik Etkinlikleri Geliştirme Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Turkey, 2015. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Gizlenci, E.; Karatepe, V., Fen Öğretiminde Diyalojik Ve Otoriter Söylem. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Balıkesir, Turkey, 2015. 40
http://ukek2015.balikesir.edu.tr/?page_id=124

4. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Sınıfta Diyalojik Söylem. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Turkey, 2015. 40
http://ejercongress.org/2015/

3. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çaslışması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Turkey, 2015. 50
http://congress.eab.org.tr/2015/

2. Kanadlı, S.; Akbaş, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Turkey, 2015. 50
http://2015.icemst.com/

1. KANADLI, S.; BAĞÇECİ, B., Öğrencilerin İngilizce Öz-Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Turkey, 2015. 50
http://www.uebk.org/

National - Researcher 50

1. 0, TÜBİTAK, Project Number: 113K693, 60470 TL, Researcher, 2016,Completed. 50
Projects_001.pdf

Supervised Master Theses 400

2. Ayhan Koçoğlu, An Investigation of the Contribution Of The Autonomy Support of Science and Mathematic Teachers to the Secondary School Students' Critical Thinking and Promlem Solving Skills, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Ufuk Özkale, An Investigastion of the Feedback Strategies that The Science Teachers Give in Classroom Environment, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

National Journal [Year, Count] 3
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2015 : 3 ] . 3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EBD309 Instructional Technology and Material De... Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Fall EPÖ 643 Meta - Analysis of Educational Sciences Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall EPÖ 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MBS015 Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD005 Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD004 Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD222 Education Technologies and Material Desi... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring EPÖ 521 The Professional Development of Teachers Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring EPÖ 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Spring EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring MBD002 Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD221 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall EBD221 Principles and Methods of Instructions Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall EPÖ 643 Meta - Analysis of Educational Sciences Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall EPÖ 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM DR Seminar II Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD222 Education Technologies and Material Desi... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Spring EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall EBD309 Instructional Technology and Material De... Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall EBD221 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall EBD221 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EPÖ 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EPÖ 643 Meta - Analysis of Educational Sciences Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD222 Teaching Technologies and Material Devel... Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring EBD222 Education Technologies and Material Desi... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring EPÖ 521 The Professional Development of Teachers Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Spring EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD221 Principles and Methods of Instructions Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Fall EPÖ 643 Meta - Analysis of Educational Sciences Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Summer PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD422 Comparative Education Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD422 Comparative Education Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Spring FBE 505 Planning and Assessment In Teaching Institute of Science Institute of Science 3-2-0
Spring EPÖ 643 Meta - Analysis of Educational Sciences Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring EPÖ 521 The Professional Development of Teachers Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring Planning and Assessment In Teaching Institute of Fine Arts Institute of Fine Arts 3-2-0
Spring EPÖ 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EBD231 History of Turkish Educational System Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD323 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Science Teaching 2-2-3
Fall EBD231 History of Turkish Educational System Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall EPÖ 523 Turkish Education History Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall EPÖ 581 Seminar Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 1-0-1
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD222 Education Technologies and Material Desi... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring EB 214 Education In Midwifery College of Icel Health Midwifery 3-0-3
Spring EBD222 Education Technologies and Material Desi... Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-2-3
Spring EB206 Education In Midwifery College of Icel Health Midwifery 4-0-4
Spring EBD222 Instruction Thecnologies and Material Pr Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD324 Curriculum Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EPÖ 454 The History of Education Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring EPÖ 521 The Professional Development of Teachers Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring FBE-505 Planning and Assessment In Teaching Gradute School of Natural and ... 3-2-4
Spring PF 14 Program Development In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 14 Program Development In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall EBD231 History of Turkish Educational System Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD231 History of Turkish Educational System Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD231 History of Turkish Educational System Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall EBD221 Principle and Methods of Instroduction Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Fall FBE-505 Planning and Assessment In Teaching Gradute School of Natural and ... 3-2-4
Fall EPÖ 640 Qualitative Data Analysis In Curriculum ... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 13 Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 12 Principles and Methods of Instruction Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EB206 Education In Midwifery College of Icel Health Midwifery 4-0-4
Spring EBD222 Instruction Technologies and Material Pr Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Spring EBD222 Instructional Techniques and Material De Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Spring RPD304 Program Development In Guidance Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD222 Teaching Technologies and Material Devel... Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring EB 214 Education In Midwifery College of Icel Health Midwifery 3-0-3
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 04 Program Development and Instruction Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 03 Learning, Teaching Theories and Approach... Faculty of Education 2-0-2