Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Bülent Özkan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-4361001 .
Internal
:
1716 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-26 15:21:13 .
Last Modification
:
2018-10-30 11:01:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00
Researcher ID
Scopus ID
Point

Degree Department/Program Institute Year
2000
2003
2007
2014
Doctorate Thesis

1. Co-occurence and collocations of adverbs with verbs in Turkish, Supervisor: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, ADANA, Turkey, .

Master Thesis

1. Negation at three story books - Semaver/Sarnıç; Alemdağda var bir yılan/ Az şekerli; Havuz başı/Son kuşlar - of Sait Faik and textual aspects of negation, Supervisor: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, ADANA, Turkey, .

Title Institute Year
DOC. DR. MERSIN UNIVERSITESI 2010-11-30 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
KURUCU MUDUR KURUCU MUDUR TURKCE OGRETIMI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI 2011-02-05 - 2015-04-17
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2013
2. özkan, B. Corpus Based Dictionary of Turkey Turkish's Lexicon: Method and Application. BILIG, 2013, 66, 149-178. 1000 + 0
2012
1. Ozkan, B. The Examination of Turkish Pre-service Teachers' Attitudes to the Functionality of Field Knowledge Courses and the Efficiency of Courses' Content, Material and Range of Theory-Practice Distributions Regarding Various Variables. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2012, 12, 387-404. 1000 + 0
International - Covered by Other International Indexes 1800
2017
9. Bulundu, A.; özkan, B. Çocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’xxın ”Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 242-251. 200 + 0
http://ijla.net/Makaleler/22100305_1420Ahmet20Cihan20BULUNDU.pdf

Publications_001.pdf

2011
8. özkan, B. Double Redublication In Turkey Turkish. TURKISH STUDIES – INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , 2011, 6/1 , 1572-1594. 200 + 0
7. özkan, B. Poverbs and Idioms in the Context of Gender in Turkish. - INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2011, Volume 6, 1133-1147. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1500759129_71_b%C3%BClent_%C3%B6zkan.pdf

6. özkan, B. A Corpus Research on the Lexeme of “Butcher” in Güncel Türkçe Sözlük. ACTA TURCICA. ONLINE THEMATIC JOURNAL OF TURKIC STUDIES., 2011, 3/6, ---. 200 + 0
5. özkan, B. Turkish Language Teacher Candidates’ Opinions on the Functionality of Field Courses. E-JOURNAL OF NEW SCIENCES ACADEMY, 2011, 1C0430. 6. (3), 2123-2132. 200 + 0
4. özkan, B.; şahbaz, N. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. SAKARYA UNIVERSITIY JOURNOL OF EDUCATION, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
2010
3. özkan, B. An Investigation On Corpus-Checking Of Lexems Defined As ‘Adverb’ In Güncel Türkçe Sözlük . TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2010, 5/3, 1764-1782. 200 + 0
2. özkan, B. Collocation Dictionary of Adjectives in Turkish Teaching -Method and Practice- . E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65. 200 + 0
1. özkan, B. Lexical, Syntactic and Textual Aspects Of ‘Double Reduplication’ In Turkey Turkish. TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2010, 5/4, 564-582. 200 + 0
International - Other 200
2011
2. özkan, B. . ACTA TURCICA, 2011, 3, 103-118. 100 + 0
1. özkan, B. . TURKISH STUDIES, INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2011, 6, 1133-1147. 100 + 0
National - Other 300
2006
3. özkan, B. Affirmation and Nogatiantion as a Turkish Grammatical Term. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2006, 150/1, 269-282. 100 + 0
2004
2. özkan, B. . CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2004, 13, 167-182. 100 + 0
1. özkan, B. Textlinguistics, Textlinguistics Cohesion and View of Textlinguistics at the Story of Haldun Taner ‘Onikiye Bir Var’ Haldun. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2004, 13/I, 167-182. 100 + 0
National - Chapter(s) in Book 500
1. özkan, B. Handbook of Teaching Turkish for Foreign, ISBN: -, Grafiker Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 0 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2013. 0
2. özkan, B. Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Bildirileri, ISBN: 978-605-4989-66-9, Karahan Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 284 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2015. 250
http://karahankitabevi.com/
3. özkan, B. Research on Teaching Tursish a Foreing Language, ISBN: 978-605-4735-82-2, Sakarya Tömer, Number of print: 1500, Total Printing Number: 1500, 284 Page, Turkish, Sakarya, Turkey, 2016. 250
International - Full text - Oral 800

4. ÖZKAN, B., Lexicological Module of Do It Yourself Corpora for Turkish. The 11th Conference of ASIALEX (ASIALEX 2017, Guangzhou,June 10-12, 2017), 2017-06-10, 2017-06-12, Guangzhou, China, 2017. 200

3. ÖZKAN, B., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Sözlük Bilim Modülü. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, Ankara, Turkey, 2017. 200

2. Özkan, B., A Corpus Based Study on Gerundials: Finding the Primary Gerundial Structures for Teaching Turkish as a Foreign Language. The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Florance, Italy, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Çetin, E.; Özkan, B., Tarihsel derlem kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin tarihsel derlemi (7.-13. YY.).. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-06, 2011-12-08, Muğla, Turkey, 2011. 200

International - Abstract - Oral 500

5. ÖZKAN, B., Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Dizgesel Değişkeler. 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2017-09-28, 2017-09-30, İstanbul, Turkey, 2017. 100

4. ÖZKAN, B.; Demir, N.; Çalışkan, N., Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler Projesinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanına Olası Katkıları. III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreing Language, 2017-05-19, 2017-05-21, Tiran, Albania, 2017. 100

3. özkan, B.; tahiroğlu, b.; oflazer, k., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP): Atölye Çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-08-06, 2016-08-08, Burdur, Turkey, 2016. 100

2. Akalın, Ş.; Tahiroğlu, B.; Özkan, B., Türkçe Sözlükte Yeni Ögeler (Neologism) Sorunu ve Yeni Ögelerin Otomatik Çıkarımı Çalışması. II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu "Elektronik Sözlükler", 2015-11-03, 2015-11-04, İstanbul, Turkey, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Demirtaş, A.; Yıldırım, M.; Özkan, B., Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Turkey, 2015. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

International - Abstract - Davetli 0

1. özkan, b., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu ve Sözlük Bilimi Uygulamaları. III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Turkey, 2016. 0

National - Manager 1100

12. Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması, TÜBİTAK, Project Number: 111K332, 0 TL, Manager, Continue... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

11. TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, Select..., Project Number: TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, 0 TL, Manager, Continue... 0
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

10. “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”, TÜBİTAK, Project Number: 114E791, 102000 TL, Manager, Continue... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

9. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. , BAP, Project Number: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 , 0 TL, Manager, Continue... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

8. Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları, TÜBİTAK, Project Number: 118K109, 483 TL, Manager, 2020, Continue... 100
http://derlem.mersin.edu.tr/okulsozluk/

7. Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler, TÜBİTAK, Project Number: 114R033, 220000 TL, Manager, 2017,Completed. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

6. A CORPUS OF ÖZLEM AYTEK’S “ZAMANDA YOLCULUK” SERIESAS A CHILDREN LITERATURE WORK, BAP, Project Number: BAP-EBE TEB (ACB) 2014-4 YL, 4500 TL, Manager, 2016,Completed. 100

5. Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”, TÜBİTAK, Project Number: 112K479, 320450 TL, Manager, 2015,Completed. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

4. THE INTERNAL AND EXTERNAL STRUCTURAL FEATURES OF WORKS ON TURKISH CHILD LITERATURE, BAP, Project Number: BAP-EBE TEB (AD) 2014-2 YL, 5507 TL, Manager, 2014,Completed. 100

3. Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Project Number: 109K516, 112000 TL, Manager, 2013,Completed. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

2. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği 'Derlem-tabanlı Bir Uygulama' , TÜBİTAK, Project Number: 109K104, 69 TL, Manager, 2011,Completed. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

1. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama, BAP, Project Number: EF-2008-BAP-11, 0 TL, Manager, 2011,Completed. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

National - Advisor 100

2. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.) , TÜBİTAK, Project Number: 110K048, 0 TL, Advisor, Continue... 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

1. Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, TÜBİTAK, Project Number: 111K223, 0 TL, Advisor, Continue... 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Supervised Master Theses 200

3. Mehmet Orhan, AN ANALYSIS ON B-1 LEVEL WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/egitim-bilimleri-enstitusu

2. BURAK TÜFEKÇİOĞLU, Corpus based online learner dictionary: A headwords for adjectives, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

1. AYÇA DEMİRTAŞ, Internal And External Textual Features Of Turkish Children’ Literature, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, 2015, Completed. 0
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

International 2000
1. ULUSLARARASI EGITIM VE DIL DERGISI , EDITOR, ISSN : 2636-7548, E-ISSN : 2636-7548, 2018-01-01 - Continue. 2000
International Journal [Year, Count] 34
1. BILIG , [ 2013 : 4 ] . 20
2. DERGI, TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, HAKEMLIK SAYıSı=1 , [ 2016 : 1 ] . 0
3. MILLI FOLKLOR , [ 2012 : 2 ] . 10
4. TüBITAK BIDEB , [ 2014 : 2 ] . 0
5. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 8
1. DERGI, ATATÜRK UNIVERSITESI TÜRKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ DERGISI , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] . 3
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , [ 2014 : 3 ] . 3
3. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 2
4. TUBITAK ARDEB , [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 0
5. TUBITAK ARDEB , [ 2015 : 1 ] . 0
National 3000
1. , 2012-02-29, MERSİN, Turkey. 1000
2. , 2013-01-02, MERSİN, Turkey. 1000
3. , 2014-02-06, MERSİN, Turkey. 1000
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring TÜE 516 Corpus Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Spring TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring YTÖ 516 Institute of Educational Scien... Teaching Turkish As A Foreign ... 3-0-3
Spring TÜE 522 Child Literature Applications Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching 1-4-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Fall TÜE 519 Lexicography Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Fall TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring TÜE 522 Child Literature Applications Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Spring TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching 1-4-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Fall TÜE 519 Lexicography Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Fall TRE 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TÜE 516 Corpus Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching 1-4-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Fall TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖP106 Turkish Ii: Oral Explanation Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring FEN108 Turkish I: Oral Explanation Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TÜE 519 Lexicography Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Spring TÜE 516 Corpus Linguistics Institute of Educational Scien... Turkish Education 3-0-3
Spring TRE 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring TÜE 522 Child Literature Applications Institute of Educational Scien... Turkish Education 2-1-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Turkish Teaching 1-0-1
Fall FEN107 Turkish I: Writing Explanation Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching 1-4-3
Fall MÖP103 Turkish 1: Written Expression Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TÜE 581 Seminar Graduate School of Educational... Turkish Language Education 1-0-1
Fall TÜE-516 Corpus Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Fall TÜE 519 Lexicography Graduate School of Educational... Turkish Language Education 2-1-3
Fall TÜE 522 Child Literature Applications Graduate School of Educational... Turkish Language Education 2-1-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-6-5
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TÜE 519 Lexicography Graduate School of Educational... Turkish Language Education 2-1-3
Spring TÜE 513 Applied Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-4-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TÜE-516 Corpus Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Fall TÜE 522 Child Literature Applications Graduate School of Educational... Turkish Language Education 2-1-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-6-5
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching 1-2-2
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-2-2
Spring SNF202 Trksh Language I: Information of Sentenc Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring TÜE 522 Child Literature Applications Graduate School of Educational... Turkish Language Education 2-1-3
Spring TÜE-516 Corpus Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching 1-4-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-2-2
Spring TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring MÖP106 Turkish Ii: Oral Explanation Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring SNF202 Trksh Language I: Information of Sentenc Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring TÜE-516 Corpus Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-4-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-0-1
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall MÖP103 Turkish 1: Written Expression Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall TEB107 Verbal Expression I Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring OÖP108 Turkish Ii: Oral Explanation Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖP108 Turkish Ii: Oral Explanation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-2-2
Spring TEB302 Expression Techniques I: Speaking Educat... Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Spring SNF202 Trksh Language I: Information of Sentenc Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Spring TEB302 Expression Tecniques I: Speaking Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring TÜE-516 Corpus Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Turkish Teaching 1-0-1
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB107 Verbal Expression I Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall OÖP109 Turkish I: Writting Explanation Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP109 Turkish I: Writting Explanation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall TEB107 Verbal Expression I Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-0-1
Fall TÜE 513 Applied Linguistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TEB302 Expression Tecniques I: Speaking Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring SNF202 Trksh Language I: Information of Sentenc Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring TEB308 Community Service Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-2-2
Spring TEB302 Expression Techniques I: Speaking Educat... Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Spring TEB412 Applied Linguistics Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Spring TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching 2-0-2
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB405 School Practice Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 1-4-3
Fall TEB201 Turkish Grammar Iii Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Summer SNF202 Turkish Language I: Information of Sente Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Summer TEB202 Turkish Garammar Ii: Sentence Knowledhe Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Summer TEB302 Expression Tecniques I: Speaking Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Summer TEB302 Expression Techniques I: Speaking Educat... Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Summer SNF202 Trksh Language I: Information of Sentenc Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-0-2
Summer TEB202 Turkish Grammar Ii: Sentence Knowledge Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Summer TEB303 Understanding Techniques Ii: Listening. Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3