Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Hacı Ismail Arslantaş
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2018-05-31 14:34:07 .
Last Modification
:
2018-06-01 17:07:43 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE EDUCATION EDUCATIONAL MANEGAMENT INONU UNIVERSTY 1994
MASTER'S DEGREE EDUCATIONAL MANEGAMENT DICLE UNIVERSTY 2002
PHD EDUCATIONAL SCIENCE GAZIANTEP UNIVERSITY/SOCIAL SCIENCEINSTITUTE INST 2007
Title Institute Year
LECTURER DICLE UNIVERSTY 1998-09-24 - 2007-02-15
LECTURER GAZIANTEP UNIVERTY 2007-02-20 - 2008-02-15
ASSISTANT PROFESSOR KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI 2008-05-31 - 2013-06-17
LECTURER SIIRT UNIVERSTY 2013-06-18 - 2015-03-18
ASSOCIATE PROFESSOR SIIRT UNIVERSTY 2015-03-18 - 2018-05-31
Title Dutie Institution/Other Year
UNIVERSITY SENATE MEMBER UNIVERSITY SENATE MEMBER SIIRT UNIVERSTY 2015-09-15 - 2018-05-31
HEAD OF DEPARTMENT HEAD OF DEPARTMENT SIIRT UNIVERSTY EDUCATIONAL FAKULTY EDUCATIONAL SCIENCE 2015-03-22 - 2018-05-31
BOARD OF DIRECTORS BOARD MEMBER SIIRT UNIVERSTY SOCIAL SCIENCE INSTUTITE 2013-09-15 - 2018-05-31
BOARD OF DIRECTORS BOARD MEMBER SIIRT UNIVERSTY BESYO 2013-06-18 - 2015-02-15
ASSISTANT DIRECTOR ASSISTANT DIRECTOR SIIRT UNIVERSTY BESYO 2013-06-16 - 2015-04-16
BOARD OF DIRECTORS BOARD MEMBER KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU YONETIM KURULU 2008-05-05 - 2012-09-13
HEAD OF DEPARTMENT HEAD OF DEPARTMENT KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI M.R.EGITIM FAKULTESI EDUCATIONAL SCIENCE OF DEPARTMENT 2008-03-15 - 2012-09-13
International - Covered by Other International Indexes 600
2015
3. Aslan, Ü.; ARSLANTAŞ, H. THE DİFFICULTIES TEACHERS ENCOUNTER IN TEACHING READING AND WRITING IN NOT NATIVE SPEAKERS OF TURKISH STUDENTS . INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATION AND TEACHING , 2015, 2015, 2704-2716. 200 + 0
http:// ijlet@live.de

2013
2. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. TRAINING INSPECTORS` REQUIREMENTS OF IN-SERVICE TRAINING. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, 2013, 8, 179-192. 200 + 0
http://www.issnwsa.com

2011
1. ARSLANTAŞ, H. Evaluation of elementary school inspectors’occupational helps and guidance to teachers about new curriculum. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, 2011, 6, 215-223. 200 + 0
http://www.academicjournals.org/ERR

National - Covered by ULAKBIM 2400
2017
14. Tösten, R.; ARSLANTAŞ, H. The Impact Of Teachers’ Positive Psychological Capital On Burnout . YYU EGITIM FAKULTESI DERGISI , 2017, 14, 726-744. 200 + 0
2013
13. ARSLANTAŞ, H.; Yıldız, M. EVALUATION OF "TEACHING PRACTICE" COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF PRACTITIONER FACULTY MEMBERS AND TEACHERS . CELAL BAYAR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2013, 11, 58-84. 200 + 0
12. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. Evaluation of Catch-up Education Program . USAK SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2013, 6, 29-41. 200 + 0
11. Özkan, M.; ARSLANTAŞ, H. A STUDY OF SCALING WITH RANKING JUDGMENT METHOD ON CHARACTERISTIC OF EFFECTIVE TEACHER . TRAKYA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2013, 15, 311-330. 200 + 0
10. ARSLANTAŞ, H.; Şimşek, N. The Evaluation of the Applicability of the 2005 Turkish Language Curriculum for Secondary Stage Primary Level Based On the Views of Primary School Educational Inspectors . Z.G.EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 20, 21-24. 200 + 0
2012
9. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. EVALUATION OF REQUESTS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM PARENTS . M.KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2012, 9, 375-393. 200 + 0
8. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. Evaluation of University Instructors’ In-class Teaching Skills According to Students’ Views . INONU UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2012, 13, 67-90. 200 + 0
7. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. The relatıonshıp between school prıncıples’ ınstructıonal leadershıp and theır use of constructıve and destructıve dımensıons of conflıct management. DUMLUPINAR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 34, 231-240. 200 + 0
6. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. THE ANALYSİS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT FOR SOME OF DEMOGRAPHIC VARIABLES IN EDUCATİON FAKULTY OF STUDENTS . ELEKTRONIK SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2012, 11, 395-407. 200 + 0
5. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. An ınvestıgatıon of conflıct management strategıes of the prıncıpals as perceıved by prımary school teachers. KASTAMONU EGITIM DERGISI, 2012, 20, 555-570. 200 + 0
2011
4. ARSLANTAŞ, H. Student vıews regardıng teachıng staffs’ suffıcencıes ın teachıng strategıes- methods and technıques, communıcatıon, measurement and evaluatıon. M.KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2011, 8, 487-506. 200 + 0
2010
3. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. Comparing Sound-based Sentence Method and Analysis Method in Literacy Education . INONU UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2010, 11, 81-92. 200 + 0
http://efdergi.inonu.edu.tr/

2009
2. Kaya, A. The elementary school students’ towards Turkısh courses determınates of theır attıtudes. ELEKTRONIK SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2009, 8, 376-387. 0 + 0
2005
1. MURAT, M. The relationship between perceptions of teacher candidates about empathetic attitudes of lecturers and course achievements. GAZI EGITIM DERGISI, 2005, 26, 263-278. 0 + 0
National - Other 200
2011
3. ARSLANTAŞ, H. Evaluation of teachers 'classroom activities according to teacher candidates' opinions. SOSYAL BILIMLER ARASTIRMA DERGISI, 2011, 17, 57-68. 100 + 0
2009
2. Cinoğlu, M. Usıng teachıng equıpments in prımary schools. SOSYAL BILIMLER ARASTIRMA DERGISI, 2009, 13, 95-103. 0 + 0
2007
1. ARSLANTAŞ, H. Process based accupatıonal help and guıdence. DOGU ANADOLU BOLGESI ARASTIRMALARI DERGISI, 2007, 5, 157-163. 100 + 0
International - Abstract - Oral 600

6. İNCE, A.; ARSLANTAŞ, H., Aday Öğretmenlik Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirmesi: Siirt İli Örneği. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Turkey, 2017. 100

5. ARSLANTAŞ, H., LİSE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ MOTİVASYON ALGILARININ İNCELENMESİ . Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Turkey, 2017. 100

4. TAN, S.; ARSLANTAŞ, H., ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SAĞLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Suriye . ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR 8, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Turkey, 2017. 100

3. ASLAN, İ.; ARSLANTAŞ, H., A SEARCH ABOUT THE PERCPTION OF THE TEACHER’S POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT . International Conference on Research in Education and Science , 2017-05-18, 2017-05-21, KUŞADASI, Turkey, 2017. 100

2. UZUN, H.; ARSLANTAŞ, H., The Problems Wich the Management of Independent Nursery Schools Meet in Terms of School Management Processes. 3rd İnternational Congress on Early Childhood Education konferance, 2012-09-12, 2012-09-15, ADANAN, Turkey, 2012. 100

1. ARSLANTAŞ, H., Evaluation of the Preschool Education: A case study . FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF QUALİTATİV INGUİRYE, 2008-05-14, 2018-05-15, Urbana, United States of America, 2008. 100

National - Full text - Oral 100

1. ARSLANTAŞ, H., Yeni ilköğretim programı konusunda ilköğretim müfettişlerinin öğretmenlere yaptıkları rehberlik ve mesleki yardımın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ulusal Malatya Sepozyumları-I Bilgi çağında eğitim ve Malatya, 2010-04-15, 2010-04-15, Malatya, Turkey, 2010. 100

National - Abstract - Oral 100

2. ÖZKAN, M.; ARSLANTAŞ, H., Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Bir Ölçekleme Çalışması. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Turkey, 2012. 50

1. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M., Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı ve yıkıcı olmaları öğretim liderliğinin yordayıcısı mıdır?. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Turkey, 2012. 50

Supervised Master Theses 1400

7. İdil DAYANAN UĞUR, , Graduate School of Social Sciences, Siirt University, Continue. 200

6. Suriye TAN, , Graduate School of Social Sciences, Siirt University, Continue. 200

5. İsmail ASLAN, , Graduate School of Social Sciences, Siirt University, Continue. 200

4. Nejat YILMAZ, , Graduate School of Social Sciences, Zirve University, Continue. 200

3. Reşat ÇETİNOĞLU, , Graduate School of Social Sciences, Kilis 7 Aralık University, Continue. 200

2. Şehmus ASLAN, , Graduate School of Social Sciences, Zirve University, Continue. 200

1. Mehmet Ali YILDIZ, , Graduate School of Social Sciences, Kilis 7 Aralık University, Continue. 200

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD432 Turkish Education System and School Mana... Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring EBD432 Turkish Education System and School Mana... Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring EBD432 Turkish Education System and School Mana... Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring TEYD 515 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Spring EYD 540 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Spring EYD 539 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Spring EYD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring EYD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring Term Project Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 06 Classroom Management Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD006 Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD006 Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 06 Classroom Management Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD433 Turkish Education System and School Mana... Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD161 Introduction To Education Science Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall EBD161 Introduction To Educational Science Faculty of Education English Language Teaching 3-0-3
Fall EYD 623 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Fall EYD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall TEYD 509 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Fall EYD 540 Institute of Educational Scien... Educational Administration 3-0-3
Fall PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall MBD006 Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD001 Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD001 Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD006 Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD006 Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Summer PF 06 Classroom Management Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2