Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Fevzi Öner
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Engineering .
BIRTH DATE
:
25 March 1959 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17306 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Yok .
Created
:
2015-11-20 10:56:19 .
Last Modification
:
2019-06-19 16:54:25 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1988
1993
2000
Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT SONDERFORSCHUNGSBEREICH 1994-01-02 - 1995-02-27
ASS.PROF MERSIN UNIVERSITY 1995-03-05 - 2000-11-10
ASS.PROF MERSIN UNIVERSITY 2000-11-13 - 2015-12-08
PROFFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2008-04-10 - 2025-12-08
International - SCI/SCI-Expanded category 6250
2017
7. URAS, Y.; NIKIFOROV, A.; ÖNER, F.; PARLAK, O. Geochemistry and Nd, Sr isotopes of the Pohrenk fluorites (Kırşehir-Turkey). . GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, 2017, 55, 263-281. 750 + 0
6. TAŞ, A.; URAS, Y.; ÖNER, F. Geochemistry of the barite deposits near Adana-Feke area (Eastern Taurides). . RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS, 2017, 58, 1351-1367. 1000 + 0
2013
5. ÖNER, F. B1.15.Öner, F. and Taş, A. (2013) Geochemistry, Mineralogy and Genesis of Pyrophyllite Deposits in the Pötürge Region (Malatya, Eastern Turkey). Geochemistry International, Vol. 51, No. 2, pp. 140–154. . GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, 2013, 51, 140-154. 1000 + 0
2011
4. URAS, Y.; ERSU, C.; ÖNER, F. Environmental Implications of a Hydrogeochemical Survey for Drinking Water in Kirsehir Region. GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, 2011, 49, 1145-1153. 1000 + 0
2008
3. ÖNER, F. Mineralogical, Geochimical Composition and Genesis of Hınıs Metagabro (Eastern Anatolia-Turkey, . GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL , 2008, 49, 304-312. 500 + 0
2. Ertek, N.; Öner, F. Mineralogy, geochemistry of altered tuff from Cappadocia (Central Anatolia) and its use as potential raw material for the manufacturing of white cement. ELSEVIER BV, 2008, 42, 300-309. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2008.01.020

2003
1. URAS, Y.; ÖNER, F.; YAMAN, S. Geochemie des Fluoritvorkommens von Fekke (Adana-Türkei) im Osten der Taurusgebirges . CHEMIE DER ERDE – GEOCHEMISTRY, 2003, 63, 55-62. 1000 + 0
International - Covered by Other International Indexes 530
2007
3. ÖNER, F.; ALPASLAN, M.; BOZTUĞ, D.; KUŞÇU, M. Geochemie und Petrogenese der Intrusivgesteine von Ağören in Ostanatolien/Türkei. GEOCHEMISTRY, 2007, 67, 241-249. 190 + 0
1987
2. GANZ, H.; kalkeruth, W.; ÖNER, F.; PEARSON, M.; SMALL, J. Enhanced geochemical screening analysis-accurate determination of petroleum source-rock characteristics and comparison with standard techniques. PETROLEUM GEOLOGY OF NORTH WEST EUROPE. PROC. 3RD CONFERENCE, 1987, 2, 847-851. 140 + 10
1. GANZ, H.; TRÖGER, U.; ÖNER, F. Energy and resource potential of the upper cretacaus blackshales of SE- Egypt . BERLINER GEOWISS. ABH. (A) , 1987, 75, 691-698. 200 + 0
International - Other 250
2006
3. Öner, f.; türkmen, s.; özbek, a.; karakaya, t. Engineering properties of Hınıs ignimbrites and their usability as a building stone (Erzurum, Turkey), Environmental. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 2006, 50, 275-284. 95 + 0
2000
2. EREN, M.; ÖNER, F. Eren, M., and Öner, F. (2000): Sedimentary Characteristics of Hüdai Formation (Early Cambrian) within in the Aydıncık (İçel) Area, S-TURKEY. Annales Societatis Poloniae, vol. 70: 251-259. ANNALES SOCIETATIS POLONIAE, 2000, 70, 251-259. 100 + 0
1990
1. GANZ, H.; KALKREUTH, W.; GANZ, N.; ÖNER, F.; PEARSON, J.; WEHNER, H. Infrared analysis-State of the art. BERLINER GEOWISS. ABH. (A) , 1990, 120, 1011-1026. 55 + 0
National - Other 100
2004
1. URAS, Y.; ÖNER, F. REE Elemnets geochemistry of Fulorite from İsahocali (Kırşehir) and Fekke (Adana). YERBILIMLERI (GEOSOUND), 2004, 44, 125-136. 100 + 0
International - Abstract - Oral 565

6. KOÇHAN, P.; ÖNER, F., ALMANPINARI (HASANBEYLİ / OSMANİYE) ÇEVRESİNDE YER ALAN KIRMIZI KİLLERİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI - İLK BULGULAR . Ç. U, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, ADANA, Turkey, 2017. 100

5. ÇAPUTÇU, A.; ÖNER, F., BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN ALTERASYONLARIN İNCELENMESİ- İLK BULGULAR: FT-IR ve XRD METOTLARI KULLANIMI. Ç. U, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, ADANA, Turkey, 2017. 100

4. MATHEİS, G.; ÖNER, F.; SCHEIER, C., Infrarot-Kontrollanalytic beim abbau von Karbonaten. Falblatt bei Geotechnica , 1994-02-25, 1994-02-27, KÖLN, Germany, 1994. 100

3. ÖNER, F.; GANZ, S.; KALKREUTH, W.; WEHNER, M., Automated IR-Analysis for determination of reservoir qualities and source rock propertias. European Association of Petroleum Geoscientists&Engineer, 5th Conference and Tecnical Exhibition, 1993-07-06, 1993-07-09, STAVANGER, Sweden, 1993. 95

2. MATHEİS, G.; ÖNER, F.; SCHEIER, C., PC-unterstützte Infrarot-Kontroll- analytik beim Abbau von Karbonaten. Impressum Forschungsmarkt , 1993-02-08, 1993-02-10, BERLİN, Germany, 1993. 100

1. Ganz, S.; Kalkreuth, W.; Öner, F.; Pearson, M.; Wehner, H., Characterzation of sourge rock and reservoir qualities using infrared analysis. The European Oil and Gas Conference, 1990-05-01, 1990-05-03, Sicilya, Italy, 1990. 70

International - Abstract - Poster 50

1. Nurlu, N.; Türkmen, S.; Öner, F., Kuzgun formasyonu (Adana baseni) içerisindeki tüflerin jeokimyası, petrolojik özellikleri ve kökeninin araştırılması. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Turkey, 2017. 50

National - Abstract - Oral 397

8. Uras, y.; ÖNER, F., Feke (Adana) ve Akçakent (Kırşehir) Fluoritlerinde Nadir toprak elementleri (NTE) dağılımları. 56. türkiye jeoloji kurultayı, 2003-04-14, 2003-04-18, ankara, Turkey, 2003. 50

7. ÖNER, F.; demirel, Z.; Külege, K., Mersin Limanı ve Kazanlı (Mersin Körfezi) Arasındaki Kalan Bölgenin Kıyı Çökellerindeki Ağır Metal Dağılımı “İlk Bulgular. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2002-04-08, 2002-04-12, ankara, Turkey, 2002. 50

6. Taş, a.; ÖNER, F.; eren, m., Aydıncık (İçel) yöresindeki kuvarsitlerin mineralojisi, jeokimyası ve hammadde potansiyeli. 53. TÜRKİYE JEOLOJİ KONGRESİ, 2000-04-08, 2000-04-14, ankara, Turkey, 2000. 50

5. ÖNER, F.; ÖNCEL, L., Mersin ve Civarındaki Beton Yapılarında Kullanılan Agregaların Alkali Agrega Reaksiyonu (AAR) Yönünden İncelenmesi.. 53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2000-04-08, 2000-04-14, ankara, Turkey, 2000. 50

4. ÖNER, F.; SAYARSALAN, M.; KAPUR, S., Çakıt vadisi (Belemedik – Adana) alüvyonal killerin oluşumu, mineralojik ve kimyasal bileşimi. IX. Ulusal Kil Sempozyumu, 1999-05-10, 1999-05-13, istanbul, Turkey, 1999. 50

3. ÖNER, F.; ÖNCEL, L., Mersin ve Civarındaki Beton Yapılarında Kullanılan Sucular Kalkerinin Alkali Agrega Reaksiyonu (AAR) Bakımından İncelenmesi. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 1999-03-07, 1999-03-12, ISPARTA, Turkey, 1999. 50

2. ÖNER, F.; Sayarsalan, M.; Kapur, s.; Erbatur, O., Handere Formasyonu (Adana Baseni) Killeri ve Tuğla-Kiremit Endüstrisindeki Kullanımı. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 1997-06-02, 1997-06-12, kütahya, Turkey, 1997. 47

1. Sayarsalan, m.; ÖNER, F., Güvenç Köyü (Adana) cıvarındaki Sedimanların Mineralojik ve Kimyasal Bileşimi. çukurova üniversitesi 20. yıl sempozyumu, 1997-02-03, 1997-02-05, ADANA, Turkey, 1997. 50

National - Manager 1100

11. The Investigation of Mineralogical, Geochemical Characteristics and Economical Potentials of Alteration Zones Developed in Başdere YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) Region, BAP, Project Number: 2017-2-TP3-2632, 19638 TL, Manager, 2019,Completed. 100

10. Genesis and economic potentials of red clay within Boundaries of Almanpınarı plateau from Hasanbeyli (Osmaniye), BAP, Project Number: 2017-2-TP2-2619, 10954 TL, Manager, 2018,Completed. 100

9. Genesis of Baryte in Silifke( Mersin) area, BAP, Project Number: BAP FBE JMB (VK) 2013-4 YL, 9950 TL, Manager, 2017,Completed. 100

8. PETROGRAPHİCAL - GEOCHEMICAL FEATURES AND ORIGIN OF DİABASE OUTCROPPİNG AROUND DEMİRTAŞ (ANTALYA), BAP, Project Number: BAP-FBE JM (YA) 2011-7 YL, 9959 TL, Manager, 2014,Completed. 100
Projects_002.pdf

7. ., BAP, Project Number: BAP-FBE JM (TS) 2009-2 YL, 6000 TL, Manager, 2010,Completed. 100
Projects_001.pdf

6. Kapadokya (Nevşehir) Bölgesi Kaolinitik Tüflerin Oluşumu ve Hammadde potansiyeli, TÜBİTAK, Project Number: ÇAYDAG, 0 TL, Manager, 2007,Completed. 100

5. Hınıs Yöresi Volkaniklerinin Petrolojisi ve Piroklastik Kayaçların Yapıtaşı, Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, TÜBİTAK, Project Number: 101Y053, 0 TL, Manager, 2003,Completed. 100

4. Malatya Pötürge Yöresi Profillit Yataklarının Jeokimyası ve Oluşumu, BAP, Project Number: FBE JMYL 2002, 0 TL, Manager, 2003,Completed. 100

3. Yenişehir (MERSİN) mühendislik jeolojisi incelemesi, BAP, Project Number: FBE JMYL (SE) 2000-1, 0 TL, Manager, 2001,Completed. 100

2. Musalı (MERSİN) bölgesindeki kromit yataklarının mineralojisi ve petrografisi., BAP, Project Number: FBE JMYL (FÖ-UB) 96-1/2, 0 TL, Manager, 1997,Completed. 100

1. Karaisalı/Salbaş (ADANA) killerinin Jeokimyası Oluşumu ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli, BAP, Project Number: FBE JMYL (FÖ-MS) 96-1/1, 0 TL, Manager, 1997,Completed. 100

Supervised Master Theses 600

4. AFİTAP TAŞ, The Geochemistry and genesis of the pyrophyllite deposits of the Malatya Pütürge region, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 0

3. SELMA ERKOÇ, Yenişehir ilçesinin (Mersin) mühendislik jeolojisi incelemesi , Others, Others, Completed. 200

2. Levent ÖNCEL, Mersin ve civarındaki beton yapılarında kullanılan agregaların alkali-agrega reaktivitesinin araştırılması, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Continue. 200

1. Meltem SAYARSLAN, Karaisalı/Salbaş (ADANA) yöresindeki killerin jeokimyası, oluşumu ve endüstriyel hammadde potansiyeli, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 511 Advanced Geochemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring SEM DR Seminar II Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring JEO 518 Instrumental Analytical Methods In Geoch... Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JM339 Instrumental Analysis Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 518 Instrumental Analytical Methods In Geoch... Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM339 Instrumental Analysis Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 511 Advanced Geochemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring JEO 518 Instrumental Analytical Methods In Geoch... Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 540 Application of Isotope In Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM339 Instrumental Analysis Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 511 Advanced Geochemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 518 Instrumental Analytical Methods In Geoch... Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 540 Application of Isotope In Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM339 Instrumental Analysis Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JEO 587 Geochemistry of Rare Earth Elements Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 511 Advanced Geochemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 531 Clay Minerals and Its Chemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 511 Advanced Geochemistry Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM339 Instrumental Analysis Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-518 Instrumental Analytical Methods In Geoc... Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-511 Advanced Geochemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO-587 Geochemistry of Rare Earth Elements Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Summer JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM376 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Spring JEO-518 Instrumental Analytical Methods In Geoc... Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Spring JEO-511 Advanced Geochemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-518 Instrumental Analytical Methods In Geoc... Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-540 Application of Isotope In Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Fall JM-323 Ore Deposits Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM432 Final Obligation II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM447 Final Obligation I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM432 Final Obligation II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JEO-540 Application of Isotope In Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Spring JEO-518 Instrumental Analytical Methods In Geoc... Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JM447 Final Obligation I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-531 Clay Minerals and Its Chemistry Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM424 Ore Deposits of Turkey Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM432 Final Obligation II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Spring JM348 Mine Prospecting and Evaluation Methods Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM447 Final Obligation I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM453 Economic Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM323 Ore Deposits Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM332 Industrial Minerals Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2