Slide background
Mersin Üniversitesi

  Fatma Bünyan Ünel
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Engineering .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17357 .
Fax
:
+90-324-3610032 .
Created
:
2018-06-05 11:27:18 .
Last Modification
:
2019-09-01 07:34:50 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
NA
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE GEOMATICS ENGINEERING SELCUK UNIVERSITY 2002
MASTER OF SCIENCE GEOMATICS ENGINEERING SELCUK UNIVERSITY 2006
DOCTOR OF PHILOSOPHY GEOMATICS ENGINEERING SELCUK UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY DATA MODEL FOR CRITERIA OF REAL ESTATE VALUATION, Supervisor: Dr. Şükran YALPIR, Selçuk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Geodesy and Photogrammetry Engineering Department, Konya, Turkey, 2017.

Theses_001.pdf

Master Thesis

1. MULTIMEDIA IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, Supervisor: Dr. İsmail Bülent GÜNDOĞDU, Selçuk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Geodesy and Photogrammetry Engineering Department, Konya, Turkey, 2006.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
LECTURER SELCUK UNIVERSITY 2002-11-14 - 2006-03-01
LECTURER SELCUK UNIVERSITY 2006-03-01 - 2016-02-15
International - SCI/SCI-Expanded category 750
2014
1. Yalpir, S.; Durduran, S.; Bünyan ünel, F.; Yolcu, M. Creating A Valuation Map In GIS Through Artificial Neural Network Methodology: A Case Study. ACTA MONTANISTICA SLOVACA, 2014, 19, 79-89. 750 + 25
Publications_001.pdf


Times Cited: 5
International - Covered by Other International Indexes 600
2017
3. Bünyan ünel, F. PREFERENCE CHANGES DEPENDING ON AGE GROUPS OF CRITERIA AFFECTING THE REAL ESTATE VALUE. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, 2017, 2, 41-51. 200 + 0
Publications_005.pdf

2015
2. Bünyan ünel, F.; Gündoğdu, .; Yalpır, . The Impact of Multimedia Geographic Information System in Tourism. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER THEORY AND ENGINEERING, 2015, 7, 81-85. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
1. Bünyan ünel, F.; Yalpır, . GROUPING AND ANALYZING OF REAL ESTATE VALUATION APPROACHES. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY THOUGHT, 2013, 3, 171-182. 200 + 0
Publications_003.pdf

National - Covered by ULAKBIM 200
2016
1. Yalpır, .; Bünyan ünel, F. Investigation and Reduction of Criteria Affecting The Value of Land Plot in Turkey and International Standards by Factor Analysis. AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI FEN VE MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, 2016, 16, 303-322. 200 + 0
Publications_002.pdf

International - Chapter(s) in Book 3000
1. Bünyan ünel, F.; Yalpır, . Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 728 Page, English, Cetinje, Montenegro, 2018. 1125
2. Yalpır, .; Bünyan ünel, F. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 728 Page, English, Cetinje, Montenegro, 2018. 1125
3. Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; Yakar, M. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 728 Page, English, Cetinje, Montenegro, 2018. 750
International - Full text - Oral 2330

12. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M.; KÜÇÜKALİ, U., Geçirimsiz Yüzeylerin Tespiti: Erdemli Örneği. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 170

11. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y., Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 170

10. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 190

9. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Gülnar, B., Katılımcılar ve İllere göre Arsa Değerini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

8. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Sürdürülebilir Toplu Arsa Değerlemesi. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

7. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Arazi Değerlendirmesinde Konumsal Analiz Metodunun Kullanımı; Konya Örneği. 5. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2017), 2017-09-29, 2017-10-01, Bakü, Azerbaijan, 2017. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

6. Yaşar, A.; Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Parsellerin Değerlemesi için Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2013. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

5. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerlemede AHP metodu ve CBS kullanarak parsellerin konumsal, fiziksel ve yasal statülerinin belirlenmesi. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2013. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

4. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., GIS Kullanılarak Konut Değerleme için Çoklu Regresyon Analizi; Durum Çalışması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2013. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Kahramanlı, H., Taşınmaz Değerlemesinde Değerlemenin Karşılaştırılması: Konya Örneği. Jeodezi ve Geomatik Mühendisliği Son Gelişmeler, WSEAS Konferansı (GENG'13), 2013-10-08, 2013-10-10, Antalya, Turkey, 2013. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Taşınmazların Konumsal Belirlenmesi. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Turkey, 2013. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yalpır, Ş.; Tezel, G.; Bünyan Ünel, F., Taşınmaz Değerlemede DVR ve ÇRA'nın Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Turkey, 2013. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

International - Abstract - Oral 500

5. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Toplu Taşınmaz Değerlemede Konya'nın Merkez Mahalleleri için Yapay Sinir Ağları Uygulaması. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Turkey, 2018. 100

4. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Konya'ya ait Mahalli Özelliklerin CBS ile İlişkilendirilmesi. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Turkey, 2018. 100

3. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Temel Bileşen Analizi ile Arazi Değerlemede Kullanılan Kriterleri İndirgeme ve CBS Entegrasyonu. 3. Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrat, Serbia, 2017. 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ.; Yalpır, Ş., Turizmde Multimedya Coğrafi Bilgi Sisteminin Etkisi. Sayısal Zeka ve İletişim Ağı Hakkında Avrupa-Asya Konferansı, 2014-04-21, 2014-04-23, Antalya, Turkey, 2014. 100

1. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerleme Yaklaşımlarının Gruplanması ve Analiz Edilmesi. Akademik Disiplinler için Avrupa Konferansı, 2012-12-02, 2012-12-07, Gottenheim, Germany, 2012. 100

National - Full text - Oral 200

2. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Üniversite Taşınmazlarının Yönetimi: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB), 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Turkey, . 100

1. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Kampüs Bilgi Sistemi ve CityGML: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Turkey, . 100

National - Full text - Poster 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ., İnternette, CBS ve multimedya uygulamaları. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Turkey, 2007. 50
Scientific_Meetings_011.pdf

1. Gündoğdu, İ.; Bünyan Ünel, F., Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Multimedya. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Turkey, 2007. 50
Scientific_Meetings_010.pdf

National - Abstract - Oral 100

2. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Turkey, 2019. 50
http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/

1. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., CBS DESTEKLİ TOPLU DEĞERLEMEDE EĞİLİMLER. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Turkey, 2018. 50
http://ismsemp.com/index.php

National - Manager 200

2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ İÇİN MEKÂNSAL VERİLERİNİN HAZIRLANMASI, BAP, Project Number: 2019-1-AP4-3454, 35000 TL, Manager, Continue... 100

1. Establishment of Valuation Substructure for Management of Real Properties of Mersin University, BAP, Project Number: 2019-2-AP4-3511, 35000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

1. Development of Geographical Data Model for Real Estate Valuation Criteria, BAP, Project Number: 15101008, 17999 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

National - Scholarship 0

1. The Criteria Reducing for Land Valuation to be used Mass Valuation Systems and Map Integrated Application, TÜBİTAK, Project Number: 115Y769, 59980 TL, Scholarship, 2018,Completed. 0

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall HRT 105 Surveying Science Faculty of Engineering Geomatic Engineering 2-0-2
Fall FBE 506 Scientific Ethics Institute of Science Institute of Science 2-0-0
Fall HUC 802 Specialty Area Course Institute of Science Remote Sensing and Geographic ... 4-0-0
Fall HUC 801 Specialty Area Course Institute of Science Remote Sensing and Geographic ... 4-0-0
Fall HUC 516 Institute of Science Remote Sensing and Geographic ... 3-0-3
Fall HUC 505 Institute of Science Remote Sensing and Geographic ... 3-0-3