Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Özgür Lütfi Ertuğrul
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Engineering .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17261 .
Fax
:
+90-324-3610032 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-26 10:33:31 .
Last Modification
:
2018-06-20 11:49:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
16
ARTICLES WITH
CITATION DATA
4
SUM OF THE
TIMES CITED
42
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
10.50
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Point

Degree Department/Program Institute Year
2003
2006
2011
Title Dutie Institution/Other Year
COMMISION MEMBER ENGINEERING FACULTY MANAGEMENT COMMISSION MERSIN UNIVERSITY 2018-07-25 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-05-10 - Continue
2017-05-05 - Continue
MEVLANA PROGRAM COORDINATOR GRADUATE SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2017-05-05 - Continue
INTERNSHIP COMMITTEE CHAIR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2013-08-01 - Continue
BOLOGNA COORDINATOR ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2013-01-01 - Continue
2016-10-21 - 2019-09-02
2016-10-21 - 2019-09-02
2016-06-09 - 2019-06-08
VICE CHAIRMAN ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2016-06-09 - 2019-06-08
VICE CHAIRMAN ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2015-12-14 - 2018-05-27
International - SCI/SCI-Expanded category 9850
2018
10. Ertugrul, O.; Ertugrul, N. Analysis of Train Induced Vibrations and Investigation of Preventive Measures for Reinforced Earth Walls. SEISMIC HAZARD ANALYSIS, EARTHQUAKE GROUND MOTIONS, AND REGIONAL-SCALE ASSESSMENT, 2018, 278, 1-10. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1061/9780784481462.024

2017
9. Ertugrul, O.; Trandafir, A. Seismic Response of Shallow Buried Box Tunnels with Geofoam Side Cushions. TRANSPORTATION FACILITIES, STRUCTURES, AND SITE INVESTIGATION, 2017, 277, 1-10. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1061/9780784480441.023

8. Ertugrul, O.; Trandafir, A.; Yener ozkan, M. Reduction of dynamic earth loads on flexible cantilever retaining walls by deformable geofoam panels. ELSEVIER BV, 2017, 92, 462-471. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.10.011

2016
7. Ulgen, D.; Ertugrul, O.; Ozkan, M. Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument. ELSEVIER BV MEASUREMENT, 2016, 93, 385-396. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.07.041

2015
6. Trandafir, A.; Ertugrul, O.; Giraud, R.; Mcdonald, G. Geomechanics of a snowmelt-induced slope failure in glacial till. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2015, 73, 3709-3716. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s12665-014-3658-y

5. Ertugrul, O. Numerical modeling of the seismic racking behavior of box culverts in dry cohesionless soils. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2015, 20, 1743-1746. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12205-015-0235-1

Publications_001.pdf

2014
4. Ertugrul, O.; Trandafir, A. Seismic earth pressures on flexible cantilever retaining walls with deformable inclusions. ELSEVIER BV, 2014, 6, 417-427. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jrmge.2014.07.004

Publications_002.pdf

2013
3. Ertugrul, O.; Trandafir, A. Lateral earth pressures on flexible cantilever retaining walls with deformable geofoam inclusions. ENGINEERING GEOLOGY, 2013, 158, 23-33. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.03.001

2012
2. Ertugrul, O.; Trandafir, A.; Ozkan, M. Reduction of Lateral Earth Pressure by EPS Geofoam Inclusions. TEKNIK DERGI, 2012, 23, 5885-5901. 1000 + 0
2011
1. Ertugrul, O.; Trandafir, A. Reduction of Lateral Earth Forces Acting on Rigid Nonyielding Retaining Walls by EPS Geofoam Inclusions. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 2011, 23, 1711-1718. 1000 + 135
https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000348


Times Cited: 27
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 400
2018
2. Aydın ertuğrul, N.; Hatipoğlu bağcı, Z.; Ertuğrul, . AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS: BASIC CONCEPTS AND GENERAL DESIGN METHODS . TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, 2018, 2, 1-11. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/tuje/issue/34007/340334

2012
1. Ertugrul, O.; Ozkan, M. Influence of EPS Geofoam Buffers on the Static Behavior of Cantilever Earth-Retaining Walls. PAJES JOURNAL OF ENGINEERING, 2012, 18, 173-181. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/pajes.2012.09709

International - Full text - Oral 3800

19. ERTUĞRUL, Ö.; CANOĞULLARI, F., Mersin İli Kentsel Yerleşim Alanı İçin Enerji Kazıklarının Verimliliğinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

18. ERTUĞRUL, N.; BAĞCI, Z.; ERTUĞRUL, Ö., MERSİN KIYI AKİFERİNDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA: ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

17. ERTUĞRUL, Ö.; AŞICI, S., Kaya Düşmelerine Karşı Koruma Galerilerinin Dinamik Davranış Analizi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

16. ERTUĞRUL, Ö.; CANOĞULLARI, F., Yeraltı Suyu Akış Özelliklerinin Enerji Kazık Gruplarının Verimliliği Üzerindeki Etkisinin Modellenmesi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

15. ERTUĞRUL, Ö.; ERTUĞRUL, N., RİJİT İSTİNAT YAPILARINDA KEMERLENME ETKİSİNİ DİKKATE ALAN YENİ BİR YANAL ZEMİN BASINCI HESAPLAMA YÖNTEMİ. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 2018-10-24, 2018-12-27, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://ciset2018.mersin.edu.tr/yuklemeler/2018/11/CISET2018-PROCEEDINGS-BOOK.pdf

14. ERTUĞRUL, N.; BAĞCI, Z.; ERTUĞRUL, Ö., Akifer Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Genel Tasarım Metodları Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 2018-10-24, 2018-10-27, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://ciset2018.mersin.edu.tr/yuklemeler/2018/11/CISET2018-PROCEEDINGS-BOOK.pdf

13. Dülger, F.; Ertuğrul, Ö., Yeraltı Suyu Akış Özelliklerinin Enerji Kazıklarının Isıl Verimliliği Üzerindeki Etkisinin Modellenmesi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, 2017. 200
http://imsec2017.org/

12. Semih, A.; Ertuğrul, Ö., Kaya düşmelerine karşı elastik enerji sönümleyicilerinin dinamik davranışının sonlu elemanlar yöntemiyle analizi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, 2017. 200
http://imsec2017.org/

11. Aydın Ertuğrul, N.; Ertuğrul, Ö., Kemerlenme Etkisinin Rijit İstinat Yapılarına Etkiyen Yatay Zemin Basınçları Üzerindeki Etkisi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, 2017. 200
http://imsec2017.org/

10. Ertuğrul, Ö., Geofoam destekli dikdörtgen kesitli sığ tünellerin sismik davranışı. American Society of Civil Engineers Geo-Frontiers 2017, 2017-03-12, 2017-03-15, Orlando, United States of America, 2017. 200

9. Ertuğrul, Ö., Kohezyonsuz zeminlerde yer alan kare kesitli yer altı yapılarının sismik davranışının modellenmesi. American Society of Civil Engineers Pipelines 2014, 2015-08-03, 2015-08-06, Portland, United States of America, 2015. 200

8. Ertuğrul, Ö.; Trandafir, A.; Özkan, M., EPS ara tabakalı deforme olabilen istinat duvarlarının sismik davranışının nümerik olarak modellenmesi . Advances in Civil Engineering Conference 2012 (ACE2012), 2012-10-17, 2012-10-19, Ankara, Turkey, 2012. 200

7. Ertuğrul, Ö.; Trandafir, A., EPS ara dolgulu esnek zemin istinat yapılarının dinamik davranışının fiziksel olarak modellenmesi. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, 2012-09-24, 2012-09-28, Lizbon, Portugal, 2012. 200

6. Ertuğrul, Ö.; Trandafir, A., Deforme olabilen istinat duvarlarına etkiyen yanal zemin itkisinin EPS ara tabaka ile azaltılması. American Society of Civil EngineersGeoCongress 2012, 2012-03-25, 2012-03-29, California, United States of America, 2012. 200

5. Trandafir, A.; Ertuğrul, Ö., Geofoam ara tabakalı ağırlık tipi masif istinat duvarlarının deprem davranışı. American Society of Civil Engineers Geo-Frontiers 2011, 2011-03-13, 2011-03-16, Dallas, United States of America, 2011. 200

4. Ertuğrul, Ö.; Ülgen, D., Ağır taşıtların oluşturduğu titreşimlerin zemin ortamında sönümlenmesinin incelenmesi. Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I. M. Idriss, 2010-05-24, 2010-05-29, San Diego, United States of America, 2010. 200

3. Ertuğrul, Ö.; Özkan, M.; Ülgen, D., Zeminde oluşan vasıta titreşimlerinin yerinde hassas ölçümü ve sayısal olarak modellenmesi. 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2009-10-28, 2009-10-30, Lefkoşe, TRNC, 2009. 200

2. Ertuğrul, Ö.; Özkan, M.; Ülgen, D., Titreşim hassasiyeti yüksek makinelerin zemin kaynaklı etkilere karşı temellerinin tasarlanması. EVACES 2009 International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, 2009-10-14, 2009-10-16, Wroclaw, Poland, 2009. 200

1. Ertuğrul, Ö.; Bakır, B.; Akkar, S., Metro İstasyonlarında Meydana Gelen Titreşimlerin Analiz Edilerek Titreşim Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi . COMPDYN2009, Eccomas Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 2009-06-22, 2009-06-24, Rhodes, Greece, 2009. 200

International - Full text - Poster 100

1. Ertuğrul, Ö.; Sağlam, S.; Özkan, M., Kuvvetli Yer Hareketi PArametrelerinin İstinat Duvarlarının Sismik Davranışı Üzerindeki Etkisi. Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV International Conference, 2008-05-18, 2008-05-22, Sacramento, United States of America, 2008. 100

National - Full text - Oral 400

4. Ertuğrul, Ö.; Trandafir, A., Ankrajla Desteklenmiş Ağırlık Tipi İstinat Duvarlarının Sismik Davranışı: Analitik Bir Yaklaşım. İnşaat Mühendisleri Odası 5. Geoteknik Sempozyumu, 2013-05-12, 2013-12-07, Adana, Turkey, 2013. 100

3. Ertuğrul, Ö.; Özkan, M., Rijit İstinat Duvarlarına Etkiyen Yanal Zemin Basınçlarının EPS Köpük Kullanımı ile Azaltılması. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, 2010-09-30, 2010-10-01, İstanbul, Turkey, 2010. 100

2. Ertuğrul, Ö.; Özkan, M., Dinamik yer hareketi özelliklerinin istinat duvarlarının sismik davranışına etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği On ikinci Ulusal Kongresi, 2008-10-16, 2008-10-17, Konya, Turkey, 2008. 100

1. Ertuğrul, Ö.; Özkan, M., İstinat Duvarlarının Dinamik Yükler Altındaki Davranışının Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Modellenmesi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İkinci Geoteknik Sempozyumu, 2007-11-22, 2007-11-23, Adana, Turkey, 2007. 100

National - Manager 100

2. Zemin İstinat Yapılarına Etkiyen Yanal Zemin Yüklerinin Elastik Geosentetik Dolgu Kullanımıyla Azaltılması, BAP, Project Number: BAP-MUH F IMB (OLE) 2013-4, 0 TL, Manager, 2015,Completed. 100

1. Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Yalova ili Spor Tesisleri Zemin İyileştirme Projesi ve Deprem Sıvılaşma Tahkiklerinin Yapılması, projects.kurumlar.14, Project Number: ME.Ü DÖNER SERMAYE, 0 TL, Manager, 2014,Completed. 0

National - Researcher 50

2. Istinat duvarlarına etkiyen dinamik yanal zemin basınçları üzerine bir fiziksel modelleme çalısması, BAP, Project Number: ODTÜ BAP Proje No: 2007-03-03-01, 0 TL, Researcher, 2011,Completed. 50

1. Ataletsel ölçüm tesisleri için özel sismik temel tasarımları, , Project Number: ODTÜ BAP Proje No: 2008-01-03-33, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 100
1. JOURNAL OF PIPELINE SYSTEMS ENGINEERING AND PRACTICE , [ 2016 : 1 ] . 5
2. ASTM GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL , [ 2016 : 1 ] . 5
3. ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING , [ 2017 : 1 ] . 5
4. CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL , [ 2016 : 1 ] . 5
5. JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING , [ 2013 : 3 ] . 15
6. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING , [ 2013 : 5 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] . 40
7. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING , [ 2017 : 2 ] . 10
8. LANDSLIDES , [ 2013 : 2 ] . 10
9. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
National Journal [Year, Count] 3
1. AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI FEN VE MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , [ 2017 : 2 ] . 2
3. INSAAT MUHENDISLERI ODASI 5. GEOTEKNIK SEMPOZYUMU , [ 2013 : 3 ] . 0
4. INSAAT MUHENDISLERI ODASI 6. GEOTEKNIK SEMPOZYUMU , [ 2015 : 3 ] . 0
International
1. Salt Lake City, UT , 2010-09-21 - 2011-09-23, Salt Lake City, United States of America.
2. , Member No: TUR15A173, Turkey, 2016-01-05-Continue.
3. , Member No: TUR15A173, United States of America, 2016-01-05-Continue.
1. İnşaat Mühendisleri Odası , Member No: 73944, Turkey, 2008-10-01-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 456 Applications of Soil Mechanics Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 420 Final Thesis Faculty of Engineering Civil Engineering 0-2-1
Spring İNŞ 342 Soil Mechanics II Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 218 Numerical Methods In Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 3-0-3
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ 520 Geotechnical Earthquake Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Spring İNŞ 521 Ground Improvement Techniques Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Spring İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 501 Numerical Methods In Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ 429 Foundation Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ 101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall İNŞ 313 Soil Mechanics I Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Fall İNŞ 511 Soil Dynamics Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ 523 Numerical Modeling Applications In Soil ... Institute of Science Department of Civil Engineerin... 2-2-3
Fall İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Fall İNŞ 512 Deep Excavations and Retaining Structure... Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 218 Numerical Methods In Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 3-0-3
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ 456 Applications of Soil Mechanics Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 342 Soil Mechanics II Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 420 Final Thesis Faculty of Engineering Civil Engineering 0-2-1
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring İNŞ 521 Ground Improvement Techniques Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Spring İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 520 Geotechnical Earthquake Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall İNŞ 313 Soil Mechanics I Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ 429 Foundation Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ 512 Deep Excavations and Retaining Structure... Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Fall İNŞ 523 Numerical Modeling Applications In Soil ... Institute of Science Department of Civil Engineerin... 2-2-3
Fall İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ 212 Numerical Methods In Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 1-2-2
Spring İNŞ 420 Final Thesis Faculty of Engineering Civil Engineering 0-2-1
Spring İNŞ 342 Soil Mechanics II Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 456 Applications of Soil Mechanics Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Spring İNŞ 520 Geotechnical Earthquake Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Spring İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 523 Numerical Modeling Applications In Soil ... Institute of Science Department of Civil Engineerin... 2-2-3
Fall İNŞ101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall İNŞ 423 Foundation Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 1-3-2
Fall İNŞ 313 Soil Mechanics I Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Fall İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Fall İNŞ 521 Ground Improvement Techniques Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ 520 Geotechnical Earthquake Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 212 Numerical Methods In Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 1-2-2
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ 521 Ground Improvement Techniques Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Spring İNŞ 801 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring İNŞ 802 Special Topics In Civil Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 4-0-0
Spring İNŞ 520 Geotechnical Earthquake Engineering Institute of Science Department of Civil Engineerin... 3-0-3
Fall İNŞ 313 Soil Mechanics I Faculty of Engineering Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall İNŞ-523 Numerical Modeling Applications In Soil ... Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ-521 Ground Improvement Techniques Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 222 Computer Aided Drawing Faculty of Engineering Civil Engineering 3-0-3
Spring İNŞ 212 Numerical Methods In Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 1-2-2
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ-520 Geotechnical Earthquake Engineering Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Spring İNŞ-512 Deep Excavations and Retaining Structure... Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Fall İNŞ101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall İNŞ-521 Ground Improvement Techniques Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Fall İNŞ-512 Deep Excavations and Retaining Structure... Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İNŞ 108 Engineering Geology Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Spring İNŞ-512 Deep Excavations and Retaining Structure... Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 3-0-3
Spring İNŞ-513 Soil Mechanics Laboratory Techniques Gradute School of Natural and ... Civil Engineering 2-2-3
Fall İNŞ101 Introduction To Civil Engineering Faculty of Engineering Civil Engineering 2-0-2
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Engineering Civil Engineering 1-0-1