Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Dilek Atçı
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Tourism .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
13964 .
Fax
:
+90-324-3610751 .
Created
:
2015-11-18 11:20:35 .
Last Modification
:
2020-04-13 01:37:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1996
2001
2007
Doctorate Thesis

1. The Impact of Organizational Culture on Knowledge Management Process and Organizational Performance: A Research on Five Star Hotels, Supervisor: Dr. Ömür Nezcan Timurcanday ÖZMEN, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Tourism and Hotel Management Department, Mersin, Turkey, 2007.

Master Thesis

1. An Evaluation Of Crisis Preparedness of Five Star Hotels in Turkey, Supervisor: Dr. Bahar TANER, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management and Hospitality Department, Mersin, Turkey, 2001.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 1999-10-13 - 2002-03-07
RESEARCH ASSISTANT DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2002-03-12 - 2007-11-19
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2007-12-03 - 2008-02-20
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2008-02-21 - 2013-02-04
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY TOURISM FACULTY 2013-02-05 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
VICE DEAN TOURISM FACULTY TOURISM FACULTY 2015-09-01 - 2016-03-08
FAKULTE KURULU UYESI UYE TOURISM FACULTY 2014-03-05 - 2018-10-01
FAKULTE YONETIM KURULU UYESI UYE TOURISM FACULTY 2014-03-05 - 2018-10-01
International - Covered by Other International Indexes 1130
2020
8. ALBAYRAK, Z.; ATÇI, D. The effect of hotel employees’ perception of compassion at work on organizational commitment. JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2020, 6, 47-61. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24288/jttr.648581

2019
7. Buzlu, M.; Yavuz, G.; Unur, K.; Atçı, D. The behavioral profile of domestic tourists in Kızkalesi and the problems of Kızkalesi as a tourist destination. JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 212-227. 130 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/524002

2017
6. ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F. Hotel Owners’ Individual Innovativeness Profile and Its Relationship with Hotel’s Ambidexterity. ISLETME VE IKTISAT CALISMALARI DERGISI, 2017, 5, 47-58. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49864/639256

2015
5. Atçı, D.; Çakıcı, C.; Ertaş, Ç. The Impact Of Fast Food Employees’ Work Related Problems On Job And Life Satisfaction: A Research in City Center Of Mersin. ANADOLU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 15, 161-173. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/cilt-15-sayi-1-yil-2015.html

2014
4. Atçı, D.; Yenipınar, U.; Unur, K. Reasons To Be Volunteer: A Study On Volunteers Of Mersin 2013 –XVII. Mediterranean Games. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI, 2014, 11, 42-56. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000086053

2010
3. Taner, B.; Tetik, D.; Yılmaz, İ. Knowledge Management in Lodging Industry: A Research on Five Star Hotels in Antalya. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2010, 19, 481-498. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001476/5000002167

2008
2. Uzun, D.; Percin, N. The Impact of Knowledge Management on Organizational Performance: A Comparison for Different Organizational Culture Types. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI, 2008, 5, 23-34. 0 + 0
http://www.soidergi.com/wp-content/uploads/2012/01/otel-isletmelerinde-bilgi-yonetimi.pdf

2007
1. Aydın, S.; Sahin, N.; Uzun, D. Mobbing Problem: An Evaluation in the Lodging Industry. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2007, 16, 61-74. 0 + 18
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001205/5000001896

International - Other 100
2015
1. KAYA, İ.; ATÇI, D. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 12, 23-47. 100 + 0
International - publications.sections.8 100
2016
1. Atçı, D.; Unur, K.; Gürsoy, D. The impacts of Hosting Major Sporting Events: Resident’s Perceptions of the Mediterranean Games 2013 in Mersin. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, 2016, 6, 1-7. 100 + 0
http://www.econjournals.com/index.php/irmm

National - Other 85
2018
1. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞANLI, S.; ALBAYRAK, Z. An Exploratory Research on Bakery Employees: Mersin Case. GASTROIA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH, 2018, 2, 39-51. 85 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/gastoria/issue/36536/412382

Publications_005.pdf

National - Chapter(s) in Book 10625
1. Uzun, D. Traditional and Modern Approaches in Leadership, ISBN: 978-605-133-391-5, Nobel yayınevi, Number of print: 3, Total Printing Number: 100, 274 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2008. 0
http://nobelyayin.com/detay.asp?u=2795
2. Tetik, D. International Tourism Management, ISBN: 978-605-133-161-4, Nobel yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 564 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2011. 2500
https://www.nobelkitap.com/kitap_46829_uluslararasi-turizm-isletmeciligi.html
3. Tetik, D.; Pala, T. Organizational Behavior in Hospitality Industry, ISBN: 978-605-5911-10 -2, MKM Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 411 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2009. 1250
http://www.mkmyayin.com.tr/kitapdetay/turizm-isletmelerinde-orgutsel-davranis
4. Taner, B.; Tetik, D. Personal Growth in Work Life, ISBN: 978-605-377-212 -5, Beta Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 451 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2010. 125
http://www.betayayincilik.com/urun/calisma-yasaminda-bireysel-gelisim-turizm-isletmelerinden-ornek-ve-uygulamalar/2201
5. Tetik, D. Turkey's Tourism Geography, ISBN: 978-9944-223-74-4, Detay yayıncılık, Number of print: 2, Total Printing Number: 200, 680 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2007. 2500
https://detayyayin.com.tr/kitap-70.cgi
6. ATÇI, D. Human Resources Management in the Tourism Industry, ISBN: 978-605-333-597-9, Beta Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 563 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2016. 1750
National - Encyclopedia Subject / Item 10625
1. Atçı, D. Tourism Encyclopedia, ISBN: 978-605-254-085-5, Detay yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 753 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 2500
International - Full text - Oral 1800

8. ATÇI, D.; ÇAPAR, G., Değişen Kuşak Kavramları: Turizmde Yeni Bir Tüketici Kitlesi Olarak Yaşsız/Gönlü Genç Nesil (Perennialler). 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Turkey, . 200

7. AVCI, N.; ATÇI, D.; UNUR, K., Otel Yöneticilerinin Giyim Tarzlarına İlişkin İşveren ve Genel MüdürGörüşlerinin İncelenmesi. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Turkey, . 200

6. ÖZKAN BUZLU, M.; YAVUZ, G.; UNUR, K.; ATÇI, D., Restoran Çalışanlarının Bakış Açısıyla Kızkalesi’ni Ziyaret Eden YerliTuristlerin Profili ve Kızkalesi Turizminin Sorunları. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik veSürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-11-29, Mersin, Turkey, . 130

5. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞANLI, S.; ALBAYRAK, Z., Turizm Yazınında İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Turkey, . 170

4. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Turkey, . 170

3. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Turkey, . 160

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; Albayrak, Z.; ŞANLI, S., Fırıncılıkta Ekmek Var mı? Fırıncılar Üzerinde Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Turkey, . 170

1. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N., Mobbing In The Hotel Industry An Empirical Study In 4 and 5 Star Hotels In Mersin. 4th Biennial International Congress Hospitality and Tourism, 2010-04-22, 2010-04-23, Belgrade, Serbia, . 200

International - Abstract - Oral 185

2. KALE, A.; ŞEKER, F.; ATÇI, D., Kızkalesindeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, . 100

1. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N.; UZEL, A., Çalışanlara Yönelik Yıldırma Davranışlarının İş Stresi ve İş Tatmini Üzerine Etkileri Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama Sakarya 2010. 1.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, 2010-06-03, 2010-06-05, Sakarya, Turkey, . 85

National - Full text - Oral 480

5. ATÇI, D.; TOKSÖZ, D.; ÇAPAR, G.; PALA MORKOÇ, T., İş Becerikliliği: Otel Çalışanlarında Bir Araştırma. 20.Ulusal Turizm Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-19, Eskişehir, Turkey, . 95

4. KARAKAŞ TANDOĞAN, G.; ATÇI, D., Otel İşletmelerinde Pazarlama Aracı Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı. 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Turkey, . 100

3. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N., Konaklama İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Yıldırma Davranışları ve İş Stresi Mersin İli Örneği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, . 100

2. ÇORBACI, A.; TETİK, D.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, N., Arap Turistlerin Tatil İçin Mersin Destinasyonunu Tercih Etme Nedenleri ve Tekrar Ziyaret Etme Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, . 85

1. TANER, B.; TETİK, D., Mersin Turizmi İçin Öğrenen Bölge Yaklaşımı. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, . 100

Supervised Master Theses 1200

6. Taner NUR, Consumers' tendencies to use location-based social networks: A case of food and beverage enterprises, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Tuba ATINÇOĞLU, Creativity levels of tourism farm owners and perspectives on eco-entrepreneurship, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Tamer TAŞÇI, Relationship between country image and intention to visit: a research on polish and German university students, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Çağlar ADA, Status of higher education institutions providing tourism education at undergraduate level: YÖKATLAS database review, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Gökhan KARAKEÇİLİ, Fast Food İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Ve Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

1. Zeynep Albayrak, The effects of the perception of organizational compassion on organizational commitment: A study on three, four and five star hotels in Cukurova region, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

Supervised Doctorate Theses 800

2. Zeynep Albayrak, The Relationship Between Vacation Experience and Happiness, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 400

1. Gizem ÇAPAR, Turist Rehberlerinin Yorumlama Becerileri Ve Yorumlayıcı Turist Rehberliğinin Hatırlanır Turizm Deneyimine Etkisi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 400

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TİO 544 Sociology of Tourism Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TYL512 Management and Strategy Institute of Social Sciences Management and Leadership In T... 3-0-3
Spring TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TİO 507 Management In Tourism Companies Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall İŞL 719 Current Topics In Management Institute of Social Sciences Business Administration 3-0-3
Fall TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TİO 544 Sociology of Tourism Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TYL525 Institute of Social Sciences Management and Leadership In T... 3-0-3
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TİO 662 Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TİO 507 Management In Tourism Companies Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 635 Global Entrepreneurship In Tourism Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TİO 642 New Paradigm In Management and Organizat... Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 534 Innovation In Tourism Companies Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TYL512 Management and Strategy Institute of Social Sciences Management and Leadership In T... 3-0-3
Spring SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring SEM DR Seminar II Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TUR207 Introduction To Marketing College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TI225 Marketing College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Fall TI225 Marketing College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUR207 Introduction To Marketing College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TI107 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUI207 Introduction To Marketing Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI207 Introduction To Marketing Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TİO 525 Organizational Communication Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall SOBE 501 Scientific Ethics Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TİO 642 New Paradigm In Management and Organizat... Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 534 Innovation In Tourism Companies Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 546 Theories of Motivation In Tourism Manage... Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TİO 635 Global Entrepreneurship In Tourism Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 525 Organizational Communication Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall TİO 563 Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TUI426 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TUR204 Social Psychology College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUI204 Social Psychology Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TİO 642 New Paradigm In Management and Organizat... Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 534 Innovation In Tourism Companies Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TEZ Thesis Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TİO 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUI427 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI227 Communication Techniques College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall TUR213 Communication Techniques College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUI213 Communication Techniques Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI213 Communication Techniques Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUR213 Communication Techniques College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI217 Communication Techniques Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-0
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall YDI311 Professional Foreign Language II ( Elect... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TI227 Communication Techniqes College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUI407 Business Ethics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUR407 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 3-0-3
Fall TUI217 Communication Techniques Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall YDI311 Business English - 2 College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUI102 Tourism Business Management Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall YDI301 Business English II College of Tourism and Hotel M... Hospitality Management 0-2-1
Fall TUI103 Introduction To Business Faculty of Tourism Tourism Management 3-0-3
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall YDI311 Professional Foreign Language II ( Elect... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall YDI311 Business English - 2 College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TI423 Business Ethics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Fall YDI311 Professional Foreign Language II ( Elect... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall YDI301 Business English II College of Tourism and Hotel M... Travel Management and Tourism ... 0-2-1
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall SER473 Management Faculty of Fine Arts Ceramics 2-0-2
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall YDI301 Business English II College of Tourism and Hotel M... Hospitality Management 0-2-1
Fall YDI311 Business English - 2 College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall IŞL205 Management and Organisation Faculty of Engineering Computer Engineering 3-0-3
Fall İŞL205 Management and Organisation Faculty of Engineering Electrical and Electronics Eng... 3-0-3
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring YDI208 Business English I College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring YDI210 Professional Foreign Language I ( Electi... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring TI106 Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TUR102 Tourism Business Management College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall YDI301 Business English II College of Tourism and Hotel M... Travel Management and Tourism ... 0-2-1
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUR103 Introduction To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall YDI309 Business English College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TI105 Intro. To Business College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall YDI301 Business English II College of Tourism and Hotel M... Hospitality Management 0-2-1
Fall YDI311 Professional Foreign Language II ( Elect... College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2