Slide background
Mersin Üniversitesi

  Mustafa Berkesoglu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Mersin University, Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Yenişehir / Mersin, Turkey 33343 .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
1306 .
Fax
:
+90-- .
Created
:
2016-05-01 07:22:33 .
Last Modification
:
2018-05-02 10:29:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Degree Department/Program Institute Year
EDUCATION FACULTY OF MEDICINE (ENGLISH) HACETTEPE UNIVERSITY 2005
EDUCATION GENERAL SURGERY ANKARA UNIVERSITY 2010
GENERAL SURGEON GENERAL SURGERY MERSIN UNIVERSITY 2014
ASST. PROF. GENERAL SURGERY MERSIN UNIVERSITY 2016
Expertise in Medicine Thesis

1. Effect Of Different Stapler Insertion Technique On Anal Function In Patients Who Undergoing Anterior Resection With Stapled Anastomosis, Supervisor: Dr. Attila Törüner, Ankara University, Others, General Surgery Department, Ankara, Turkey, .

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 650
2018
3. çınar, H.; Berkeşoğlu, M.; Derebey, M.; Karadeniz, E.; Yıldırım, .; Karabulut, K.; Kesicioğlu, T.; Erzurumlu, K. . NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 2018, 21, 721-725. 650 + 0
10.4103/njcp.njcp_172_17

2017
2. Yuyucu karabulut, Y.; Berkeşoğlu, M. . APMIS, 2017, , -. 0 + 0
2015
1. Ismi, O.; Bozdoğan arpacı, R.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Sezer, E.; Bal, K.; Vayısoğlu, Y. . GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349. 0 + 0
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

International - Other 135
2018
3. Koç, Z.; özcan kara, P.; Berkeşoğlu, M.; Akça, T. . TURKISH JOURNAL OF SURGERY, 2018, 34, 57-59. 37 + 0
10.5152/UCD.2016.3654

2. Koç, Z.; özcan kara, P.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M. . IRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, 2018, 26, 62-65. 32 + 0
2016
1. şahan, E.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Sungur, M.; öcal, A.; Akça, T. . JOURNAL OF DIALOG IN ENDOCRINOLOGY, 2016, 13, 33-39. 65 + 0
International - publications.sections.62 0
2019
1. Berkeşoğlu, M.; çağlar, R.; ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M.; Kara, T. . MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, 2019, 57, 152-161. 0 + 0
National - Covered by ULAKBIM 340
2018
5. Berkeşoğlu, M. . TURKIYE KLINIKLERI J GEN SURG, 2018, 18, 15-27. 200 + 0
2017
4. özkan, B.; Berkeşoğlu, M.; özbalcı, G. . TURKISH JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, 2017, 27, 67-68. 0 + 0
10.4274/tjcd.10327

2016
3. Berkeşoğlu, M.; Erkek, A.; Kuzu, M.; Orazokunov, E.; Aylaz, G.; Kuran, S.; Ateş, C.; Baskan, M.; Törüner, A. . ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI MECMUASI, 2016, 69, 53-60. 140 + 0
10.1501/Tpfak_000000907

2. Berkeşoğlu, M.; ölmez, A.; Aydın, M.; Türkmenoğlu, M.; çolak, T. . TURKISH JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, 2016, 26, 53-55. 0 + 0
10.4274/tjcd.22043

2015
1. ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Eker, E. . CAUSAPEDIA HAKEMLI OLGU DERGISI, 2015, 4, 1-4. 0 + 0
National - publications.sections.42 0
2016
2. Bükesoy, A.; Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; ünsal, A.; Akça, T. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2016, , -. 0 + 0
2014
1. Canbaz, H.; ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Kara, T.; Dirlik, M. . MERSIN UNIVERSITESI TIP DERGISI, 2014, 15, 63-65. 0 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. Berkeşoğlu, M.; çolak, T. Temel İlk Yardım, ISBN: 978-605-2396-66-7, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 296 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 180

1. BERKEŞOĞLU, M.; AKDENİZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; DAĞ, A., Indication of splenectomy: Last 8-year clinical experience. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Turkey, . 180

International - Abstract - Poster 32

1. Koç, Z.; Kara, P.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M., Feasibility of Portable Gamma Camera Imaging in Intraoperative Radioguided Parathyroid Adenoma Identification. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Austria, 2017. 32

National - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

2. BERKEŞOĞLU, M., Kolorektal Hastalarda Nutrisyon Kursu. Yaptığımız beslenme yönetiminin başarısını nasıl takip ederiz?(monitörizasyon), 2018-12-01, 2018-12-01, MERSİN, Turkey, . 0

1. BERKEŞOĞLU, M., Fıtık Okulu Video Sunumları. 4. Fıtık Okulu, 2018-05-04, 2018-05-05, MERSİN, Turkey, . 0

National - Full text - Oral 230

3. ÖZCAN, N.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; ÇELİKCAN, H., Hashimato tiroiditinde total tiroidektomi daha zor mudur?. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Turkey, . 70

2. ÇELİK, F.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; DALOĞLU, F.; KOÇ, Z., iNTRADUKTAL PALBABL OLMAYAN PATOLOJİLER İÇİN RADİOGUİDED CERRAHİ İLE EKSİZYON. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Turkey, . 65

1. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; DAĞ, A., Metabolik Cerrahi Deneyimimiz: ilk 9 hasta. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2018-03-10, 2018-03-10, MALATYA, Turkey, . 95

National - Full text - Poster 50

1. ÖZCAN, N.; BERKEŞOĞLU, M.; AYAN, E., OLGU SUNUMU: TORAKOTOMİ VE ENDOSKOPİK STENT UYGULANAN SPONTAN ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜ. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Turkey, . 50

National - Full text - Davetli 0

2. Berkeşoğlu, M., Sindirim Sistemi Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, 2015-06-20, 2015-06-20, Şanlıurfa, Turkey, 2015. 0

1. Berkeşoğlu, M., Olgu Sunumu. TKRCD 11. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, 2015-03-17, 2015-03-17, Mersin, Turkey, 2. 0

National - Abstract - Oral 380

12. Özcan, N.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Çelikcan, H., Hashimato tiroiditinde total tiroidektomi daha zor mudur?. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 35
Scientific_Meetings_032.pdf

11. Çelik, F.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; Daloğlu, F.; Koç, Z., İntraduktal Palpable Olmayan Patolojiler İçin Radioguided Cerrahi İle Eksizyon. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 32
Scientific_Meetings_031.pdf

10. Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Han, İ.; Kırmızı, İ.; Akgül, G.; Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M., Travmatik Sfinkter Yaralanmalarında Sfinkteroplastinin Etkinliği. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2017-05-16, 2017-05-20, Antalya, Turkey, 2017. 10

9. Bükesoy, A.; Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ünsal, A.; Akça, T., Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 40
Scientific_Meetings_018.pdf

8. Eker, E.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Temel, G.; Öcal, A., Preoperatif ERCP Endikasyonun Laparoskopik Kolesistektomide Konversiyon İçin Prediktif Risk Faktörü Olarak Önemi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 40
Scientific_Meetings_017.pdf

7. Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Ölmez, A.; Taşdelen, B.; Dirlik, M., Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankreatik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 37
Scientific_Meetings_015.pdf

6. Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M., Mide Kanseri Tedavisinde D2 Küratif Gastrik Rezeksiyonun Operatif Mortalite ve Sağkalım Üzerine Etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 37
Scientific_Meetings_016.pdf

5. Şahan, E.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Sungur, M.; Öcal, A.; Akça, T., Sekonder hiperparatiroidizmde yapılan paratiroidektominin uzun dönem takipleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 32
Scientific_Meetings_004.pdf

4. Yıldırım, A.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Linke, E.; Tamer, L.; Sungur, M., Sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan sepsis modelinde β–hidroksi β–metilbutirat'ın (HMB) bozulmuş kolon anastomozunda iyileşme üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 27
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Baikoğlu, S.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Tiftik, R.; Kara, T.; Tamer, L.; Taşdelen, B., İnce bağırsakta iskemi ve reperfüzyon uygulanan deneklerde rho-kinaz inhibitörü (Y-27632) uygulamasının kan ve doku lipid peroksidasyonu, rock ekspresyonu ve ileal patoloji üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 30
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Berkeşoğlu, M.; Erkek, A.; Kuzu, M.; Orazokunov, E.; Aylaz, G.; Kuran, S.; Ateş, C., Anterior rezeksiyonlarda anastomoz için kullanılan staplerin çeşitli uygulama şekillerinin postoperatif anal fonksiyonlar üzerine olan etkisi. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi 2011, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Turkey, 2011. 35
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Orazokunov, E.; Çakmak, A.; Akkoca, M.; Berkeşoğlu, M.; Üstünel, E.; Memikoğlu, O.; Özcan, C., Pankreas transplantasyonu ilk üç olgu. 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008-05-28, 2008-06-01, Antalya, Turkey, 2008. 22
Scientific_Meetings_014.pdf

National - Abstract - Poster 428

22. Özcan, N.; Berkeşoğlu, M.; Ayan, E., Olgu Sunumu: Torakotomi ve Endoskopik Stent Uygulanan Spontan Özefagus Rüptürü. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 25
Scientific_Meetings_033.pdf

21. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M., Konjenital Müküler Distrofide Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu. 51. Ulusal TARD Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Turkey, 2017. 25

20. Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Bilgiç, A.; Kara, P.; Koç, Z.; Dağ, A., İntraoperatif Gama Prob Eşliğinde Mediastinal Yerleşimli Ektopik Paratirod Adenomu Eksizyonu: Nadir ve Zor Bir Olgu. 8. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ, 2017-04-27, 2017-04-30, Antalya, Turkey, 2017. 18

19. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Tenekeci, G.; Kara, T.; Akça, T., Memede Heterolog Sarkomatöz Komponentli Malign Filloides Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 22
Scientific_Meetings_026.pdf

18. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Sert, Z.; Kırmızı, İ.; Çağlar, R., Safra Taşı İleusu ve Karaciğerde Von Meyenburg Kompleksi: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 22
Scientific_Meetings_020.pdf

17. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ölmez, A.; Dağ, A.; Gündüz, İ., Nadir Görülen Bir Olgu: Splenik İnflamatuar Psödotümör. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 22
Scientific_Meetings_019.pdf

16. Kırmızı, İ.; Berkeşoğlu, M.; Çağlar, R.; Ünsal, A.; Öcal, A., Barsak Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Paraduodenal Herni. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 20
Scientific_Meetings_025.pdf

15. Kırmızı, İ.; Sert, Z.; Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; Öcal, A., Mezenterik Lenfanjiyom: Akut Karına Neden Olan Nadir Bir Batın İçi Kitle Olgusu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 13
Scientific_Meetings_024.pdf

14. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Aydın, M.; Türkmenoğlu, M.; , T., GIS Kanama Nedeni Anal Kanalda Dieulafoy Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 23
Scientific_Meetings_027.pdf

13. Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Kırmızı, İ.; Acehan, T.; Canbaz, H.; Öcal, A., Mide Schwannomu - Ayırıcı Tanı Güçlüğü. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 18
Scientific_Meetings_028.pdf

12. Kırmızı, İ.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Gündüz, İ.; Sert, Z.; Öcal, A., Nadir Bir Kronik Karın Ağrısı Nedeni: Median Arcuat Ligaman Sendromu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-10-17, Antalya, Turkey, 2016. 16
Scientific_Meetings_023.pdf

11. Berkeşoğlu, M.; Eti, N.; Dağ, A.; Türkmenoğlu, M.; Gündüz, İ., Safra Kesesinde Aktinomikozis: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 22
Scientific_Meetings_022.pdf

10. Gündüz, İ.; Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Acehan, T.; Ölmez, A.; Dirlik, M., Karaciğere metastatik malign melanom: 2 olgu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Turkey, 2016. 16
Scientific_Meetings_021.pdf

9. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Arpacı, R.; Çağlar, R.; Dağ, A., Tanı anında metastatik papiller tiroid karsinoma foliküler varyantı: 3 olgu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Turkey, 2015. 22
Scientific_Meetings_007.pdf

8. Berkeşoğlu, M.; Ünsal, A.; Akça, T., 3.Trimester gebelikte primer hiperparatirodizme cerrahi yaklaşım: 2 olgu sunumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Turkey, 2015. 25
Scientific_Meetings_009.pdf

7. Canbaz, H.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Türkmenoğlu, Ö.; Berkeşoğlu, M.; Taşdelen, B., Tanısal testlerin geriatrik hastaların akut apandisit tanısındaki etkinliği . 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 11
Scientific_Meetings_013.pdf

6. Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Kara, T.; Eker, E., Nadir bir akut apandisit nedeni: 1018 apandektomide görülen aktinomikoz olguları sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 23
Scientific_Meetings_012.pdf

5. Canbaz, H.; Türkmenoğlu, Ö.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Taşdelen, B.; Berkeşoğlu, M., Tanısal testlerin doğurganlık çağındaki kadınların akut apandisit tanısındaki etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 10
Scientific_Meetings_006.pdf

4. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Yıldız, A.; Sezgin, O.; Berkeşoğlu, M.; Sarı, A., Karaciğer grefti kaybına yol açan nadir bir komplikasyon: iyatrojenik pankreatik fistül olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 10
Scientific_Meetings_008.pdf

3. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Kara, E.; Dirlik, M., İzole sol hepatik kanal kopması: künt travma sonrası nadir görülen bir olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 17
Scientific_Meetings_011.pdf

2. Canbaz, H.; Berkeşoğlu, M.; Dirlik, M.; Ölmez, A., Hasta içinde unutulmuş kırık taş çıkarma basketi teli: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Turkey, 2014. 21
Scientific_Meetings_010.pdf

1. Akyol, C.; Berkeşoğlu, M.; Kepenekçi, İ.; Sak, S.; Alıç, B., Nöroendokrin meme karsinomu: nadir görülen bir olgu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007, 2007-09-05, 2007-09-09, Ankara, Turkey, 2007. 20
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Manager 200

2. Evaluation of Maspin, PD-L1 expression and peritumoral lymphocytic infiltration intensity in breast tumors, BAP, Project Number: 2019-1-AP2-3459, 15946 TL, Manager, Continue... 100

1. The Effect of Mesna on Intraabdominal Adhesion in Rats, BAP, Project Number: 2019-1-AP2-3114, 4493 TL, Manager, Continue... 100

International Journal [Year, Count] 25
1. CASE REPORTS IN SURGERY , [ 2017 : 3 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY , [ 2018 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 25
1. , Member No: 2929, Turkey, 2013-01-01-Continue.