Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Zeliha Yaman
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4232 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-03 13:17:21 .
Düzenleme
:
2018-12-28 16:25:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 230
2015
2. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z.; Seyrek, S.; Sürmeli, Y.; Sungur, M. Emotional intellengence in university students. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 67-71. 130 + 0
Publications_004.pdf

1. Yılmaz, M.; Koçak, U.; çelebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgöz, H.; Erdoğan, S.; Yurtdaş, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66. 100 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 83-99. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/334959

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 145
2015
2. Altıok, M.; Yılmaz, M.; özer, S.; Nacar, H.; Yaman, Z.; Sungur, M. Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ., 2015, 8, 48-59. 45 + 0
Publications_007.pdf

2014
1. Yaman, Z. Böbrek Nakli Sonrası Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı. . YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2014, 18, 22-28. 100 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 150
1. Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Boğahan, M.; Karagöz, S.; öreten, R. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Hemşirelik ve Ebelik, ISBN: 978-605-258-062-2, Akademisyen Yayınevi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 161 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel örekeci, G.; şeyho, A. Researchers on Science and Art in 21 st Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 3094 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
3. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Atundal, H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece kitaplığı yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 2016 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 320

2. YAMAN, Z.; YILMAZ, M., Madde Bağımlısı Olan Bireyleri İyileştirme Ve Güçlendirmede Psikiyatri Hemşireleri Neler Yapıyor?. 5.Uluslararası 9.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-21, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, . 200

1. Tekingündüz, S.; YILMAZ, M.; Bogahan, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H., Hemşirelikte Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri Ve Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU ve 1. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 120

Uluslararası - Tam Metin - Poster 365

3. YAMAN, Z.; YILMAZ, M., The Relationship Between Social Supports And Mental States Of Individuals Wıth Kidney Transplantation. 3rd icH&Hpsy International Conference on Health and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portekiz, 2017. 100
http://www.futureacademy.org.uk/conference/icH&Hpsy/

2. ALTUNDAL, H.; YAMAN, Z.; YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S., Roles And Responsıbılıtıes Of Nurses Strugglıng Wıth Substance Abusers. 3rd International Conference on Health and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, PORTO, Portekiz, . 85

1. Altundal, H.; Yaman, Z.; Yılmaz, M.; , S., ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NURSES STRUGGLING WITH SUBSTANCE ABUSERS. 3rd icH&Hpsy 2017 International Conference on Health, and Health Psychology , 2017-07-04, 2017-07-07, Porto, Portekiz, 2017. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 360

4. YILMAZ, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; ERDOĞAN, S., Eroin bağımlısı olan bireylerin umutsuzluk düzeyleri ile sosyal destekeleri arasındaki ilişki. 3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Türkiye, 2018. 75

3. Boğahan, M.; Özaslan, M.; Çoşkunca, M.; İğci, E.; Yaman, Z.; Yılmaz, M., Öğrenci Hemşirelerin LGBTi'li Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi, . 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, , 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 45
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; TEMEL ÖREKECİ, G.; ŞEYHO, A., Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Türkiye, 2017. 70
Scientific_Meetings_003.pdf

1. YILMAZ, M.; ALTIOK, M.; YAMAN, Z., Living with Diabetes Mellitus: An Analysis of Patients’ Perspectives. . 12th European Diabetes Congress., 2016-09-15, 2016-09-17, BERLİN, Almanya, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 237

6. Yılmaz, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; Altundal, H.; Boğahan, M., Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmada Sağlık Eğitiminin Önemi. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, Ankara, Türkiye, 2018. 35
http://traceproje.eu/Congress.Invitation

5. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Türkiye, 2017. 35
Scientific_Meetings_004.pdf

4. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Türkiye, . 35

3. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; YAMAN, Z., Kamp Dışında Yaşayan Suriye’lilerin Genel Sağlık Durumları. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2015-05-21, 2015-05-23, ÇANAKKALE, Türkiye, 2015. 50

2. YILMAZ, M.; ALTIOK, M.; YAMAN, Z.; SEYREK, S.; SÜRMELİ, Y.; SUNGUR, M., Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka. 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresİ, 2012-04-26, 2012-04-28, BURSA, Türkiye, 2012. 32

1. SEYREK, S.; ÇETİN, H.; YAMAN, Z., Anomalili Çocuğun Hemşirelik Bakımı ve Düşündürdükleri. 10. Uluslarası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, GAZİANTEP, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 57

2. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTDAŞ, S., Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismara İlişkin Farkındalık Düzeyleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2015-09-10, 2015-09-12, ERZURUM, Türkiye, 2015. 25

1. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KURTULDU, A.; EĞİLMEZ, Ç.; YAMAN, Z., Sosyal destek, işe yabancılaşma ve iş stresinin işgören performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi. 9. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2015-09-08, 2015-09-09, İstanbul, Türkiye, 2015. 32

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; ERDOĞAN, S., Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlar ve Başetme Yöntemleri. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2016-12-01, 2016-12-03, ANKARA, Türkiye, 2016. 25