Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Zübeyde Hatipoğlu Bağcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7309 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-17 09:17:25 .
Düzenleme
:
2018-12-21 13:44:47 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ(HİDROJEOLOJİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. Mersin-Tarsus kıyı akiferinin hidrojeokimyası Danışman: Dr. Celal Serdar BAYARI, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2004.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Çiftlikköy (Mersin) ve çevresinde kalişin oluşumu ve özellikleri Danışman: Dr. Muhsin EREN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1998.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-04-13 - 2013-08-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6750
2014
7. Hatipoglu bagci, Z.; Sazan, M. Characteristics of karst springs in Aydincik (Mersin, Turkey), based on recession curves and hydrochemical and isotopic parameters. QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 2014, 47, 89-99. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.1144/qjegh2013-074


Alıntılanma Sayısı: 1
2010
6. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z. Comparing two data driven interpolation methods for modeling nitrate distribution in aquifer. ECOLOGICAL INFORMATICS, 2010, 5, 311-315. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.08.001


Alıntılanma Sayısı: 7
5. Eren, M.; Hatipoglu bagci, Z. KARST SURFACE FEATURES OF THE HARD LAMINATED CRUST (CALICHE HARDPAN) IN THE MERSIN AREA, SOUTHERN TURKEY. ACTA CARSOLOGICA, 2010, 39, 93-102. 1000 + 25

Alıntılanma Sayısı: 5
2009
4. Hatipoglu, Z.; Motz, L.; Bayari, C. Characterization of the groundwater flow system in the hillside and coastal aquifers of the Mersin-Tarsus region (Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL, 2009, 17, 1761-1778. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10040-009-0504-5

Publications_003.pdf

2008
3. Eren, M.; Kadir, S.; Hatipoglu, Z.; Gul, M. Quaternary Calcrete Development in the Mersin Area, Southern Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2008, 17, 763-784. 750 + 105

Alıntılanma Sayısı: 21
2007
2. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z. Spatial estimation model of porosity. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2007, 33, 465-475. 1000 + 50
https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2006.07.008


Alıntılanma Sayısı: 10
2006
1. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z.; Kaymak, U. Modelling electrical conductivity of groundwater using an adaptive neuro-fuzzy inference system. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2006, 32, 421-433. 1000 + 160
https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2005.07.003


Alıntılanma Sayısı: 32
Uluslararası - Alan endexleri 0

3. Hatipoğlu bağcı, Z.; Motz, L. Methods for investigation of natural attenuation and modeling of petroleum hydrocarbon contamination in coastal aquifers. JOURNAL OF GEOLOGİCAL ENGİNEERİNG, , , -. 0 + 0
2018
2. Aydın ertuğrul, N.; Hatipoğlu bağcı, Z.; Ertuğrul, . AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS: BASIC CONCEPTS AND GENERAL DESIGN METHODS. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 1-11. 0 + 0
10.31127/tuje.340334

2015
1. Bozdoğan, A.; öz, Z.; özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu bağcı, Z. Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2015, 39, 117-133. 0 + 0
http:/https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/a4d0c9f781f7c94_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD/

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2005
2. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C. Mersin-Tarsus kıyı ve yamaç akiferlerinin hidrojeokimyası. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 2005, 48, 59-72. 200 + 0
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/338d814c14c9d47_ek.pdf?dergi=T%DCRK%DDYE%20JEOLOJ%DD%20B%DCLTEN%DD

Publications_001.pdf

1. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C. Hidrolik iletkenlik ve etkin gözeneklilik dağılımının jeoistatistiksel kestirimi: Mersin-Tarsus kıyı ve yamaç akiferleri örneği. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2005, 29, 1-9. 200 + 0
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/7b027d45fd7484f_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Bayari, S.; Ozyurt, N.; Hatipoğlu, Z.; Kilani, S. Groundwater and Ecosystems, Nato Science Series: IV Earth and Envıronmental Sciences, ISBN: 978-1-4020-4736-7, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 310 Sayfa, İngilizce, Netherland, Hollanda, 2006. 375
http://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-4738-X
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. AYDIN ERTUĞRUL, N.; HATİPOĞLU BAĞCI, Z.; ERTUĞRUL, Ö., Aquifer Thermal Energy Storage in Mersin Coastal Aquifer: A Pre-feasibility Study. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

3. AYDIN ERTUĞRUL, N.; HATİPOĞLU BAĞCI, Z.; ERTUĞRUL, Ö., A review on general methods of aquifer thermal energy storage systems. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2018-10-24, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://ciset2018.mersin.edu.tr/

2. HATİPOĞLU BAĞCI, Z., Three-dimensional geostatistical analysis of specific yield distribution for Adana (Turkey) aquifer. 6th Interneational Perspective on Water Resources & Environment, American Society of Civil Engineers, 2013-01-07, 2013-01-09, İzmir, Türkiye, 2013. 200
http://content.asce.org/conferences/ipwe2013/index.html

1. MOTZ, L.; HATİPOĞLU, Z.; Yurtal, R., Seawater Intrusion in Coastal Aquifers at Two Sites in Turkey. An International Perspective on Environmental and Water Resources, Environmental & Water Resources Institute (EWRI) of American Society of Civil Engineers (ASCE), 2006-12-18, 2006-12-20, New Delhi, Hindistan, 2006. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 275

3. ALPTEKİN, A.; HATİPOĞLU BAĞCI, Z., Engineering properties of caliche. 9th International Symposium on Eatern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.isemg2018.org/

2. EREN, M.; KADİR, S.; HATİPOĞLU, Z.; GÜL, M., Quaternary Calcrete Development in the Mersin Area, Southern Turkey. Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, Adana, Türkiye, 2010. 75
Scientific_Meetings_004.pdf

1. HATİPOĞLU BAĞCI, Z., Hydrochemistry and isotopic composition of spring waters in Aydincik, Mersin (Turkey). XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 2010-09-23, 2010-09-26, Selanik, Yunanistan, 2010. 100
http://www.geo.auth.gr/cbga_2010/index.htm

Uluslararası - Özet - Poster 50

3. 2. Pyrgaki, K.; Argyraki, A.; Hatzaki , M.; Kelepertzis, E.; Botsou, F.; Megremi, I.; Di Palma , L., Assessing groundwater quality of Cr(VI) impacted water bodies along climate gradient from Central-East Mediterranean to Oman. MEDCLIVAR Conference, 2018-09-17, 2018-09-21, Belgrade, Sırbistan, 2018. 0

2. Hatzaki, M.; Argyraki, A.; Gkouleka, M.; Paternoster, M.; Hatipoglu-Bagci, Z.; Shammout, M.; Moraetis, D., A future climate assesment on the quality and quantity of Cr(VI) contaminated groundwater in the eastern Mediterranean. American Geophysical Union, Fall 2017 Meeting, 2017-12-11, 2018-12-15, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 0

1. HATİPOĞLU, Z.; BAYARI, C., Chemical and Isotope Composition of the Mersin-Tarsus Coastal and Hillside Aquifers. American Geophysical Union, 2006 Joint Assembly, 2006-05-23, 2006-05-26, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 2006. 50
http://www.agu.org/meetings/ja06/

Ulusal - Özet - Sözlü 282

6. BOZDOĞAN, A.; ÖZDEMİR, Z.; DEMİR, E.; HATİPOĞLU BAĞCI, Z., Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi, Mersin. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 32
http://jeokimyasemp.mersin.edu.tr/program.html

5. HATİPOĞLU, Z.; MOTZ, L., Mersin-Tarsus Akiferleri Yeraltısuyu Akım Modeli. 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_010.pdf

4. HATİPOĞLU, Z.; BAYARI, C., Mersin-Tarsus Kıyı Akiferi Coğrafi Bilgi Sistemi. Mersin Üniveritesi Jeoloji Mühendisliği bölümü 10. Yıl Sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_008.pdf

3. HATİPOĞLU, Z.; BAYARI, C., Mersin-Tarsus Kıyı Akiferi Hidrolik İletkenlik Dağılımının Jeoistatistik Yöntemle Hesaplanması. Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10. Yıl Sempozyumu, 2003-04-15, 2003-04-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_009.pdf

2. HATİPOĞLU, Z.; BAYARI, C., Mersin-Tarsus Bölgesi Kıyı ve Yamaç Akiferlerinin Yeraltısuyu Kimyası. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2003-04-14, 2003-04-20, Ankara, Türkiye, 2003. 50
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=10

1. HATİPOĞLU, Z.; EREN, M., Çiftlikköy (Mersin) çevresinde kalişin oluşumu ve özellikleri. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2000-02-21, 2000-02-25, Ankara, Türkiye, 2000. 50
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=13

Ulusal - Özet - Poster 50

2. ÖZDEMİR, Z.; DEMİR, E.; HATİPOĞLU BAĞCI, Z., Mersin Bölgesinde Tüketilen İçme Sularının Tıbbi Jeoloji Açısıdan Değerlendirilmesi. 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 2013-12-04, 2013-12-06, Antalya, Türkiye, 2013. 25
Scientific_Meetings_012.pdf

1. EREN, M.; HATİPOĞLU, Z., Mersin yöresinde sert laminalı kabuk (Kaliş kabuk) karstik yüzey yapıları. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2008-03-24, 2008-04-28, Ankara, Türkiye, 2008. 25
Scientific_Meetings_011.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. Cr(VI) Impacted water bodies in the Mediterranean: Transposing management options for Efficient water Resources use through an Interdisciplinary Approach, European Research Area Network-TÜBİTAK, AB, Proje No: 115Y844, 264814 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Isotope Techniques for the Evaluation of Water Sources in Irrigation Systems, International Atomic Enery Agency Co-Ordinated Research Project , AB, Proje No: 22933/R0 , 15000 EUR, Araştırmacı, 2021, Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 800

8. Boğsak (Mersin) Karst Akiferinin Hidrojeokimyası, BAP, Proje No: BAP-FBE JMB (MEA) 2013-2 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

7. Anamur (Mersin) Kıyı Akiferi Yeraltısuyu Akım Modeli, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2528, 9212 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

6. İklim Degisimi ve Deniz Seviyesi Yükseliminin Mersin (Türkiye) Kıyı Akiferinin Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi (2221-Konuk veya Akademik izinli (sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı , TÜBİTAK, Proje No: 1059B211404291, 32720 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

5. Soğuksu (Aydıncık) Kaynağı ve çevresinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP FBEJMB(MSS) 2009-3YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

4. Anamur (Mersin) kıyı akiferinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE JM (ZY) 2011-2 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Karaduvar (Mersin) Bölgesinde yeraltısuyu akımı ve kirletici tasınımının modellenmesi ve yeraltısuyu kalitesinin iyilestirilmesi (Konuk bilim İnsanı Destekleme Programı-3 hafta), TÜBİTAK, Proje No: 1059B211200206, 5500 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

2. Soğuksu (Aydıncık) kaynağı ve çevresinin hidrojeolojisi, TÜBİTAK, Proje No: 109Y165, 12150 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

1. Çiftlikköy (Mersin) ve çevresinde kaliş oluşumu ve özellikleri, BAP, Proje No: 1996-1YL, 1000 TL, Yürütücü, 1998,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin (İçel) yöresinde kaliş gelişimi, TÜBİTAK, Proje No: 102Y036, 7500 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

1. Tarsus-Mersin kıyı akiferinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE-HB(ZH)2002, 1000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

4. Arzu ÇANAKCI, Anamur (Mersin) Kıyı Akiferi Yeraltısuyu Akım Modeli, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 0

3. Mehmet Emre ALTIN, Boğsak (Mersin) Karst Akiferinin Hidrojeokimyası, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Selim SAZAN, Aydıncık (Mersin) Karstik Kaynaklarının Kaynak Çekilme Eğrisi, Hidrojeokimyasal ve İzotopik Parametrelere Dayalı Karakteristik Özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Zeki YAREN, Anamur (Mersin) Kıyı Akiferinin Hidrojeokimyası , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY , [ 2014 : 2 ] . 0
2. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESMENT , [ 2011 : 1 ] . 5
3. HYDROGEOLOGY JOURNAL , [ 2009 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , [ 2007 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU , [ 2014 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2006-02-26 - 2006-11-30, Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. University of Florida, Civil and Coastal Engineering Department , 2017-06-22 - 2017-08-04, Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri.
2. University of Florida, Department of Civil & Coastal Engineering, 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2017-06-22 - 2017-08-04, Gainesville Florida, Amerika Birleşik Devletleri.
3. University of Florida, Department of Civil & Coastal Engineering, 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2013-05-15 - 2013-08-14, Gainesville, Florida, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 1051, Türkiye, 2096-01-06-Devam ediyor.
2. Hidrojeoloji Mühendisleri Odası Derneği , Üye No: 90, Türkiye, 2002-02-17-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Bahar JEO-565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-555 Jeomatematik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-555 Jeomatematik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM436 Tünel Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM313 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3