Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Zeynep Sevgi Balık
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
5289 .
Oluşturma
:
2015-11-17 16:12:02 .
Düzenleme
:
2019-01-09 14:42:40 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME UFUK ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma Danışman: Dr. Bünyamin Akdemir, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013.

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 150
2018
1. Yağcı, M.; Kuhzady, S.; Balık, Z.; öztürk, L. Tüketicinin Kara Kutusunu Arayış: Nöropazarlama Araştırmalarının Bibliyometrik Bir Analizi. TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 10, 101-134. 150 + 0
http://betadergi.com/ttad/yonetim/icerik/makaleler/169-published.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. Şahin, A.; Karadeniz, T.; Balık, Z.; Öztürk, L., TÜKETİCİLERİN MODA KIYAFETLERE YÖNELİK İLGİLENİM DÜZEYLERİ: İTALYA VE SLOVENYA ÖRNEKLEMİ. VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2018-09-04, 2018-09-06, Roma, İtalya, 2018. 75
http://www.imcofe.org/dosyalar/IMCROMEOZET.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. YAĞCI, M., In Search of Consumer’s Black Box: A Bibliometric Analysis of Neuromarketing Research. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, TRABZON, Türkiye, 2017. 0
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. ŞAHİN, A., Kadın Tüketicilerin Cilt Bakım Ürünleri Satın Alma Kararında Sosyal Medyadaki Kullanıcı Yorumlarının Rolü. 23. Pazarlama Kongresi, 2018-06-27, 2018-06-29, Kocaeli, Türkiye, 2018. 0
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2018/