Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Zeynep Sevgi Balık
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
5289 .
Oluşturma
:
2015-11-17 16:12:02 .
Düzenleme
:
2018-07-19 15:52:09 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME UFUK ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma Danışman: Dr. Bünyamin Akdemir, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013.

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. YAĞCI, M., In Search of Consumer’s Black Box: A Bibliometric Analysis of Neuromarketing Research. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, TRABZON, Türkiye, 2017. 0
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/