Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Zeka Pehlevan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
16516 .
Faks
:
+90-324-3610127 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 11:47:24 .
Düzenleme
:
2018-12-21 09:29:05 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1983
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1989
DOÇENTLİK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Eğitim Programı Açısından, Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Ders Dışı Okul Spor Faaliyetleri ve Yeniden Örgütlenmesi Danışman: Dr. Vehbi Çelik, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, 1995.

Yüksek Lisans Tezi

1. Ankara-Merkez Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Sportif Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Suna Baykan, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1989.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL YEDEK ÜYESİ BİLİM ETİK KURULU 2016-10-11 - 2019-10-11
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-06-03 - 2019-06-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-05-08 - 2015-09-08
BÖLÜM BAŞKANI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 2014-05-08 - 2015-09-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-05-08 - 2015-09-08
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-03-06 - 2016-03-06
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. Pehlevan, Z.; Ada, E.; öztaş, G. Ev Kadınlarının Sosyal Görünüş Kaygıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2017, 28, 11-23. 0 + 0
10.17644/sbd.337990

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2. Pehlevan, Z.; Muştu, E.; çepikkurt, F. Examination of Occupational Anxiety Levels and Academic Self-efficacy of Physical Education Teacher Candidates. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 5, 1926-1939. 1000 + 0
http://www.hrpub.org

Publications_021.pdf

2010
1. Pehlevan, Z. Analysis of Physical Self-Perceptions of Physical Education Teacher Candidates and their Attitudes toward Teaching Profession. EDUCATİON AND SCİENCE, 2010, 35, 126-141. 1000 + 44
Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 750
2018
4. çepikkurt, F.; Pehlevan, Z. Kadın Basketbol Takımlarında Rol belirsizliği ve Grup Bütünlüğü Arasındaki İlişki. NWSA SPORT SCİENCES, 2018, 13, 1-9. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/nwsaspor/issue/36661/374963

Publications_026.pdf

2017
3. Pehlevan, Z.; Ada daşdan, E. Beden eğitiminde "Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği"nin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik analizi. NWSA SPORT SCİENCES, 2017, 12, 14-23. 200 + 0
http://www.nwsasportscience

Publications_023.pdf

2016
2. Temel, C.; Kartal, M.; Pehlevan, Z.; Namlı, A. A Research on the Methods and Analysis Techniques of the Postgraduate Theses and Dissertations on Sports in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 78-86. 150 + 0
http://www.iojes.net

Publications_018.pdf

2010
1. Pehlevan, Z.; Alkan, G. Beden eğitimi dersinde işbirlikli öğretim yönteminin duyuşsal özellik ve motor beceri erişi düzeyine etkisi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 157-166. 200 + 0
http://www.newwsa.com

Publications_003.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 0
2017
2. Pehlevan, Z.; Ada, E. Validity and Reliability Analysis for Turkish Students to Strategies To Sustain Discipline Scale”. NWSA SPORT SCİENCES (NWSASPS), 2017, 12, 14-23. 0 + 0
DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.2.2B0108

2016
1. Temel, C.; Kartal, M.; Pehlevan, Z.; Namlı, A. A Research on the Methods and Analysis Techniques of the Postgraduate Theses and Dissertations on Sports in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 78-86. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.01.007

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2017
1. Pehlevan, Z.; özyakan, E.; çepikkurt, F. Examination of Occupational Anxiety Levels and Academic Self-efficacy of Physical Education Teacher Candidates. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 5, 1926-1939. 0 + 0
10.13189/ujer.2017.051109

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3460
2018
18. Pehlevan, Z.; Temel, C.; Kangalgil, M. Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Mezunların Görüşleri. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, (Yayına kabul edildi), 1-14. 200 + 0
17. Pehlevan, Z.; Bal, S. 13-15 Yaş Grubu Çocuklarda Spora Katılımın Akran İlişkileri ve Sosyal Destek Alma Üzerine Etkisi. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 23, 191-203. 200 + 0
Publications_025.pdf

2017
16. Pehlevan, Z.; öztaş, G. Ev Kadınlarının Sosyal Görünüş Kaygıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 28, 11-23. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr

Publications_022.pdf

2016
15. Ada, E.; Karapekmez, S.; Alp, H.; Pehlevan, Z. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okudukları Bölüme İlişkin Aidiyet Duygusunun Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF SPORTS SCİENCE, 2016, 8, 57-65. 130 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/spor-bilimleri-dergisi/1308-0938/

Publications_020.pdf

14. özdamar, G.; Ada, E.; Pehlevan, Z. Beden eğitimi öğretmen adaylarının Erikson'un psiko-sosyal gelişim dönemlerine ait kazanımlarının incelenmesi. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuspd

Publications_019.pdf

13. özdamar, G.; Ada, E.; Pehlevan, Z. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİKSON UN PSİKO SOSYAL GELİŞİMDÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
10.17155/spd.35148

12. Ada, E.; Karapekmez, S.; Alp, H.; Pehlevan, Z. Beden Eğitimi Öğretmen AdaylarınınOkudukları Bölüme İlişkin Aidiyet DuygusununFarklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J SPORTS SCİ, 2016, 8, 57-65. 130 + 0
10.5336/sportsci.2015-48620

2013
11. Pehlevan, Z. Okullararası Spor Yarışmalarına Katılanların Sporu Bırakma ve Devam Etme Nedenleri. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 24, 209-225. 200 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr

Publications_001.pdf

10. Pehlevan, Z. Beden Eğitimi Derslerinde İstenmeyen Öğrenci davranışları, Öğretmenlerin Sözlü Dönüt Biçimi ve Dönüt Biçiminin Öğrenci Başarı Güdüsüne Etkisi. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 23, 144-158. 200 + 0
Publications_002.pdf

2011
9. Pehlevan, Z.; Daşdan ada, E. Kişilik gelişimi için beden eğitimi ders uygulamaları. VAN/YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYI, 2011, Özel Sayı, 83-95. 200 + 0
Publications_016.pdf

2009
8. Pehlevan, Z. Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Beklentileri, Çocuklarda Gözlenen Davranış Değişimleri ve Spora Katılımın Önündeki Engeller. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 7, 69-76. 200 + 0
Publications_005.pdf

2007
7. Pehlevan, Z.; Selçuk, T. Ders Dışı Spor Etkinliklerine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi.. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 32, 22-29. 200 + 0
Publications_006.pdf

2006
6. Pehlevan, Z. Atatürkçü Düşüncede Gençlik ve Spor. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 2006, 31, 11-16. 200 + 0
Publications_007.pdf

2005
5. Pehlevan, Z.; Dönmez, B.; Yaşat, H. Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 10, 51-62. 200 + 1
Publications_008.pdf

2004
4. Pehlevan, Z.; Konukman, F. Beden Eğitimi öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 2, 55-60. 200 + 4
Publications_009.pdf

3. Pehlevan, Z. Fair-Play Kavramının Geliştirilmesinde Okul Sporunun Yeri ve Önemi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 2, 49-53. 200 + 3
Publications_013.pdf

2000
2. Pehlevan, Z.; çoban, B. Beden Eğitimi Dersi Kapsamındaki “Halk Oyunları” Konusunun İşlevselliğinin Araştırılması: Elazığ İli Örneği. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 2000, 25, 28-35. 200 + 0
Publications_010.pdf

1998
1. Pehlevan, Z. Ders Dışı Okul Spor Etkinlikleri ve Yeniden Örgütlenmesi. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 1998, 9, 11-31. 200 + 0
Ulusal - Diğer 600
2009
6. Tatar, G.; Tozluoğlu, E.; Pehlevan, Z. 20-40 Yaş Arası Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Spor Yapmalarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi (Sivas İl Merkezi Örneği).. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 11, 28-41. 100 + 0
Publications_004.pdf

1999
5. Pehlevan, Z. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Törenleri’ne Yönelik Görüşleri. PERFORMANS, 1999, 5, 41-47. 100 + 0
4. Pehlevan, Z.; Günay, N. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin “Boyun Eğici Davranışları” Gösterme Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Mersin Üniversitesi Örneği. SPOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1999, 3, 27-36. 100 + 0
Publications_011.pdf

1997
3. Pehlevan, Z. Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri ve Erişi Düzeyi. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 1997, 22, 32-33. 100 + 0
Publications_012.pdf

1996
2. Pehlevan, Z. Gençliğin Hareket İhtiyacını Karşılamada Spor ve Halk Oyunları İlişkisi. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 1996, 21, 25-27. 100 + 0
Publications_014.pdf

1993
1. Külahçı, M.; Pehlevan, Z. Özel Eğitime Muhtaç Gençlere Yönelik Spor Eğitimi. SPOR BİLİM DERGİSİ, 1993, 4, 51-59. 100 + 0
Publications_015.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. PEHLEVAN, Z.; DAŞDAN, G., DANSA KATILAN VE KATILMAYAN GRUPLARDA BEDEN İMGESININ YAŞAM NITELIĞINE ETKISI (EFFECTS OF LIFE QUALITY OF BODY IMAGE IN DANCE PARTICIPATING AND NON-PARTICIPATING GROUPS). 16th International Sport Sciences Congress, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.sbk2018.org

6. Pehlevan, Z., Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel olarak kendilerini tanımlama ve öğretmenliğe ilişkin tutumları. Uluslararası AB-Bologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-05-11, 2007-05-12, Çanakkale, Türkiye, 2007. 200

5. Pehlevan, Z.; Öksüzoğlu, P., Futbol ve dansla uğraşan üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri.. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 200

4. Pehlevan, Z.; Öksüzoğlu, P., İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentileri.. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 200

3. Pehlevan, Z.; Öksüzoğlu, P., Geleneksel Türk güreşinde bazı uygulamaların çağdaş pedagoji ışığında değerlendirilmesi. . Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu , 2006-02-07, 2006-04-07, Edirne, Türkiye, 2006. 200

2. Pehlevan, Z., Eleştirel Düşünme Becerisi Kazandırmada Okul sporlarının Etkisi. 46. ICHPER-SD Evrensel Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-11, Istanbul, Türkiye, 2005. 200

1. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Ön Çalışma Raporu. I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 1997-10-10, 1997-10-12, Mersin, Türkiye, 1997. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Pehlevan, Z.; Saraç, L., Spor faaliyetlerine katılan Türk kız ve erkek çocukların katılım motivasyonları. AIESEP 2011 Uluslararası Konferans, 2011-07-22, 2011-07-25, Limerick, İrlanda, 2011. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 2395

25. Demirezen, İ.; PEHLEVAN, Z., Sports Participation In Children In Summer Sports School: A Sample of Aksaray. 5th International Conference of Physical Education and Sports Sceinces, 2018-10-04, 2018-10-06, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100
https://icpess2018.nevsehir.edu.tr/

24. Pehlevan, Z.; Bal, S., 14-15 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İlişkileri Ve Sosyal Destek Almada Spora Katılımın Etkisi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org

23. Daşdan, G.; Pehlevan, Z., Beden Dili ve Dansa İlişkin Öz-Yeterliğin Fiziksel Olarak Kendini Tanımlama Üzerine Etkisi . 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org

22. Çifçi, F.; Çepikkurt, F.; Pehlevan, Z.; Ballıkaya, E., Sporcularda Başarı Hedefleri, Mükemmeliyetçilik ve Kazanma-Kaybetme Algısının Ahlaktan Uzaklaşmayı Belirlemedeki Rolü . 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 75
http://www.sbk2017.org

21. Bal, S.; Pehlevan, Z.; Ada, E., Motor Becerilerde Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org

20. Bal, S.; Pehlevan, Z.; Ada, E., Beden Eğitimi Derslerinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerini Belirlemede Özgüven ve Katılım Motivasyonunun Rolü . 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sbk2017.org

19. Çifçi, F.; Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Dersinde Uygulanan Farklı Gözden Geçirme Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel ve Psikomotor Davranışlarına Etkisi . Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Özet Kitapçığı, 2017-10-19, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.tubed2017.org

18. Özdamar, G.; Pehlevan, Z.; Ada, E., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Disiplin Sağlama Stratejileri. Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.tubed2017.org

17. Pehlevan, Z.; Çepikkurt, F., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin Genel Öz Yeterlik Ve Kişilikle İlişkisi . Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.tubed2017.org

16. PEHLEVAN, Z.; TEMEL, C.; KANGALGİL, M., Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Mezunların Görüşleri. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Türkiye, 2017. 100
http://uludagbalkansporbilimleri.org

15. Aldemir, G.; Pehlevan, Z.; Erhan, O., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mantıksal Deneyimsel Düşünme Becerilerini Yordamada Genel Öz Yeterlik ve Öz Güvenin Etkisi. 4. Uluslar arası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Türkiye, 2017. 100
http://www.uludagbalkansporbilimleri.org

14. Pehlevan, Z., The Impact of The Transition to Higher Education Examination, Weighted High School Grade Point Average and Special Talent Examination Scores on the Academic Success of Pre-Service Physical Education Teachers. 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziki Terapi Kongresi, 2016-11-18, 2016-11-20, Elazığ, Türkiye, 2016. 100
http://icpespt2016.firat.edu.tr

13. Pehlevan, Z.; Avcı, G., An Analysis of Social Entrepreneurial Qualıfıcatıons Of Pre-Servıce Physical Education Teachers in terms of Certain Variables. 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, 2016-11-18, 2016-11-20, Elazığ, Türkiye, 2016. 100
http://icpespt2016.firat.edu.tr

12. Ada, E.; Zourbanos, N.; Bal, S.; Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikleri Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Belek-Antalya, Türkiye, 2016. 65
http://www.sbk2016.org

11. Pehlevan, Z.; Muştu, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri Ve Akademik Öz Yeterlikleriyle İlişkisi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Belek-Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://osbk2015.org

10. Pehlevan, Z.; Temel, C.; Fidan, M., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Belek-Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.sbk2016.org

9. Pehlevan, Z.; Muştu, E., Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve kendine saygı. AIESEP 2015 Uluslararası Konferans, 2015-07-08, 2015-07-11, Madrid, İspanya, 2015. 100

8. Ada, E.; Pehlevan, Z.; Zourbanos, N.; Chatzisarantis, N., The relationships between academic motivation and perceived motivational climate in sports high school. AIESEP 2015 International Conference, 2015-06-08, 2015-06-14, Madrid, İspanya, 2015. 85
http://www.aiesep2015.com

7. Pehlevan, Z.; Alavlı, Ö.; Ada, E.; Çepikkurt, F., Beden eğitimi öğretmen adaylarının bazı değişkenler bakımından çocuk sevme ve duygusal zekalarının analizi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-10-07, 2014-10-09, Konya, Türkiye, 2014. 95
Scientific_Meetings_001.pdf

6. Temel, C.; Kartal, M.; Pehlevan, Z.; Namlı, A., Türkiye'de yapılan tezlerin alan, yöntem ve analiz tekniklerinin incelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-09-07, 2014-09-09, Konya, Türkiye, 2014. 75

5. Pehlevan, Z.; Öztaş, G.; Ada, E., Healty lifestyle behaviours, social appereance anxiety and certain factors preventing non-working women from participating to the physical activity. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-09-07, 2014-09-09, Konya, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

4. Pehlevan, Z., Okular arası spor yarışmalarına katılanların sporu bırakma ve devam ettirme nedenleri . 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 100

3. Pehlevan, Z., Yüksek düzeyli yarışma ve rekreasyon biçiminde organize edilmiş okullararası spor yarışmalarına katılan Türk çocuklarının katılım motivasyonları. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 100

2. Şahin, M.; Pehlevan, Z.; Öztürk, F., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Kişisel Tercihlerinin Karşılaştırmalı Analizi. II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 2001-10-11, 2001-10-12, İzmir, Türkiye, 2001. 100

1. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (BEDTÖ), . 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1998-11-05, 1998-11-07, Ankara, Türkiye, 1998. 100

Uluslararası - Özet - Poster 285

6. Ada Daşdan, E.; Bal, S.; Pehlevan, Z.; Kazak Çetinalp, Z., The Relationships between Achievement Goals, the Satisfaction of Life, Affect Situations and Physical Self Description of the Canditates Who Joins to the Physical Education Sport Academy Special Ability Exam. 3. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 2015-10-23, 2015-10-25, Istanbul, Türkiye, 2015. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

5. Bilbek, M.; Pehlevan, Z., Comparing Social Identity Levels Between Physical Education Majors and Education Faculty Majors. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012-11-12, 2012-11-14, Denizli, Türkiye, 2012. 50

4. Pehlevan, Z., Expectations, Recommendations and Attitudes of Elementary and Secondary School Students Toward. 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Bilimler Kongresi, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 50

3. Pehlevan, Z.; Yılmaz, C.; Dinç, Z.; Saraç, L., Correlation between perceived body weight and fatphobic attides of physical education teacher education majors in Turkey. AIESEP 2011 Uluslararası Konferans, 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 47

2. Erdoğan, A.; Pehlevan, Z.; Tiryaki, Ş., Cinsiyet açısından beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının internet kullanımlarına yönelik tutumları. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 50

1. Şah, H.; Pehlevan, Z., Spor yapan ve yapmayan bedensel engellilerin problem çözme becerileri arasındaki farklılıkların incelenmesi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 50

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi . Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://www.tubed2017.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 2500

25. Pehlevan, Z.; Daşdan, G., Dansa Katılan Ve Katılmayan Gruplarda Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.sbk2018.org

24. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Çağdaş Araştırma Alan ve Konuları. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://osbk2015.org

23. Özdamar, G.; Ada, E.; Pehlevan, Z., Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemlerinin Farklı Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adayları Üzerinde İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://osbk2015.org

22. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Dersinde İstenmeyen Öğrenci Davranışları, Öğretmenlerin Sözlü Dönüt Biçimi ve Başarı Güdüsüne Etkisi. 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2011-05-25, 2011-05-25, Van, Türkiye, 2011. 100

21. Pehlevan, Z.; Daşdan Ada, E., Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Uygulamaları. 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , 2011-05-25, 2011-05-27, Van, Türkiye, 2011. 100

20. Şahin, Ş.; Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu , 2009-06-24, 2009-06-26, Burdur, Türkiye, 2009. 100

19. Pehlevan, Z., Küreselleşen Dünyada Okul Sporu: Eleştirel Bir Bakış. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu , 2009-06-24, 2009-06-26, Burdur, Türkiye, 2009. 100

18. Pehlevan, Z.; Tarakçı, A., Mersin İli Spor Saha-Tesis, Kulüp, Sporcu ve Antrenör Envanteri. . Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 100

17. Pehlevan, Z., Eğitim ve öğretim programları yoluyla doğa bilinci ve kültürü kazanımı. IV. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu , 2007-11-17, 2007-11-18, Ankara, Türkiye, 2007. 100

16. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Olarak Kendilerini Tanımlamaları. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, 2007. 100

15. Pehlevan, Z.; Demir, A., Türk Kültüründe ‘Güreş’ ve ‘Pehlivanlık’ İmgesi. II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu , 2006-05-27, 2006-05-29, Edirne, Türkiye, 2006. 100

14. Pehlevan, Z.; Selçuk, T., Ders Dışı Okul Spor Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Görüşleri: Mersin İli Örneği. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2005-06-10, 2005-06-11, Bursa, Türkiye, 2005. 100

13. Pehlevan, Z.; Alkan, G., Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirmede ‘Duygusal Zekanın’ Yeri ve Önemi. III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, 2003-05-23, 2003-05-24, Bursa, Türkiye, 2003. 100

12. Pehlevan, Z.; Alkan, G., Düzen Alıştırmaları’ Ders Konusuna Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri. III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu , 2003-05-23, 2003-05-24, Bursa, Türkiye, 2003. 100

11. Pehlevan, Z.; Ünsal, S., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Adayları Tarafından Gözlem Sonuçlarının Analizi. III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu , 2003-05-23, 2003-05-24, Bursa, Türkiye, 2003. 100

10. Şahin, M.; Pehlevan, Z.; Öztürk, F., Beden Eğitimi Dersi Uygulamalarında Ortaya Çıkan Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2001-12-21, 2001-12-23, Bursa, Türkiye, 2001. 100

9. Pehlevan, Z.; Aldemir, G., Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirmede Drama Tekniğinin Kullanılması,. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2001-12-21, 2001-12-23, Bursa, Türkiye, 2001. 100

8. Pehlevan, Z., İlköğretime Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2001-12-21, 2001-12-23, Bursa, Türkiye, 2001. 100

7. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştiren Çağdaş Bir Programın Genel Özellikleri. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu I, 1999-06-29, 1999-06-30, Bursa, Türkiye, 1999. 100

6. Pehlevan, Z., Nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştir. I. Spor Kongresi , 1998-03-16, 1998-03-18, Erzurum, Türkiye, 1998. 100

5. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına/Bölümlerine Merkezi ve Mahalli Sınav Sistemiyle Alınan Öğrencilerin Akademik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması: Fırat Üniversitesi Örneği. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor III, 1996-12-12, 1996-12-13, Ankara, Türkiye, 1996. 100

4. Pehlevan, Z., Beceriye Dayalı Hareket Öğretiminde “Analiz” Tekniğinin Kullanılması: Halk Oyunları Örneklemi,. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu-I: Eğitim Bilimleri, 1995-06-22, 1995-06-23, Elazığ, Türkiye, 1995. 100

3. Pehlevan, Z.; Esen, N.; Dönmez, B., Ders Dışı Okul Spor Etkinliklerinin Eğitim Programı Açısından Araştırılması. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu , 1993-12-16, 1993-12-18, Manisa, Türkiye, 1994. 100

2. Pehlevan, Z., Üniversiteye Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Spor Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: Fırat Üniversitesi Örneği. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi , 1992-11-20, 1992-11-22, Ankara, Türkiye, 1992. 100

1. Pehlevan, Z., Ders Dışı Okul Spor Faaliyetlerinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeri ve Önemi. I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 1991-12-19, 1991-12-21, Ankara, Türkiye, 1992. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Akreditasyon Kurumu: Bir Model Çalışması. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, 2007. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 500

10. Öztaş, G.; Pehlevan, Z., Ergenlerin Akran Baskısı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2014-05-15, 2014-05-17, Karaman, Türkiye, 2014. 50

9. Pehlevan, Z.; Daşdan Ada, E., Beden Eğitimi Derslerinde “Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği’nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

8. Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin Genel Öz Yeterlikleriyle İlişkisi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

7. Pehlevan, Z., En İyi Öğretmen: Doğa. 3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu , 2005-11-26, 2005-11-27, Ankara, Türkiye, 2005. 50

6. Pehlevan, Z.; Arıkan, S., Kulüplü Genç-Öğrenci Hentbolcuların Eğitim Sorunları. I. Spor Kongresi , 1998-03-16, 1998-03-18, Erzurum, Türkiye, 1998. 50

5. Pehlevan, Z., 2000’li Yıllarda Ülke Spor Eğitim Politikasına Genel Bir Bakış. Spor, Toplum ve Devlet Sempozyumu, 1996-11-29, 1996-11-30, İstanbul, Türkiye, 1996. 50

4. Pehlevan, Z., Çocuğun Spor Eğitiminde Pedagojik İlkeler. Spor, Toplum ve Devlet Sempozyumu, 1996-11-29, 1996-11-30, İstanbul, Türkiye, 1996. 50

3. Arslan, C.; Pehlevan, Z., Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okudukları Bölüme, Derslere, Öğretim Elemanlarına ve Arkadaşlarına Yönelik Tutumlarının Akademik Başarılarıyla Karşılaştırılması. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1996-11-01, 1996-11-03, Ankara, Türkiye, 1996. 50

2. Pehlevan, Z., İlköğretimde Okul Spor Eğitimi İçin Program Teorileri. Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, 1995-05-02, 1995-05-03, Bolu, Türkiye, 1995. 50

1. Pehlevan, Z.; Esen, N.; Dönmez, B., Okul Spor Salonlarının Verimliliği Üzerine Bir Araştırma. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi , 1994-10-20, 1994-10-22, Ankara, Türkiye, 1994. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Özkan, F.; Pehlevan, Z., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Amacı ve Düzeyleri. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2014-05-15, 2014-05-17, Karaman, Türkiye, 2014. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. ORTAOKUL BALE ÖĞRENCİLERİNDE BALEYE ÖZGÜ KUVVET VE DENGE ANTRENMANLARININ DENGE, İZOKİNETİK KUVVET, İZOMETRİK KUVVET ve BALE PERFORMANSI PARAMETRELERİNE ETKİSİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2551, 17822 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

13. Güneş Özdamar, “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Değer Yönelimleri ve Öğrencileri Tarafından Algılanan Disiplin Sağlama Stratejilerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

12. Sunacan İlke Bal, Beden eğitimi derslerinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerini Belirlemede Özgüven ve Katılım Motivasyonunun Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

11. Gökay Daşdan, Fiziksel Benlik Algısının Beden Dili ve Dansa Karşı Öz-Yeterlik Algısı Üzerine Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

10. Mehmet Bilbek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İle Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Benlik Algısı Açısından Karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

9. Pınar Öksüzoğlu, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Algıları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2009, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

8. Berna Özcan, Aktif Öğretim ve Klasik Öğretim Yöntemlerinin Badminton Ders Konusuna Yönelik Duyuşsal ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2009, Tamamlandı. 200

7. Neşe Genç, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Algıları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2008, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

6. Şener Şahin, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

5. Seher Yıldız, Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslekte kendini geliştirme düzeylerinin incelenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

4. Ferhat Çifçi, Beden eğitimi öğretmenlerinin şiddete başvurma düzeylerinin incelenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

3. Tamer Selçuk, Ortaöğretim öğrencilerinin ders dışı spor yarışmalarına katılımı ve sorunları (Mersin İli örneği), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

2. Hüseyin Şah, Spor yapan ve yapmayan bedensel engellilerin problem çözme becerileri arasındaki farklılıkların incelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2005, Tamamlandı. 200

1. Gülsen TATAR, Çalışan ve çalışmayan kadınların spor yapma durumları (Sivas ili örneği), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2001, Tamamlandı. 200

Uluslararası 2000
1. NWSA AKADEMIK DERGILER, SPORT SCIENCES , EDITOR, ISSN : e-ISSN1308-7266, E-ISSN : 10.12739, 2017-04-01 - 2017-06-30. 2000
Ulusal 235
1. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DEGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : http://dergipark.gov.tr/gbesbd/page/2452, E-ISSN : 1300-2805, 2017-02-02 - Devam ediyor. 65
2. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1309-5110, 2012-01-01 - Devam ediyor. 65
3. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1301-3335, 2009-07-01 - Devam ediyor. 35
4. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1308-0938, 2009-01-01 - Devam ediyor. 35
5. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1300-3119, 2012-06-15 - 2012-12-15. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 34
1. EDUCATION AND SCIENCE , [ 2013 : 1 ] . 5
2. H. U. JOURNAL OF EDUCATION , [ 2014 : 1 ] . 5
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES (ISJETS) , [ 2017 : 1 ] . 0
4. NWSA SPORT SCIENCES , [ 2015 : 1 ] . 4
5. NWSA SPORT SCIENCES , [ 2010 : 3 ] . 12
6. NWSA SPORT SCIENCES , [ 2011 : 1 ] . 4
7. SPOR BILIMLERI DERGISI , [ 2011 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 10
1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) , [ 2015 : 1 ] . 1
2. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
3. G.Ü. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 2 ] . 2
5. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 1
6. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
7. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
8. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
9. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
10. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
11. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 0
Ulusal 125
1. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu., 1998-11-07, Ankara, Türkiye. 25
2. Türkiye Spor Yazarları Vakfı ve Gökçe Karataş Vakfı , 2000-12-23, Ankara, Türkiye. 50
3. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kulübü Derneği, 2011-05-27, Van, Türkiye. 25
4. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği , 2013-04-27, Mersin, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar BES 623 Beden Eğitiminde Ölçme ve Değe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar Tİ-BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar Tİ-BES 516 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB 101 Eğitime Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 501 Spor Bilimlerindearaştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz Tİ-BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 678 Düşünce Tarihinde Hareket Eğit Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 564 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar BES 623 Beden Eğitiminde Ölçme ve Değe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES 621 Beden Eğitiminde Program Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 564 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz BES 621 Beden Eğitiminde Program Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES 564 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 623 Beden Eğitiminde Ölçme ve Değe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar BES 551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 501 Spor Bilimlerinde Araştırma Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-2-3
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EGT304 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-2-4
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES 564 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-501 Spor BilimlerindeAraştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES 564 Spor Eğitiminde Ölçme ve Değer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES-501 Spor BilimlerindeAraştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-2-4
Bahar EGT304 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES-551 Spor Eğitiminde Program Gelişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-501 Spor BilimlerindeAraştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-2-4
Bahar SYO 212 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT304 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Bahar BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz EGT403 Özel Öğretim Yöntemleri II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar EGT202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-2-4
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO402 Mezuniyet Projesi II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar SYO308 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar EGT304 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB401 Özel Öğretim Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz EGT403 Özel Öğretim Yöntemleri II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz SYO205 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz BES-554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Yaz MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB404 Program Geliştirme ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO308 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar SYO402 Mezuniyet Projesi II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar EGT304 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar EGT202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-2-4
Bahar MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar MB402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Halk Oyunları Temel Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz EGT101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SYO205 Halk Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz EGT401 Okul Deneyimi II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB401 Özel Öğretim Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz EGT403 Özel Öğretim Yöntemleri II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Yaz MB401 Özel Öğretim Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Yaz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Yaz MB204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3