Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-537-4217688 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17310 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-05 14:54:35 .
Düzenleme
:
2018-10-08 15:10:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1990
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1996
Doktora Tezi

1. Maden Çayı (Elazığ) Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin incelenmesi Danışman: Dr. Ahmet Sağıroğlu, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hekimhan (Malatya) Yöresindeki Üst Kretase Yaşlı Birimlerin Paleontolojik Ve Stratigrafik Özellikleri Danışman: Dr. Mahmut Tunç, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1986-09-01 - 1995-09-01
MÜHENDİS MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-09-01 - 1998-09-01
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998-09-01 - 2001-09-01
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-09-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİV. TAKI 2016-04-08 - 2016-04-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2005
6. özdemir, Z. Pinus brutia as Biogeochemical medium to detect iron and zinc in soil analysis, chromite deposits of the area, Mersin, Turkey. CHEMİE DER ERDE/ GEOCHEMİSTR, 2005, 65, 79-88. 1000 + 0
2003
5. özdemir, Z. Biogeochemical studies at the Musalı and silifke-Anamur area in Mersin, Turkey. GEOCHEMISTR INTERNATİONAL, 2003, 41, 1-6. 1000 + 0
2000
4. özdemir, Z. Salix acmophylla Boiss, Tamarix Smyrnensis Bunge and Phragmites australis (cav) Trin. Ex. Stuedel as Biogeochemical indicators for copper deposits in Elazığ-Turkey. JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES, 2000, 18, 595-601. 1000 + 0
3. özdemir, Z.; Sağıroğlu, A. Biogeochemical Zinc Anomalies along the Maden Çayı valley, Maden-Elazığ. Z.ANGW.GEOL, 2000, 46, 218-222. 1000 + 0
1999
2. özdemir, Z.; Sağıroğlu, A. Biogeochemical manganese anomalies along the Maden Çayı Valley ,Maden- Elazığ. GEOCHEMISTR INTERNATİONAL, 1999, 37, 673-678. 1000 + 0
1. Yıldız, A.; özdemir, Z. Campanian-Early Maastrichtian Biostratigraphy and Paleoecological Interpretation Based on Paleontology and isotopic data of Hekimhan (Malatya) region, SE Turkey. CRETACEOUS RESEARARCH, 1999, 20, 107-111. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 150
2014
1. Zorlu, S.; Akyıldız, M.; özdemir, Z.; Yücesoy, F. Determination of Indicator Plants for Boron in the Kırka (Eskişehir/Turkey) Boron Deposit Area. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOSCİENCE, 2014, 5, 77-88. 150 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1740
2015
10. uzunoğlu, D.; özer, A.; özdemir, Z. Basic Red 46 Boyar Maddesinin montmorilonıtli kireçtaşına Absorbsiyonu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2015, 16(2), 303-315. 200 + 0
2014
9. .bozdoğan, A.; öz, D.; özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu bağcı, Z. Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi, Mersin. JEOLOJİ MÜH. DERGİSİ, 2014, 39(2), 117-133. 140 + 0
2013
8. Demir, E.; özdemir, Z. Kazanlı -Mersin Bölgesinde Cu, Mn, Zn, Cd ve Pb için Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi ve Çevresel Ortamın Yorumlanması. JEOLOJİ MÜH. DERGİSİ, 2013, 37(2), 119-140. 200 + 0
2012
7. Meriç, E.; avşar, N.; f.koçak, F.; A.nazik, A.; yücesoy eryılmaz, .; I.f. barut, .; M.b. yokeş, B.; F. dinçer, F.; F. esenli, F.; v. esenli, V. Edremit Körfezi(Balıkesir) Kıyı alanlarında oşinografik özelliklerin Bentik Foraminifer,Ostrokod ve Bryozoon toplulukları üzerindeki etkileri ile ilgili yeni veriler. TPJD BÜLTENİ, 2012, 24(2), 31-77. 0 + 0
2011
6. özdemir, Z. Kobaltın Biyojeokimyasal prospeksiyonu için bir belirtgen Alyssum Peltarıoides Boiss Subsp. Virgatiforme(Nyar.) Dudley. İSTANBUL ÜNİV. DERGİSİ, 2011, 24(1), 65-75. 200 + 0
2010
5. özdemir, Z.; Demir, E. Fındıkpınarı-Erdemli/Mersin bölgesinde Nikel akümülatörü bir bitki türü Alyssum murale Waldst.&Kit. JEOLOJİ MÜH. DERGİSİ, 2010, 34(1), 57-70. 200 + 0
2006
4. Turan, .; özdemir, Z.; Zorlu, S. Niğde-Ulukışla-Çiftehan Bölgesi Cu,Zn,Fe,Mn ve Ni için Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması. İSTANBUL ÜNİV. DERGİSİ, 2006, 19(2), 131-140. 200 + 0
1998
3. özdemir, Z. Maden Çayı (Maden-Elazığ) boyunca Fe elementi için Biyojeokimyasal Anomalilerin Incelenmesi. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1998, 41(1), 49-54. 200 + 0
1997
2. özdemir, Z.; Sağıroğlu, A. Elazığ- Maden Bölgesi, Maden ÇayıBoyunca Bakır için Biyojeokimyasal Anomalilerin Incelenmesi. YER BİLİMLERİ (GEOSOUND), 1997, 30, 1-9. 200 + 0
1993
1. özdemir, Z.; Tunç, M. Hekimhan (Malatya) yöresindeki Üst Kretase yaşlı birimlerin paleontolojik ve stratigrafik özellikleri. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1993, 36(1), 131-144. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2014
5. özdemir, Z. Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni ve Co için Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ , 2014, 38 (2), 135-149. 100 + 0
http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=396

2009
4. özdemir, Z. Bitkilerle Maden Bulunabilir mi? Biyojeokimyasal (Bitki Jeokimyası) Prospeksiyon nedir?. MADENCİLİK VE YER BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 1(3), 14-19. 100 + 0
2004
3. Zorlu, S.; çetin, E.; özdemir, Z. Gömülü Cevhere Rehber Bitkiler. MAVİ GEZEGEN DERGİSİ, 2004, 9, 38-42. 100 + 0
1997
2. özdemir, Z.; Sağıroğlu, A. Biyojeokimyasal Prospeksiyon. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 1997, 51, 1-17. 100 + 0
1996
1. özdemir, Z.; Sağıroğlu, A. Botanik Prospeksiyon. ME. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERLEMELER DİZİSİ-4, 1996, 2(2), 93-100. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Poster 200

2. Eryılmaz, F.; Eryılmaz, M.; Özdemir, Z., Sedimantology and Geochemistry of the bosporus junction of the marmara sea and black sea with the Bosporus surface sediments. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, similarities and differences of two interconnected basins. , 2002-10-14, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2003. 100

1. Özdemir, Z.; Sağıroğlu, A.; Özdemir, Y., Metal enrichment in water and stream sediments, originating from the copper mining works of Maden, Elazığ and their reflections in biogeochemistry. International Geology and Environmental Symposium, 1997-09-01, 1997-09-05, İstanbul, Türkiye, 1997. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. Karademir, G.; Özdemir, z.; Önal, B., Diyarbakır İli Merkezinde İçme Suyu Olarak Tüketilen Sularının İçilebilirlilik Özelliklerinin Araştırılması. 2. uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

2. Eryılmaz, M.; Eryılmaz, F., Environmental interpretation of İstanbul strait, Black Sea and Sea of Marmara Exit recent sediment s heavy metal concentrations. 3 rd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, 2011-10-01, 2011-11-10, Bucharest, Romanya, 2011. 0

1. Özdemir, Z.; Zorlu, S.; Akyıldız, M., An İnvestigation of Biogeoghemical Anomalies for Li and Sr in the Kırka-Eskişehir (Turkey) Borate Mining area. The 19th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Society (CBGA), 2010-09-23, 2010-09-26, Selanik, Yunanistan, 2010. 100

Uluslararası - Özet - Poster 180

4. Yücesoy Eryılmaz, F.; Eryılmaz, M.; Özdemir, Z.; Esenli, F.; Esenli, V.; Aydın , Ş.; Türker, A., Sedimentology and Geochemistry of the recent sediments in the Edremit Gulf and Dikili Canal. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, similarities and differences of two interconnected basins, 2002-10-14, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2002. 30

3. Yücesoy Eryılmaz,, F.; Eryılmaz, M.; Özdemir, Z., Sedimentology and Geochemistry of the Bosporus, Junction of the Marmara Sea and Black Sea with the Bosporus surface sediments. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, similarities and differences of two interconnected basins, 2002-10-14, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2002. 50

2. Özdemir, Z., Biogeochemical studies at the Musalı and Silifke- Anamur area in Mersin, Turkey. Fourth Third International Turkish Geology Symposium, 2001-09-24, 2001-09-28, Adana, Türkiye, 2001. 50

1. Yıldız, A.; Özdemir, Z., Campanian-Early Maastrichtian Biostratigraphy and Paleoecological Interpretation Based on Paleontology and isotopic data of Hekimhan (Malatya) region, SE Turkey. Third International Turkish Geology Symposium, 1998-08-31, 1998-09-04, Ankara, Türkiye, 1998. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Demir, E.; özdemir, Z., Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Cr, Fe, Ni,ve Co nun Çevreye Etkisi ve bir Biyojeokimyasal Çalışma . Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 692

16. Yılmaz, Y.; Özdemir, Z.; Önal, B.; Demir, E.; Kurt, M., Samsun Merkez Bölgesinde İçme Suyu olarak Tüketilen Şişe, Kuyu ve Şebeke sularının Tıbbi Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi . 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-03-11, 2016-04-15, Ankara, Türkiye, 2016. 40

15. Çakır, A.; Özdemir, Z.; Demir, E.; Önal, B., Balıkesir/ Erdek Bölgesinde Tüketilen İçme Sularının Tıbbi jeoloji açısından Değerlendirilmesi. 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-15, Konya, Türkiye, 2015. 42

14. Uzunoğlu , D.; Özdemir, Z.; Özer, A., Bacic Red 46 Boyar maddesinin Monmorillonitli Kireç taşına adsorbsiyonu'. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014-09-02, 2014-09-05, Eskişehir, Türkiye, 2014. 50

13. Bozdoğan , A.; Öz, D.; Özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu Bağcı, Z., Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi. VI. Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 35

12. Yurteri, C.; Özdemir , Z.; Demir, E., Küçükfındıkpınar- Erdemli- Mersin Bölgesinde Yetişen Pinus nigra (Karaçam) Bitki Türü ile Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Cd, Cr ve Pb için Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi. IV. Jeokimya Sempozyumu, 2010-05-26, 2010-05-28, Elazığ, Türkiye, 2010. 50

11. Demir , E.; Özdemir, Z., Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Cu, Mn, Zn, Cd ve Pb için Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi ve Çevresel Ortamın Belirlenmesi. Prof. Dr. Servet Yaman Çalıştayı, 2008-10-23, 2008-10-25, Adana, Türkiye, 2008. 50

10. Demir , E.; Özdemir, Z., Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden, Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt (okaliptüs) türleri ile Biyojeokimyasal Anomalilerin Saptanması ve Fe, Zn, Mn, Cr İçin Çevre Kirliliğinin Belirlenmesi. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2008-03-24, 2008-03-28, Ankara, Türkiye, 2008. 50

9. Zorlu, S.; Özdemir, Z.; Akyıldız, M., Kırka (Eskişehir) Bor Madeni Bölgesinde B için Belirtgen Bitkilerin Saptanması . II.Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2006-11-02, 2006-11-04, Bursa, Türkiye, 2006. 50

8. Özdemir, Z.; Demir, E., Nikelin Biyojeokimyasal Prospeksiyonu için bir belirtgen bitki; Alyssum murale.& Kit. 30.yıl Fikret Kutman Jeoloji Sempozyumu, 2006-09-20, 2006-09-23, Konya, Türkiye, 2006. 50

7. Varışlı, T.; Özdemir , Z.; Orcan, N., Co içeren Maden Yataklarrının Biyojeokimyasal Prospeksiyonu için Belirleyici Bir Bitki: Alyssum Peltarıoides Boiss Subsp. Virgatiforme(Nyar.) Dudley. I.Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2004-11-18, 2004-11-21, Bursa, Türkiye, 2004. 50

6. Yücesoy Eryılmaz, F.; Eryılmaz, M.; Esenli, V.; Esenli, F.; Özdemir, Z., Edremit Körfezi- Dikili Kanalı Güncel Çökellerinin minerolojisi ve Ağır Metal Dağılımı. Kıyı ve Deniz jeolojisi Sempozyumu , 2004-09-13, 2004-09-15, İstanbul, Türkiye, 2004. 25

5. Yücesoy Eryılmaz,, F.; Eryılmaz , M.; Özdemir, Z., İstanbul Boğazı,İstanbul Boğazı Marmara ve Karadeniz çıkışı Güncel Çökellerinde ağır metal dağılımı. ME. Ü .Jeo. 10. Yıl Sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

4. Özdemir, , Z.; Demir, E., Demirin biyojeokimyasal prospeksiyonu için bir belirleyici bitki; Pinus Brutia Henry (kızılçam). ME. Ü. Jeo. 10. Yıl Sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 0

3. Demir , E.; Özdemir , Z., Mersin, Çiftlikköy Bölgesinde Manganez için Biyojeokimyasal Prospeksiyon. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2003-04-14, 2003-04-20, Ankara, Türkiye, 2003. 50

2. Gürbüz, M.; Yücesoy Eryılmaz, F.; Özdemir, Z., Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulunun Tanıtımı. I. Gemoloji Kongresi, 2003-03-05, 2003-03-08, Ankara , Türkiye, 2003. 50

1. Özdemir, Z.; Sağıroğlu, A., Elazığ- Maden Bölgesi, Maden Çayı Boyunca Bakır için Biyojeokimyasal Anomalilerin Incelenmesi. Ç.Ü.Jeo. Müh. Eğitiminde 20. Yıl Sempozyumu. Adana, 1997-04-29, 1997-05-02, Adana, Türkiye, 1997. 50

Ulusal - Özet - Poster 275

12. Ertaş, A.; Önal, B.; Özdemir, Z., Kartalkaya Tepesi mermer ocağının genel özelliklerinin incelenmesi. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Türkiye, 2017. 25

11. Günen, M.; Özdemir, Z.; Demir, E., Van- Erçek Gölü ve Büyük Çaylak Deresi su örneklerinin Jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi,. 68. Türkiye jeoloji Kurultayı, 2015-04-06, 2015-04-10, Ankara, Türkiye, 2015. 25

10. Uzunoğlu, D.; Özdemir, Z.; Özer, A., Montmorilonit içeren Kireçtaşı ve Kalsitin Boyar madde gideriminde Kullanılabilirliğinin araştırılması. VI. Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 25

9. Özdemir, Z.; Demir, E.; Bağcı, Z., Mersin Bölgesinde Tüketilen İçme sularının Tıbbi Jeoloji Açısından incelenmesi. 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 2013-12-04, 2013-12-06, Antalya, Türkiye, 2013. 25

8. Özdemir, Z.; Zorlu, S.; Akyldız, M., Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni ve Co için Biyojeokimyasal anomalilerin araştırılması. V. Jeokimya Sempozyumu, 2012-05-23, 2012-05-25, Denizli, Türkiye, 2012. 25

7. Şahinol, O.; Özdemir, Z.; Demir, E., Küçükfındıkpınar-Erdemli-Mersin Bölgesinde Yetişen Karaçam (Pinus nigra) Bitkisinin Bor için Biyojeokimyasal Prospeksiyonu. IV. Jeokimya Sempozyumu, 2010-05-26, 2010-05-28, Elazığ, Türkiye, 2010. 25

6. Askeri, S.; Özdemir, Z.; Demir, E., Ceratonia siliqua (keçiboynuzu) Bitki Türü ile Meşelik-Tarsus (Mersin) Bölgesinde Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi. Prof. Dr. Servet Yaman Çalıştayı, 2008-10-23, 2008-10-25, Adana, Türkiye, 2008. 25

5. Özdemir, Z.; Zorlu, S.; Akyıldız, M., Fotoğraflarla Kırka (Eskişehir) Bigadiç(Balıkesir) ve Emet( Kütahya) Bor yataklarının Belirtgen bitkileri. 30.yıl Fikret Kutman jeoloji sempozyumu, 2006-09-20, 2006-09-23, Konya, Türkiye, 2006. 25

4. Özdemie, Z.; Çetin, E., Jeobotanik Prospeksiyon. Mersin Üniv Jeoloji Kurultayı, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 0

3. Özdemir, Z.; Zorlu, S.; Eryılmaz, F., Toprakta metal kirliliğinin saptanmasında indikatör bitkilerin kullanılması. Mersin Üniv Jeoloji Kurultayı, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 25

2. Özdemir, Z.; Turp, S., Silifke-Anamur (Içel) Bölgesind Krom, Nikel, Kobalt için Biyojeokimyasal anomalilerin incelenmesi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2000-02-21, 2000-02-25, Ankara, Türkiye, 2000. 25

1. Özdemir, Z.; Sağıroğlı, A., Çinko cevher yataklarının Biyojeokimyasal prospeksiyonu için belirleyici bitkiler. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1998-02-21, 1998-02-25, Anlara, Türkiye, 1998. 25

Ulusal - Yürütücü 400

4. SALDA GÖLÜ (BURDUR) GÜNEY BÖLGESİNİN BİYOJEOKİMYASAL ANOMALİLERİNİN İNCELENEREK BİYOJEOKİMYA HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, BAP, Proje No: 2018-2-TP3-2965, 20977 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Eskişehir-Kırka Bor Yataklarında İndikatör(Belirtgen) Bitkilerin Saptanması, TÜBİTAK, Proje No: YDAB,104Y009 (2004-2007)., 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi ve Çevresel ortamın belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE JB(EB)2006-3YL, 0 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

1. Çeşmeli-Doğusandal Köyü İçmeler Civarında Nikel için Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması, BAP, Proje No: (ZÖ)-2004-3-2007)., 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. Tahar-Güzelöz Yörelerinde (Nevşehir) yüzeylenen diaatomelerin pleoortamal özellikleri ve endüstriyel hammade olarak kullanım alanları, BAP, Proje No: 2015-094, 7055 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

5. Çamardı-Ulukışla havzası Paleosen-Eosen yaşlı volkaniklerin Petrolojisi ve hidrotermal oluşumlarının altın potansiyeli, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAĞ, 100Y010 (2000-2004), 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

4. 4004- Doğa eğitim okulları, Doğadan insana sessiz akış projesinde uzman olarak görev, TÜBİTAK, Proje No: 4004 projesi,115B336nolu (6-14 Mayıs 2015), 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. Edremit Körfezi ve Dikili Kanalı Güncel Çökellerin Sedimantolojisi ve Jeokimyası, TÜBİTAK, Proje No: 100Y098 (2001-2006)., 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

2. İstanbul boğazı Marmara Denizi çıkışı ve karadeniz çıkışı Güncel Çökellerinin Sedimantolojik ve jeokimyasal Özellikleri, BAP, Proje No: (FYE)-1 (2000-2005), 0 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

1. Maden-Elazığ Bölgesi Maden Çayı boyunca Indikatör bitkilerin Incelenmesi, BAP, Proje No: IÜAF 1993/93, 10 TL, Araştırmacı, 1996,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 350

2. Semiha Zorlu, KIRKA (ESKİŞEHİR) BOR YATAKLARI ÇEVRESİNDEKİ BİYOJEOKİMYASAL ANOMALİLERİN ARAŞTIRILMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Tamamlandı. 150

1. Erkan Demir, Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Biyojeokimyasal anomalilerin incelenmesi ve Çevresel ortamın belirlenmesi 2008 , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. ENVIRENMENTAL MONITORıNG AND ASSESSMENT , [ 2017 : 1 ] . 5
2. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESMENT , [ 2015 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION , [ 2013 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. HACETEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜLTENİ , [ 2016 : 1 ] . 0
2. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENFİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
1. JMO , Üye No: 2822, Türkiye, 1984-07-25-2016-04-08.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO 563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JEO 563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-563 İleri Uygulamalı Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM252 Jeokimya Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM438 Çevre Jeokimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-599 Biyojeokimyasal Prospeksiyon Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM467 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-600 Tıbbi Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM450 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM352 Jeokimya İlkeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM405 Kömür Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM430 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM448 Jeokimyasal Prospeksiyon Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM405 Kömür Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM473 Çevre Jeolkimyası Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2