Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Zehragül Aşkın
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Felsefe Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-20 19:13:17 .
Düzenleme
:
2018-04-10 10:18:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA FELSEFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Doktora Tezi

1. Yitimsellik Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumu, Danışman: Dr. Erdal CENGİZ, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarih Felsefesindeki Antinomiler Danışman: Dr. Uluğ NUTKU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL ÜYESİ BİLİM ETİK KURULU 2016-10-11 - 2019-10-11
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-05-27 - 2018-05-25
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-05-27 - 2018-05-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4800
2017
24. Aşkın, Z. Platon ve Heidegger’de Aletheia ve Sanat Yapıtı İlişkisi. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, 2017, 2, 51-68. 200 + 0
23. Aşkın, Z. Ölüm Kavramının Heidegger ve Sartre Felsefesindeki Yeri. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, 2017, 1, 42-60. 200 + 0
2016
22. Aşkın, Z. Aristoteles'te Mimesis Kavramı. UNESCO ARİSTOTELES YILI ÖZEL SAYI, 2016, 11-12, 349-364. 200 + 0
21. Aşkın, Z. “(Platon’da Güzel Aletheia Ve Sanat İlişkisi ). BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2016, 6 (1), 195-209. 200 + 0
20. Aşkın, Z. "Temporalitet Sorunu Açısından Heidegger'in Kant Yorumu' . KUTADGUBİLİG HEİDEGGER ÖZEL KİTAP SAYI, 2016, 30, 431-459. 200 + 0
19. Cılız, F.; Aşkın, Z. Farabi ve Spinoza'da Bir ve Çok İlişkisi. FLSF, 2016, 21, 50-65. 200 + 0
2015
18. Durgun, S.; Aşkın, Z. Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Nedensellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu. BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2015, 5 (1), 59-79. 200 + 0
17. Aşkın, Z. Hermeneutiğin Ontolojik Temellendirilişi,. , BEYTÜLHİKME , AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2015, 5(2), 01-32. 200 + 0
16. Aşkın, Z. Tarihe Ontolojik Bir Bakış. ÖZNE, 2015, 23, 15-25. 200 + 0
2013
15. Türkan, M.; Aşkın, Z. David Hume’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Ve Ethik İçerimleri. BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2013, 3 (29, 25-51. 200 + 0
14. Aşkın, Z.; Akalın, R. KANT VE METAFİZİK PROBLEM. ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2013, 6 (1), 90-104. 200 + 0
2012
13. Aşkın, Z. Aşkınsal İmgelemin İçsel Zaman Karakteri Ve Heidegger’in Yorumu. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2012, 16, 120-139. 200 + 0
12. Aşkın, Z. Heidegger ve Adorno’nun Perspektifinden Teknik Kavramının Değerlendirilmesi. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2012, 11, 53-68. 200 + 0
11. Aşkın, Z.; çellik, H. M. Heidegger Ve M.Faucault’nun Geleneksel Özne Kavramı Eleştirisi. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2012, 16, 170-186. 200 + 0
2011
10. Aşkın, Z.; Neriman, A. Eril Devlet Söylemi Açısından Türk Fuhuş Tüzüğü. WOMEN 2000: CENTER FOR WOMEN’S STUDIES, 2011, 12/2, 23-37. 200 + 0
2010
9. Aşkın, Z. Aşkınsal Çıkarsama’nın Ontolojik Temellendirilişi. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2010, 14, 11-26. 200 + 0
8. Aşkın, Z. Heidegger ve Adorno’da Postmedernci Yapıbozum: Teknik Tahakküm, . ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2010, 3(2), 1-21. 200 + 0
2009
7. Aşkın, Z. Heidegger’in Aşkınsal Tam Algı yorumu . FELSEFE LOGOS, 2009, 37, 175-194. 200 + 0
6. Aşkın, Z. Niçin Varoluşculuk?. ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2009, 2-3, 1-16. 200 + 0
2008
5. Aşkın, Z. Kant ve Heidegger’de Özgürlük Sorunu. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2008, 11, 53-68. 200 + 0
2004
4. Aşkın, Z. Tarihte Determinizm-İndeterminizm Karşıtlığının Kategorial Çözümlenişi. ARAŞTIRMA ANKARAÜNİV. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ,, 2004, 19, 127-139. 200 + 0
2003
3. Aşkın, Z. Tarih Felsefesinde Öndeyi Sorunsalı: Poper’inÖndeyi Kavramı Üzerine Bazı Düşünceleri. ARAŞTIRMA ANKARAÜNİV. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2003, 16, 143-163. 200 + 0
2. Aşkın, Z. Heidegger’in Ekstatik Zaman Yorumu. FELSEFE LOGOS, 2003, 20, 145-155. 200 + 0
2002
1. Aşkın, Z. “Kant’ın Kuramsal Metafizik Eleştirisi Hakkındaki Bazı Düşünceleri. FELSEFE DÜNYASI, 2002, 36, 137-150. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1050
2017
11. Aşkın, Z. “Thales ve Felsefe”, . ARATOS, 2017, 80, 17-21. 100 + 0
2015
10. Aşkın, Z. Kendini Başkasının Yerine Koyarak Düşünmek. ARATOS, 2015, 71, 2-6. 100 + 0
9. Aşkın, Z. “Nedir Bu Felsefe?. APORİA, 2015, 2015 , 1-5. 100 + 0
2010
8. Aşkın, Z. Aristoteles’te Mimesis Kavramı. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2010, 11-12, 175-182. 100 + 0
2009
7. Aşkın, Z. Varoluşcu felsefe Nedir?. ARATOS, 2009, 32, 23-29. 100 + 0
6. Aşkın, Z. Varoluşsal Bunalım: Abdurd’deki Başkaldırı veya Absurd bilinçlenme. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2009, 10, 9-14. 100 + 0
5. Aşkın, Z. .. “Varoluşçu Felsefe Nedir?”, . ARATOS, 2009, 2009/32, 23-29. 100 + 0
2008
4. Aşkın, Z. Felsefe Bir İşe Yarar mı?. VİRGÜL, 2008, 32, 59-62. 100 + 0
3. Aşkın, Z. Varlık Nedir?. ARATOS, 2008, 28, 3-9. 50 + 0
2. Aşkın, Z. Heidegger’de Varlık ve Zaman. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 8, 92-100. 100 + 0
1. Aşkın, Z. Determinizm-İndeterminizm Karşıtlığında Tarihsel Aklın Kategorial Çözümlenişi. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 9, 26-34. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 10500
1. Aşkın, Z.; Cılız, F. FELSEFE YAZILARI, ISBN: 978-3-659-87072-9, LAMBERT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 50 Sayfa, Türkçe, Hamburg, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 10500
1. Aşkın, Z. Developments in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4343-1, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1300 Sayfa, İngilizce, , SOFİA, , Bulgaristan, 2017. 10000
2. Aşkın, Z.; Zuzanska- zysko, E. Current Topics in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4135-2, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 728 Sayfa, İngilizce, SOFİA, Bulgaristan, 2016. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1125
1. Aşkın, Z. "Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı",, ISBN: ISBN:: 9786051960241 , Çizgi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 510 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 500
2. Aşkın, Z.; Veysal, . Afşar Timuçin’e Armağan, ISBN: 978-975-8565-59-7, Etik yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 475 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2010. 250
3. Aşkın, Z.; Veysal, . Uluğ Nutku’ya Armağan,, ISBN: 975-10-2435-8, İnkılap Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 494 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Aşkın, Z.; Yağanak, E. FELSEFE DİYALOGLARI, ISBN: 978-605-9922-52-4, SENTEZ YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 380 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. AŞKIN, Z., DieReflektionderDialektikvonHerschaftKnechtschaftaufdieexistentialistischePhilosophie im HinblickaufdieAufstandsproblematik. Rebellıon , 2017-05-13, 2017-05-15, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

2. AŞKIN, Z., Phılosophıcal Foundatıons Of Educatıon. The Second InternatıonalCongress of Educatıonal Research, "Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, 2017-04-29, 2017-05-02, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

1. AŞKIN, Z., The Ontologıcaland Anthropologıcal Foundatıons of Educatıon. The Second Internatıonal Congressof Educatıonal Research, "Social Entrepreneurship Democratic Participationand Educational Research, 2017-04-29, 2017-05-02, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Filiz BAŞAĞAÇ, Hegel’in Efendi Köle Diyalektiğinin J:P: Sartre Felsefesine Yansıması: Ben ve’ Başka Ben’ler Sorunsalı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

4. Derviş ATAHAN, Platon'da Aletheia Ve Sanat İlişkisi İlişkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

3. Ezgi POLAT, Heidegger ve Sartre'da Ölüm Kavramı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Mehmet TÜRKAN, DawidHume ve John Rawls’sa Adalet kuramı: Adalet Kuramına Tarihsel şüpheci Yaklaşım ile Sözleşmeli Yaklaşım Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. kerim Demircan, J.P SARTRE’IN ONTOLOJİSİNDE KAYGI KAVRAMI , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1200

3. Mehmet Türkan, Platon Ve Sartre'da Varoluş Ve Öz İlişkisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Serpil DURGUN, Alman tarih Okulu ve Anales Okulu Perspektifinden Tarihte Metodoloji Problemi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Bekir GEÇİT , ErichRothacker Ve Karl R. Popper’daTarihselcilik Problemi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Uluslararası 2000
1. OZNE , EDITOR, E-ISSN : (ISBN 9944-5093-5-0) , 2012-10-01 - Devam ediyor. 2000
Ulusal 0
1. ARMAĞAN , EDİTÖR, E-ISSN : (ISBN 978-975-8565-59-7) , 2010-10-01 - Devam ediyor. 0
2. TARİH FELSEFESİNDE NEDENSELLİK SORUNSALI, , EDİTÖR, E-ISSN : . ISBN: 978-605-196-024-1 , 2017-04-01 - 2017-11-01. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 32
1. BEYTÜLHİKME BEYTULHIKME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY , [ 2017 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 12
2. BEYTÜLHİKME BEYTULHIKME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY , [ 2016 : 3 ] . 0
3. FELSEFİ DÜŞÜN AKADEMIK FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
4. FLSF FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 4
6. ÖZNE , [ 2017 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 8
Uluslararası
1. felsefe ve Edebiyat , SÖYLEŞİ, Düsseldorf Türkei Zentrum, Düsseldorf Türkei Zentrum, 1999-02-20-1999-02-20, 3, DÜSSELDORF, Almanya
2. Eğitimin Felsefi Temelleri, SÖYLEŞİ, DOĞA KOLEJİ, DOĞA KOLEJİ, 2009-11-24-2009-11-24, 3, MERSİN, Türkiye
3. felsefe ve Din , SÖYLEŞİ, Köln Halkevi Lokali , Köln Halkevi, 1999-04-25-1999-04-25, 2, KÖLN, Almanya
Ulusal
1. Felsefe ve Mitoloji, SÖYLEŞİ, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2011-12-25-2011-12-25, 2, MERSİN, Türkiye
2. ORTAÇAĞDA FELSEFE, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2014-12-20-2014-12-20, 2, TARSUS, Türkiye
3. ORTAÇAĞDA İNSAN VE SORUNSALI, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2015-05-09-2015-05-09, 2, MERSİN, Türkiye
4. FELSEFENİN TARİHİNE VE KÖKLERİNE YOLCULUK, (- 11 TEMMUZ 2015), SÖYLEŞİ, ANTAKYA, ANTAKYA FELSEFE AKADEMİSİ, 2015-07-11-2011-07-11, 2, ANTAKYA, Türkiye
5. HEGEL SEMPOZYUMU; HEGEL VE SARTRE’DA ÖZNELER ARASILIK SORUNSALI, SÖYLEŞİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-10-16-2015-10-16, 9, MERSİN, Türkiye
6. KANT SEMPOZYUMU; HEİDEGGER’İN KANT YORUMU (24-MART-2016), SEMPOZYUM, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-24-2016-03-24, 9, MERSİN, Türkiye
7. FELSEFEDE VAROLMAYANIN VARLIĞI PROBLEMİ, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2016-03-12-2016-03-12, 3, TARSUS, Türkiye
8. THALES’TE VARLIĞIN ANLAMI SORUSU, (ARATOS FELSEFE- 5 KASIM 2016), SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2016-11-05-2016-11-05, 3, TARSUS, Türkiye
9. NEDİR BU FELSEFE?, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-11-25-2015-11-25, 3, MERSİN, Türkiye
10. HEİDEGGER, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-10-25-2015-10-25, 3, MERSİN, Türkiye
11. Etik Günü, SÖYLEŞİ, ÇAĞDAŞKENT İLK ÖĞRETİM OKULU, ÇAĞDAŞKENT İLK ÖĞRETİM OKULU, 2009-09-25-2009-09-25, 2, MERSİN, Türkiye
12. VARLIK FELSEFESİ, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-15-2016-03-15, 3, MERSİN, Türkiye
13. felsefe, SÖYLEŞİ, ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği; Deniz Yıldızı Okulu Projesi, ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği, 2010-12-10-2010-12-10, 2, MERSİN, Türkiye
14. Dünya Felsefe Günü , SÖYLEŞİ, TOROS KOLEJİ, TOROS KOLEJİ, 2010-11-25-2010-11-25, 2, MERSİN, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz GZT233 Felsefe İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz FEL535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz FEL 623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KÇA 527 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarı Yüzyı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar KÇA 622 Feminist Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmal... 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz UKÇA 521 Feminist Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz KÇA 527 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 624 Heideggerin Kant Yorumu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL 623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 546 Varoluşçu Felsefe II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 547 Varoluşçu Felsefe I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL332 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL332 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 622 Aristoteles ve Heideegger'de O Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük 2-0-2
Güz PSİ441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 547 Varoluşçu Felsefe I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 538 Heidegger ve Postmodernci Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 1-0-1
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 625 Heidegger'in Kant Yorumu I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-609 Kant Felsefesine Eleştirel Bak Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL324 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL324 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL 624 Heideggerin Kant Yorumu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 518 Felsefi Hermeneutik Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim ve Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 529 XX.Yüzyıl Fransız Felsefesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 538 Heidegger ve Postmodernci Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL106 Karşılaştırmalı Metin İnceleme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL106 Karşılaştırmalı Metin İnceleme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL131 Felsefeye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2